Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 11 април 2019 г., брой 4933
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(11.04.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27203
USD   1.73405
CHF   1.73389
EUR/USD   1.1279*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Балкантурист АД - София
Булгартабак холдинг АД - София
Гранд Хотел Варна АД - Варна
Денеб АД - София
ДК Домостроене АД - Бургас
Ивропа АД - София
Курило Метал АД - Нови Искър
Нафта трейдинг АД - Бургас
Развитие АД - Калейца
Рила Боровец АД - Самоков
СБХ Кариера АД - София
Слатина АД - Самоков
Хосвитал АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерският съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година. Приходните и разходните политики в тази прогноза са продължение на заложените в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2019-2021 г., като разчетите за периода 2020-2022 г. са обвързани със заложената цел за запазване на балансирана бюджетна позиция за всяка от годините. Приходната част на бюджета в средносрочен план показва тенденция на намаление от 37,2 % от БВП за 2020 г. до 36,0 % от БВП през 2022 г., а в номинален размер приходите се увеличават, като от 45 739,7 млн. лв. за 2020 г. се очаква да достигнат 49 867,5 млн. лв. през 2022 г. Разходите, изразени като процент от БВП, за периода 2020-2022 г. също бележат спад от 37,2 % до 36,0 %, или със средногодишна консолидационна стъпка от около 0,6 пр.п. от БВП.

Източник: 24 часа

Конституционният съд отмени по-високите данъци за второ жилище в курортите, въведени от началото на тази година. С промяна в Закона за местните данъци и такси депутатите завишиха двойно и тройно ставките за имот, който не е основно жилище, в селище със статут на морски, планински или балнеокурорт. Промяната засегна над 140 населени места в България, включени в списъка на курортите. В него 42 селища са обявени за национални курорти и за тях общинските съвети от тази година трябваше да определят налог от 5 до 7 промила върху данъчната оценка. За други 100 курорта от местно значение данък сгради трябва да варира от 4.5 до 6 промила. Новите ставки са неколкократно по-високи от доскорошните граници от 0.1 до 4.5 промила. В списъка на курортите от национално значение освен морските и ски комплексите са включени още 30 градове и села - например Стрелча, Банкя, Вършец, Котел, Берковица, Павел баня, Кюстендил. Със статут на курорт с национално значение са Варна и Бургас

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на обработващи машини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   ЗММ Стомана АД - Силистра   16 555  
  2   ЗММ-Победа АД - Сливен   5 912  
  3   Кератех Инженеринг ООД - София   3 883  
  4   М парк АД - София   3 637  
  5   Завод за шлифовъчни машини АД - Асеновград   3 057  
  6   Керамик Техно Сервиз ООД - Каспичан   1 365  
  7   Металорежещи машини АД - Асеновград   1 124  
  8   Тике ММ ЕООД - Пловдив   877  
  9   Завод за дървообработващи машини и линии ООД - Пловдив   709  
  10   Ромил ООД - Стара Загора   568  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 10.04.2019
  Обща стойност (BGN): 455 311.15  
Брой търгувани компании: 35
Premium 80 224.56
Standard 260 468.76
АДСИЦ 114 617.84
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -36.36 %
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна 13.00 %
BaSE - Акции: 1 568 137.38
BaSE - АДСИЦ: 2 045.58

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Националната браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ връчи за 8 ма поредна година своите награди „Кубратов меч“, за развитие на електрическата мобилност в България за 2018 г. В Категория: „Екипен проект“ за 2018 г. бяха отличени: Партньорска платформа за Енергийна и киберсигурност и умни градове: "Energycybersec", за създаването на първата национална платформа за енергийна и киберсигурност и електрическа мобилност; "Елджой ООД" и "Елпром ЕМЗ" ООД, за партньорски модел на зарядна станция и електрически велосипеди, за ползване в градски условия. В Категория „Наука и образование“ за 2018 г. бяха отличени: Красимир Панчев, за публицистика и популяризиране на електромобилността чрез авторския сайт avtosalon.bg; Военна академия "Георги Ст. Раковски", за въвеждане на професионално обучение по киберсигурност и участие в модела за Секторен съвет за електрическа мобилност (ССЕМ). В Категория: „Бизнес постижение“ за 2018 : Община Гоце Делчев, за реализиран модел на логистика за социалния патронаж в Община Гоце Делчев, с електромобил и зарядна станция; АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, за реализиран транспортен модел с три електромобила и зарядна инфраструктура от четири броя зарядни станции - българско производство; "Райд Шеър България" АД, за първата услуга за споделяне на автомобили в България, използваща изцяло електрически автопарк; EVN България, за модел на електромобилност в гр. Пловдив, включващ електромобили за автопарка на ЕVN и публични зарядни станции, разположени в централната градска част. Голямата награда: „Кубратов меч” получи Министерството на науката и образованието в лицето на Министър Вълчев, за цялостен принос и за създаване на първия в България „Секторен съвет за електрическа мобилност“ (ССЕМ), като модел за връзка между бизнеса, средното, висшето и професионалното образование и обучение, съответстващи на потребностите на българската икономика.

