Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 19 март 2019 г., брой 4916
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.03.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28325
USD   1.72335
CHF   1.72168
EUR/USD   1.1349*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вагоноремонтен завод Левски АД - Враца
Дечи Са ЕАД - София
София Стар Пропъртис ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Приходите на банките в България от такси и комисиони нарастват с 9% през 2018 г. и достигат 1,25 млрд. лв. А разходите им за такси се увеличават с 21,7% до 184,5 млн. лв., отчитат от Асоциацията на банките в България. През 2018 г. нетният доход на банките от такси нараства със 7% до 1,07 млрд. лв. Увеличава се и печалбата на банките от лихви. През 2018 г. нетният лихвен доход на банките, който се формира от разликата между приходите и разходите за лихви, се увеличава с 2,5% до 2,74 млрд. лв. Приходите на трезорите от лихви намаляват с 0,1% до 3,04 млрд. лв. А разходите им за лихви се свиват с 19,2% и възлизат на 297,3 млн. лв. В края на 2018 г. лихвите по левовите депозити на домакинствата са средно 0,21%, при 0,24% година по-рано. При влоговете на граждани в евро обаче има ръст на средната лихва – от 0,21% на 0,23%. При фирмените депозити средната лихва намалява до 0,06% за левовите и до 0,02% за тези в евро. През 2018 г. намаляват и разходите на банките за обезценка на лоши кредити (с 36% до 479 млн. лв.). Към края на 2018 г. обемът на необслужвани кредити намалява до 4,54 млрд. лв., при 5,65 млрд. лв. година по-рано.

Източник: Труд

През четвъртото тримесечие на 2018 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 52 706 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 45 330 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2018 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 43 059 се наблюдава увеличение с 2 271 лица или 5,27 на сто. През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 42 010 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 2 987 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 333 броя.

Източник: Банкеръ

 
Концесии

Министерството на туризма обяви търг с тайно наддаване за плаж Силистар в Община Царево. Ивицата е от 38 004 кв. м, като от нея са изключена площта на белите пясъчни дюни в размер на 1 224 кв. м. Началната цена е 18 953, 28 лв. без ДДС. А спечелилият търга ще стопанисва ивицата за срок от пет години. Надаването ще бъде на 16 април 2019 г.

Източник: Дарик радио

Дружества
Консултации по хардуера
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Ардес Информационни технологии ЕООД - Варна   17 972  
  2   Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз ЕООД - Костинброд   17 023  
  3   Тек Експъртс ЕООД - София   14 479  
  4   Сайбиз България ООД - Пловдив   3 742  
  5   Тринити Софт ЕООД - София   790  
  6   Дан Електроник ООД - Русе   635  
  7   Дейзи - сервиз ООД - София   464  
  8   Некст плюс ООД - Пловдив   313  
  9   Компютърнет ООД - София   175  
  10   Интернюз 98 ООД - София   129  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.03.2019
  Обща стойност (BGN): 1 239 909.78  
Брой търгувани компании: 27
Premium 379 112.78
Standard 790 822.81
АДСИЦ 65 908.83
Структурирани 1 012.00
Облигации 3 053.36
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София -5.71 %
Трейс груп холд АД - София 4.90 %
BaSE - Акции: 419 891.24
BaSE - АДСИЦ: 435.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Software Group ще открие 200 нови работни места в България до 2021 година, съобщиха от компанията. Дружеството, основано у нас, работи на шест континента и над 150 клиенти в 70 страни. Към момента броят на служителите ѝ надхвърля 350. Разширението ще бъде финансирано с първия от рода си за България инвестиционен заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на €18 милиона. Средствата ще бъдат инвестирани в две основни направления - R&D и иновации, бизнес развитие и маркетинг. В следващите три години компанията ще се фокусира в развитието на нови технологии, платформи и продукти в сферите на застраховане, факторинг и Интернет на нещата (IoT). Планира се също така осъществяването на стратегически партньорства с други технологични компании и консултантски организации. Software Group е основана през 2009 г. Централата ѝ се намира в София, а останалите офиси са базирани в Австралия, Египет, Гана, Индия, Кения, Мексико, САЩ и Филипините. Основната ѝ сфера на дейност е свързана с разработването на иновативни софтуерни продукти, които улесняват достъпа до финансови услуги, както и повишават ефективността на самите финансови институции.

