Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 11 ноември 2016 г., брой 4343
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(11.11.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22798
USD   1.79516
CHF   1.81735
EUR/USD   1.0895*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Инженерингкомплект АД - София
КДК 2012 АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През януари - септември 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 33 740.1 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 0.5%, съобщи Националният статистически институт. Само за септември общият експорт възлиза на 4 045.8 млн. лв., или с 11.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. През периода януари - септември 2016 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 36 807.7 млн. лв., или с 3.3% по-малко спрямо същия период на 2015 година. През септември общият внос се увеличава с 1.6% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 165.6 млн. лева. Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - септември и е на стойност 3 067.6 млн. лева. Износът на България за трети страни намалява с 12% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 10 719.0 млн. лева. Само за септември експортът за трети страни се увеличава с 5.6% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 202.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.1% от износа за трети страни.

Източник: money.bg

Общо 3562-ма българи са прехвърлили индивидуалните си партиди от универсален пенсионен фонд (УПФ) във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите девет месеца на 2016 година. Те са преместили натрупаните суми от осигуровки от частни фондове в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, а задължителната осигурителна вноска от 5% от трудовата им заплата, която досега е трупана в частен фонд, отива в НОИ и трябва да увеличи държавната им пенсия, която институтът ще им изплаща, когато покрият критерия на държавата за стаж и възраст. Още 103-ма души са прехвърлили парите си от професионален пенсионен фонд (ППФ) в НОИ. В това число влизат военни, полицаи, миньори. Преместването е възможно веднъж годишно след промени в КСО.

Източник: ТрудДружества
Производство на електроразпределителни и контролни апарати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Язаки България ЕООД - Ямбол   292 963  
  2   Интеркомплекс ООД - Пловдив   28 685  
  3   Елма М Груп АД - Бургас   19 480  
  4   КЕМЕТ Електроникс България ЕАД - Кюстендил   18 742  
  5   ЕМЕ АД - Смолян   13 431  
  6   ДЗУ (Дискови запаметяващи устройства) АД - Стара Загора   12 471  
  7   Уудуърд ИДС България ЕООД - София   11 031  
  8   Инженеринг ЕАД - Пловдив   10 854  
  9   Зенон БГ ООД - Търговище   10 520  
  10   Торготерм АД - Кюстендил   10 001  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 10.11.2016
  Обща стойност (BGN): 2 775 732.10  
Брой търгувани компании: 50
Premium 235 170.51
Standard 405 171.96
АДСИЦ 12 292.16
Структурирани 56 155.51
Облигации 2 066 941.98
Най-голяма промяна в цените
Тодоров АД - София 72.17 %
Соларпро Холдинг АД - София -14.29 %
BaSE - Акции: 6 362.40
BaSE - АДСИЦ: 1 940.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

През 2016 година ВМЗ-Сопот е инвестирало над 18 млн. лв. в закупуването на нови машини и съоръжения, транспортни средства и модернизация. На площадка Иганово е инсталирана нова система за периметърна охрана и видеонаблюдение, която ще спомогне за повишаване на мерките за сигурност. В Сопот е обновен автопаркинг за специализиран транспорт. В него са инвестирани около 1 млн. лева собствени средства на предприятието. Цех 350 на завода е с нова поточна линия. Във ВМЗ се откриват нови цехове, производството се модернизира, условията на труд стават все по-добри, а заплащането се увеличава. Всичко това се дължи на постигнатите добри финансови резултати, които нареждат ВМЗ сред най-печелившите държавни дружества. Поръчки има и за 2017 г., и 2018 г., а идеята е да се разшири производството чрез нов асортимент на продукти и увеличаване на продукцията. Заводът се нарежда на челни позиции по продажби, които през тази година са за над 303 милиона лева, в сравнение с 2015 година, когато са били едва 25 милиона лева.

