Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 01 ноември 2022 г., брой 5810
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27118
USD   1.97280
CHF   1.97061
EUR/USD   0.9914*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Соларпро Холдинг АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българите на възраст до 29 навършени години, които нито учат, нито работят, са 185 хил. души, или 21.7% от населението на същата възраст. От общия брой незаети и неучащи 44.1% са на възраст 25 - 29, 37.5% на възраст 20 -24, 18.4% на възраст 15 - 19 навършени години. Това показват данните от последното преброяване, съобщи Националният статистически институт. Преобладават хората със завършено средно (48.2%) и основно образование (25.4%). Завършилите висше образование сред незаетите и неучастващи в образование и обучение са 14.3%. В регионален аспект делът на хората на възраст 15 - 29 навършени години, които не са заети и не участват в образование и обучение, е най-висок в областите Сливен (37.6%) и Силистра (33.3%), а най-нисък - в област София (столица) - 10.6%.

Източник: Дневник

През 2021 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в България са 1,074 млрд. лв., което е с 4,9 на сто повече в сравнение с предходната година, отчете Националният статистически институт. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на разходите за НИРД през периода 2017-2021 година. Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от брутния вътрешен продукт) възлиза на 0,77 на сто и е с 0,08 пункта по-ниска в сравнение с 2020 година. Сектор "Предприятия" е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 65,8 на сто от общите разходи за НИРД през 2021 година.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Месокомбинат Ловеч АД - Ловеч   7 511  
  2   Боримес ООД - Русе   4 217  
  3   Месокомбинат Русе АД - Русе   2 811  
  4   Биляна ООД - Българско Сливово   2 456  
  5   Тандем Попово ООД - Попово   2 178  
  6   Шенел - Шабан Шабан ЕТ - Прилепци   1 698  
  7   Чолакови ЕООД - Троян   1 286  
  8   О Скари ООД - Плевен   887  
  9   Величко Иванов - Венеция ЕТ - Левски   678  
  10   Метика 2000 ООД - Русе   449  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.10.2022
  Обща стойност (BGN): 1 717 059.42  
Брой търгувани компании: 51
Premium 38 081.03
Standard 539 819.56
АДСИЦ 48 381.67
Облигации 1 060 057.51
BEAM - Акции: 30 719.66
BaSE - Акции: 1 207 660.79
BaSE - АДСИЦ: 8 277.44
Най-голяма промяна в цените
Алкомет АД - Шумен 15.71 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -8.54 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Споразумение за междусистемно свързване на газопреносната система на Република Северна Македония с тази на България подписаха Александър Арсич, изпълнителен директор на "Га-Ма" АД и Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". Точката за свързване е Кюстендил/Жидилово. Така Северна Македония ще получи възможност за диверсификация на газовите доставки.

Източник: БТА

„Градус“ АД публикува индивидуалния си отчет, според който за периода януари-септември е получило дивиденти от дъщерните си компании в размер на почти 12 млн. лева в сравнение с малко под 7 млн. лева за същия период на миналата година. Увеличението е със 71%. Най-голям дивидент „Градус“ е получило от „Градус-98“ ЕООД – почти 5 млн. лева, от „Градус-1“ – 3,5 млн. лева, и от „Милениум 2000“ ЕООД – 3 млн. лева. Разходите за дейността на компанията за деветмесечието са за 618 хил. лева, като нарастват с 16% спрямо разходите за същия период на 2021 г. (534 хил. лева). Така за периода компанията отчита печалба в размер на 6,784 млн. лева.

Източник: investor.bg

На консолидирана база приходите на дружествата в групата на "Булмаркет" за 2021 г. надхвърлят 4 милиарда лева, а очакванията са през текущата година да поставят нов рекорд. За над 20-те компании в орбитата на "Булмаркет" работят над 1400 души, като бизнесът е структуриран в две независими, но взаимно допълващи се направления. "Булмаркет груп" е шапката на всички дружества, занимаващи се с търговията с минерални горива и логистичните дейности, като "Булмаркет ДМ", "Булмаркет рейл карго", "Булмаркет автотранспорт", "Порт Булмаркет" и т.н. Второто направление се занимава с производството и търговия на биодизел, фармацевтичен глицерин и остатъчните продукти. Това са първият завод за биодизел на семейството в Сливо поле - "Астра биоплант", заводът за сурови растителни масла и шрот "Олео протеин" и вторият завод за биодизел и фармацевтичен глицерин "Оберьостерайхише биодизел България". Както и наетият завод "Хай протеин" в Провадия.

Източник: Капитал

Произведената валцова и пресова продукция от „Алкомет“ АД - Шумен към края на третото тримесечие е с около 12.7% по малко в сравнение със същия период на миналата година. Нетните приходи на „Алкомет“ за деветте месеца възлизат на 586.66 млн. лева, като тези от продажба на продукция са за 571.82 млн. лева. И двете стойности представляват увеличения с над 54 на сто спрямо същия период на миналата година. Увеличените приходи са главно резултат от по-високите цени на основната суровина, както и увеличените премии за продажби. Дружеството отчита нетна печалба в размер на 34.02 млн. лв. само 742 хил. лева година по-рано. Числеността на персонала през третото тримесечие е по-голяма в сравнение с тази за същия период на миналата година.

