Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 30 септември 2019 г., брой 5047
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.09.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20306
USD   1.78860
CHF   1.80095
EUR/USD   1.0935*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агропромпроект 2000 АД - София
Аква Модул АД - София
Алба Спед АД - Бургас
Велбъжд Стил АД - Кюстендил
Експат Бета АДСИЦ - София
Копривлен мрамор 97 АД - Гайтаниново
Парадайс Плейс ЕАД - София
Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София
Системхим АД - София
Черноморско злато АД - Поморие
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на страната в края на юли 2019 г. е 34 195.3 млн. евро (57.8 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт /БВП/ ), съобщава Българската народна банка. Дългът се увеличава с 1039.4 млн. евро (3.1 на сто) в сравнение с края на 2018 г. Дългът намалява на годишна база с 259.9 млн. евро (0.8 на сто). В края на юли 2019 г. дългосрочните задължения са 25 771.1 млн. евро (75.4 на сто от брутния дълг, 43.6 на сто от БВП). На годишна база дългосрочният дълг намалява с 592.2 млн. евро (2.2 процента). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2019 г. е 5452.7 млн. евро (9.2 на сто от БВП). Спрямо края на 2018 г. той намалява с 88.2 млн. евро (1.6 на сто). На годишна база външните задължения на сектора се понижават със 194.8 млн. евро (3.4 процента). Външните задължения на сектор Банки са 4638.1 млн. евро (7.8 процента от БВП).

Източник: Банкеръ

Пътуванията на българи в чужбина през август 2019 г. са 755.4 хил. или с 2.5 на сто над регистрираните през август 2018 година, съобщи Националният статистически институт. През август 2019 г. посещенията на чужденци в България са 2 325.2 хил. или с 3.8 на сто повече в сравнение с август 2018 година. В сравнение с август 2018 г. e регистрирано увеличение на пътуванията на българите по следните цели: "почивка и екскурзия" - с 8 на сто, и "служебна" - с 4.7 на сто, докато тези с цел "други" намаляват с 3.7 на сто. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българи в чужбина през август формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 45.7 на сто, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.3 на сто, и със служебна цел - 14 на сто. Регистрирано е увеличение при пътуванията на чужденци с цел почивка и екскурзия - със 7.6 на сто, и със служебна - с 6.1 на сто, докато тези с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) намаляват с 2.1 на сто.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Дирекция „Национален парк „Пирин” откри процедура за възлагане чрез конкурс на извършване на туристически дейности и услуги в атракционно съоръжение „Пикника” в местността Чалин валог. То се намира в парков участък „Вихрен”, а срокът е за 1 година. Ще се предостави право за извършване на туристически услуги – информационни, продажба на сувенири, продажба на напитки и други стоки, изготвяне на специализирани рекламни материали за обекта. Ще може да се организират на мероприятия и събития със спортен, образователен и друг характер, но само след съгласуване с НП „Пирин”. Изпълнителят трябва да заплаща такса за предоставено право да се ползва обекта при базисна такса в размер на 900 лв. Гаранцията за участие е такса от 90 лева по банкова сметка на Дирекция „Национален парк Пирин”. Критерият за оценка на офертите на кандидатите е „икономически най-изгодно предложение”.

Източник: kmeta.bg

Дружества
Производство на изолирани проводници и кабели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Елкабел АД - Бургас   63 011  
  2   Гамакабел АД - Смолян   45 359  
  3   Щека Електроник България ЕООД - Съединение - Пд   34 113  
  4   КЕМП АД - Севлиево   13 138  
  5   Атес ЕООД - Сливен   8 187  
  6   Кабел 2001 ЕООД - София   7 687  
  7   М Кабел ООД - Бургас   4 833  
  8   Нова Кабел ООД - Айтос   4 210  
  9   Ховаг ООД - Търговище   3 868  
  10   Унитех Инженеринг ООД - София   2 465  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.09.2019
  Обща стойност (BGN): 595 371.79  
Брой търгувани компании: 47
Premium 13 946.65
Standard 442 317.33
АДСИЦ 62 995.48
Структурирани 23 210.00
Облигации 52 902.34
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София 107.79 %
Топливо АД - София -6.04 %
BaSE - Акции: 993.03

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Софтуерното дружество Acronis, специализирано в киберсигурност и съхранение и управление на данни, вече е компания с оценка над 1 млрд. долара, след като получи финансиране от инвестиционната банка Goldman Sachs. Привлеченото финансиране ще бъде използвано за придобиването на компании и разширяването на инженерните екипи в България, Аризона и Сингапур, където Acronis е базирана. За последните седем години дружеството е придобило четири фирми за управление на данни и киберсигурност. Компанията отвори голям офис през миналата година в България, където навлезе след придобиването на местната "Т-софт", чийто екип от 20 специалисти работеше с нея от години. В момента в страната има близо 200 служители. През лятото компанията получи и сертификат за инвестиция клас А от икономическото министерство. Досега Acronis е успяла да привлече над 500 хил. бизнес клиенти с общо 5 млн. крайни потребители на продуктите на компанията.

