Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 03 ноември 2022 г., брой 5813
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(03.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27158
USD   1.97399
CHF   1.98340
EUR/USD   0.9908*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Глоубъл Инвестмънтс АД - Бургас
Интертрейд АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

По-висока цена за задължителната застраховка “Гражданска отговорност” ще плащат всички шофьори през 2023 г. Комисията за финансов надзор е пуснала за обществено обсъждане проект, според който цената на всяка полица ще нарасне с 3 лв. В страната има регистрирани 3,8 млн. пътни превозни средства, което означава, че гражданите и фирмите ще трябва да платят допълнително 11,4 млн. лв.

Източник: Труд

Банковата карта заема второ място (54 на сто) сред предпочитаните методи за разплащане от българите, а парите в брой продължават да държат първа позиция с 67 на сто. Това показват резултатите от международното проучване "Нагласи към методите на разплащане", поръчано от "Ево Груп" (EVO Group) в партньорство с "Виза" (Visa) в страните от Централна и Източна Европа. Като основна причина да се избира плащане в брой 38 на сто от анкетираните посочват отсъствието на възможност за дигитална трансакция в магазина или пункта за услуги. Едва 25 на сто от анкетираните българи са платили за последната си покупка в магазин с карта или с помощта на телефон, смарт часовник или друго устройство.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на обработващи машини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Шпинер България ООД - Пловдив   62 797  
  2   ЗММ - Сливен АД - Сливен   27 329  
  3   ЗММ Стомана АД - Силистра   20 296  
  4   Раис ООД - Пазарджик   15 078  
  5   Милко ЕООД - Асеновград   9 596  
  6   Силома АД - Силистра   6 543  
  7   ЗММ-Победа АД - Сливен   6 256  
  8   НИТИ ЕАД - Казанлък   4 398  
  9   Кератех Инженеринг ООД - София   4 106  
  10   Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград   2 566  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.11.2022
  Обща стойност (BGN): 1 419 410.47  
Брой търгувани компании: 40
Premium 13 093.48
Standard 1 196 343.64
АДСИЦ 100 178.28
BEAM - Акции: 109 795.07
BaSE - Акции: 513 348.20
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София -35.14 %
Централна кооперативна банка АД - София 3.85 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

"Булгаргаз" спечели два слота на втория търг за разговарване и регазификация на терминала за втечнен газ при остров Ревитуса. Гръцкият оператор ДЕСФА провежда търгове за слотовете на LNG терминала за 2023 г., съобщи изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева. Българската компания участва в търга за резервиране на слотове на терминала, за да си помогне при търговете за втечнен газ, като при тях да не поставя условие компаниите, които искат да доставят газ да имат и резервирани слотове, което има отражение и върху предложените цени. На първия търг на 31 октомври българската компания не се класира, но сега успя да спечели два слота - един голям, за 1 млн. мегаватчаса, и един малък - за 500 000.

Източник: 24 часа

"ОТП Лизинг“ ЕООД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, дъщерни компании на „Банка ДСК“, финансират „Градски транспорт Добрич“ ЕООД за доставката на 20 нови автобуса за масов градски транспорт в град Добрич. Заемните средства са част от финансовия инструмент "Фонд за градско развитие Север", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. и управляван от „Регионален фонд за градско развитие“ с мандат от Фонда на фондовете. Договорът за доставка на автобусите е сключен между „ОТП Лизинг“ ЕООД, „Градски транспорт Добрич“ и „Булбус Трейд“ ООД - Варна. Цената на двадесетте автобуса е 4 987 360 лева без ДДС, а финансираната сума е 4 488 624 лева.

Източник: Банкеръ

Фирма „Ронос“ ООД е глобена с 50 000 лева от Комисията за защита на конкуренцията за създаване на пречки по време на проверка за картел в офиса ú. Инспекцията е започнала след образувано в КЗК производство и решение за установяване на евентуално извършено нарушение от страна на Кооперация „Панда“, Роел – 98“ ООД, „Ронос“ ООД, „Лирекс БГ“ ООД, „АТС България“ ООД и „Плесио Компютърс“ ЕАД. Нарушението се изразява в забранено споразумение или съгласувана практика (картел), имащо за цел предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията чрез манипулиране на процедури по възлагане на обществени поръчки. . 

Източник: actualno.com

Инвестиционният фонд „ИмВенчър II КДА“, в който дружеството „ИмПулс I“ АД има основно участие, е вложил още 100 хил. евро в компанията за B2B търговия с бързооборотни стоки „Обединени търговски обекти“ АД. Инвестицията е осъществена чрез увеличение на капитала на „Обединени търговски обекти“ АД. От процедурата са набрани общо 434 хил. евро. Освен „ИмВенчър II КДА“, вложения са направили и „Фонд Ню Вижън 3“ КД и ангел-инвеститори. Целта е набраните средства да подпомогнат компанията за допълнително разработване на платформата ѝ Promoto.bg и за експанзия в Румъния.

Източник: investor.bg

Българо-американска кредитна банка запазва своя растеж и успешно приключва третото тримесечие на 2022 год. Нетната печалба на БАКБ в размер на 20.271 млн. лева след данъчно облагане, представлява ръст от 77.61%, спрямо третото тримесечие на 2021 г. Активите на БАКБ в края на месец септември достигнаха 2 567 188 хил. лв., като отбелязват ръст от 22.62% на годишна база, спрямо 12.24% средно за банковия сектор. В края на септември 2022 год. БАКБ отчита ръст от 7.97% на нетните приходи от лихви и ръст на нетния доход от такси и комисионни с 39.08% при 18.92% за пазара.

