Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 09 април 2020 г., брой 5176
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(09.04.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22385
USD   1.79913
CHF   1.85264
EUR/USD   1.0871*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Инливо БГ АД - Варна
Интериор Текстил АД - София
Кофражна техника 95 АД - Пловдив
Кофражна техника АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия e одобрила схема за публични гаранции в размер на 500 млн.лв. (€255 млн.) в подкрепа на малките и средни предприятия в България, в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Това става съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. След като капиталът на Българската банка за развитие (ББР) бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева, тя ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за микро, малки и средни предприятия, засегнати от избухналата пандемия на коронавирус в България. Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.

Източник: Сега

До момента българската страна не е поискала отлагане на процеса по присъединяване към така наречената „чакалня за еврозоната“. Отлагането трябва да бъде одобрено от Еврогрупата, Дания и Европейската централна банка (ЕЦБ). Въпросът в момента е особено актуален, тъй като поставеният от финансовия министър Владислав Горанов срок за входирането на нужните документи за кандидатстване изтича на 26 април 2020 г. Преди малко повече от седмица управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев обяви, че сроковете за присъединяване на страната ни към банковия съюз и валутно-куросвия механизъм ERM II вече са нереалистични. Той отбеляза, че все пак работата по процеса не трябва да спира, но евентуално отлагане за 2021 г. „няма да бъде фатално“. 

Източник: investor.bg

 
Концесии

Правителството, по предложение на Министерството на туризма, избра фирма „Сискор“ ЕООД за концесионер на плаж „Черноморец-юг“ в Созопол. Концесията е за 20 години като през този период концесионерът е длъжен да не иска повече от 8 лв. с ДДС за чадър и също толкова за шезлонг в зоната за платени принадлежности на морския плаж. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 136 хил. лв. без ДДС. За периода на цялата концесия компанията е поела ангажимент да инвестира за организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж 216 216 лв. с включен ДДС. Проверка в Търговския регистър показва, че фирмата е новосъздадена с капитал 100 лв. „Сискор“ е с предмет на дейност отдаване под наем и експлоатация на движимо и недвижимо имущество с атракционна цел, търговия със стоки на едро и дребно и др.

Източник: economic.bg

Дружества
Рециклиране на метални отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Евро Стийл Трейд ООД - Пловдив   56 087  
  2   Феникс Инверс ООД - София   28 802  
  3   Ти Ай Метълс ЕАД - Варна   27 862  
  4   Екометал Инженеринг ЕООД - София   24 602  
  5   Екостийл ЕООД - София   24 254  
  6   Унитрейд 2011 ООД - София   20 356  
  7   Мавел Прим ЕООД - София   20 078  
  8   Аифорос България ЕАД - Перник   16 329  
  9   Пан Сървиз ЕООД - София   8 353  
  10   Либърти Металс Груп ЕАД - Бургас   5 185  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 08.04.2020
  Обща стойност (BGN): 1 032 885.17  
Брой търгувани компании: 35
Premium 180 715.60
Standard 417 271.40
АДСИЦ 429 404.17
Структурирани 5 494.00
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч 38.89 %
Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София -5.98 %
BaSE - Акции: 2 166.65
BaSE - АДСИЦ: 404 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българската фирма „Спесима Инженеринг“ ООД, чийто собственик - Венцислав Славков, е член на Управителния съвет на БСК, разработи кабина за дезинфекция “Disinfecta”. Кабината е оригинална разработка на „Спесима Инженеринг“ ООД, защитена със заявка за патент и търговска марка в Патентното ведомство на РБ, и отговаря на изискванията на СЕ за норми за безопасна работа. Конструкцията е модулна, лесна за транспорт и монтаж, а теглото е 130 кг. Управлението е интуитивно и не е необходимо специално обучение за работа с нея. Кабината е предназначена за дезинфекция на персонал, работещ в болници или други зони с висок риск за контаминиране, а също така и за предварителна дезинфекция на хора, работещи в зони, изискващи висока хигиена (например, в предприятия от хранитерно-вкусовата промиишленост). Капацитетът на кабината е 1-2 души в минута, т.е. около 60-80 души на час. „Спесима Инженеринг“ ООД е готова да стартира веднага производство на 50-60 кабини месечно, като вече произведеният прототип ще бъде дарен на столична болница, предложена от Националния оперативен щаб - ВМА, „Пирогов“ или Александровска болница.

