Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 02 септември 2019 г., брой 5029
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.09.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15959
USD   1.77223
CHF   1.79286
EUR/USD   1.1036*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Апотекс Фарма АД - София
Ауто Констракшън АД - София
Банка Пиреос България АД - София
БДЖ Булвагон АД - София
Булинтра АД - София
България Капитал Мениджмънт АД - София
Вестител БГ АД - София
ИМДЖЕ ЕАД - София
Кайнака АД - София
Мега Транс АД - Варна
Свиневъдство Преславец АД - София
Финанс Директ АД - София
Хлебопроизводство (Сф) АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Moody’s Investors Service повиши перспективата на кредитния рейтинг на България на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута Baa2. Положителната промяна отразява силната фискална позиция и благоприятните перспективи пред икономическия растеж. Запазването на кредитния рейтинг на Baa2 отчита баланса между положителното фискално и макроикономическо развитие и заявената готовност за присъединяване към еврозоната и съществуващите предизвикателства пред страната, произтичащи от негативните демографски тенденции и наличието на слабости в някои области на политиката. Агенцията акцентира върху подобряващите се фискални показатели и провежданата последователна и благоразумна политика. Moody’s очаква през 2020 г. бюджетният баланс да остане на излишък (0.8 % от БВП), а държавният дълг да продължи да се понижава и да достигне 19 % от БВП.

Източник: Дарик радио

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на бизнеса през миналата година са на стойност 25.454 млрд. евро по текущи цени, показват предварителните данни на НСИ. През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 10.873 млрд. евро. Следващ по обем на направените чуждестранни вложения e секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 6.43 млрд. евро. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции през миналата година възлизат на 457 млн. евро. В структурата на ПЧИ по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на услугите, като относителният им дял се увеличава с 2 процентни пункта в сравнение с 2017 година, докато относителният дял на инвестициите в промишлеността намалява с 1.1 пункта. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката през 2018 г. са на стойност 19.267 млрд. лева по текущи цени.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Консултации и доставка на софтуер
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Сирма солюшънс АД - София   34 487  
  2   Мусала Софт АД - София   26 472  
  3   Фадата ЕООД - София   21 216  
  4   Немечек ООД - София   15 407  
  5   Майкрософт България ЕООД - София   12 738  
  6   Интерконсулт България ООД - София   11 581  
  7   САП България ЕООД - София   11 473  
  8   Зеебургер Информатик ЕООД - София   10 942  
  9   Мелън АД - София   9 586  
  10   И:ФАО България ЕООД - София   7 962  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.08.2019
  Обща стойност (BGN): 3 384 008.75  
Брой търгувани компании: 40
Premium 272 167.48
Standard 2 653 109.33
АДСИЦ 169 245.59
Облигации 289 486.34
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София 13.14 %
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София -11.50 %
BaSE - Акции: 815 882.50
BaSE - АДСИЦ: 1 720.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Банковата система у нас е отчела 10% ръст на печалбата си в сравнение с юли 2018 г. Към края на седмия месец нейният размер е 1 млрд. лв. или с 95 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година. На месечна база обаче собственият капитал в баланса на банковата система намалява на месечна база с 0.4% или 52 млн. лв., което е резултат основно от разпределянето на дивиденти. До края на юли собственият капитал възлиза на 14.1 млрд. лв. На месечна база активите на банковата система нарастват с 1.8 млрд. лв. (1.6%) до 110.3 млрд. лв. в края миналия месец. Увеличават се кредитите и авансите, другите депозити на виждане, паричните наличности и дълговите ценни книжа на сектор „Държавно управление“. Делът на петте най-големи кредитни институции в активите достига 60.2%. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на юли са 220 млн.лв. (при 270 млн. лв. година по-рано). Отношението на ликвидно покритие в края на юли възлиза на 262.7% (при 260.6% в края на юни). През отчетния месец ликвидният буфер нараства до 28.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци –до 10.8 млрд. лв.

