Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 18 април 2019 г., брой 4938
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.04.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25865
USD   1.73067
CHF   1.71564
EUR/USD   1.1301*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автомотор АД - София
Атлас АД - София
Ахат МДИ АД - София
Витавел АД - Луковит
Витавел Инвест АД - Луковит
Ем Строй ООД - Разлог
Инфрастрой К АД - Шумен
Марица 2011 АД - Пловдив
Орно АД - София
Петър Караминчев АД - Русе
Рекламно-дилърска агенция-Дикта АД - София
Рока България АД - Каспичан
Стройкоинвест АД - Каспичан
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през февруари са едва 21.9 млн. евро, отчете БНБ. Регистрираната стойност на ПЧИ през втория месец на годината е изцяло под формата на дългови инструменти, т.е. това са пари, които са отпуснати от компаниите майки на българските им дружества и трябва да се върнат в даден момент. Дяловият капитал е отрицателен, т.е. фирми с чужда собственост не само че не инвестират, но в по-голяма степен намаляват капитала си у нас. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.02 млн. евро, при положителен нетен поток от 4.7 млн. евро за януари 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Украйна (0.1 млн. евро) и Казахстан (0.1 млн. евро), докато тези на Русия намаляват (с 0.3 млн. евро). Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари–февруари 2019 г. са от Ирландия (70 млн. евро), Холандия (43.3 млн. евро) и Люксембург (33.4 млн. евро).

Източник: economic.bg

Текущата и капиталова сметка в платежния баланс на страната за февруари е положителна и възлиза на 537.2 млн. евро при излишък от 178.7 млн. евро за февруари 2018 г., съобщава Българската народна банка. За януари - февруари 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 705.2 млн. евро (1.2 на сто от БВП) при излишък от 55.6 млн. евро (0.1 на сто от БВП) за първите два месеца на миналата година. За февруари 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 416.2 млн. евро при излишък от 196.4 млн. евро за февруари 2018 г. За януари - февруари 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 511.1 млн. евро (0.9 на сто от БВП) при излишък от 57 млн. евро (0.1 на сто от БВП) за януари - февруари 2018 г. Капиталовата сметка е положителна в размер на 121 млн. евро при отрицателна стойност от 17.7 млн. евро за февруари 2018 г.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Министерският съвет прие решение за едностранното прекратяване на два договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - за морски плаж „Равда-Национален детски комплекс“, община Несебър, област Бургас и за морски плаж „Равда – ХТИ“, община Несебър, област Бургас. Прекратяването на концесионните правоотношения се налага, тъй като концесионерите ЕТ „Вики-90-Златко Зелеников“ и „ГОЛДЪН БЪГ“ ЕООД са неизправни страни по съответните договори, вследствие на констатирани системни нарушения на основни нормативни и договорни задължения. Концедентът цели обезопасяване на двата плажа чрез осигуряване на задължителните дейности по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и предоставяне на услуги от обществен интерес. Концесионният договор с ЕТ „Вики-90-Златко Зелеников“ е сключен на 07 септември 2000 г., а договорът с „ГОЛДЪН БЪГ“ ЕООД – на 07 февруари 2001 г.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   ПИМ ООД - Хасково   32 859  
  2   Индекс 6 ООД - Пловдив   28 036  
  3   Айгер Инженеринг ООД - Пловдив   26 649  
  4   Хранинвест Хранмашкомплект АД - Стара Загора   23 170  
  5   Биомашиностроене АД - Пловдив   21 982  
  6   Биомашиностроене - Интернешънъл АД - Пловдив   13 821  
  7   Родина Хасково АД - Хасково   9 158  
  8   Термохран Инженеринг АД - Стара Загора   8 832  
  9   Мейнтек Сървиз ЕООД - София   8 749  
  10   Боннер ООД - Ведраре   8 108  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.04.2019
  Обща стойност (BGN): 200 508.14  
Брой търгувани компании: 29
Premium 26 182.61
Standard 76 285.55
АДСИЦ 25 805.07
Структурирани 222.20
Облигации 72 012.71
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна 35.00 %
Българска фондова борса АД - София -3.67 %
BaSE - Акции: 278 367.73

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Високотехнологичен завод с турско-немски капитали се изгражда край Куклен. Инвестицията е 12 милиона лева, а в предприятието ще бъдат наети 100 специалисти. Те ще правят цифрово-програмни машини, които ще се изнасят в цял свят. Очаква се през септември производството да стартира.  В момента в кукленската зона продължава строителството на турски завод за фарове на мерцедеси. До края на т.г. ще започне пробното им производство, а серийното - през декември 2023 г. Компанията е закупила парцел от 92 декара, като в следващите четири години възнамерява да вдигне там още две предприятия и парк за поддоставчици. Общото капиталовложение в трите фабрики е 40 милиона евро, фирмата има сертификат за инвеститор клас А. В първия завод за фарове ще бъдат назначени 140 души - инженери и средни техници. Част от персонала вече е подбран. Близо 2000 са кандитствали за работа в турската фирма. Според разчетите й през 2023 г. служителите й ще достигнат 400. Нови работни места се очаква да открие и немска компания, която строи край Куклен втория си завод за матрици.