Източник: БСК

Българска ваксина срещу коронавируса се разработва в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН. От Института по микробиология на БАН съобщиха, че разработката на българската ваксина за коронавируса е частично финансирана от Института „Пастьор“ в Париж, тъй като Институтът по микробиология на БАН е член на мрежата на институтите „Пастьор“. Проектът за разработването на ваксината е двегодишен, а негов ръководител е доц. Андрей Чорбанов. Вече има две ваксини срещу коронавируса, разработени в САЩ, но те се изпитват клинично. Едната ваксина е на фирмата „Модерна“ от САЩ, има и втора ваксина на американска компания. „Тези две американски ваксини са във фаза на клинично изпитание – те вече се тестват на хора, които са доброволци. Това дава надежди, че след няколко месеца ще може да се видят ефектите върху човека на тези ваксини. Ваксината на фирмата „Модерна“ ще бъде готова до юли и ще се знаят ефектите от нея върху хората – дали е ефективна срещу коронавируса. Но след това ще има и тестове за цитотоксичност на ваксината.

Източник: Труд

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ ще разпредели поне 0,1349 лв. брутен дивидент на акция за 2019 г. на предстоящото през 2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите, показва отчетът на дружеството за 2019 г. 0,1349 лв. на акция са за 90% от цялата печалба за разпределяне за 2019 г. Именно 90% е минимумът, който трябва да се разпредели по Закона за дружеството със специална инвестиционна цел. Това са 11,478 млн. лв. Цялата печалба за разпределяне е 12,753 млн. лв. и ако акционерите гласуват да бъде разпределена, това ще са по 0,1498 лв. на акция. Традиционно дружеството разпределя повече от 90% от печалбата си, дори съвсем близо до 100%, затова може да се очаква и по-голям дивидент от 0,1349 лв. Цената от продажбата на „Атера 1“ ЕООД е 1 064 900 евро. Това са 2,08 млн. лв. Балансовата стойност беше 1,82 млн. лв., а сделката е от март тази година. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ има парични средства за 27,99 млн. лв. към 31 декември 2019 г., увеличение спрямо 18,56 млн. лв. година по-рано. С получените 2,08 млн. лв. от продажбата на „Атера 1“ ЕООД фондът може да има около 30 млн. лв., въпреки че от началото на годината е продавал земя, но вероятно е получавал приходи от ренти, а може да е получил и вноски по земите, продадени на разсрочено плащане.

Източник: investor.bg

Близката до Христо Ковачки фирма "Гранд енерджи дистрибюшън" е спряла да изпълнява задълженията си по договора с общинското дружество "Топлофикация-София" за продажба на произведения му ток през борсата. Това е станало с писмо от 23 март 2020 г. Причините били ликвидни проблеми на посредника при продажбата на енергия, стопанската непоносимост и извънредното положение. "Топлофикация" продава произвеждания ток на "Гранд енерджи" по фиксирана цена от 91.50 лева на мегаватчас. Това ниво беше под пазарната цена, като така Ковачки реализираше печалба от разликата за десетки милиони годишно", коментира общинският съветник Владислав Панев.Той припомни, че ръководството на "Топлофикация-София" оправдаваше решението да ползва посредник при продажбата на ток на борсата с това, че с фиксираната цена се предпазва от поевтиняване на стойността на енергията и съответно от загуби. Той добави, че в момента общинската фирма продава електроенергия на сегмента "ден напред" на енергийната борса, където цените са 20-60 лева за мегаватчас. В края на миналата година от "Топлофикация – София" обявиха, че ще продават част от енергията си на борсата без посредник и дори реализираха сделка.

