Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 02 август 2019 г., брой 5008
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.08.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14573
USD   1.77207
CHF   1.77997
EUR/USD   1.1037*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Банка Пиреос България АД - София
Де Ферари АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За нормален живот на четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца, са необходими 2448 лева месечно. Това сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ за края на второто тримесечие на годината. Издръжката на живот за човек от четиричленно домакинство е 612,15 лева. Парите са необходимите за покриване на разходите за храна, за поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти за четиричленно домакинство. Общият ръст на издръжката спрямо предходното тримесечие е 6 лева, а спрямо юни миналата година - 87 лева. За покриване на общата стойност на необходимите средства за издръжка /2448 лева/, трябва нетният размер на заплатата, която получават двамата възрастни, да бъде не по-нисък от 1 224 лева за всеки от тях, при условие, че двамата възрастни са заети и заплатата е единствен източник на доходи.

Източник: 3e News

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви, че отпуснатите с постановление на Министерския съвет близо 90 млн. лв. за финансиране на дейностите на Националното тол управление (НТУ) са за възстановяване на разходи, направени за сметка на бюджета на АПИ от началото на годината. Пътната агенция разяснява също така, че средствата ще се отпускат на части по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на база фактическо изпълнение. Тези подробности отсъстваха от публикуваното в сряда решение на кабинета. Водещото в съобщението бе, че парите ще послужат за дейността на тол управлението по събиране и администрацията на пътни такси и надзора върху доставчиците на услуги по събирането на таксите за изминато разстояние. Ден по-късно АПИ уточнява, че при изготвянето на бюджета за 2019 г. Министерството на финансите е планирало средствата за ТОЛ-а по централния бюджет, а не по бюджета на МРРБ с цел осъществяване на контрол на разходите за новосъздадената структура.

Източник: Банкеръ

 
Приватизация

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол не смята, че са нарушени клаузи от договора за приватизацията на "Булгартабак холдинг" - в миналото държавен монополист на цигарения пазар, съобщи "Капитал". Според приватизационния договор фабриките на холдинга трябва да запазят предмета си на дейност до 2021 г., в противен случай дължат неустойка в размер на заплатената сума при покупката, която е 100 млн. евро. Софийската фабрика беше окончателно затворена през 2016 г., а теренът й беше разчистен от сгради, за да послужи за нов строеж. През 2017 г. "Булгартабак" продаде марките си цигари на световния лидер Britsih American Tobacco и до миналата година тези брандове се произвеждаха по договор в Благоевград. Фабриката там затвори в началото на годината, а самият "Булгартабак холдинг" преди три месеца дори промени името си и то вече няма нищо общо с цигарите. Първоначалният купувач BT Invest вече няма участие в холдинга. В отговор на запитване на "Капитал" Агенцията за приватизация е отговорила, че са "извършени насрещни проверки и е изискана информация и от други институции, която потвърждава, че дружеството осъществява производствена дейност, поради това не се е наложило проверка на място в предприятието".

Източник: Дневник

Дружества
Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Оптикс АД - София   73 034  
  2   Райхле и Де - Масари България Пръдакшън ЕООД - София   40 397  
  3   Шьоли Оптикс ООД - Панагюрище   32 170  
  4   Оптикоелектрон груп АД - Панагюрище   22 132  
  5   Завод за оптика АД - София   9 290  
  6   Микро вю ендоскопи оптик АД - Панагюрище   4 711  
  7   Холдинг Кимпкооп ООД - София   4 708  
  8   Майкро Оптикс Юръп ЕООД - София   3 790  
  9   Имперекс ЕООД - София   3 580  
  10   Ектрон АД - Панагюрище   2 921  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.08.2019
  Обща стойност (BGN): 961 353.24  
Брой търгувани компании: 29
Premium 42 850.18
Standard 647 785.10
АДСИЦ 144 537.19
Структурирани 153.64
Облигации 126 027.13
Най-голяма промяна в цените
Синтетика АД - София -9.52 %
Индустриален капитал - холдинг АД - София 7.14 %
BaSE - Акции: 435.10