Източник: money.bg

Американската компания Equinix ще отвори на 9 април 2019 г. втория си център за данни в България. Проектът беше обявен през есента на 2018 година, като ориентировъчният му дебют беше за началото на 2019 г. "В момента правим тестове на различните системи и инфраструктура", съобщиха от компанията. Инвестицията в проекта SO2 е 19 млн. долара, а вторият център се намира в "Дружба", на около 1 км от мястото, където е и първият център на компанията - SO1. И двата ще използват 100% зелена енергия. SO2 първоначално ще предлага на клиентите си около 350 шкафа за оборудване с възможност да се добавят още 1100 в следващите фази. Земята, на която е разположен новият капацитет, е собственост на компанията и в бъдеще ще е възможно разширяването му при търсене на пазара. Equinix вече обслужва през България над 100 компании от финансовия сектор, телевизионния бизнес, софтуерни компании като VMware и над 50 доставчика на мрежови услуги тук като "СуперХостинг.БГ".

Източник: Капитал

Поръчка за подмяна на магистрален газопровод за 67 млн. лв. е спряна, след като италианската фирма “Салп Сочиета Апалто Лавори Публичи Спа” АД обжалва в КЗК. Тя е за подмяна на 45 км тръби от преносната система - от Беглеж до Дерманци и от Дерманци до Батулци. Предвижда се демонтаж на съществуващите газопроводни тръби и монтаж на нови. В участъка от Дерманци до Батулци има две съществуващи газопроводни отклонения за газоразпределителната станция “Златна Панега” и за хранилището в “Чирен”, които трябва да се свържат към новоизградения газопровод. На 15 март 2019 г. КЗК уведомява “Булгартрансгаз”, че е образувала производство във връзка с жалба срещу разяснения на компанията. В нея се иска временна мярка “спиране”. Газовият оператор спира всички действия по поръчката, включително по приемане на оферти.

Източник: 24 часа

"Доверие - Обединен холдинг" чрез своето дъщерно дружество "Доверие - инвест" придоби 63.85% от капитала на втората най-голяма банка в Молдова - "Moldindconbank". Дружеството уведомява, че е спечелило публичен търг, проведен на регулирания пазар на Молдовската фондова борса. Договорът между "Доверие - инвест" и правителството на Молдова вече е сключен. В следващите дни се очаква да бъде завършен сетълмент на сделката, с което окончателно ще бъде финализирано придобиването на акциите. Moldindconbank има 19% пазарен дял, клонова мрежа от 194 офиса и клиентска база от 720 хил. потребители. Считана е за една от системно важните банки в Молдова. И е втора по размер на активите. Сделката е на обща стойност от 76.614 млн. лева

Източник: Банкеръ

Фондът на „Експат Асет Мениджмънт“ АД за Хърватия е получил вноска за 2,9 млн. лв., съобщи управляващото дружество. Така фондът Expat Croatia CROBEX UCITS ETF нараства за един ден от досегашните 90 000 дяла (всеки за 0,8552 евро) до 1,82 млн. дяла със записването на нови 1,73 млн. дяла. Общите активи на този фонд ще достигнат 3,04 млн. лв. Хърватският фонд става трети по-големина в семейството на „Експат Асет Мениджмънт“, точно след словенския, който е с текущи активи от 3,23 млн. лв. Именно Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF получи вноска за също 2,9 млн. лв. (1,5 млн. евро) на 9 януари тази година. „Инвестициите в словенския и хърватския ETF през тази година са от чуждестранни институционални инвеститори. Те са ги изтъргували през Франкфуртската борса”, заяви Николай Василев, управляващ партньор в „Експат Капитал“ АД. Общите активи на 11-те фонда достигнаха 33,6 млн. лв., от които 6,3 млн. лв. в Словения и Хърватия. Лидер с 25,4 млн. лв. е фондът следващ българският индекс SOFIX. Следват румънският с 478 хил. лв. активи, гръцкият с 343 хил. лв., полският с 320 хил. лв., македонският с 244 хил. л., унгарският с 208 хил. лв., сръбският със 128 хил. лв. и словашкият със 122 хил. лв.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

19 март: Представяне на проект по ОП "Добро управление" в областта на енергийната ефективност

21 март: Семинар "Одит на Система за управление - ISO 19011:2018"

22 март: Обуваме спортни обувки в офиса на Ден на маратонката - 22 март 2019 г.