Източник: 24 часа

Държавните предприятия "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване" се преобразуват в еднолични търговски дружества. "Транспортно строителство и възстановяване" е специализирано в изпълнение на различен тип дейности, свързани с пътно-магистрано строителство и ремот и жп строителство и ремонт и разполага с действаща строителна лаборатория в град Горна Оряховица. ДП "ТСВ" изгражда участък "Ихтиман" от автомагистрала "Тракия" и участъците "Ботевград" и "Ябланица" от автомагистрала "Хемус". Дружеството изгражда двупътни електрифицирани жп линии, извършва и реконструкции и електрификация на жп линии. "Съобщително строителство и възстановяване" е правоприемник на Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения. Основният предмет на дейност на предприятието е: строителство, ремонт и възстановяване на далекосъобщителни мрежи и фиксирани телефонни мрежи, проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност, както и производство и търговия със строителни материали, конструкции, изделия и съоръжения.

Източник: Банкеръ

Три компании са подали оферти за доставка на два нови многофункционални патрулни кораба за българската армия. Кандидати са две големи чуждестранни корабостроителници - германската Fr. Lurssen Werf и италианската Fincantieri, както и българската "МТГ - Делфин". И трите компании са участвали на някакъв етап в предишната процедура, а единствено "Делфин" стигна до подаване на оферта, но се отказа преди подписване на договора. Максималната прогнозна стойност на проекта сега е 984 млн. лв. с ДДС. Офертите ще бъдат отворени в понеделник (22 април) от назначената за това междуведомствена работна група, която се ръководи от зам.-министъра на отбраната Анатолий Величков. След това ще бъдат оценени, а окончателният доклад с класацията трябва да бъде одобрен от правителството.

Източник: Капитал

Вече само три фирми имат право да приготвят горнооряховски суджук. Основателят на сдружението „Раховец 2007“ – фирмата „Стефмарк- Стефан Марков“, го напусна, а в момента частен съдебен изпълнител разпродава активите на предприятието след изпадането му в неплатежоспособност. Суджукът е първата защитена марка, регистрирана в Европейския съюз. Така вече само три компании имат право да го произвеждат – „Родопа Горна Оряховица 96“, "Р. А.-03 Боби“ и „Стефанов – Иван Стефанов“. Преди дни стартира процедура по продажба на производствената база на „Стефмарк” в Източната промишлена зона на Горна Оряховица. Самият търг е насрочен за 25 април 2019 г. в сградата на Горнооряховският районен съд. Процедурата за продажба на активите на „Стефмарк“ е по настояване на „Мултимес Груп” ООД – Лясковец, към когото първият производител на суджука има крупни дългове. Така за продан са предложени близо 7 декара с почти 3000 кв. м застроена площ – колбасарски цех, стерилен цех, свързващ тунел и склад. Началната цена на имота е 612 000 лева. Върху него има и съответните тежести – възбрани от Търговска банка, „Планета 96” ООД и „Мултимес груп” ООД.

Източник: Борба - Велико Търново

Комисията за финансов надзор е одобрила Даниела Панова Петкова, Ангелинка Стоянова Петрова, Васил Любенов Яначков, Димана Ангелова Ранкова и Мирослав Крумов Маринов за членове на Управителния съвет на ПОК "Доверие" АД. Заедно с това е издала одобрение на Гералд Вебер (Gerald Weber), Клаус Мюледер (Klaus Mühleder), Петер Хьофингер (Peter Höfinger) и Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България" (КНСБ) за членове на Надзорния съвет на същата компания. Регулаторъ е разрешил Герхард Грунд (Gerhard Grund) да стане независим член на Надзорния съвет на ПОК "Доверие" АД.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Започва ли нов индустриален живот в Северозапада?

