Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 31 януари 2019 г., брой 4884
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.01.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23930
USD   1.71129
CHF   1.71519
EUR/USD   1.1429*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Борса Стара Загора АД - Стара Загора
Нови технологии на България АД - София
Сортови семена Дунав АД - Ямбол
Финанс Секюрити Груп АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

По-либерални форми на заетост, по-свободно уволнение на служители, по-кратък отпуск, повече възможности за извънреден труд. Това са основните искания, посочени в предложение на Българската стопанска камара до социалния министър Бисер Петков за започване на обществен дебат за съществени промени в Кодекса на труда. У нас в момента има значителни проблеми на пазара на труда - ниска заетост, високо равнище на "реална безработица", висок дял икономически неактивни лица, недекларирана заетост, нисък дял на гъвкава заетост, дефицит на кадри, мотивират се от Камарата. В същото време трудовото законодателство е остаряло, свръхвзискателно, противоречиво и неадекватно. Действащият Кодекс на труда е в сила от 1987 г., приет е в условията на командно-планова икономика, при коренно различни обществени условия. Затова според бизнеса следва да се пристъпи към изготвяне и приемане на нов Кодекс на труда. Работодателите очертават няколко проблемни области, в които от години настояват за промени. Искат да се разшири възможността работодателят едностранно да прекратява трудовия договор по своя инициатива (срещу 4-месечно обезщетение), не искат да плащат обезщетения при прекратяване на договора на служител в пенсия, освен ако той не си тръгва по инициатива на шефа (сега независимо от причината за уволнението в този случай човек си тръгва с минимум 2 заплати, а ако е работил 10 и повече г. във фирмата, с шест).

Източник: Сега

Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижава през декември с 0,7% спрямо ноември 2018 г. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - понижение с 1,1%, докато цените в добивната промишленост се повишават с 0,1%, а при производството и разпределението на електрическа енергия - с 0,4 на сто. На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повиши с 2,7%, но след растеж с 3,4% през ноември октомври и след негов силен скок с цели 6,8% през юни (най-солиден растеж на производствените цени от есента на 2012-а година насам). Това представлява повишение на цените на производител на годишна база за двадесет и пети пореден месец (непрекъснат техен растеж от декември 2016 година), макар и със сериозно отстъпление от тяхното много силно покачване в началото на миналото лято.

Източник: БНР

Концесии

Дружеството „Хидроминерал“ ООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на строителни материали – доломити, от находище „Студена“, участък „Магстрой“ като одобри промяната, поискана от досегашния концесионер – „Магстрой“ ООД. Находище „Студена“, участък „Магстрой“, е разположено в землищата на селата Студена и Витошко, община Перник. Концесионният договор за добив на доломити от него е сключен с „Магстрой“ ООД през 2012 г. за срок от 35 г. С днешното правителствено решение не се правят никакви други изменения по концесионния договор.

Източник: Струма

Дружества
Производство на други изделия от каучук
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Теклас България ЕАД - Кърджали   310 993  
  2   Стандард Профил България ЕАД - Стара Загора   91 805  
  3   Тукаи България ЕООД - Айдемир   39 841  
  4   Неопърл България ЕООД - Добрич   34 904  
  5   Каучук АД - София   26 282  
  6   Екон 91 ООД - Русе   22 920  
  7   Техно Акташ АД - Куклен   19 975  
  8   Котман България ЕООД - Пловдив   10 041  
  9   РИС Ръбър България АД - Кула   9 868  
  10   Руббертек България ЕООД - Драгоман   7 718  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.01.2019
  Обща стойност (BGN): 983 691.41  
Брой търгувани компании: 41
Premium 68 103.32
Standard 793 327.35
АДСИЦ 98 354.52
Структурирани 496.85
Облигации 23 409.38
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Нов век АД - София 16.90 %
Азалия I ЕАД - Варна -10.51 %
BaSE - Акции: 11 436.40
BaSE - АДСИЦ: 589.80

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Компанията за автомобилни компоненти VOSS, която ще заработи в завода в Баховица, където преди това се правеха китайските автомобили на "Литекс Моторс", търси хора за екипа си. Първите наети служители стартираха обучение в Полша, където в рамките на 3 месеца ще бъдат обучавани да работят спрямо стандартите и технологиите на VOSS Automotive. Бъдещите служители ще бъдат подготвени в Полша, защото именно там заводът на компанията е с подобна продукция на българската. Целта на прецизната подготовка е служителите да заемат работните си места в завода на VOSS в България като квалифицирани кадри, готови да работят самостоятелно и да предадат познанията и уменията си на другите колеги, чието наемане вече е в процес. В момента административният отдел се състои от 30 човека, а до края на май ще бъдат наети още 150 работници. Всички имат възможност за професионално развитие в компанията и шанс за бързо достигане на лидерски позиции.

