Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 02 април 2020 г., брой 5171
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.04.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21098
USD   1.78843
CHF   1.85141
EUR/USD   1.0936*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Билд-Инвест АД - Стара Загора
Интерпред - Световен търговски център София АД - София
Ломоносов АД - Плевен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

31 643 души са новорегистрираните безработни от началото на извънредното положение, съобщи министърът на труда и социалната политика  Деница Сачева. От тях 17 793 души са посочили, че са безработни вследствие на съкращения, свързани с коронавируса. Схемата 60:40 за компенсации за запазване на заетостта обаче вече е в ход - за ден и половина са подадени 59 заявления. За времето от 23 до 27 март 2020 г. броят на новорегистрираните безработни е 12 661 лица, показва справка на Агенцията по заетостта. Това означава, че миналата седмица в бюрата по труда са се регистрирали по 2532 души на ден - почти двойно повече отколкото през първата седмица на извънредното положение. Наред с почти двойното увеличение на новорегистрираните безработни, започналите работа са значително по-малко отколкото в първата седмица - едва 1959 безработни са били наети, при 3221 назначени на първичния пазар в седмицата 16-20 март. По същото време миналата година в рамките на същата седмица (16-20 март) работа са намерили над 6000 души.

Източник: Сега

Просрочените задължения на всички общини към края на 2019 г. са в размер на 188,1 млн. лв., което е с 57,1 млн. повече за година. 121 обаче нямат такива, а при 66 от тях се наблюдава намаление - общо 10,9 млн. лв. 85 общини са увеличили задълженията си - с общо 60,5 млн. лв, показва анализ на Министерството на финансите към края на 2019 г. Според него 16 са общините в България, които имат финансови затруднения. В сравнение с година по-рано броят на тази с проблеми остава почти същият. За 2020 г. това са Струмяни, Созопол, Белоградчик, Брегово, Димово, Кърджали, Кочериново, Септември, Неделино, Чепеларе, Стамболово, Аврен, Добрич, Сапарева баня, Велинград и Минерални бани. Просрочията им са общо за 65,9 млн. лв. Задълженията за разходи са 85,5 млн. лв., а поетите ангажименти - 139,9 млн. лв. При много от тях тези показатели надвишават допустимите законови норми.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Определен е концесионер на морски плаж „Каваци - юг", община Несебър, област Бургас. Министерският съвет упълномощи Министъра на туризма да сключи договор за концесия с „МИТ-СЕКЮРИТИ-85" ЕООД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 57 083 лв. без ДДС. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор. С друго решение правителството откри процедура за възлагане на концесия за морски плаж Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години.

Източник: Монитор

Дружества
Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Виас ЕООД - Шумен   76 918  
  2   Алупласт-ЖТГ ЕООД - Бургас   74 373  
  3   Фибран България АД - София   45 302  
  4   Вайс Профил ООД - София   33 137  
  5   Хик-91 - Пацев сие СД - Садово   19 028  
  6   Аустротерм България ЕООД - София   12 284  
  7   Еврофоум БГ ЕООД - София   10 225  
  8   НБИ Консорциум ООД - Габрово   9 241  
  9   Пайп Индустриал България ООД - Самоков   7 634  
  10   Кинтрейд ЕООД - Пловдив   7 310  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.04.2020
  Обща стойност (BGN): 1 183 356.48  
Брой търгувани компании: 37
Premium 72 970.93
Standard 694 213.72
АДСИЦ 6 896.43
Структурирани 163 719.97
Облигации 245 482.89
Права 72.54
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София 88.68 %
Еврохолд България АД - София -12.28 %
BaSE - Акции: 4 622.70

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Финализиран е проект на указание на Европейския банков орган (ЕБО) за законовите и частните мораториуми върху плащанията по банкови кредити. Проектът ще бъде гласуван в ЕБО на 2 април 2020 г. до края на работния ден, съобщиха от Българска народна банка. На базата на този документ БНБ ще изиска от търговските банки да предложат за утвърждаване в БНБ единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити в България. Консултациите в Европейския банков орган продължават. БНБ участва в тях като член на Съвета на надзорниците. Новите мерки за облекчаване на връщането на заеми ще са насочени към тези клиенти на банките, които до този момент са били изрядни, обяви председателят на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов. Основната мярка, която банките обмислят, е отлагане на плащанията по кредитите за определен период.