Източник: Капитал

„БМФ Порт Бургас” - концесионерът на пристанищни терминали „Бургас Изток – 2” и „Бургас Запад” приключи дейностите по европейски проект: „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС/Транспортен коридор "Ориент/ Източно-средиземноморски"/ през централното пристанище на Бургас. Проучвания за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки.” Проектът е с индикативна стойност EUR 2 670 000, като 85 % от тази сума или EUR 2 269 500 са отпуснати по „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), сектор „Транспорт” като безвъзмездна финансова помощ. Целите на проекта са да бъде подобрена достъпността до източно европейските пазари, както и взаимовръзката между морски и ж.п. транспорт. Чрез реализацията на проекта и бъдещите си инвестиционни намерения „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ напълно отговориха на заложената стратегията на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и за попълването на липсващите трансгранични връзки

Източник: kmeta.bg

Близо 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в нов къмпинг върху терен от 58 дка в съседство с павелбанското село Скобелево, където вече работи първият частен етнографски комплекс „Дамасцена". Проектът на Алба Групс ЕООД предвижда на първо време да бъде за минимум 50 кемпери и каравани, чиито притежатели ще се радват на собствено пространство от по близо 100 кв. м тревна повърхност, разделена с розови насаждения, за които вече се изгражда капково напояване. Планирани са 6 двустайни къщи със собствени санитарни възли и 6 стационарни каравани, които ще бъдат отдавани под наем на пристигнали на „самоход“ туристи. Собственик на дружеството-инвеститор е производителят на розово масло и биопродукти в региона - 44-годишният Христо Стоянов.

Източник: Монитор

„Монбат“ АД възнамерява да постигне печалба преди данъци и такси в размер на 36,6 млн. евро през 2023 г. За 2019 г. прогнозата е за 19,6 млн. евро EBITDA (печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизации), след 12,5 млн. евро за 2018 г. и 20 млн. евро за 2017 г. Консолидираните продажби се планира да нараснат от 160 млн. евро за 2017 г., до 166 млн. евро за 2019 г. и 226 млн. евро за 2023 г. Дружествата от икономическата група на “Монбат” АД са постигнали през август 2019 г. консолидирана EBITDA от продължаваща дейност в размер на 3,04 млн. лв., което представлява увеличение от 28,5% в сравнение с постигнатото през август 2018 г. EBITDA с натрупване от продължаваща дейност (без бизнес сегмент LED осветление) за първите осем месеца на 2019 г. е в размер на 24,130 млн. лева, което представлява ръст от 54,5% спрямо съпоставимия период за 2018 г.

Източник: investor.bg

Курортът Албена е най-добрата СПА дестинация в България за 2019 година. Наградата беше връчена по време на Шестия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА. От пролетта на 2020 година пациенти от Германия ще идват в България на балнеолечение и физиотерапия, които ще се покриват от немската здравна каса, съобщават от курорта. От началото на 2019 в комплекса функционира Специализирана болница по рехабилитация, работеща със Здравна каса. През май 2019 Албена получи още едно престижно отличие – Най-иновативна СПА дестинация в Европа. То беше връчено по време на 24тия конгрес на европейските СПА центрове, който се проведе от 8 до 10 май в Хърватия. На територията на комплекса има четири СПА центъра на високо ниво, носители на много сертификати за високо качество на предлаганите процедури. Това са „Медика-Албена“, „Елементс“ (Фламинго Гранд Хотел & СПА), „Senses” (Матирим Хотел Парадайс Блу) и „Ралица“ (хотел „Ралица Супериор“).

Източник: Дарик радио       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

30 септември: Стартира Второто издание на обучителната бизнес програма "E-commerce Success"

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

2 октомври: Семинар „Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа“

2 октомври: Бързи срещи между специалисти на свободна практика и фирми

2 октомври: Семинар „Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа“

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

18 октомври: „Leading HR Transformation“

22 октомври: Дискусия „Проблеми на информационната сигурност“

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2019

28-31 октомври: Бързи интервюта срещат топ работодатели с квалифицирани кадри в София, Пловдив и Варна

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Франция планира орязване на данъци в размер на 10 млрд. евро в бюджета за 2020 г. Целта според финансовото министерство е да се насърчат инвестициите, но Висшият съвет за публични финанси предупреждава, че не се прави нищо за намаляването на структурния бюджетен дефицит и може да се нарушат правилата на ЕС. "Изправени пред забавянето на растежа в Европа, инвестициите са единственият ефективен отговор. Време е за Германия да инвестира. Нека не чакаме икономическата ситуация да се влоши, за да вземем необходимото решение", посочват от френското финансово министерство. И допълват, че тези европейски икономики, които имат място за маневри, трябва да увеличат разходите, за да може еврозоната да преодолее рискованите времена на глобални търговски войни. Министерството обявява, че до края на мандата на президента Еманюел Макрон данъците за компаниите ще са се понижили с 13 млрд. евро, а данъците за домакинствата – с 27 млрд. евро.

