Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 04 септември 2019 г., брой 5031
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.09.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15198
USD   1.78827
CHF   1.80610
EUR/USD   1.0937*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

Министерството на финансите пусна за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него се променят още няколко норматива като закона за местните данъци и такси, за данъците върху доходите на физическите лица, закона за добавената стойност и за акцизите и данъчните складове. Проектът се изготвя, за да се синхронизира законодателството с това на ЕС. В Закона за ДДС промените целят да се ограничи бягството от регистрация по ДДС, като при достигане на прага от 50 хил. лв. се създава нова фирма. Предложението е, когато има компании, които са свързани, данъчните да могат да ги регистрират по ДДС, ако сборът на оборотите им надхвърля прага. Компаниите, които ще бъдат засегнати от промените, ще трябва да се регистрират по ЗДДС в срок от 14 дни след влизането на сила на промените в закона. Очаква се да бъде от 1 януари 2020 г. Нови правила са предвидени и за данъчното облагане при напускане на страната. Те имат за цел да предотвратят корпоративното намаляване на дължимия данък в държавата по произход на компанията. Причината - корпоративните данъкоплатци могат да се опитат да намалят размера на дължимите данъци, като променят юрисдикцията, в която са местни лица за данъчни цели, или прехвърлят свои активи единствено с цел агресивно данъчно планиране.

Източник: Банкеръ

Полицаи и военни получават почти двойно по-високи пенсии от средната за осигурителен стаж и възраст, отчита Националният осигурителен институт. Средната пенсия през 2018 година за пенсионерите по чл. 69 от КСО, каквито са именно служителите на МВР, НСО, ДАНС и военните, е 638,08 лева на месец. Тя надвишава значително средната за лицата, с пенсия за стаж и възраст, която е 349,81 лева на месец. Или сметките показват, че пенсионерите от специализираните ведомства взимат средно с 288,27 лв. повече от другите възрастни хора. Възнагражденията за старост на военни и полицаи са се повишили миналата година с 4,1% спрямо 2017 г., когато средната пенсия е била 612,68 лева. Въпреки че тези професии се смятат за мъжки, се оказва, че има много малка разлика в това колко получават мъжете и жените от специализираните ведомства. Мъжете получават лични първи пенсии средно по 638,60 лв., а жените – по 621,84 лв. Това се дължи на факта, че нормативните изисквания за придобиване право на този вид пенсия са еднакви за двата пола.

Източник: Труд

 
Дружества
Други спомагателни дейности във водния транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Пристанище Варна ЕАД - Варна   72 476  
  2   Бон Марин ООД - Варна   41 355  
  3   Пристанищна инфраструктура ДФ - София   41 065  
  4   Поддържане чистотата на морските води АД - Варна   16 085  
  5   Ен Ти Зет Транспорт ООД - Варна   15 900  
  6   Три старс ЕООД - Варна   13 756  
  7   Порт Флот Бургас АД - Бургас   9 031  
  8   Портови флот 99 ЕАД - София   8 409  
  9   Флекси Транс ООД - Бургас   8 210  
  10   Бургас Таг Сървис ЕООД - Бургас   7 830  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.09.2019
  Обща стойност (BGN): 167 559.01  
Брой търгувани компании: 30
Premium 46 717.22
Standard 111 804.79
АДСИЦ 7 385.90
Структурирани 1 651.10
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София 5.66 %
Индустриален капитал - холдинг АД - София -4.17 %
BaSE - Акции: 1 917.90

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Десет хиляди човека от цялата страна ще получат безплатно IT обучение през следващите пет години. Автор на инициативата е българската IT компания ScaleFocus. Хора от цяла България – както такива с известни теоретични познания, така и такива без никакъв опит или знания – ще могат да се обучават в ScaleFocus Academy. Два месеца след началото на обучението те ще започват работа в реален екип, за реален клиент. Това гарантират от ScaleFocus и поясняват, че чрез този проект се надяват IT индустрията в България да се справи с най-голямото предизвикателство - недостига на кадри. Обучението започва тази есен в Бургас, като вече е осигурена подкрепата на общината там. След това, в зависимост от заинтересоваността и проактивността на общините ще обхване и останалите големи градове. Според доклад на Българската аутсорсинг асоциация през 2018 г. 67300 човека са заети в IT и BPO сектора у нас, като до края на 2020 г. индустрията ще има нужда от 79000 кадри.

