Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 22 август 2019 г., брой 5022
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.08.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.13647
USD   1.76137
CHF   1.79846
EUR/USD   1.1104*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Офсетграфик АД - София
Палмигруп АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, са се увеличили с 692.5 млн. лв. или 18.4% само за година, отчете Българска народна банка (БНБ). Към края на юни 2019 г. техният размер е 4 455 млн. лв., а през същия период миналата година са били 3 762. 4 млн. лв. Увеличението за 3 месеца, считано от март, е 7.3% или 302.8 млн. лв.Като процент от БВП общият размер на активите към юни тази година е 3.8% или с 0.3% нагоре в сравнение с юни 2018 г. и с 0.2% нагоре в сравнение с края на първото тримесечие на 2019г. Активите на местните инвестиционни фондове в края на второто тримесечие са 1 617.8 млн. лв., което е с 244.3 млн. лв. повече (17.8%) в сравнение със същия период година по-рано. Активите, инвестирани в акции, също бележат ръст (15.7%) и са 630.4 млн. лв. при 544.9 млн. лв. към юни 2018 г. Балансираните фондове не остават по-назад като се увеличават с 43.2 млн. лв. (15.2%) до 328 млн. лв. Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации,се увеличават със 115.7 млн. лв. (21.3%) до 657.5 млн. лв. към юни 2019 г.

Източник: Банкеръ

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2019 г., възлиза на 851 381 хил. лв., с което се отчита увеличение от 14 %, от които 773 892 хил. лв. (при отчетени 663 762 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 77 489 хил. лв. (81 827 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави, съобщи Комисията за финансов надзор. Приходите от комисионни на застрахователните брокери към 30.06.2019 г. възлизат на 138 551 хил. лв., нараствайки с 13 % на годишна база. От всички начислени комисиони, 95% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5% – съответно в животозастраховането.

Източник: Банкеръ

 
Концесии

Правителството определи концесионерите на два плажа. Концесионерът "МРГ Билд" ЕООД ще инвестира 571 950 лв. за подобряване на достъпа до морския плаж "Къмпинг Черноморец". Инвестициите, които концесионерът "Ауто фактор" ЕООД ще направи, за да подобри облика на морския плаж "Поморие-изток", са в размер на 583 776 лв. "Ауто фактор" е концесионер и на други плажове, между които южния плаж в Несебър. "МРГ Билд" си връща концесията на плажа в Черноморец след няколкогодишно прекъсване. Същата фирма стопанисвала и прилежащите територии - част от паркинга и зелените площи.

Източник: Дневник

Дружества
Изолационни строителни дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Ви Джи Еф ООД - София   17 520  
  2   Пещострой ЕООД - Стара Загора   11 822  
  3   Мелаинвест и партньори ООД - Бургас   4 894  
  4   Изопещ ООД - Пловдив   2 817  
  5   Мухтаров ООД - Варна   2 765  
  6   Алпсофия ЕООД - София   1 475  
  7   Изотерма С ООД - Пловдив   1 159  
  8   Мастерпласт България ЕООД - Казичене   710  
  9   Ромбулекс ООД - София   476  
  10   Шамот 2000 България ООД - Пловдив   303  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 21.08.2019
  Обща стойност (BGN): 239 358.77  
Брой търгувани компании: 31
Premium 42 831.91
Standard 109 385.59
АДСИЦ 64 962.65
Структурирани 19 139.47
Облигации 3 039.15
Най-голяма промяна в цените
Тексим банк АД - София 14.75 %
София комерс - заложни къщи АД - София -5.56 %
BaSE - Акции: 762 404.00
BaSE - АДСИЦ: 170 210.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Нов завод за електрокомпоненти ще изгражда в землището на с. Белозем „Вюрт Електроник ИБЕ БГ“ ЕООД. То е дъщерно дружество на германския концерн Würth Elektronik iBE GmbH, който от 15 г. оперира на българския пазар. В инвестиционното предложение е посочено, че новият завод ще се разположи на площ от 20 065 кв. метра. Дейността на фирмата е полуавтоматизирана и се състои в производство на дросели за автомобилната промишленост - навиване на медни бобини и залепване на феритни ядра. В новия завод, който ще е в съседство със сегашната производствена база, ще се извършва транспортиране на суровини, лепене, темпериране, заваряване, формоване, краен контрол и навиване. От дружеството уверяват, че промишлените отпадъци, образувани при експлоатацията на обекта, ще се съхраняват на площадка в подходящи съдове и след това ще се предават на лицензирани фирми за рециклиране.