Източник: mediapool.bg

Инвестбанк е новият собственик на активите на фалиралия торов завод "Химко" - Враца. В края на миналата година частен съдебен изпълнител обяви имотите и оборудването за публична продан по искане на самата банка. Причината е, че досегашният собственик - "Метахим импекс", не изплати заема, който Инвестбанк му отпусна преди четири години, за да купи активите от синдика. Прехвърлянето е вписано в края на януари 2020 г, като данните показват, че банката е придобила над 700 дка земя и сградите на бившия завод. За продан бяха пуснати също машините и оборудването, за които може да се предполага, че също вече са собственост на кредитора. Обявената цена за всичко беше 23.8 млн. лв. Активите на "Химко" (в несъстоятелност) станаха собственост на "Метахим импекс" през 2016 г. за сумата от 12 млн. лв. Тази цена беше постигната след няколко неуспешни търга, като първоначално синдикът искаше близо 29 млн. лв. Сделката беше финансирана от Инвестбанк с 9 млн. евро кредит, който трябваше да бъде изплатен в средата на миналата година. Това не стана и през август банката пристъпи към изпълнение на залога. Претенциите й към онзи момент бяха за 9.8 млн. евро главница и лихви. На практика "Метахим импекс" има проблеми с обслужването на кредита още от самото начало. Така заради просрочени вноски за 300 хил. лв. само половин година след сделката банката назначи свой управител - Камелия Кулева, която малко преди това беше влязла като акционер в дружеството с 35%. Компанията "Метахим импекс" беше създадена специално за покупката на активите на "Химко". Първоначалните й собственици бяха "Фертекс България" на кредитния милионер Георги Пиримов и Иван Жиров, който се занимава с недвижими имоти и търговия със скрап.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

УС на БСК заседава онлайн, заради рестрикциите, свързани с COVID-19

Българска фирма разработи кабина за дезинфекция с капацитет 60-80 души на час

България на две скорости


Предстоящи събития

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз ще може да налага мита, количествени ограничения за вноса и износа и мерки в областта на обществените поръчки, ако търговски партньор блокира решение на временния арбитраж на Световната търговска организация (СТО). Такова решение са взели постоянните представители на страните членки на ЕС, с което одобряват позицията на Съвета, съобщават от институцията. Комисията също така ще има право да предприема насрещни мерки, когато търговски партньор по силата на двустранно или регионално търговско споразумение налага незаконни търговски мерки и впоследствие блокира процеса за уреждане на спорове съгласно това споразумение, допълва се в съобщението. Предстои Съветът да преговаря с Европейския парламент (ЕП) по въпроса, след като депутатите постигнат съгласие по позицията си. „ЕС улеснява защитата на своите търговски интереси и права в ситуация, при която Световната търговска организация (СТО) не е засега в състояние да постанови обвързващи решения за уреждане на спорове, ако даден член на СТО обжалва доклад на специализирана група“, посочва се в съобщението на Съвета. „На първо място избираме и винаги ще избирам, многостранното сътрудничество. При все това трябва да гарантираме защитата на търговските си интереси и да прилагаме правата си, включително чрез използването на санкции, ако други участници блокират разрешаването на даден търговски спор“, коментира Гордан Гърлич Радман, министър на външните работи и европейските въпроси на Хърватия и председател на Съвета на ЕС.