Източник: Банкеръ

Coursera, онлайн портал за обучение, който предлага 14 степени и 3 600 курса от 190 университетски и индустриални партньори, е придобил българо-американския софтуерен стартъп Rhyme Softworks, разработил платформа за практически проекти. Изпълнителният директор на Coursera Джеф Маджонкалда заяви, че наскоро разкритите офиси на Rhyme в България ще разширят възможностите на Cousera, като добавят адаптивни задания, които се изпълняват в предварително конфигурирани Windows или Linux среди. Coursera представи и Coursera Labs - функция, която ще даде възможност на партньорите да правят самостоятелни или интегрирани в програми проекти за програмиране, използвайки Jupyter Notebook, RStudio, VS Code, облачни софтуерни конзоли или почти всяко друго настолно приложение. В допълнение към програмирането, лабораториите ще позволят на преподавателите да създават потребителски приложения, предназначени да засилят уменията в бизнеса, маркетинга и хуманитарните науки.

Източник: economic.bg

Собственикът на веригата магазини HomeMax – „Родна земя холдинг“ е придобил 100% от капитала на „ХиТ Хипермаркет“ от „Хит Булгариен“ ГмбХ, Германия. Капиталът на дружеството е разпределен в 221 000 дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Приключването беше осъществено след получаването на разрешение за концентрация от Комисия за защита на конкуренцията. В момента "Хит Хипермаркет" ЕООД има само два магазина за бързооборотни хранителни и нехранителни стоки в България, намиращи се в столичните квартали "Младост" и "Люлин". Те бяха открити през 2002 г. от германски инвеститор, но през последните години отчитат постоянни загуби, а клиентите им намаляват. Сделката е част от актуалната тенденция западни търговци на дребно да напускат българския пазар, ако не са лидери в сектора. С тази сделка "Родна земя холдинг" АД затвърждава намерението си да инвестира в дейности, свързани с търговията със стоки на дребно. Съответно планираната сделка би позволила навлизане в нов пазарен сектор чрез използването на вече работещ модел с намерение за разширяване на дейността.

Източник: economic.bg

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да проверят замърсяването на околната среда е разпоредил главният прокурор Сотир Цацаров. Повод за инициативата е сигнал от ДАНС за застрашаване на екологичната сигурност на страната при изгаряне на отпадъци от топлофикационни дружества. Проверката трябва да бъде в "Топлофикация - Перник" АД, ТЕЦ " Бобов дол" ЕАД"Топлофикация - Сливен" ЕАД и ТЕЦ "Брикел" ЕАД. Указано е извършване на проверка на място от МОСВ за спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.Срокът на проверката е 1 месец.

Източник: news.bg

Групата "Монбат" е увеличила нетната си печалба повече от седем пъти за първите шест месеца на 2019 година, а приходите й са нараснали с близо една пета. Силните резултати идват, след като през миналата година групата отчете загуби, свързани с новопридобитите дружества в Италия и Германия. През 2019 г. обаче компанията отбелязва и чисто оперативен ръст. Нетните приходи от продажби на дружеството са се увеличил с малко над 18% за полугодието. Оперативната печалба е нараснала шест пъти и половина до 8.1 млн. лв. въпреки повишените разходи. Нетният резултат също се е подобрил в пъти. "Монбат" традиционно изнася по-голямата част от продукцията си и се радва на доста диверсифициран пазар. В момента групата продава в повече от 60 страни, като важни пазари са Франция, Испания, Германия, Румъния, Италия и др. За първите шест месеца на 2019 г. продажбите в чужбина са били на стойност 71.6 млн. евро, или над 89% от нетните приходи от продажби. За този период най-голям е бил пазарът в Германия, където са направени над 11% от продажбите. В България продажбите за периода са били 16.6 млн. лв. (8.5 млн. евро).