Източник: Банкеръ

Министърът на икономиката Емил Караниколов подписа пет сертификата за инвестиции, проектите предвиждат вложения за 180,6 млн. лв. и разкриване на 2000 работни места. Четири от проектите са „България Ер Меинтенанс ” , „Леони България“„Райсволф България“ и „Търговска лига – глобален аптечен център получават сертификат за инвестиция клас „А“, а проектът на „Агроден” сертификат за инвестиция клас „Б“. Инвестиционният проект на „България Ер Меинтенанс” ЕАД е изграждане на база за поддръжка, обучение, логистика, складиране и съхраняване на товари, ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства. Компанията планира инвестиция в размер на близо 135 млн. лв. Международната компания в автомобилния сектор „Леони“, предвижда завод за производство на електронни и електрически части , кабелни снопове и устройства за автомобили в град Плевен. Инвестицията възлиза на близо 33 млн. лв., планирано е наемането на 1500 души Третият проект, който е сертифициран за инвестиция клас „А“ е на „Търговска лига - Глобален Аптечен Център“ АД за изграждане на разширение на многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък“ в гр. Плевен. Проектът е на стойност над 10 млн. лв. и ще създаде 150 работни места Последният проект, издаден за инвестиция клас „А“ е на „Райсволф България“ АД. Инвестицията е в размер на над 2 млн. лв., а проектът е свързан с разширение на дейността на дружеството и изграждане на ново архивохранилище в Индустриална зона Божурище.

Източник: 24 часа

Природният газ, парното и горещата вода стават по-евтини от 1 април 2020 г. За град София намалението на топлинната енергия е с 26,47%. Тарифите в другите топлофикации в страната също намаляват: във Враца – с 22,52%, в Пловдив – 12,11%, Плевен – 15,65%, Бургас – 17,30%, Варна – 8,27%, Велико Търново – 17,54%, Разград – 16,88%. КЕВР съобщи, че от 1 април цената на природния газ, продаван от "Булгаргаз", се понижава на 25,20 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за първото тримесечие (44.04 лв./MWh) намалението е с 42,78%. Решението си КЕВР взе на закрито заседание. То идва, след като бе променен договорът между "Булгаргаз" и "Газпром экспорт". От комисията посочват, че при утвърждаването на цената са отчели заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният у нас природен газ. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи са отчетени общото количество природен газ за месец април 2020 г., общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

Източник: Сега

“Актив Пропъртис“ АДСИЦ трябва да разпредели поне ‭0,447 лв. брутен дивидент на акция за 2019 г., показват изчисления на база отчетът, публикуван от дружеството. Печалбата за разпределяне за 2019 г. е 1 088 663,62 лв. Според Закона за дружествата със специална инвестиционна цел поне 90% от нея трябва да бъде насочена към акционерите. Дружеството има издадени 2 192 011 акции, всяка с номинална стойност от 9 лв. Дивидентът може да достигне брутен размер от 0,49665 лв. на акция, ако бъде разпределена 100% от печалбата за разпределяне според ЗДСИЦ. Печалбата през 2019 г. е от продажбата на апартаменти в проекта Панорама Житница в София. През четвъртото тримесечие на 2019 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е сключило предварителни договори за продажба на 2 апартамента и 1 мазе на обща стойност от 303 хил. лева без ДДС в проекта. През второ тримесечие на 2019 г. приключи сделката по придобиване на право на собственост върху поземлени имоти от Софийски университет срещу реконструкция на съществуваща сграда, собственост на Софийски университет. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ има седем проекта.

Източник: investor.bg

"Стомана Индъстри" съкращава 301 от своите служители от всички звена на дружествот заради извънредната обстановка, съобщи Антон Петров, представител на белгийската компания Viohalco, която е собственик на пернишкото стоманодобивно предприятие. Мярката се предприема заради спад в производството и срив на цените на продукцията, предизвикани от световната пандемия от COVID-19. Поръчките са намалели с 40%. "Автомобилната индустрия е една от движещите за черната металургия, а тя навсякъде спря", каза Петров. Така в дружеството ще останат на работа около 950 души и още 350 в съпътстващи фирми. Със съкращението "Стомана Индъстри" възнамерява да постигне по-добра оперативна годност и конкурентоспособност, както и да съхрани дейността на предприятието.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно проекта за промяна на Закона за Държавния бюджет

Университетската болница и Стопанската камара в Русе подписаха меморандум за сътрудничество

Огнян Спасов, Стопанска камара – Варна: Кризата ще пренареди пластовете и вероятно Китай ще стане първа световна икономика

Държавни агенции, общини и фирми се обръщат за предпазни маски към кооперациите на хора с увреждания

Фестивалът ”Кино в длан” удължава срока за приемане на филми и създава нова категория “Живот в карантина“