Източник: БСК

Бяха връчени четири сертификата за инвестиции по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ на стойност над 30 млн. лв., които ще разкрият близо 600 нови работни места. Сертификат клас „А“ получиха Теклас-България, „Екоком Груп”, „Хайнип Логистик“ и „Айсобар Комърс”. От началото на годината проектите, които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите са 9 на брой за 181 млн. лв., като се очаква те да разкрият нови 1254 работни места. Инвестиционният проект на Теклас-България ЕАД е за разширяване и предвижда изграждане на завод в гр. Враца за производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, възлиза на 22 млн.лв. и ще се финансира със собствени средства, като ще бъдат открити 500 нови работни места. Проектът на „Екоком Груп” ООД предвижда изграждане на собствено предприятие в Индустриална зона Божурище, специализирано в производство на бактериални продукти на основата на култури микроорганизми. Размерът на инвестицията, възлиза на 4,5 млн. лв. и предвижда да бъдат открити 28 нови работни места. „Хайнип Логистик“ АД планира да построи логистичен център по одобрен вече технологичен проект в с.Гурмазово, Община Божурище. Изграденото съоръжение ще има максимален годишен капацитет за над 48 000 хиляди палета. Размерът на инвестицията, като обща стойност възлиза на 4, 5 млн. лв., като ще бъдат открити 10 нови работни места. Българското дружество „Айсобар Комърс” ЕООД принадлежи към групата предприятия на Dentsu plc. Япония, след като през юни 2015 година става част от тяхната глобална дигитална агенция Isobar. Размерът на инвестицията възлиза на 381 000 лв., а в периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат открити 50 нови работни места.

Източник: Банкеръ

Глобалната компания Equinix откри втория си център за данни в София на стойност 19 млн. долара. Той се намира в близост до първия и цели да подпомогне бизнеса да се адаптира по-бързо и лесно в дигитализацията и в трансформацията на IT инфраструктурата. Заедно с новия център за данни в София, Equinix вече разполага в Европа и Близкия Изток с общо колокационно пространство от повече от 240 000 кв. м. и предоставя достъп до водещи финансови, търговски, производствени и телекомуникационни пазари. IBX центърът на стойност 19 млн. щатски долара е уникална от технологична гледна точка стоманобетонна сграда с много естествена светлина и дебели товароносими плочи. В първата фаза от изграждането си тя ще предложи на клиентите около 350 шкафа за оборудване с възможност да се добавят нови 1100 в следващите фази за кратко време. Сградата ще се захранва със 100% зелена енергия – практика, наложена от първия център на Equinix в София от 2016 г. насам.

Източник: economic.bg

"Адванс Медиа Груп" вече е официален собственик на Нова Броудкастинг Груп. 100% от капитала на дружеството бяха прехвърлени на фирмата на братята Кирил и Георги Домусчиеви. „Адванс Медиа Груп“ ЕАД финализира сделката с Modern Times Group (MTG) за „Нова Броудкастинг Груп“ АД, след като преди това сделката бе одобрена от Комисията за защита на конкуренцията. Акциите, представляващи 100% от капитала на дружеството днес бяха прехвърлени на купувача. За изпълнителни директори на „Нова Броудкастинг Груп“ АД са назначени прокуристите Вяра Анкова - професионалист с голям опит в телевизионното управление, и Николай Андреев - дългогодишен финансов директор. Силва Зурлева остава съветник на борда. Георги Домусчиев е новият председател на Съвета на директорите на "Нова Броудкастинг груп" АД. В борда влизат още Тонка Генова - финансист и Николай Василчев - юрист. В портфолиото на компанията влизат 7 телевизионни канала.

Източник: 24 часа

„Софарма“ АД реализира ръст в продажбите си със 16% на годишна база през март 2019 г. Фармацевтичната компания отчита 11% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 22% ръст на продажбите за износ. За първото тримесечие на 2019 г. приходите от продажби на продукция намаляват с 2% спрямо първото тримесечие на 2018 г. в това число 18% спад на продажбите за вътрешен пазар и 11% ръст на продажбите за износ. През 2018 г. „Софарма“ АД отчете 3% спад на неконсолидираните приходи от продажба на продукция до 211 млн. лв. Неконсолидираната печалба възлезе на 33 млн. лв. при спад с 25%. Консолидираните продажби се увеличиха с 16% на годишна база до 1,19 млрд. лв. Консолидираната печалба намаля с 26% до 29,4 млн. лв.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

В БСК се проведе дискусия "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

Предложение на АОБР за развитие на методологията за рейтингова система на висшите училища в Република България за 2019 г.