Източник: Стандарт


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становища на БСК по проектите за промени в данъчните закони


Предстоящи събития

До 10 ноември: Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 04.11.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 07.11.2022: Регионална политика: техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 10.11.2022: Финанси и данъчна политика: Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет, ЗБ на ДОО и на ЗБ на НЗОК РББезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз никога не е произвеждал толкова много електроенергия от възобновяеми енергийни източници, колкото генерира от началото на руската военна инвазия в Украйна.Благодарение на вятърни и соларни централи между март и септември са генерирани 24 процента от целия обем от електричество в ЕС, се казва в доклад на изследователския център "Ембър клаймът" (Ember Climate) и на центъра за анализи "И 3 Джи" (E3G).През разглеждания период в ЕС са произведени 345 тераватчаса (TВтч) електроенергия благодарение на вятърната и слънчевата енергия, което е увеличение с 39 тераватчаса в сравнение с 2021 г. Германия е генерирала от март насам рекордните 104 ТВтч електричество благодарение на тези възобновяеми енергийни източници.  Общо 19 страни от ЕС, сред които са и Франция, Италия, Полша и Испания, са получили рекорден обем електроенергия благодарение на вятърната и слънчевата енергия през този период.

Източник: mediapool.bg

Америка

Американската петролна компания Occidental Petroleum и канадската стартираща компания Carbon Engineering подготвят участък в Пермския нефтен и газов басейн в Югозападната част на Съединените щати, за строителството на най-големия в света завод за отстраняване на въглероден диоксид от атмосферата, пише Bloomberg. Предвижда се, предприятието годишно да премахва от атмосферата около 500 000 тона въглероден диоксид. Освен това, заводът ще продава квоти за емисии на парникови газове.Официалната церемония за отбелязване стартирането на строителните работи ще се проведе на 29 ноември 2022 година, а началото на търговските операции, както се очаква, ще се състои към края на 2024 година. Отбелязва се, че според плановете, новият завод ще бъде с капацитет 120 пъти по-голям от аналогичния комплекс Orca, пуснат в експлоатация в Исландия през септември 2021 година. Този завод е построен от швейцарската компания Climeworks, съвместно с исландския стартъп Carbfix. През 2021 г. президентът на САЩ Джо Байдън върна страната към Парижкото споразумение за климата, от което тя беше изтеглена през 2020 г., от бившия държавен глава Доналд Тръмп. Байдън също така потвърди намерението на САЩ да изпълнят целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 50-52% до 2030 г., спрямо 2005 година. Парижкото споразумение за климата беше подписано през декември 2015 година. Страните участнички се ангажираха тогава, доброволно да намалят емисиите на въглероден диоксид (CO2) през следващите десетилетия, за да удържат увеличението на температурата на планетата с около 1,5-2 градуса по Целзий.

Източник: money.bg

Азия

Китай обяви първия си план за действие, посветен на виртуалната реалност, според който целта на страната е индустрията да продаде над 25 млн. устройства, като стойността ѝ ще надхвърли 350 млрд. юана (48,20 млрд. долара) до 2026 г., предава Ройтерс. Виртуалната реалност е определена като ключова индустрия за дигиталната икономика съгласно 14-ия петгодишен план за развитието на страната. Документът включва добавена и смесена реалност в дефиницията за виртуална реалност. Първият план за действие отразява амбициите на Пекин да стане водещ във виртуалната реалност в света и поставя много подробни цели. Но не се уточнява дали целта от 25 млн. устройства се отнася до годишни или общи продажби между 2022 и 2026 г. През първата половина на тази година Китай е продал над 1 млн. устройства за виртуална и добавена реалност, сочат данни на IDC. Планът включва и цел за увеличаване на общата стойност на индустрията до над 350 млрд. юана, което според министерствата обхваща и хардуерните, и софтуерните продажби.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
02.11.2022
Dow Jones Industrial
32 148.02 (-505.18)
Nasdaq Composite
10 524.80 (-366.55)
Стокови борси
02.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)88.33
Heating oil ($US/gal.)3.6801
Natural gas ($US/mmbtu)6.4870
Unleaded gas ($US/gal.)2.6825
Gold ($US/Troy Oz.)1 640.30
Silver ($US/Troy Oz.)19.29
Platinum ($US/Troy Oz.)940.70
Hogs (cents/lb.)83.88
Live cattle (cents/lb.)151.55

       Опознай България

Лютица - Мраморният град

Средновековна крепост Лютица се намира съвсем наблизо до Ивайловрад, до с. Рогозово. Името Лютица е мъжко, славянско, подобно на Добротица и Иваница. Тази най-запазена крепост в България буквално е била "извадена" от вековната гора. След сегашните открития археолозите знаят много повече за историята на това невероятно място. Мраморите тук са просто строителен материал - цялото укрепление е градено от мрамор, който навремето е добиван вероятно направо на място. Така Лютица получи името Мраморния град. Крепостните стени, запазени почти навсякъде, обграждат площ от 25 дка. Зидът е имал 14 кули, днес може да се видят 10, едната стърчи на 10 м височина. Някога от осмоъгълната кула са се виждали чак минаретата на Султан Селим джамия в Одрин. Откритите находки в крепостта са пръстени, обеци, накити, битови материали, латински монети. Особено ценни според археолозите са сребърно-златни монети (дублети) - т.нар. византийски грошове, които дават информация за историята на крепостта през ХIV в.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.11.2022
Българска версия: 30457, Английска версия: 3062

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999