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Голям гръцки цех е обявен за публична продан от частен съдебен изпълнител за 1 563 712 лв. Той се намира в местността „Пинговица“ на петричкото село Кърналово. Площта му е 5001 кв. м. Недвижимият имот е собственост на фирмата „Би Джи Ен Електроникс“ ООД. Обектът е обявен за публична продан, тъй като върху него има тежести, като договорна ипотека към банка и възбрана. Базата има няколко сгради с различни предназначения, като склад за негорими промишлени стоки, цех за електроника и други. В началото на юни месец, на фирмата е извършена проверка от РИОСВ- Благоевград, съвместно с Дирекция „Инспекция по труда“. В публикувания, след проверката в Констативен протокол, е отбелязано, че производствените сгради са отдадени за ползване на друга фирма Би Джи Ен Форрер“ ООД. Дейността, която се развива в цеха, е свързана с електроника и окабеляване. Помещенията са оборудвани и в тях, всеки заинтересуван от цеха, може да развие собствен бизнес.

Източник: Струма

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и д-р инж. Сава Савов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, подписаха договор за изграждане на ВиК инфраструктура. Общият размер на инвестицията е над 131,8 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 95,9 млн. лв. Πo пpoeĸтa щe бъдe pexaбилитиpaнa, peĸoнcтpyиpaнa и дoизгpaдeнa oбщo 123 ĸм BиK мpeжa зa гpaдoвeтe Русе и Тутракан. C ycпeшнoтo изпълнeниe нa дeйнocтитe пo пpoeĸтa 138 250 житeли щe имaт дocтъп дo пoдoбpeнo вoдocнaбдявaнe. Oчaĸвa ce зaгyбитe нa вoдa във водопроводната мрежа дa нaмaлeят c 19 %. Предвижда се проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система и въвеждане на система за дистанционен мониторинг нa преливници и на ниво водно количество в ключови точки от главните канализационни колектори. Директните ползи за населението са свързани с намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и с подобряване нивото на предлаганите ВиК услуги. Срокът за изпълнение на проекта е 49 месеца.

Източник: 3e News

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД във Враца. Лечебното заведение е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 77.55 на сто от капитала. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1. т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, представляват 2 едноетажни сгради със застроена площ 562 кв. м. и 467 кв. м. Сградите са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие с чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Източник: profit.bg

Българският производител на сладкарски изделия "Захарни заводи" отчете спад на неконсолидираната си нетна печалба до 447 000 лева през първата половина на 2019 г. спрямо 529 000 лева през същия период на 2018 г. Приходите на "Захарни заводи" са се понижили от 33,6 милиона лева през полугодието на миналата година до 31,7 милиона лева през съответния период на 2019 г., показа междинният финансов отчет на компанията. Разходите са намалели до 31,2 милиона лева през първите шест месеца на настоящата година от 33,1 милиона лева година по-рано. Активите на "Захарни заводи" отчитат спад до 79,6 милиона лева в края на юни спрямо 85 милиона лева през полугодието на 2018 г. Текущите задължения на компанията продължават да надвишават значително текущите активи - 38,9 милиона лева срещу 17,5 милиона лева. Текущите задължения се формират най-вече от задължения по заеми от финансови институции и текущи задължения, докато текущите активи са съставени предимно от материални запаси. В началото на годината "Захарни заводи" обяви, че пуска нова инсталация за производство на етанол в размер на 11,2 милиона лева, с което ще увеличи продукцията си до 60 000 литра на ден. Инсталацията също така ще позволи на компанията да произвежда дехидратиран алкохол за промишлени цели.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Великобритания заделя 2.1 млрд. лири за подготовка за излизане от Европейския съюз без сделка. Финансовият министър Саджид Джавид заяви, че допълнителните пари за Брекзит ще бъдат използвани за наемане на 500 гранични служители, осигуряване на снабдяване с лекарства, информиране на обществеността и други дейности. Правителството планира да похарчи 1.1 млрд. лири веднага. Милиарди лири бяха похарчени преди първоначално предвижданата дата за Брекзит на 29 март. Министър-председателят Борис Джонсън казва, че Великобритания ще напусне ЕС на новата дата 31 октомври със или без сделка. Икономисти предупреждават, че никакви приготовления не могат да премахнат отрицателните последици от Брекзит без сделка. Много инвеститори казват, че Брекзит без сделка би предизвикал сътресения в световната икономика, би вкарал Великобритания в рецесия, би причинил смут на финансовите пазари и би отслабил позицията на Лондон като водещ международен финансов център.