Източник: Associated Press

Америка

Пазарът на жилища в САЩ ще бъде една от най-големите жертви на новата коронавирусна пандемия, тъй като хората губят работни места и икономиката спира. Няма да мине още много време преди цените да започнат да тръгнат надолу, пишат анализатори. Икономическата криза, която следва огнището на COVID-19, е на път да разруши инерцията на пазара на жилища в САЩ и може да доведе до най-големия ценови срив след Голямата рецесия. Пазарът на жилища започна завидно добре 2020 година, когато растежът на цените се ускори на ключовите пазари. Според индекса Case-Shiller, цените на жилищата в САЩ се повишават с 3,9% на годишна база, през януари. Скокът изпревари ръст от 3,7% през декември и беше достатъчен, за да надмине общия ръст от 2019 г., който възлизаше на 3,4%. Някои анализатори прогнозират, че печалбата през януари може да е последната, която пазарът на жилища вижда преди резкият икономически спад, предизвикан от коронавируса. Матю Пойтън от Capital Economics казва, че се очаква пик до най-ниското падане на цените от около 4% до началото на 2021 г. купувачите на недвижими имоти също ще се въздържат от инвестиции, според него. "Търсенето на жилища ще има рязък спад, тъй като безработицата достига рекордно високи стойности, а домакинствата са възпрепятствани да купуват жилище поради спирането на голяма част от икономиката", казва той.

Източник: CNN

Азия

Премиерът на Япония Шиндзо Абе обяви извънредно положение в страната заради епидемията от Covid-19 и представи огромен пакет от стимули за бизнеса. „Решихме да обявим извънредно положение, защото преценихме, че бързото разпространение на коронавирус в цялата страна ще има огромно влияние върху живота и икономиката“, каза той пред парламента по-рано. Правителството обяви стимулиращ пакет на стойност 108 трилиона йени (990 млрд. долара), който ще успее да покрие около 20% от разходите на японската икономика. Оказва се, че премиерът на Япония в своите стимули за икономиката е доста по-щедър от Доналд Тръмп и от германското правителство. Заболелите от коронавирус в Токио се удвоиха до около 1200 през последната седмица, като повече от 80 нови случая бяха съобщени във вторник, което е рекорден брой на заразените за един ден в страната. Смъртните случаи в Япония вече са 93. Абе уточни, че въведеното извънредно положение в никакъв случай няма да наложи цялостно блокиране на страната, както се е случило в редица други държави. Извънредната ситуация дава правото на губернаторите на градовете да препоръчат на жителите да стоят по домовете си, а на бизнеса да спре работа, за да не се разпространява заразата. Санкции няма да се налагат при неспазване на препоръките. Ще се разчита на самосъзнанието на гражданите и на доверието им към правителството.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
08.04.2020
Dow Jones Industrial
23 433.57 (779.71)
Nasdaq Composite
8 090.90 (203.64)
Стокови борси
08.04.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)25.85
Heating oil ($US/gal.)1.0200
Natural gas ($US/mmbtu)1.8000
Unleaded gas ($US/gal.)0.7000
Gold ($US/Troy Oz.)1 684.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.30
Platinum ($US/Troy Oz.)734.90
Hogs (cents/lb.)51.45
Live cattle (cents/lb.)86.68

       Опознай България

Храм Св. пророк Илия – село Градево

В село Градево (Югозападна България, община Симитли) се намира храмът Св. пророк Илия, построен през 1849 г. Църквата е каменна трикорабна псевдобазилика с притвор и балкон над него. Над южния и западния свод има барелефи на дракони. Украсата на интериора е създадена през различни години от четирима зографи, издържана в духа на местната възрожденска традиция. В олтарната част и по холтера на средния кораб са запазени 36 сцени и фигури от края на ХІХ в., дело на неизвестен зограф, оцелели след земетресението през 1904 г. Иконостасът е рисуван с майсторска ажурна позлатена резба по венчалката, дверите и кръжилата. В елипсовидни медальони на цокълните табли са изписани осем интересни сцени от Шестоднева. Особеност са и трите резбовани разпятия с фигури на дракон, поставени над дверите. Осемте царски икони са рисувани през 1849 г. от неизвестен зограф.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.04.2020
Българска версия: 29984, Английска версия: 2887

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999