Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 08 ноември 2016 г., брой 4340
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(08.11.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19657
USD   1.76806
CHF   1.81280
EUR/USD   1.1062*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Артанес Майнинг Груп АД - София
Монбат АД - София
Пи Ар Си АДСИЦ - София
ТВ Седем ЕАД - София
Термопрофил ЕАД - Долно Драглище
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

13,4 млрд. лв. са парите в обращение към 30 септември 2016 г., показват данни на БНБ. За една година те са се увеличили с 1,5 млрд. лв. Средната по стойност банкнота е 31,83 лв. - с 2,07 лв. по-висока заради по-бързото нарастване на банкнотите от 50 и 100 лв. Средната стойност на разменна монета се е повишила с 0,01 лв. до 0,14 лв. за първи път от края на 2009 г. Причината за това е влизането в оборот на монетата от 2 лв. В сравнение с деветмесечието на 2015 г. дяловете на купюрите от 2, 5, 10 и 20 лв. са намалели съответно с 0,16, 0,04, 0,46 и 1,71%. За същия период дяловете на банкнотите от 50 и 100 лв. са се увеличили съответно с 1,01 и 1,39%. Общата стойност на разменните монети в обращение е 284,5 млн. лв., което е с 44,4 млн. лв. повече в сравнение с края на септември 2015 г.

Източник: 24 часа

Продажбите на дребно в България през септември 2016 г. се свиват с 0.2% спрямо предишния месец, когато е отчетен спад от 0.3 на сто, съобщи "Евростат". Тази тенденция важи и за по-голямата част от Европейския съюз и еврозоната, където е отчетен месечен спад от по 0.2 на сто. През август 2016 г. понижението е съответно с 0.1% и с 0.2% спрямо юли. Влошаването на продажбите на дребно се дължи главно на търговията с нехранителни стоки ( с изключение на горивата), която се е свила на месечна база с 0.7% в ЕС и с 1% в цялата еврозона. Същевременно е отчетен ръст на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия. За месец те се увеличиха съответно с по 0.5% и 0.6 на сто. Най-солиден спад в търговията на дребно на месечна база беше регистриран в Португалия - с 2.1%, в Словения - с 1.7% и в Германия - с 1.4 на сто. Най-значителен растеж при търговията на дребно бе отчетен в Естония - с 1.5%, Финландия - с 1.1%, Дания - с 0.7% и в Полша - с 0.7 на сто.

Източник: БанкеръКонцесии

Отново е удължен срокът за подаване на оферти за концесията на летище София. Кандидатите могат да подават оферти до средата на декември 2016 г. Поредното удължаване на срока е по искане на две компании, които имат интерес към сделката, съобщи министърът на транспорта Ивайло Московски. Крайният срок за офертите за търга вече беше удължен през септември с един месец, тоест до 18 ноември, заради засилен интерес към процеса. Турският холдинг Limak Holding, руската банка ВТБ Капитал и швейцарската Flughafen Zuerich заедно ще подадат оферта за 35-годишната концесия за опериране на летище София. Българското правителство очаква търгът за оператор на летище София да вкара в хазната приходи от около 1,2 млрд. лева. С част от тези приходи държавата възнамерява да подпомогне хронично изпадналата в криза БДЖ. В инвестиционната програма на бъдещия оператор е заложено реновиране на Терминал 1.

Източник: 24 часа

Регулирана информация

На 7.11.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна

Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   73 473  
  2   Пневматика Серта АД - Кърджали   61 712  
  3   Буллтек ООД - Пловдив   40 545  
  4   Радомир Метал Индъстрийз АД - Радомир   37 381  
  5   Самел 90 АД - Самоков   18 290  
  6   Импулс АД - Габрово   14 439  
  7   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   12 584  
  8   Инхом 98 ООД - Аксаково   11 862  
  9   Стратус ООД - Пловдив   11 562  
  10   Лесилмаш ЕООД - София   10 283  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 07.11.2016
  Обща стойност (BGN): 19 423 883.59  
Брой търгувани компании: 45
Premium 13 479 116.88
Standard 3 190 566.66
АДСИЦ 2 605 272.73
Структурирани 144 288.66
Облигации 1 025.80
Права 3 612.86
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна -41.38 %
Индустриален капитал - холдинг АД - София 21.15 %
BaSE - Акции: 1 477.04
BaSE - АДСИЦ: 210.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Газовата връзка с Румъния получи разрешение за експлоатация. Връзката между газовите системи между Русе и Гюргево се забави над 3 години, но сега България се сдобива с първия работещ интерконектор, съобщи изп. директор на газовия оператор "Булгартрансгаз" Георги Гегов. Проектът се изпълнява от българската фирма и румънския газов оператор "Трансгаз". Реверсивният газопровод е с обща дължина от 25 км и се съфинансира от ЕС. Приключването на проекта спасява еврофинансиране от 9 млн. евро, което двата оператора трябва да връщат на Брюксел, ако не пуснат връзката в новия краен срок - до края на 2016 г. Общо интерконекторът с капацитет от 1.5 млрд. куб. м годишно излезе около 24 млн. евро.