Източник: BBC

Америка

Бразилия официално започна преговори за търговско споразумение със САЩ, каза бразилският министър на икономиката Пауло Гедес. Гедес заяви, че преговорите са съвместими с търговското споразумение, постигнато неотдавна с Европейския съюз. Той каза след среща в бразилската столица с американския министър на търговията Уилбър Рос, че САЩ имат голямо желание да сключат сделка и да могат да продават повече стоки на Бразилия, включително етанол. Бразилия се тревожи, че споразумението за свободна търговия между ЕС и южноамериканския търговски блок Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венецуела, бел. ред.) може да създаде трудности за подобна сделка между нея и САЩ, каза бразилският президент Жаир Болсонаро след среща с Рос. Рос предупреди преди това, че САЩ и ЕС имат различни стандарти в някои икономически сектори. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви от своя страна официално Бразилия за най-големия съюзник на САЩ извън НАТО.

Източник: Reuters

Азия

Китай засилва натиска над Тайван като забранява на гражданите си да пътуват до острова индивидуално, а управляващата партия на островната територия осъжда този политически натиск. Китайското министерство на културата и туризма обяви вчера на сайта си, че от 1 август преустановява издаването на пасавани на индивидуални туристи "поради сегашните отношения между двата бряга". Напрежението е високо между континентален Китай и тайванската президентка Цай Ингвен, която от идването си на власт през 2016 г. отказва да признае принципа за единство на острова и континента в лоното на единен Китай, както настоява Пекин. Китайската народна република смята Тайван за своя провинция. Но територията е ръководена от съпернически режим, намерил убежище там след като комунистите вземат властта на континента през 1949 г., след китайската гражданска война. Като се прицелва в туризма, Пекин изглежда желае да нанесе удар на тайванската икономика, която вече е в лошо състояние, и по този начин да дестабилизира Цай Ингвен.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
01.08.2019
Dow Jones Industrial
26 583.42 (-280.85)
Nasdaq Composite
8 111.12 (-64.30)
Стокови борси
01.08.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.90
Heating oil ($US/gal.)1.8800
Natural gas ($US/mmbtu)2.1800
Unleaded gas ($US/gal.)1.7700
Gold ($US/Troy Oz.)1 446.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.24
Platinum ($US/Troy Oz.)856.60
Hogs (cents/lb.)67.48
Live cattle (cents/lb.)108.72

       Опознай България

Каменна крепост Овеч

Две крепости на територията на Варненска област са означени като каменни: Петрич кале при с. Разделна и Овеч, наречена от византийците Проват, а от турците - Таш хисар. Овеч, както я нарекли българите, се намира на платото Калето, разположено източно от гр. Провадия. През различните периоди, тя е населявана от траки, римляни, византийци, евреи. Превземана е от рицари, турци, руски войски. По време на Второто българско царство Овеч е важен административен, стопански и църковен център. В крепостта е живял цар Петър II, след като се отказва от короната и предава властта на своя по-малък брат Асен през 1190 г. Неговото хоби да ловува го довежда тук, където някога е имало чудни гори. Легендите свързват Овеч и с началото и разпространението на движението начело с Ивайло – “селския цар”. Постепенно крепостта е изоставена. От нейната слава са останали само уникалното мостово съоръжение между крепостта и платото Табиите, множество кладенци за събиране на вода и щерни за зърно, руините на Митрополитската църква, стражевите кули, каменната порта, затвора на рицарите, мраморните колони на Омуртаг.Гербът на крепостта е орелът, изрисуван върху пръстените – печати, намерени на крепостта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.08.2019
Българска версия: 30006, Английска версия: 2911

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999