Източник: Марица

Компанията - собственик на частната болница "Св. София" в София, успя да преодолее мораториума от две години за строеж на нови клиники и ще отвори нова частната болница в Габрово - "Свети Иван Рилски Габрово". Собствениците са семейството лекари Христо и Валентина Мазнейкови. Проектът получи одобрението на правителството. Болницата няма да разполага със 107 легла, какъвто е бизнес планът й, а правителството е разрешило само 47 легла и отделения по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, нефрология, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика. Отделно от това, от здравното министерство изтъкнаха, че министърът се е позовал в доклада си на писмо от здравната каса, според което в Габровска област няма повече нужда от нови легла за болнично лечение и тя не предвижда да сключи договор с новата болница. Ако здравната каса не преразгледа решението си, новата клиника ще трябва да разчита само на частни плащания. На територията на областта в момента работи една държавна областна болница в Габрово, две общински многопрофилни болници - в Трявна и Севлиево, две специализирани белодробни болници в Габрово и Трявна и регионален хоспис в Дряново. Частна болница в района няма.

Източник: Капитал

Бургаската рафинерия “Лукойл Нефтохим” е сключила договор за ремонт на пристанищния терминал “Росенец”, част от Пристанище Бургас. Контрактът е на стойност 30 млн. лв. без ДДС. Изпълнител на проекта е обединение “Терминал Росенец” ДЗЗД, в което партньори са “АКЗ Бургас” ЕООД и “Джи Пи Груп” АД. Първият етап на договора предвижда строително-монтажни работи за привеждане на пирове 1,2 и 3 на пристанищния терминал към нормативните изисквания. Следващият етап включва изграждане на инсталация за регенерация на парите. Изпълнителите на проекта ще трябва да изгради брегоукрепителна дамба с път между Пирс 1 и Пирс 2. Пристанищният терминал “Росенец” се намира на южния бряг на Бургаския залив, в заливчето, образувано между носовете “Чукалята” и “Каменарски баир”.

Източник: Труд

Строителните дейности на стадион "Христо Ботев" в Пловдия ще бъдат подновени, съобщи собственикът на фирма "Запрянови" Вакрил Запрянов. Компанията ще бъде подизпълнител на "Главболгарстрой". Концесионер на съоръжението е ПФК Ботев Пловдив АД съгласно подписан договор през 2013 г. Срокът за изпълнение не бе спазен и се наложи да бъде удължен с решение на Общинския съвет от март тази година. По документи стадионът трябва да е напълно готов на 13 март 2020 г., което на практика е трудно изпълнимо с оглед на многото работа, която предстои да се извърши. Минималната количествена стойност на концесията е 14 милиона, като се очаква строителството да надвиши тези стойности. Все още не е ясно дали стадионът ще се преименува на фирмата на Самуилов и ще се казва "Инса арена" или ще запази името на Христо Ботев.

Източник: Марица

85 000 лв. е консолидираният финансов резултат за 6-месечието на 2019 г. на общинските търговски дружества. Приходите намаляват с 39 000 лв. спрямо предходната година, когато за същия период са отчетени 124 000 лв. За полугодието осем от деветте търговски дружества са реализирали печалба на обща стойност 128 000 лв., като само Комплексният онкологичен център е с отрицателен резултат от 43 000 лв. Mедицинските дружества силно се влияят от начина на финансиране, определен от Министерство на здравеопазването, а средствата се изчисляват по специфична методика за държавната субсидия. Приходите зависят и от остойностяването на клиничните пътеки, по които медицинските заведения имат сключени договори с РЗОК. За полугодието най-голяма печалба от 49 000 лв. отчита Центърът за психично здраве, следван от Общинската туристическа агенция “Царевград Търнов” с 27 000 лв. и “Обредни дейности” с 22 000 лв. “Организация на движението, паркинги и гаражи” е на плюс с 14 000 лв., Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” с 9000 лв., Центърът за кожно-венерически заболявания с 3000 лв., а “Инвестстрой 92” и Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина отчитат печалба по 2000 лева. Общо 437 души работят в деветте общински търговски дружества.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 септември: Кариерен кошер 2019