Източник: FT

Америка

Бързоразвиващият се интернет сектор е донесъл 2.1 трлн. долара на американската икономика през 2018 г., или около 10% от целия брутен вътрешен продукт на страната. Данните идват от лобистката група Internet Association, в която влизат гиганти като Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Twitter, Uber и стотици други по-малки компании. Обявяването им може да бъде разгледано като ответна реакция спрямо желанието на Вашингтон да регулира по-стриктно интернет индустрията или дори да раздели някои от гигантите, които могат да се нарекат монополисти. Според доклада на асоциацията интернет секторът вече е четвъртият по големина в страната след недвижимите имоти, правителствения и производството. Скоро обаче това вероятно ще се промени, защото производството отговаря за 2.3 трлн. долара от общото БВП на страната, без да има същите темпове на растеж, каквито имат дигиталните компании. За сравнение, през 2014 г. интернет компаниите отговаряха за 6% от икономиката на САЩ. Интернет индустрията дава работа директно на 6 млн. души, сочи още докладът, или 4% от всички работещи в САЩ.

Източник: Reuters

Азия

Иранският министър на петрола Биджан Намдар Зангане официално разпореди петролният сектор в страната да бъде поставен в максимална степен на тревога заради заплахите от физически нападения и кибератаки. Зангане публикува послание, в което заявява, че "всички предприятия и инфраструктурни съоръжения на петролната промишленост трябва да бъдат поставени в максимална степен на тревога заради заплахите от физически нападения или от кибератаки", информира Сана, официалната агенция на петролното министерство. Зангане допълва, че тези предохранителни мерки трябва да бъдат взети, като се имат предвид американските санкции срещу Иран и "тоталната икономическа война", която, според Ислямската република, Вашингтон води срещу нея. Техеран опроверга информациите в някои медии, според които работата на ирански петролни съоръжения е била нарушена в резултат на кибератака. Иран е обвиняван, че носи отговорността за въздушните нападения, нанесли щети на 14 септември на петролни инфраструктурни обекти в Саудитска Арабия, заради които кралството - най-големият износител на петрол в света - бе принудено да намали силно добива си.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
27.09.2019
Dow Jones Industrial
26 820.25 (-70.87)
Nasdaq Composite
7 939.63 (-91.03)
Стокови борси
27.09.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.98
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)2.3900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 499.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.48
Platinum ($US/Troy Oz.)930.20
Hogs (cents/lb.)69.85
Live cattle (cents/lb.)110.58

       Опознай България

Първите парламентарни избори в България

Парламентарните избори в България през 1879 година са редовни парламентарни избори в Княжество България за избор на нови народни представители. В тях участват двете водещи политически сили в България – Либералната и Консервативната партия. На 29 август 1879 г. княз Александър I Батенберг подписва Указ № 126, с който насрочва избори за народни представители на 30 септември същата година. В изборния ден при ниска избирателна активност от 32,0% либералната партия печели убедителна победа и на 21 октомври народните представители от първото обикновено народно събрание на Българското княжество се събират в София. Съгласно установената практика на парламентарна демокрация, князът възлага на лидера на мнозинството да състави правителство. Недоволен от развоя на изборите той се обръща към император Александър II, молейки го за разрешение да разтури Народното събрание. Петербург не се съгласява и князът предлага на Петко Каравелов да състави кабинет с участието на Димитър Греков и Григор Начович, което предварително обрича мисията на неуспех. В крайна сметка преговорите завършват без резултат и на 24 ноември 1879 г. Батенберг разпуска Народното събрание и съставя правителство, начело с митрополит Климент, в което отново ръководна роля имат консерваторите. Първите парламентарни избори в свободна България са проведени благодарение на щедрата реколта от фасул и царевица. През 1879 г. депутатите за Учредителното събрание са селектирани със зърна от двете земеделски култури. Причината е, че по онова време грамотните са малцина. Дори чиновниците трудно четат и пишат. Ето защо строителите на младото княжество се обръщат към Древна Гърция, люлката на демокрацията. Там изборите се провеждали с бобени зърна. Кандидатите за висок пост обръщали шлемовете си и населението пускало вътре гласоподаването. После изсипвали събраното и броели резултата. Печелил онзи с най-много боб в шлема. Добавено е и гласуването с царевица с отрицателен знак, за да е пределно ясно кой отива в събранието и кой остава зад борда. С по един чувал фасул са избрани 92 депутати. Освен тях има още три вида представители: 12 по звание, 106 членове на висши инстанции и 19 назначени от императорския комисар княз Александър Дондуков-Корсаков. (Снимка: сп. Наука)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2019
Българска версия: 29990, Английска версия: 2905

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999