Източник: Монитор

"Захарни заводи" - Горна Оряховица, инвестира над 1.6 млн. лв. в нова производствена линия за пакетиране на захар в хартиена опаковка. Оборудването е последно поколение и е произведено в Германия. Новата машина е с капацитет 105 пакета по един и 105 - по половин килограм за една минута и 32 пакета по пет килограма за една минута. Плановете за следващите 5 години включват засилване на позициите в България и навлизане на съседни пазари чрез рафиниране на над 100 хил. тона захар годишно. "Захарни заводи" е публична компания, в която влизат предприятия за производство на захар, на захарни изделия, на етилов алкохол и високопротеинов фураж, за опаковки, печатница. Основни акционери са "Захар инвест" – Горна Оряховица, "ГУ - Фарадей" - Стара Загора, "Ритъм-4-ТБ" - Стара Загора, които държат 97.07% от капитала. В началото на тази година инвестира 11 млн. лв. в нова инсталация за производство на етанол, с която производственият капацитет се увеличи на 60 хил. литра.

Източник: Капитал

Първият сертифициран от Европейския съюз китайски производител на електробуси и единственият, получил европейски сертификат за всичките му компоненти, Alfa Bus проучва пазара на нашата страна. Китайската компания има голям интерес от изграждането на завод, не само за асемблиране на автобуси, но и за производство на техните батерии, които да намерят пазарна ниша както в България, така и в страните от Европейския съюз. Alfa Bus е един от най-ранните производители на автобуси в Китай, като е разработила своя първи електробус през 2002 г. Тя развива успешна R&D и производствена дейност на ключови резервни части за електробуси, като батерии и електрически мотори. Компанията използва подобрена японска технология за производство на литий-манган батерии. Разполага с технологии за производство на резервни части със собствени права на интелектуална собственост. Китайската фирма е един от производителите, навлезли най-ранно на европейския пазар.

Източник: investor.bg

Банка ДСК, която бе глобена с 1 млн. лв. заради брутална кражба на личните данни на над 33,000 души, взе мерки за информиране на засегнатите граждани. Тя ще пусне специална платформа на корпоративния си сайт, чрез която всеки клиент на банката да може да провери дали данните му са засегнати. Банка ДСК бе глобена, след като гражданинът Стефан Чолаков преди три месеца е подал сигнал до Комисията за защита на личните данни, че е намерил харддиск с 23,270 кредитни досиета в Банка ДСК, които са актуални към 2016 г. В случая става дума за кражба на данни, а не за кибератака, като по случая работят полицията и прокуратурата. Откраднатата лична информация от ДСК е значително по-сериозна в сравнение с изтеклите данни от НАП. Въпреки че е разбрала за кражбата на диска още в края на май, до момента Банка ДСК не е информирала засегнатите лица, макар да е длъжна по закон.

Източник: mediapool.bg

Увеличението на оперативната загуба на "Булгартабак холдинг" АД през първото тримесечие на тази година е в следствие главно на намалението на приходите от производство и продажба на тютюневи изделия. В края на март тя е вече е в размер на 3.05 млн. лв. при 430 хил. преди година. Но предвид финансовите разходи на дружеството нетната загуба за периода скача до 5.17 млн. лв. и намалява с 42% спрямо март 2018-а. През 2018 г. групата отчете съществен спад в производството и продажбата на тютюневи изделия, както и свиване на приходите от традиционни експортни пазари. Тенденцията на намаление на продажбите се запазва и през тази година. Групата "Булгартабак" продължава да развива проекти в производството и ритейла и развитието на двете нови дружества. През първото тримесечие дъщерното дружество от групата - "Благоевград БТ" АД е увеличило участието си в другото дъщерно дружество "Техномаркет България" АД до 84.85 процента. Последното пък е придобило 15.15% от акциите си. През първото тримесечие "Булгартабак холдинг" и дъщерните дружества от групата не са разпределяли дивидент от печалбата си.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 септември: Кариерен кошер 2019

6-8 септември: Четвърти национален събор „Млечният път на България през вековете“

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

18 октомври: „Leading HR Transformation“

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2019

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британските банки са изправени пред удар с до 25% върху печалбата си, ако Великобритания напусне Европейския съюз без сделка, прогнозират анализатори от Citigroup. Икономическото забавяне, което би се получило от Brexit без сделка, както и вероятността за по-ниски лихвени проценти и намаляване на клиентите, би довело до печалба на акция с между 15 до 25% по-малко, пишат аналитиците от Citi. Изследването е една от най-конкретните оценки досега на въздействието на излизането без сделка върху банковия сектор на Великобритания. До момента секторът показва само леко въздействие от Brexit, освен намаляване на доверието сред клиентите. На 2 август Royal Bank of Scotland заяви, че влошаващите се икономически условия преди Brexit вероятно ще провалят рентабилността през следващата година и че някои клиенти вече изпитват затруднения. Въздействието на сценария без сделка върху акциите на големите британски кредитори Barclays, HSBC, Lloyds, RBS и Standard Chartered може да бъде по-заглушено, казаха анализаторите на Citi, тъй като рисковете от този резултат вече са отчасти оценени.