Източник: Novinite.bg

Сериозният растеж на пътниците към летищата във Варна и Бургас води до сериозно увеличаване на операциите. Летищата във Варна и Бургас са най-добре представящите се от групата на Fraport Twin Star Management AD. За първите 9 месеца на 2016 година общият трафик на летищата на Fraport Twin Star Варна и Бургас се увеличи с 22,5% до 4,4 млн. пътници в сравнение със същия период на миналата година. Перспективите за растеж на Fraport са в 2 направления – инфраструктурно – чрез рехабилитацията на летище Бургас и след това и на летището във Варна, както и чрез увеличение на пътникопотока и чрез сътрудничество с други ключови играчи в индустрията - туроператорите, хотелите, общините. Във Варна ще се рехабилитират перонът и водещата пътека за рулиране, каза директорът на летище Варна Димитър Костадинов. На бургаското летище рехабилитация се прави на полосата за излитане и кацане и на пътеките за рулиране, каза директорът на летище Бургас Георги Чипилски. Ремонтът на летище Бургас вече започна и ще продължи до края на годината, за този период пътникопотокът е пренасочен към летище Варна.

Източник: investor.bg

Българска банка за развитие (ББР) подписа ново споразумение за издаване на контра-гаранция с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програма COSME в подкрепа на малкия и среден бизнес в България. Програма COSME се реализира с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен още като „Плана Юнкер“. Това е вторият подобен договор, подписан от ЕИФ с българска банка, и първият по програма COSME за ББР. С гарантирания ресурс банките-партньори на ББР ще могат да отпускат инвестиционни и оборотни кредити, банкови гаранции, както и револвиращи заеми. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до 150000 евро, а лихвеният процент ще е ограничен до 6%. Срокът за погасяване ще е от 1 до 10 години.

Източник: econ.bg

Американската мрежа от одиторски фирми RSM International е прекратила взаимоотношенията си с българската RSM и си търси нови бизнес партньори в страната ни. Явно причина за намерението на международната компания е последица от скандала, който се разрази покрай избора на одитори за застрахователни компании и пенсионни дружества, които трябва да проведат прегледа на качеството на активите в сектора. Българската RSM бе сключила предварителни договори с най-много от подлежащите на проверка компании да бъде техен доставчик на услуги по прегледа на качеството на активите. Комисията за финансов надзор установи, че предложените от RSM екипи са фиктивни и експертите в тях нямат и понятие, че са ангажирани за подобна дейност. Заради това КФН отстрани RSM от конкурса за доставчици на услуги и пенсионните и застрахователните дружества, сключили договор с въпросната компания, трябваше спешно да избират нови одитори.

Източник: Банкеръ

"Булгаргаз" ще поиска увеличение с 10,23% на цената на природния газ за първото тримесечие на следващата година. Държавното дружество оповести прогнозната цена за природния газ. Според изчисленията на "Булгаргаз" цената на природния газ от януари трябва да е 315,91 лв. на куб. м без акциз и ДДС. Увеличението е с 29,31 лв. на куб. м, или 10,23% в сравнение с прилаганата през четвъртото тримесечие на 2016 г. цена. Според държавното дружество увеличението се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ през І тримесечие на 2017 г. и курс на лева към щатския долар. Окончателното предложение на "Булгаргаз" за цената на природния газ за І тримесечие на 2017 г. ще бъде внесено в КЕВР на 9 декември.

Източник: Дума       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК „2016 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“!


Предстоящи събития

Втора национална кръгла маса „Производство и маркетинг на български биопродукти“

Java2Days, CodeMonsters, BusinessBooster и Technology4Business 2016 с подкрепата на Българска стопанска камара

Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари, 22-24 ноември 2016 г.

Подготовка на проекти по Фаза 1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Кредиторите трябва да признаят усилията които Гърция полага, и да предложат опрощаване на част от дълговете, призова премиерът на южната ни съседка Алексис Ципрас. "След шест години на дълбока криза, гръцката икономика е във фаза на възстановяване", коментира той, цитиран от Ana Mpa. След като през 2016 година страната навлиза в икономическа стабилизация, правителството вече очаква и яснота около стратегиите за управлението на дълга. "Време е да бъдат признати нашите усилия да приемем необходимите мерки за подстригване на дълга", каза още той и допълва, че страната показва стабилност в като цяло дестабилизиран регион. Атина и представителите на институции, отпуснали заеми за страната трябва да започнат преговорите по втория преглед на спасителната програма. Очакванията на гръцката страна са за бърз финал - най-късно до декември. След това правителството иска да започне и разговорите за опрощаване на дълга. Икономическият хоризонт на Гърция е достъп до капиталовите пазари, обясни още Ципрас и допълни, че това необходимост не само за страната, но и за пазарите в еврозоната като цяло.