Фил Филипов: Българинът трябва да се научи на две неща - дисциплина и качество

Относно: Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Становище на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона


Предстоящи събития

18.04.2019: Тържествено заседание на НСТС по повод 100 г. МОТ

18-19 април: 39-та Годишна среща на регионалните организации и местните органи на БСК

19 април: Google "Дигитален гараж" – 19 април 2019 г., Боровец

25 април: Google "Дигитален гараж" – 25 април 2019 г., СТАРА ЗАГОРА

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

22 май: Форум „Взаимодействие между бизнеса и образованието в Област Добрич“

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 11 май 2019, съботно-неделен 
CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 20 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз публикува своя предварителен списък на американските стоки, които ще бъдат облагани,като ответна мярка от страна на блока, заради спора между двете страни на стойност 12 милиарда долара, породен от субсидиите за Boeing, информира Bloomberg. Европейската комисия започна обществено допитване относно американските продукти - от видео конзоли до кетчуп. Световната търговска организация в крайна сметка ще определи размера на на щетите за ЕС, с възможност да се проинесе до края на тази година или в началото на 2020 година. Планът на ЕС за отмъщение, разкрит в сряда в Брюксел, последва след заплахата на САЩ да търси обезщетения в размер на 11 млрд. долара чрез мита за европейски стоки, вариращи от хеликоптери до сирена, за да противодейства на държавната помощ за Airbus. И двете действия произтичат от паралелни, 14-годишни спорове в СТО относно подкрепата, нарушаваща правилата на организацията, за производителите на самолети.

Източник: Bloomberg

Америка

Qualcomm Inc може да си честити голяма победа в огромния съдебен спор с Apple Inc. Двете технологични компании постигнаха изненадващо споразумение, след което iPhone отново ще може да използва модемите на Qualcomm. След излизане на новината акциите на Qualcomm подскочиха с 23 процента до $70,45 - най-големият ръст за повече от 19 години. В часовете след края на търговията се покачиха с още почти $5 на акция. Още по-изненадващо, часове след съобщението за споразумението, Intel Corp., която през последната година единствена снабдяваше iPhone с нужните модеми, заяви, че излиза от бизнеса. Споразумението между Qualcomm и Apple включва 6-годишна сделка за патентите на производителя на чипове, както и плащане от страна на производителя на iPhone. Двете компании не уточниха размера на сумата. Тъй като Qualcomm вече доставя 5G чипове, а Intel все още ги разработваше, сделката ще помогне на Apple в битката със Samsung Electronics Co. и други компании.

Източник: CNBC

Азия

Китай успя да стабилизира икономиката си. През първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт на Поднебесната империя се повишава с 6,4 процента - надхвърляйки очакванията на икономистите и постигайки темп, равен на този от предходните три месеца, пише Bloomberg. Част от добрия резултат се дължи и на спешните мерки, предприети от Пекин, включително кредитирането, намаляване на ДДС и други стимули. През март производството подскочи с 8,5 процента на годишна база, далеч над очакваното. Продажбите на дребно се увеличиха с 8,7 процента, а инвестициите - с 6,3 процента през тримесечието.Инвестициите от държавните компании се забързаха до 6,7 процента, докато от частните забавиха темп до 6,4 процента, подчертавайки ролята на правителството. По-доброто от очакваното представяне ще даде живот на дебата дали са нужни още стимули или централната банка и финансовото ведомство трябва да се отдръпнат. Според анализатори, стимулите скоро няма да бъдат увеличени, но няма и да бъдат намалени - поне до края на годината.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
17.04.2019
Dow Jones Industrial
26 449.54 (-3.12)
Nasdaq Composite
7 996.08 (-4.15)
Стокови борси
17.04.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.83
Heating oil ($US/gal.)2.0700
Natural gas ($US/mmbtu)2.5000
Unleaded gas ($US/gal.)2.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 273.80
Silver ($US/Troy Oz.)14.90
Platinum ($US/Troy Oz.)886.70
Hogs (cents/lb.)96.12
Live cattle (cents/lb.)122.38

       Опознай България

Международен ден на Паметниците на културата

18 април е избран за международен ден на Паметниците на културата от Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS) през 1982 г. и по-късно е потвърден от 22-рата Генерална конференция на ЮНЕСКО през 1984 г. България става член на ЮНЕСКО на 17 май 1956 г. Българските обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО са: културни - старият Несебър (1983); Боянската църква (1979); Мадарският конник (1979); Рилският манастир (1983); Ивановските скални църкви (1979); Казанлъшката тракийска гробница (1979), Тракийската гробница при Свещари (1985); природни – Национален парк Пирин (1983) и резерватът Сребърна (1983). Бистришките баби, Нестинарството, Чипровските килими, Празникът Сурова в Пернишко, Съборът в Копривщица и мартеницата са включени в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Вписването на Събора в Копривщица е първото в Регистъра на добрите практики за опазване на културното наследство на ЮНЕСКО.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.04.2019
Българска версия: 29564, Английска версия: 2897

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999