Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 05 август 2019 г., брой 5009
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.08.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.13740
USD   1.76106
CHF   1.78925
EUR/USD   1.1106*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вита Ми Холдингс АД - София
Глобал турс - Българско туристическо дружество АД - Бургас
Джи ес Билд АД - София
Заводски строежи - Козлодуй АД - Козлодуй
МБНД България АД - София
Монделийз България холдинг АД - София
Морски бриз 2000 АД - Балчик
Сънрайз Холидейс АД - София
Ти Ес Ей Ем АД - Варна
Транскарт АД - София
Тръст Лоджистикс АД - Гурково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Тричленен състав на Върховния административен съд (като първа инстанция) отхвърли искането за спиране действието на Наредба Н-18 (за касовите апарати) до произнасяне на съда по същество, внесено от 43 организации и фирми на 17 юли т.г. Независимо от предоставените доказателства и аргументи, съдът е сметнал, че вредите, които бизнесът ще понесе, са "евентуални". Съдът не е взел предвид, че на 1 октомври 2019 г. белият бизнес в България ще бъде изправен пред избора: да направи скъпи и сложни инвестиции и реорганизации на бизнеса си; да емигрира в друга юрисдикция; да преустанови дейността си или да не успее да направи изискваните инвестиции и реорганизации, и да понесе значителни имуществени санкции, респективно - да бъде предмет на принудителни мерки, напр., запечатване на търговски обект. Всяка една опция по-горе води до сигурни разходи и вреди за бизнеса! Съдът не взел предвид и: грубите нарушения на действащото българско и европейско законодателство, които прилагането на Наредба Н-18 ще допусне или ще изисква от адресатите й да правят; опасността от злоупотреба и изтичане на лични данни, търговска тайна и друга чувствителна информация. Определението на съда ще бъде обжалвано в 7-дневен срок пред 5-членен състав на ВАС.

Източник: БСК

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) са сезирали Европейската комисия (ЕК) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за нарушения в сектор "Енергетика". Сигналът е изпратен в деловодството на Главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). Писмото е подписано от от Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев. Работодателите искат КЗК да провери енергийния бизнес на Ковачки. Организациите сезират КЗК, за да се разследват "действия на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство".

Източник: Дарик радио

 
Дружества
Рециклиране на метални отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Евро Стийл Трейд ООД - Пловдив   62 231  
  2   Феникс Инверс ООД - София   24 698  
  3   Ти Ай Метълс ЕАД - Варна   20 142  
  4   Унитрейд 2011 ООД - София   18 377  
  5   Екометал Инженеринг ЕООД - София   11 429  
  6   Пан Сървиз ЕООД - София   4 723  
  7   Либърти Металс Груп ЕАД - Бургас   4 577  
  8   Аифорос България ЕАД - Перник   3 158  
  9   Мега Ресурс АД - Ямбол   2 236  
  10   Феникс-Дупница ООД - Дупница   1 501  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.08.2019
  Обща стойност (BGN): 510 741.46  
Брой търгувани компании: 34
Premium 130 114.52
Standard 210 630.33
АДСИЦ 169 996.61
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -13.33 %
Топливо АД - София 10.71 %
BaSE - Акции: 1 057.70

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Иван Йончев е новият изпълнителен директор на "Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК). Решението за промяна в ръководството на НЕК е било взето на заседание на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ). Йончев заема мястото на Петър Илиев като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор. Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Иван Йончев е заемал длъжностите изпълнителен директор, зам.-изпълнителен директор, както и ръководител на отдел "Правен" в "Български енергиен холдинг" ЕАД. От 2014 г. е член на Съвета на директорите на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.

Източник: Дарик радио

Бяха отворени ценовите оферти в рамките на обществената поръчка на "Булгартрансгаз" ЕАД с наименование "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на две компресорни станции - "Расово" и "Нова Провадия" към обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница". Оферти за участие в процедурата бяха подадени от две обединения: Д3ЗД "Расово - Провадия КС", с участници "Климатроник" ЕООД, ЗАО "Алвора", ТОВ "Полтаваспецмонтаж" и "ТЕК - куатро" АД, и ДЗЗД "Ферощал Балкангаз", с участници в обединението "Ферощал Индустрианлаген" ГмбХ, "Главболгарстрой" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД. Предложената най-ниска обща цена за изпълнение предмета на поръчката е на участника ДЗЗД "Ферощал Балкангаз" и е в размер на 179 377 777 евро без ДДС. Предложената от участника Д3ЗД „Расово – Провадия КС“ цена е в размер на 369 094 882,05 лева без ДДС.