Източник: Reuters

Америка

Standard & Poor's (S&P) оценява плановете на Аржентина за преструктуриране на дълговете ѝ като „изпадане в неплатежоспособност“. Експертите на агенцията обясниха в четвъртък, че удължаването на сроковете за падежите на краткосрочните държавни облигации е „едностранно“ решение на правителството в Буенос Айрес. Силно задлъжнялата държава иска да си поеме дъх по този начин. За тази цел падежите по кредити на обща стойност около 100 милиарда долара трябва да бъдат удължени. Става въпрос за облигации и за заеми от страна на Международния валутен фонд (МВФ). Този ход цели да осигури платежоспособността на правителството. Съобщението на финансовия министър Ернан Лакунса предизвика пазарни сътресения. Междувременно самият фонд заяви, че ще анализира искането на Аржентина и ще оцени последиците. В свое изявление базираната във Вашингтон международна финансова институция поясни в опит да успокои пазарите, че продължава да подкрепя Аржентина в тези тежки времена за страната.

Източник: Bloomberg

Азия

Япония през юли е внесла първата партида втечнен природен газ (LNG) от Китай при условията на остра конкуренция на вътрешния пазар, когато компаниите за услуги в битовия сектор на страната, която е най-голям вносител на енергийни ресурси се стреми да намали цените и да диверсифицира източниците. Според съобщение на арабската служба на CNBC, която се позовава на данни на министерство на финансите на Япония, първата партида от LNG от Китай е била в обем от 70560 тона и е била доставена по цена от 5,68 долара за 1 млн. британски термични единици в сравнение със средната цена за LNG за Япония през юли на ниво от 9,5 долара за 1 млн. британски термични единици. Телевизията отбелязва, че данните за реекспорт на LNG от Китай, който заема второ място по внос на втечнен природен газ са първи от периода от 1988 г., когато правителството на Япония започва да публикува статистическите данни за експорт и импорт (износ и внос). В Китай се осъществява преход към използването на газ в промишлеността и бита, но в момента темповете по този процес леко се забавят.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
30.08.2019
Dow Jones Industrial
26 403.28 (41.03)
Nasdaq Composite
7 962.88 (1.88)
Стокови борси
30.08.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.09
Heating oil ($US/gal.)1.8400
Natural gas ($US/mmbtu)2.2800
Unleaded gas ($US/gal.)1.5300
Gold ($US/Troy Oz.)1 533.60
Silver ($US/Troy Oz.)18.44
Platinum ($US/Troy Oz.)941.60
Hogs (cents/lb.)63.72
Live cattle (cents/lb.)98.65

       Опознай България

Захари Стоянов

Захари Стоянов (1850, с. Медвен, Бургаска област – 2.09.1889, Париж) е един от организаторите и участник в национално- освободителнoто движение на българския народ. Той е апостол на IV революционен Пловдивски окръг по време на Априлското въстание (1876). След разгрома на въстанието е затворен в Пловдив. Член на окръжния съд в Търново (1880). Настоява за и организира Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885). От 1886 е в София. Народен представител в Народното събрание (1886), подпредседател на НС (1887), председател на НС (1888-1889). Meмоарист, биограф и белетрист. Творчеството му се занимава главно с близкото революционно минало. Най-значимото произведение на Захари Стоянов е “Записки по българските въстания. Разказ на очевидци. 1870 – 1876”. Това е голямата книга от средата на 80-те години на 19 век, разказ за комитетите и въстанията от близкото минало, плод на дългогодишно осмисляне, събиране на факти, документи, спомени и разкази на очевидци и участници в събитията.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.09.2019
Българска версия: 30008, Английска версия: 2906

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999