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

18 октомври: „Leading HR Transformation“

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Facebook е изправена пред поредното антитръстово разследване, този път свързано с проекта Libra за собствена криптовалута. Европейската комисия (ЕК) „в момента разследва потенциално анти-конкурентно поведение“. Официално изявление на този етап няма нито от страна на регулатора, нито от страна на компанията. Проектът за криптовалута Libra бе обявен през юни 2019 г. Целта е чрез дигиталните пари да се даде възможност на потребителите да правят покупки и да изпращат свободно суми през граница. Създадената от Facebook нова валута Libra обаче ще се управлява от специално учредена за целта организация – Libra Association. Нейни учредители са компании като Visa, Mastercard, Uber и Spotify. През последните две години Facebook претърпя множество скандали и сега е социалната мрежа е изправена пред засилен регулаторен натиск. Тя е обект дори на антитръстово разследване от страна на Федералната търговска комисия на САЩ, което проучва придобиванията на компании като Instagram и WhatsApp.

Източник: Bloomberg

Америка

Белият дом обмисля серия мерки, за да стимулира икономиката. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, като по думите му мерките включват намаления на данъците върху заплатите и доходите от капиталови печалби. Президентът подчерта, че икономиката на САЩ е в много добро състояние, но изказването му събуди съмнения, че Вашингтон се подготвя за рецесия. Новината за възможно намаляване на данъците идва на фона на засилващи се притеснения, че първата икономика в света може да изпадне в рецесия. Миналата седмица доходността на 2-годишните държавни облигации на САЩ надмина тази по 10-годишните за пръв път от 2007 г. насам. Tова т.нар. обръщане на кривата на доходността се приема за един от най-сигурните ранни сигнали за предстояща рецесия. Исторически след падането на спреда под нулата обичайно следва свиване на икономиката в рамките на следващите 8 до 24 месеца. Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономиката на САЩ да нарасне с 2.6% през 2019 г. и с 1.9% през 2020 г.

Източник: Капитал

Азия

Китайският гигант Alibaba реши да отложи стъпването си на борсата в Хонконг заради политическата и финансова нестабилност там. Компанията вече се търгува публично в Ню Йорк, но през май тази година обяви решението си да листне акции на още едно място. Предварителните прогнози бяха, че може да събере над 15 млрд. долара, а планът бе излизането на хонконгската борса да се случи през август. Сега двама анонимни източници казват, че Alibaba ще забави тази стъпка заради „липсата на финансова и политическа стабилност“ в Хонконг, където вече 11 поредни уикенда се наблюдават продемократични протести. Листването може да се случи през октомври, гласи още информацията. Китайският играч отказва да коментира „пазарни слухове“. Alibaba стъпи на борсата в САЩ преди пет години, след като прекъсна преговорите с хонконгската. Тогава азиатските регулатори отказаха да позволят на онлайн гиганта за търговия на дребно да се листне под корпоративна структура, която ще даде на основателя на компанията Джак Ма и други мениджъри контрола, който искат.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
21.08.2019
Dow Jones Industrial
26 202.73 (240.29)
Nasdaq Composite
8 020.21 (71.65)
Стокови борси
21.08.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.66
Heating oil ($US/gal.)1.8500
Natural gas ($US/mmbtu)2.1600
Unleaded gas ($US/gal.)1.6900
Gold ($US/Troy Oz.)1 509.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.03
Platinum ($US/Troy Oz.)850.30
Hogs (cents/lb.)63.30
Live cattle (cents/lb.)100.22

       Опознай България

Тракийско скално светилище Беглик Таш – гр. Приморско

Светилището се намира на 5 км северно от гр. Приморско, в буферната зона на резервата Ропотамо, и е най-старото тракийско светилище в района. Разположено е сред природни скални феномени и олицетворява култа на древните траки към Богинята-майка, Слънцето и митичния тракийски цар Орфей. Характерни особености на обекта са частично обработените скални късове, долмен с големи размери, лабиринт и изсечени жертвени камъни. Мястото е било използвано от края на бронзовата епоха (XIVв. пр. Хр.), през желязната и до късната античност - ІVв. Според археолози, районът на Приморско е бил тачен от тракийските племена като Свещена планина.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.08.2019
Българска версия: 30017, Английска версия: 2910

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999