Източник: economic.bg

Над 2 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд “Сигурност на електроенергийната система” през 2019 г., е предвидено в бюджета на фонда, одобрен от МС. Близо 34% от тези пари ще са от продажба на квоти въглеродни емисии. Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на НЕК, произтичащи от задълженията за изкупуване на ток по преференциални цени, включително за минали периоди. Предвидено е пари от фонда да бъдат плащани за премии на когенерациите и веитата с преференциални цени. Те бяха задължени да продават ток на борсата и разликата между борсовата цена и тази по дългосрочните им договори се покрива. Фондът бе създаден през юли 2015 г. В него се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на ток, както и на преносните компании. Там постъпват и приходите от продажба на квоти, както и парите от таксата “задължение към обществото”.

Източник: 24 часа

"КОРАДО-България" отчита 10 процента ръст на печалбата след данъчно облагане през 2018 г., съобщиха от компанията. От 4,778 млн. лева през 2017 г. тя е нараснала на 5,258 млн. лева през 2018 година. Оборотът пък се е увеличил с 3 процента на годишна база - от 42,630 милиона лева през 2017 г. до 44,035 милиона лева през 2018 година. Българският производител на радиатори, базиран в град Стражица, е част от чешката "КОРАДО Груп", една от най-големите компании за отоплителна и вентилационна техника в Европа. В края на миналата година стана ясно, че компанията ще инвестира 8,5 милиона лева в преместването на част от дейността и създаването на нов бояджийски цех в новозакупената земя в близост до завода.

Източник: money.bg

Производителят на пилешко месо и изделия "Градус" е изпълнил голяма част от целите в инвестиционния си план, заложени при листването на борсата, съобщи изпълнителният директор на компанията Ангел Ангелов. През лятото на 2018 година компанията успя да направи най-голямото IPO за последните 10 години и второто в историята на местния пазар листване по привличане на средства в размер на 81 млн. лв. Половината от тях постъпиха в дружеството чрез увеличение на капитала, а останалите отидоха в основателите на компанията и основни акционери – братята Лука и Иван Ангелови. "Вече имаме конкретни резултати от публичното предлагане на борсата по отношение на инвестициите в основните ни дейности, свързани с производство на разплодни яйца и пилешко месо. Шест месеца след набирането на средствата ние сме преизпълнили инвестиционната си програма за 2018 г. и оставаме при най-ликвидните компании на българската финансова борса", каза Ангелов. Според отчета на фондовата борса за последното тримесечие "Градус" е на 4-то място по оборот и по брой на сделките с акции.

Източник: Капитал

"Български пощи“ ЕАД ще извърши замяна на недвижими имоти със съсобственика „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, с цел дългосрочно спестяване на разходи. Дружеството ще придобие чрез замяна правото на собственост върху сграда в София с обща площ 1000 кв. м. В замяна, „Български пощи“ ЕАД ще предостави помещения с обща площ 180 кв. м. Целта на замяната е дружеството да премести административните служби на Регионално управление „Западен район“. Към момента те се помещават в сграда, за което плащат годишен наем.

Източник: 24 часа

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Възможностите за изграждане на регионални иновационни центрове бяха представени на среща в БСК


Предстоящи събития

13 февруари: Общо събрание на БАСЕЛ

15 февруари: Покана за „Грантова схема за подпомагане на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“

23 февруари: Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ (ХоРеКа)

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

ЕС иска Великобритания да разясни следващите си стъпки по излизането си от съюза, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс. "Продължаваме да приканваме британското правителство да разясни намеренията си по отношение на следващите си стъпки, колкото се може по-скоро", каза Тимерманс. Той увери, че ЕС взема мерки за защита на европейските студенти, които участват в програмата за обмен "Еразъм", ако на 29 март Великобритания напусне ЕС без споразумение. Тимерманс обяви предложения, които ще позволят на 14-те хиляди студенти във Великобритания и 7-те хиляди британски студенти в останалите 27 страни от ЕС да завършат обучението си без прекъсвания въпреки Брекзита. Британският министър за Брекзита Стивън Баркли заяви, че Великобритания проучва възможни промени в споразумението с ЕС, включително фиксиран срок за продължителността на предпазния механизъм за Ирландия, както и "изходни клаузи" и използване на технологии, за да се избегне твърда, видима граница между Република Ирландия и Северна Ирландия.