Източник: Associated Press

Америка

Броят на американците, попълнили молби за помощ при безработица, се понижи през последната седмица до едномесечно дъно и остава в нива, подсказващи за продължаващо подобрение на трудовия пазар в САЩ. Заявките за социални помощи при безработица за седмицата до 5-и ноември се понижиха с цели 11 000 до едномесечно дъно от 254 000 при средни прогнози на финансовите пазари за техен по-сдържан спад до 260 000, показва проучване на Департамента по труда. По този начин молбите за помощи при безработица продължават да задържат недалеч от тяхното 43-годишно дъно от 246 000, достигнато пет седмици по-рано – най-ниско тяхно ниво от ноември 1973 година. В същото време молбите за помощи при безработица остават под важното ниво от 300 000 за 88-а поредна седмица, като това представлява най-продължителен период на ниски заявки за социални помощи от 1970 година насам, когато обаче населението и работната сила в САЩ бяха далеч по-малки по размер.

Източник: Reuters

Азия

Русия и Китай планират създаването на съвместни предприятия за серийно строителство на плаващи АЕЦ. Това стана ясно от съвместното изявление на премиерите на двете страни Дмитрий Медведев и Ли Къцян за развитие на стратегическото сътрудничество в областта на използване на ядрената енергия за мирни цели. „Като се има предвид Меморандумът за взаимно разбирателство между „Росатом“ и Агенцията по ядрена енергия на Китай за сътрудничество при изграждането на плаващи АЕЦ от 20 май 2014 г. и като се отчита широката сфера на използване на плаващи ядрени топлоелектроцентрали и перспективите на този високотехнологичен продукт на международните пазари, ръководейки се от принципите на търговската целесъобразност и взаимната изгода, премиерите на Русия и Китай подкрепят изграждането на серия от не по-малко от 6 плаващи ядрени централи, чрез създаването на съвместни предприятия“, се казва в документа. Миналия понеделник се състоя среща на премиерите на Русия Дмитрий Медведев и на Китай Ли Къцян.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
10.11.2016
Dow Jones Industrial
18 807.88 (218.19)
Nasdaq Composite
5 208.80 (-42.27)
Стокови борси
10.11.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.57
Heating oil ($US/gal.)1.4300
Natural gas ($US/mmbtu)2.6500
Unleaded gas ($US/gal.)1.3400
Gold ($US/Troy Oz.)1 259.60
Silver ($US/Troy Oz.)18.54
Platinum ($US/Troy Oz.)974.40
Hogs (cents/lb.)0.47
Live cattle (cents/lb.)1.04

       Опознай България

Свети Мина

На 11 ноември православната църква отбелязва празника на Свети Мина, заедно със свв. мъченици Виктор, Стефанида и Викентий и преп. Теодор Студит.
Свети великомъченик Мина Котуански е бил египтянин и изповядвал християнската вяра. След кратко служене в армиата, под началството на военачалника Фирмилиан през III – IV век, Мина се оттеглил в пустинята до град Котуан. Веднъж на тържеството в чест на езическите божества, гражданите устроили шумни зрелища и гнусни жертвоприношения. Като научил за това, отшелникът Мина влязъл в града и започнал да изобличава самозабравилите се езичници. Свети Мина бил заловен, жестоко измъчван и обесен с главата надолу. Накрая му отсичат главата, запалват огън и хвърлят в него тялото му. Когато огънят изгаснал, вярващите дошли на това място и събрали останалите мощи на светеца, обвили ги с чисти повивки и ги помазали с благовония. Скоро те пренесли светите останки в родния му град Александрия и го погребали в почести. Впоследствие на това място била построена църква в името на светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. Той е патрон и покровител на всички народни лечители, знахари, войни, както и на хората, поели на дълъг път. Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома. На 11 ноември имен ден празнуват Мина, Виктор, Виктория, Викентий.

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.11.2016
Българска версия: 28602, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999