Предстоящи събития

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германия обеща да помогне на стартъпите, засегнати от коронавируса, с краткосрочна финансова помощ на стойност около 2 млрд. евро. Програмата е създадена специално за стартиращи компании, които могат да не успеят да получат подкрепата, която им е нужна, от по-широкия пакет мерки на правителството, пуснат миналата седмица. Това заявиха днес финансовият министър Олаф Шолц и министърът на икономиката Петер Алтмайер пред репортери в Берлин. „За тези млади, иновативни компании класическите кредитни инструменти често не са подходящи“, посочва Алтмайер. „Така че пренасочваме 2 млрд. евро, за да увеличим рисковия капитал, така че кръговете за финансиране на иновативни германски стартъпи все пак да се състоят“. Управляващата коалиция, начело с канцлера Ангела Меркел, в петък си осигури финално парламентарно одобрение на пакет от стимули за над 750 млрд. евро, с който да се адресират проблемите, породени от вируса. Помощта първоначално не включваше стартъпите, но по-късно правителството обяви, че компаниите, които са на стойност над 50 млн. евро, ще бъдат приемани. 

Източник: Bloomberg

Америка

Половината компании в САЩ планират освобождаване на служители до три месеца. С тези настроения наистина може да се сбъдне прогнозата на Федералния резерв на Сейнт Луис, според който безработицата може да се изстреля до 32%. Ако това се окаже факт, безработицата в страната ще изпревари дори тази по време на Голямата депресия от 30-те години на миналия век. Същевременно на много места в САЩ се правят приготовления за затваряне на икономиките за следващите два месеца, което означава, че властите допълнително ще налеят масло в огъня, тъй като компаниите масово нямат ресурс, с който да могат да оцелеят толкова дълго, без да извършват дейност. Същевременно голяма част от тях са задлъжнели и спирането на работата ще ги остави на практика в състояние на неплатежоспособност. С тези настроения наистина може да се сбъдне прогнозата на Федералния резерв на Сейнт Луис, според който безработицата може да се изстреля до 32%. Ако това се окаже факт, безработицата в страната ще изпревари дори тази по време на Голямата депресия от 30-те години на миналия век.

Източник: CNBC

Азия

И трите основни производителя на петрол в Китай посочиха, че най-вероятно ще намалят капиталовите си разходи през тази година, тъй като пандемията от коронавирус и понижаването на цените на петрола разби плановете им и повиши риска от загуба заради обезценка в цялата индустрия, съобщава Nikkei Asia Review. „Изправени сме пред сериозно предизвикателство по отношение на нашите оперативни резултати за първото тримесечие“, заяви Джан Юджуо, председател на China Petroleum & Chemical, по-известен като Sinopec, по време на конференцията на компанията в понеделник. За да се справи с критичната ситуация, новоназначеният ръководител заяви, че компанията стартира 100-дневна вътрешна кампания за съкращаване на разходите, мобилизирайки цялата организация за подобряване на ефективността. Една от основните цели на кампанията е коригиране на капиталовите разходи. Компанията е похарчила 147,1 млрд. юана (20,72 млрд. долара) през миналата година, което е 25-процентно увеличение на този показател спрямо предходната година, като първоначално се е подготвяла да изразходи още 143,4 млрд. юана през тази година, но сега проучва внимателно начините за намаляване на тази цифра колкото е възможно повече.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
01.04.2020
Dow Jones Industrial
20 943.51 (-973.65)
Nasdaq Composite
7 360.58 (-339.52)
Стокови борси
01.04.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)21.25
Heating oil ($US/gal.)0.9600
Natural gas ($US/mmbtu)1.6000
Unleaded gas ($US/gal.)0.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 597.60
Silver ($US/Troy Oz.)14.08
Platinum ($US/Troy Oz.)721.50
Hogs (cents/lb.)57.32
Live cattle (cents/lb.)87.58

       Опознай България

Резерват “Козя стена”

“Козя стена” е най-малкият резерват в националния парк Централен Балкан. Обявен е за резерват на 22 декември 1987 г. с цел опазването на ендемичния вид еделвайс и буково-еловите гори на възраст над 100 години. “Козя стена” се намира в землището на село Чифлик, община Троян. Площта на резервата е 904 хектара и на територията му се намира скалния феномен козя стена, както и други скални форми, поради което в резервата има разнообразие от грабливи птици. Резерватът е разположен в стръмната част на планината. “Козя стена” е истински ботанически рай – тук са установени 40 растителни вида, които присъстват в списъци на редки или на застрашени от изчезване растителни видове. Някои от тях са благаево бясно дърво, рохелова каменоломка, лунна папрат, високопланински желтак, старопланинска лазаркиня и сребърник, както и старопланинския еделвайс. В “Козя стена” гнездят над 60 вида птици, от които в Червената книга на България са – големият и малкият ястреб, осоядът, черният кълвач, гълъбът хралупар, уралската улулица.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.04.2020
Българска версия: 29988, Английска версия: 2887

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999