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

23 март – 14 април 2019: Digital Masterclass

26 февруари – 26 март: Специализиран тренинг за правене на бизнес в Китай

27 март: Семинар „Японска бизнес култура и особености при правене на бизнес с Япония“

28 март: СЕМИНАР - Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

16 април: Инвестиционен форум за зелена енергия

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 23 март 2019, съботно-неделен 
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 13 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Сливането на Deutshe Bank и конкурентната ѝ Commerzbank може да доведе до съкращаването на 30 хил. работни места в дългосрочен план. Това заяви представителят на синдиката Verdi Ян Душек в борда на Deutshe Bank. По-голямата част от застрашените 30 хил. работни места са в Германия, твърди Душек. В краткосрочен план под заплаха са 10 хил. работни места, добави синдикалният представител. Острата реакция на синдиката бе предизвикана от вчерашното потвърждение на двете банки, че започват преговори за евентуално сливане и подчертава пречките пред усилията за обединение на двете най-големи германски банки. Надзорните съвети на двете банки ще се срещнат в четвъртък и е много вероятно да се обсъжда сливането. "По наше мнение евентуалното сливане няма да доведе до устойчив бизнес модел в дългосрочен план", отбелязва Душек.

Източник: Reuters

Америка

Търговската война на президента Доналд Тръмп е струвала на американската икономика 7.8 млрд. долара или 0.04% загуби за брутния вътрешен продукт на страната през 2018 г. Това сочат резултатите от изследване на екип от икономисти от водещи американски университети. Авторите на проучването посочват, че са анализирали краткосрочното отражение на действията на Тръмп и са заключили, че вносът от страните, срещу които са били взети ограничителни мерки, е намалял с 31.5%. В същото време американският износ, станал обект на ответните санкции, се е свил с 11%. Освен това икономистите са пресметнали, че годишните загуби за потребителите и за производителите от увеличилите им се разходи за вноса са общо 68.8 млрд. долара. След като се нарече "човека на митата", Тръмп се ангажира да намали търговския дефицит като премахне несправедливия внос и предоговори търговски споразумения.

Източник: Associated Press

Азия

Заетостта в Китай се запазва стабилна, въпреки по-високия ръст на безработицата през януари и февруари, сочат данни на Държавното статистическо управление. Нивото на безработица в градовете през януари е отчело 5.1% и 5.3% през февруари съответно с 0.1% и 0.3% по-висок от предходната година за същия период. Нивата обаче се запазват в рамките на под 5.5%, цел поставена от правителството за 2019 г. Очаква се заетостта да се подобри през идните месеци, каза Ли Сижу, началник на отдел население и заетост към ДСУ. В изявление на управлението Ли допълва, че по-високият ръст се дължи на намаляването на работните места в някои фирми за износ заради слабото търсене зад граница и сезонни фактори. „Много китайски работници, особено мигрантите, напуснаха работните си места преди новата година и сега си търсят нови позиции. Това често води до повишаване на нивото на безработица през този период", каза още началникът.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
18.03.2019
Dow Jones Industrial
25 914.10 (65.23)
Nasdaq Composite
7 714.48 (25.95)
Стокови борси
18.03.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)59.02
Heating oil ($US/gal.)1.9700
Natural gas ($US/mmbtu)2.8500
Unleaded gas ($US/gal.)1.8900
Gold ($US/Troy Oz.)1 306.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.39
Platinum ($US/Troy Oz.)838.10
Hogs (cents/lb.)87.80
Live cattle (cents/lb.)122.58

       Опознай България

Къща-музей на Иван Вазов в Берковица

Берковица е град в Северозападна България, намира се в Монтанска област и е в близост до град Вършец. Берковица е и най-близкият град до връх Ком. От март 1879 г. до септември 1880 г. председател на берковския Окръжен съд е младият поет Иван Вазов, който описва Берковица като град, разположен в разкошните разклонения на Ком, с обилна зеленина, сенки и здрав балкански въздух. Случай от съдебната му практика в Берковица го вдъхновява за написването на поемата „Грамада“. Днес къщата-музей на Иван Вазов в Берковица е архитектурно-строителен паметник с национално значение. Строена е в началото на 19 век и е разположена в централната част на града. Къщата, в която поетът е живял, има типично възрожденска вътрешна и външна архитектура. Красивите резбовани тавани са дело на български майстори, а камината в къщата е автентична. Къщата-музей "Иван Вазов" е открита през 1957 г. След основен ремонт на 15 февруари 1980 г. е открита новата експозиция на музея. Тя запознава посетителя с целия творчески път на поета, но главно място е отделено на берковския му период.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.03.2019
Българска версия: 29583, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999