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 септември: Кариерен кошер 2019

6-8 септември: Четвърти национален събор „Млечният път на България през вековете“

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

18 октомври: „Leading HR Transformation“

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2019

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия одобри финансиране в размер на 363 милиона евро за изграждане на 3-ти мост между Влахия и Добруджа, при Браила. Изграждането на новия мост е започнало още през миналата година, но експертите посочват, че румънското правителството не е предприело всички необходими мерки, за да продължи строителството - като отчуждаване на терени и преместване на електропреносната мрежа. Мостът с обща дължина почти 2 километра ще бъде изграден от консорциум, воден от италианската група Astaldi. Проектът се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). „Този проект ще подобри качеството на живот в региона - с по-кратки и по-безопасни пътувания. Чрез улесняването на връзките с Молдова и Украйна, той ще спомогне и за укрепване на отношенията на ЕС със съседите му “, заяви еврокомисарят Йоханес Хан, цитиран в прессъобщение. В момента Румъния има два моста (Фетести-Чернавода и Гюргени-Ваду Оии), свързващи южната част на страната - Влахия с Добруджа.

Източник: Associated Press

Америка

Министърът на отбраната на САЩ Марк Еспър одобри пренасочване на 3,6 милиарда долара от бюджета за военно строителство към изграждането на 280 км от стената, поискана от президента Доналд Тръмп на границата с Мексико. Пренасочените 3,6 милиарда долара са били предназначени за 127 проекта за строителство и модернизация от бюджета на министерството на отбраната за 2019 г. Служители на министерството не уточниха кои проекти са засегнати, но това ще се разбере днес, когато бъдат уведомени членове на Конгреса. Тръмп обяви национално извънредно положение, за да може изграждането на стената да се финансира от федералния бюджет, след като Конгресът отпусна малка част от поисканите от президента 5,7 милиарда долара за строеж на стената. Предвидените за строеж сектори от стената са в щатите Аризона, Калифорния и Тексас.

Източник: Associated Press

Азия

Испанската търговска верига Zara подкрепи суверeнитета на Китай над финансовия център Хонконг, където от няколко месеца има масови протести. Компанията, която е част от групата Inditex на испанския милиардер Амасио Ортега, публикува изявление в китайските социални медии с цел да се дистанцира от протестите. Веригата прибегна до това решение, след като местният вестник Ming Pao попита в заглавие дали затварянето на четири магазина на компанията в Хонконг вчера е било в подкрепа на протеста на студентите. Темата беше широко коментирана в социалните мрежи в континентален Китай. Zara заяви, че подкрепя политиката "една държава, две системи", според която Китай управлява Хонконг, и не подкрепя стачки. Засега не е ясно защо веригата затвори четирите магазина в Хонконг вчера, както съобщава изданието, макар че те често не работят, когато наблизо има протести. Марката стана водеща тема в китайската онлайн платформа Weibo, китайския аналог на Twitter, с хаштага "Zara statement".

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
03.09.2019
Dow Jones Industrial
26 118.02 (-285.26)
Nasdaq Composite
7 874.16 (-88.72)
Стокови борси
03.09.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.22
Heating oil ($US/gal.)1.8100
Natural gas ($US/mmbtu)2.3400
Unleaded gas ($US/gal.)1.4700
Gold ($US/Troy Oz.)1 551.60
Silver ($US/Troy Oz.)19.51
Platinum ($US/Troy Oz.)964.80
Hogs (cents/lb.)66.52
Live cattle (cents/lb.)99.28

       Опознай България

Празник на Якоруда

Община Якоруда се намира в североизточната част на Благоевградска област. На територията й се намира Парков участък "Якоруда", част от Национален парк "Рила". Историческите сведения дават основание Якоруда да се числи към списъка на забележителните старинни селища в България. Отломките от тракийско светилище при връх Бабечка чука са свидетелство за съществуването на селище още при траките. През землището на Якоруда преминава римски пътен лъч, съединявал Филипополис и долината на р. Марица с един от главните пътища на Римската империя - Виа Егнатия. За това свидетелстват останките на две крепости - едната под града, наречена Калята, а другата - Градището, край Черна Места. Интерес представляват и развалините от средновековна църква (V-VI век) на около 3 км югозападно от града, както и останките от праисторическо селище (2-1 хилядолетие пр.н.е.) край с. Юруково. От икономическия и културен разцвет от епохата на Възраждането в Якоруда, днес са запазени като паметници на културата два архитектурни ансамбъла в центъра на града. Тук са все още живи традиционните занаяти като домашното тъкачество - със своята самобитна цветова палитра и мотиви - както и плетачеството и изработването на гоблени. Якоруда е известна и с изумително красивите местности разположени в двете планини Рила и Родопите. Празникът на града е на 4 септември – на тази дата през 1964 г. село Якоруда е обявено за град.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.09.2019
Българска версия: 30005, Английска версия: 2906

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999