Източник: Банкеръ

СПА комплекс с къщи и басейни ще започне да работи скоро край Белчин. Проектът е на дъщерно дружество на "Главболгарстрой холдинг" - "Белчин парк", и беше обявен в края на 2015 г. Компанията получи 12 млн. лв. кредит от Банка ДСК, които ще използва за довършване на комплекса и покриване на направените досега разходи. Комплексът, наречен "Белчински извор", е разположен върху площ 80 дка край село Белчин между планините Рила, Верила и Плана. Проектът включва СПА комплекс с два басейна (външен и вътрешен) с минерална вода, общо 14 къщи, както и ресторант, заведения и спортни съоръжения. Тази част от комплекса ще започне да работи още този месец. До края на годината ще бъде изграден и хотел. Комплексът е ориентиран към клиенти от средна към висока класа, главно семейства с деца. Къщите ще се отдават под наем, като не се предвижда продажба. От дружеството ще разчитат също комплексът да се използва за групови събития (семинари, конференции и т.н.).

Източник: Капитал

„Първа инвестиционна банка“ АД е подала официално заявление до рейтинговата агенция Moody‘s Investors Service за оттегляне на рейтинга. Банката ще продължи да работи с Fitch Ratings. На 1 август 2019 г. Moody`s обяви, че понижава дългосрочния депозитен рейтинг на ПИБ от „B2” на „B3“ и променя перспективата от „стабилна“ на „негативна“, т.е. с вероятност за бъдещо понижение. Намалени бяха и рейтингите на банката за вътрешната стабилност и сила (BCA) от „caa1”на „b3“. Агенцията изтъкна, че намалението е заради резултатите от стрес тестовете и прегледа на активите от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикувани преди седмица. Според експертите на агенцията качеството на кредитния портфейл на ПИБ може да се окаже по-голям риск за платежоспособността на банката, отколкото се е смятало преди това. За разлика от Moody`s, засега Fitch не е предприемала действия спрямо ПИБ за промяна на рейтинга. Последният преглед беше направен на 3 юли, когато Fitch остави без промяна оценката си за депозитния рейтинга на българската финансова институция на ниво „B” със стабилна перспектива.

Източник: economic.bg

„Спиди АД“ отчита оперативна печалба за първите 6 месеца на 2019 г. в размер на 18,7 млн. лв., което е с 47% повече спрямо същия период на 2018 г. Поради по-високи разходи за амортизации и лихви нетната печалба нараства с по-нисък темп – 26.4%, уточняват от „Спиди“ АД. Консолидираните приходи за полугодието са в размер на 102 млн. лв., което е с 33% повече спрямо първите 6 месеца на 2018 г. Със съществен принос за добрите резултати е дъщерното дружество ДПД Румъния, което постига 40% увеличение на приходите. На индивидуална база представянето също е силно с над 20% по-високи приходи, става ясно още от отчета. През тази година „Спиди АД“ консолидира резултатите и на „Рапидо експрес енд лоджистикс“ ЕООД, което обяснява част от ръста. От компанията посочват като изключително добре развиващи се сегменти индивидуалните клиенти и регионалната услуга Speedy Balkans. Комбинацията от нови услуги и активна маркетингова кампания за популяризирането им води до скок в дела на приходите от индивидуални клиенти, коментират още от дружеството.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Отказът на ВАС да спре действието на Наредба Н-18 ще бъде обжалван пред 5-членен състав

Относно: Проект на ЗИД на Кодекса за социалното осигуряване, № 954-01-55 /26.07.2019 г., внесен от н. п. Д. Христова и група н. п.

Становище на БСК по проект на ЗИД на ЗДДФЛ, № 954-01-41, внесен от н.п. Корнелия Нинова и група н. п.


Предстоящи събития

4 септември: Кариерен кошер 2019

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Председателят на Борда на директорите на британската голяма банка HSBC Джон Флинт подаде оставка в нощта срещу понеделник. Това съобщи банката в своя уебсайт. Надзорният съвет е помолил ръководителя на отдела за световна търговия Ноел Куин да заеме поста за момента. Причините за подадената само няколко часа преди обявяването на полугодишния отчет на банката оставка на Флинт не са ясни. Банката пояснява само, че този ход е „съгласуван“ с надзорния съвет. Флинт пое кормилото на най-голямата европейска банка през февруари 2018 г. от дългогодишния шеф Стюарт Гъливър и фокусира компанията върху растежа. До 2020 г. банката планира да инвестира 15 - 17 милиарда долара в по-нататъшно укрепване на бизнеса си. Парите трябва да се вливат главно в Азия и в нови технологии. През първото тримесечие блестящите сделки в Азия отново донесоха на банката печалба от над 1 млрд. долара. През първите три месеца на годината печалбата след отчитане на еднократни ефекти, но преди данъци, се увеличи с близо десет процента до 6,35 милиарда долара (5,7 милиарда евро). Лъвският пай, със сума от над 5 милиарда долара, идва от Азия.