Източник: Банкеръ

Започна строителството на паркинг на четири етажа в столичния район "Надежда". Той ще надземен и ще се простира на площ с площ от 5607 кв.м, като в него ще има 310 паркоместа. На 32 места ще могат да се зареждат на електрически автомобили. Паркингът е между улиците “Кирил Дрангов“ и “Анастас Лозанчев". Проектът се финансира със собствени средства и предоставено финансиране от Фонд за градско развитие, включително съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж 2014-2020“. Общият размер на инвестицията е 6,314 млн. лева, като "Софийски имоти" осигурява 1,914 млн. лв., а Фондът за градско развитие – 4,4 млн. лв.

Източник: 24 часа


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК подкрепя продължаването действието на Закона за Държавния бюджет за 2022 г.

Удължаването на Бюджет 2022 не получи подкрепа от НСТС


Предстоящи събития

2 ноември: Курс по Английски език за социален диалог 4

До 10 ноември: Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 02.11.2022: Образование: Списък на приоритетните професионални направления

До 04.11.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 07.11.2022: Регионална политика: техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продуктиБезплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Темпът на нарастване на потребителските цени в еврозоната се ускорява до рекордните 10,7 на сто през октомври на годишна основа, докато през септември показателят беше 9,9 на сто. Това показва първоначалната оценка на европейската статистическа агенция Евростат. Енергията има най-висок годишен темп на растеж (41,9 на сто през октомври, спрямо 40,7 на сто през септември). След нея се нареждат храни, алкохол и тютюн (13,1 на сто през октомври, в сравнение с 10,6 на сто през септември), неенергийни промишлени стоки (6 на сто през октомври, спрямо 5,5 процента през септември) и услуги (4,4 на сто през октомври, спрямо 3,3 на сто през септември). Сред страните членки на еврозоната през октомври, отнесено към миналогодишния октомври, най-силен ръст на потребителските цени отново се очаква да регистрира Естония (22,4 на сто), следвана от Литва (22 на сто) и Латвия (21,8 на сто).

Източник: 24 часа

Америка

Президентът на САЩ Джо Байдън ще призове петролните компании да инвестират в намаляване на цените на бензина, в противен случай ще предложи на Конгреса да им наложи данък "извънредни печалби", съобщи Асошиейтед прес, като се позова на източник от Белия дом. "Президентът отново ще призове петролните и газовите компании да инвестират рекордните си печалби в намаляване на разходите на американските семейства (за бензин - бел. ред.) и в увеличаване на производството. Ако те не го направят, той ще призове Конгреса да обмисли възможността да задължи петролните компании да плащат допълнителни данъци", допълва източникът от Белия дом. АП отбелязва, че източникът не е използвал изрично формулировката "данък върху неочакваните печалби", но според американските медии инициативата на Байдън е свързана именно с големите печалби, отчетени от компании като Exxon Mobil, Chevron и Shell в периода юли-септември 2022 г.

Източник: news.bg

Азия

Производствената активност в Китай отслабва през октомври, което засилва натиска върху икономиката на страната. Промишленото производство, новите поръчки и заетостта в Китай са намалели. Резултатите съответстват на прогнозите, според които китайският икономически растеж ще отслабне в края на годината, тъй като глобалното търсене намалява, а периодичните локдауни, целящи да ограничат пандемията в Китай, "тежат" на потребителските разходи. Данните показват продължаващо забавяне на инерцията на икономиката, тъй като ограничителните мерки заради коронавируса се влошиха, и поръчките на експортните компании останаха под натиск. През първата половина на годината икономическият растеж се забави до 2,2 на сто на годишна основа. През третото тримесечие растежът се възстанови до 3,9 на сто спрямо година по-рано, като през предходното тримесечие отбеляза разширяване само с 0,4 на сто. Ръстът на продажбите на дребно обаче намаля до 2,5 на сто в сравнение с августовския ръст с 5,4 на сто. Същевременно и износът се забави, до 5,7 на сто на годишна база, докато през август отбеляза нарастване със 7 на сто. Също така през септември китайският внос се повиши с 0,3 на сто, отразявайки по-слабото китайско потребителско търсене. Анализатори ревизираха надолу прогнозите си за годишния растеж на Китай през настоящата година до 3 на сто, което би представлявало вторият най-слаб темп на разширяване на икономиката от 80-те години на миналия век.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
31.10.2022
Dow Jones Industrial
32 732.95 (-128.85)
Nasdaq Composite
10 988.20 (-114.31)
Стокови борси
31.10.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)86.21
Heating oil ($US/gal.)4.4930
Natural gas ($US/mmbtu)6.5570
Unleaded gas ($US/gal.)2.5139
Gold ($US/Troy Oz.)1 636.50
Silver ($US/Troy Oz.)19.12
Platinum ($US/Troy Oz.)949.50
Hogs (cents/lb.)932.20
Live cattle (cents/lb.)152.45

       Опознай България

Ден на народните будители

1 ноември е един от официалните празници в Република България. На този ден честваме и отдаваме почит към делото и паметта на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Първото неофициално честване на празника е осъществено в Пловдив през 1909 г. Всенародното преклонение дава основание през 1922 г. Стоян Омарчевски, тогавашен министър на Народното просвещение, да внесе предложение в Министерски съвет за определянето на 1 ноември за общонационален и неучебен за всички учебни заведения празник. Въпреки голямото културно и патриотично значение, което е имал празникът на будителите, през 1945 г. той е отменен, защото се дублирал с Деня на светите братя Кирил и Методий, обявен тогава за празник на българската просвета и култура. Честването на Деня на народните будители е възстановено на 1 ноември 1990 г. по инициатива на Общонародното сдружение "Мати Болгария ".


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.11.2022
Българска версия: 30459, Английска версия: 3062

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 02/ 980-10-90, факс 02/ 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999