Източник: Reuters

Америка

Руският самолет Boeing 777, който кацна в Каракас преди ден, е там, за да пренесе 20 тона злато от трезорите на централната банка във Венецуела. Това заяви венецуелският депутат Хосе Гуера. Твърдението провокира сериозни дискусии в социалните мрежи и гняв сред голяма част от гражданите в южноамериканската страна. Дали това е поредният безпочвен коментар, чиято цел е да привлече вниманието към страната, която се намира в тежка икономическа криза? Най-вероятно не. Гуера е работил като икономист в централната банка на Венецуела, като още поддържа връзка с бившите си колеги. Освен това анонимен източник на Bloomberg, запознат със ситуацията отблизо, заяви във вторник, че се подготвят 20 тона злато за износ от страната. Общата стойност на златото е 840 млн. долара. Президентът Николас Мадуро губи контрол над вече оскъдните финанси и резерви на страната благодарение на санкциите на САЩ. Поради това остава въпросът кой иска да притежава златото на Венецуела. Страната дължи милиарди долара на партньорите си Русия и Китай, като се нуждае от стабилна валута, за да няма недостиг на храна и лекарства. Венецуела се опитва от години да увеличи златния си резерв, като правителството стимулира минната индустрия.

Източник: Bloomberg

Азия

През 2018 г. Китай е повишил производителността на атомната си енергетика чрез въвеждането в експлоатация на нови енергоблокове. Това сочат данните на Китайската федерация на електроенергийните предприятия. През изминалата година китайските АЕЦ са изработили 294,4 млрд. киловатчаса, което е с 18,6% повече, отколкото през 2017 г. Това е позволило да се спестят условно 90 милиона тона гориво и да се намали с 280 милиона тона изпускането на въглероден диоксид. През 2018 г. са пуснати в експлоатация 7 атомни енергоблока с мощност 8,84 гигавата. В момента в Китай работят 45 атомни енергоблока с обща установена мощност от 45,9 гигавата. По този показател страната заема трето място в света. Понастоящем в Китай се изграждат още 11 атомни енергоблока с установена мощност от 12,81 гигавата.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
30.01.2019
Dow Jones Industrial
25 014.86 (434.90)
Nasdaq Composite
7 183.08 (154.79)
Стокови борси
30.01.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.54
Heating oil ($US/gal.)1.9100
Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
Unleaded gas ($US/gal.)1.4200
Gold ($US/Troy Oz.)1 319.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.06
Platinum ($US/Troy Oz.)819.80
Hogs (cents/lb.)62.22
Live cattle (cents/lb.)128.05

       Опознай България

Баба Ванга

Българската пророчица, ясновидка и лечителка, известна и почитана по цял свят, Баба Ванга е родена на 31 януари 1911 г. в гр. Струмица, днешна Македония, по-късно семейството се преселило в Петрич. Когато била на 12 години, попаднала в буря и силен вятър я повдигнал и отнесъл в полето. Намерили я след дълго търсене, много изплашена, а очите й - пълни с прах и пясък. Никакво лечение не помогнало и Ванга ослепяла. Свръхестествените й способности се проявили постепенно. За първи път тя се проявила като ясновидка, когато казала на баща си къде точно се намира открадната му овца. На учудването на всички Ванга казала, че е видяла всичко в съня си. Била вече забелязала, че каквото сънува, това и става. Дарбата й се проявила ярко по време на войната, когато отговаряйки на молбите на близки на войници, Ванга познавала всичко за тях. Славата й бързо се разнесла. Започнали да я търсят хора от цялата страна и от чужбина. Ванга можела да лекува болести не с помощта на лекарства, а с билки. Според Ванга след 200 години човечеството ще се срещне с разумни същества от космоса. Те били отдавна на Земята. Ванга умира на 11 август 1996 година, предсказвайки че такива способности като нейните, е получило едно 10-годишно сляпо момиченце, живеещо във Франция.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.01.2019
Българска версия: 29609, Английска версия: 2899

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999