Източник: Guardian

Америка

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще наложи мита от 10% на оставащия китайски внос в САЩ на стойност 300 млрд. долара годишно. Ходът не е изненада, след като подновените в началото на седмицата преговори между двете най-големи икономики не доведоха до резултат. Краят на краткотрайното затишието в търговската война беше белязан от спад на финансовите пазари и бягство към безопасни активи, като десетгодишните американски облигации и златото. Китай от своя страна обяви, че не приема заплхата и обеща ответни мерки, ако митата влязат в сила. В типично свой стил - със серия от туитове, Тръмп обяви, че Китай не са изпълнили нито едно от изискванията на САЩ при затоплянето на отношенията на двете държави от края на юни. Следователно, САЩ ще наложи мита от 10% върху оставащия китайски внос на стойност 300 млрд. долара от 1 септември нататък. Така митата на САЩ вече покриват почти пълния внос на Китай. Така Тръмп изпълни заплахата си от предишния провал на преговорите през май. Според него мярката е "краткосрочна" и митата могат да се увеличат до над 25%, ако няма напредък в преговорите.

Източник: FT

Азия

Китайският гигант в млекопреработването Yili Industrial Group Company Limited придоби втората по големина новозеландска компания в сектора Westland Co-operative Dairy Company Limited. Според експерти, сделката ще помогне за по-нататъшното утвърждаване на продуктите с марката Westland на китайския пазар, както и ще разшири популярността и присъствието им там. Главният изпълнителен директор на Yili Джан Дзиенциу коментира, че придобиването на новозеландската фирма е значителна крачка в амбициите на китайците за глобална експанзия. „Сделката ще доведе до комбинирането на качество, технологии, ресурси и пазари, както и е ключова за стратегията на Yili за създаване на „млечен Път на коприната" и прехвърлянето на „млечен" мост през Тихия океан и преструктурирането на нашата индустрия", подчерта той. Бившият председател на Борда на директорите на Westland Пийт Морисън посочи, че сделката е „най-доброто за акционерите, бизнеса, служителите и общностите". „Новата собственост дава увереност и сигурност на фермерите, техните семейства и нашия регион. Така нашите фермери ще получат еднакво отношение в бъдеще и ние го оценяваме високо.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
02.08.2019
Dow Jones Industrial
26 485.01 (-98.41)
Nasdaq Composite
8 004.07 (-107.05)
Стокови борси
02.08.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)55.03
Heating oil ($US/gal.)1.8700
Natural gas ($US/mmbtu)2.1000
Unleaded gas ($US/gal.)1.7600
Gold ($US/Troy Oz.)1 465.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.48
Platinum ($US/Troy Oz.)855.50
Hogs (cents/lb.)65.72
Live cattle (cents/lb.)107.82

       Опознай България

Крепост “Калето” - Белоградчик

Крепостта “Калето” е най-интересният и значителен исторически паметник в Белоградчик. Издигната е сред каменните скали още при образуването на Българската държава, когато Балканският полуостров е бил в пределите на Римската империя. При построяването й, римляните са използвали естествената непристъпност на скалите, като издигнали само две стени от северозапад и югоизток, а от другите две стени за преграда и днес служат два огромни скални масива. В северозападната част на крепостта е запазено почти напълно едно подземие, изградено вероятно по-късно от българите. По-късно турците извършили някои доукрепителни работи и нови градежи по крепостния зид. През 1850 г. крепостта изиграла негативна роля при разгрома на Белоградчишкото въстание. След разбиването на въстаниците, белоградчишките първенци били изведени през един от тунелите на крепостта вън от нея и обезглавени. Днес близо до мястото на екзекуцията се издига паметник в памет на тези бойци. Като военно съоръжение крепостта е използвана за последен път през Сръбско - българската война през 1885 г. Непосредствено след обявяването й за паметник на културата, тя е реставрирана и понастоящем е пригодена за масови посещения.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.08.2019
Българска версия: 30004, Английска версия: 2910

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999