Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Ангел Кънчев

На 11 ноември 1850 г. е роден Ангел Кънчев – български революционер. По време на обучението си в Белград той влиза във връзка с Левски, на когото по-късно е назначен за помощник. При опит да премине в Румъния той се самоубива (1872 г.), за да не бъде заловен.
Няколко години по-късно, на 11 ноември 1875 г. е създаден Български емигрантски революционен комитет в Гюргево. На проведените заседания е разработен конкретен и детайлен план за подготовка на ново въстание в България през пролетта на 1876 г. (Априлско въстание). В резултат от взетите решения определените апостоли започват да се подготвят за прехвърляне в своите революционни окръзи.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.01.2021
Българска версия: 29938, Английска версия: 2878

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.