Предстоящи събития

11 април: Дискусия: "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

11 април: Google "Дигитален гараж" – 11 април 2019 г., СОФИЯ

16 април: Google "Дигитален гараж" – 16 април 2019 г., ХАСКОВО

16-18 април: Щанд на БСК в рамките на Save the Planet

16 април: Инвестиционен форум за зелена енергия

19 април: Google "Дигитален гараж" – 19 април 2019 г., Боровец

25 април: Google "Дигитален гараж" – 25 април 2019 г., СТАРА ЗАГОРА

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 11 май 2019, съботно-неделен 
CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 20 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Италианското популистко правителство намали прогнозите за икономическия растеж и предвиди по-висок от очаквания дефицит, одобрявайки ключов документ за бюджетно планиране. Преразглеждането бе направено след множество отрицателни икономически данни през последните няколко месеца. Италия, третата по големина икономика в еврозоната, в момента е единствената държава - членка на ЕС, и страната от Г-7 в рецесия. Брутният вътрешен продукт (БВП) ще нарасне тази година с 0.2 процента вместо с предвидения през декември 1 процент, посочи правителството в своя Икономически и финансов документ, подготвен от финансовото министерство. Според него също така се повишава целевият дефицит за 2019 г. от 2.04 на сто до 2.4 на сто от БВП. Предишната стойност на дефицита от 2.04 процента бе много трудно договорена през декември с Европейската комисия след голям спор за бюджетната дисциплина.

Източник: Politico

Америка

Потребителската инфлация в САЩ се ускори рязко през март в резултат на силно поскъпване на енергийните цени и по-специално на цените на бензина, но при известно забавяне на основната инфлация, показват данни на Департамента по труда. Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през март с 0,4% спрямо февруари, когато се повиши с 0,2% и очаквания за малко по-скромен растеж с 0,3%, като това представлява най-солидно повишение на инфлацията от 14 месеца насам. На годишна база растежът на потребителските цени се ускори до 1,9% от 1,5% през февруари (най-слабо повишение от септември 2016-а година) и осреднена прогноза на финансовите пазари за повишение с 1,8 на сто. Енергийните цени се повишиха с 3,5%, тъй като бензинът поскъпна с близо 10% до 2,62 долара за един галон. За последно цените на бензина бяха по-високи през ноември 2018-а година. Цените на хранителните стоки пък се увеличиха през март с 0,3% след тяхно повишение през февруари с 0,4% (най-силно повишение от май 2014-а).

Източник: CNBC

Азия

Южнокорейската компания SK Innovation Co Ltd води преговори за създаване на отделни съвместни предприятия за производство на батерии с Volkswagen AG и китайски партньори, тъй като южнокорейският производител на петролни продукти агресивно разширява участието си в електрическите превозни средства. Компанията за първи път потвърди преговорите с германския Volkswagen, като заяви, че двамата обсъждат изграждането на фабрика заедно. Тя също така заяви, че е на път да се съгласи да построи завод в Китай с неразкрити партньори. Идеята идва, когато производителите на акумулатори на батерии увеличават капацитета си, за да се справят с бързо нарастващото търсене, тъй като автомобилопроизводителите се стремят да разработят превозни средства, задвижвани с други средства, различни от бензина, за да отговорят на все по-строгите норми за емисии в света. SK Innovation, най-голямата петролна рафинерия в Южна Корея, е един от последните участници, присъединили се към пазара на батерии, ръководен от сънародници LG Chem Ltd и Samsung SDI Co Ltd и японската Panasonic Corp.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
10.04.2019
Dow Jones Industrial
26 157.16 (6.58)
Nasdaq Composite
7 964.24 (54.97)
Стокови борси
10.04.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.28
Heating oil ($US/gal.)2.0800
Natural gas ($US/mmbtu)2.7000
Unleaded gas ($US/gal.)2.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 310.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.18
Platinum ($US/Troy Oz.)909.90
Hogs (cents/lb.)96.45
Live cattle (cents/lb.)119.95

       Опознай България

Храмът Успение богородично – Петрич

Храмът Успение Богородично е първият християнски храм, построен в Петрич през епохата на Възраждането. Изграден е през 1857 г. със султански ферман. За строежа са извикани най-старите майстори от Дебър и от града. Цялото българско население на Петрич доброволно участва с безплатен труд в построяването на храма. Камъни за строежа са пренасяни на ръка от градската река, а мраморните плочи на пода са донесени от местност Кожух, където се намирал античният град Петра. Храмът Успение Богородично е голяма каменна сграда. Приблизителните външни размери са 24 на 17.5 метра. Висока е 7.5 м. През 1922 г. притворът е затворен и е превърнат в две малки административни помещения. Според просветителния надпис над западната врата храмът е изписан през 1871 г. от дебърските зографи братята Христо, Исакий и Кузман Макариеви. През 1975 г. храмът Успение Богородично е обявен за паметник на културата от национално значение. През 1981 г. към храма е открита и музейна сбирка от 100 икони. Но през 1987 г. пожар изпепелява храма. Спасени са само стенописите отвън в притвора.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.04.2019
Българска версия: 29567, Английска версия: 2897

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999