Източник: Сега

„Българският енергиен холдинг“ (БЕХ) е платил 21.25 млн. евро (41.6 млн. лв.) лихва по издадената през 2013 г. облигационна емисия на стойност 500 млн. евро. Това е третото годишно лихвено плащане, а според проспекта ще има още поне две такива до падежа през 2018 г. Близо половината от тази сума може да се сложи на сметката на проекта АЕЦ "Белене". Средствата по емитираната преди три години облигация бяха използвани основно за плащане на задълженията на Националната електрическа компания (НЕК) по проекта „Белене“. Към 2013 г. за тази цел бяха необходими 200 млн. евро. Останалите пари бяха използвани за други енергийни проекти като например газовите връзки със съседните държави, както и за плащане на законово определения дивидент към държавата. В проспекта към облигационната емисия бе записано, че във времето от 2013 до 2017 г. инвестиционната програма на БЕХ ще изисква по 700 млн. евро годишно, което е много повече от паричните потоци, които холдингът реализира. Тогава обаче все още на дневен ред стояха проекти като „Белене“ и Южен поток.

Източник: expert.bg

Започна изпълнението на първия железопътен проект, финансиран със средства от Механизма за свързана Европа - железопътния участък София – Елин Пелин. Отпуснатите средства по проекта са в размер на 120 млн. лева, а изпълнител е фирмата "Келет" АБ ДЗЗД. Отсечката включва 23 км двойна жп линия, а срокът на договора е 4 години, от които 1 година за проектиране и 3 години за строителство на трасето. В присъствието на Московски бе подписан и договорът за рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово, част от проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2". Той се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., като отпуснатите средства са 63 млн. лева без ДДС. Участъкът е с дължина 26 км единична жп линия. Изпълнител на проекта е Обединение "Европейски железници", а срокът за изпълнение на всички дейности е 3 години.

Източник: Банкеръ

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление за намерението на TGI Middle Еast FZE да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „Техномаркет България“. Търговската дейност на TGI Middle Еast FZE е участие в други дружества, а акционерното дружество „Техномаркет България“ АД е оператор на търговска верига магазини „Техномаркет“ за продажба на електронна и битова техника. Искането, от страна на TGI Middle Еast FZE, е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.TGI Middle East FZE, по информация от Централен депозитар, е собственик на дялове на "Булгартабак холдинг".

Източник: investor.bg

В бившето военно летище в Добрич ще бъде изграден интермодален терминал, който ще осигури връзка между река Дунав, българско-румънската граница и черноморски пристанища. Вече е започнала процедура за преотстъпване на голяма част от терена от Министерството на отбраната и за деактуване на имота в общинска собственост. За изграждането на модерния логистичен център ще се търсят инвеститори, като се очаква да бъдат разкрити много работни места. Още през 2017 година голяма част от летището ще бъде включена в новия Общ устройствен план на Добрич, каза кметът на града Йордан Йорданов.

Източник: Монитор       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

120 компании от 17 държави ще проведат почти 200 двустранни бизнес срещи с потенциални партньори в сферата на хранително-вкусовата и хотелиерската индустрия

В Русе бе учреден бизнес Клъстер за качествено образование


Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София

Втора национална кръгла маса „Производство и маркетинг на български биопродукти“

Java2Days, CodeMonsters, BusinessBooster и Technology4Business 2016 с подкрепата на Българска стопанска камара

Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари, 22-24 ноември 2016 г.

Подготовка на проекти по Фаза 1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Фабричните поръчки в Германия записват неочакван спад през септември след два поредни месеца на повишения, според германската статистическа служба Destatis. Понижението се дължи основно на спад на търсенето от други държави в еврозоната. Спадът възлиза на 0,6% на месечна база през септември. Очакванията бяха за ръст от 0,3%, след като през август имаше повишение от 0,9 на сто. Поръчките от други страни в еврозоната се понижават с 4,5%, а тези от Германия – с 1,1%. Заявките от трети страни се повишават с 2,5 на сто. Тази година средномесечният ръст на фабричните поръчки в Германия е 0,1% според Карстен Бжески, който е икономист в ING-DiBa. “Трудно е да се види как Германската индустрия би мога да премине на по-високо скорост”, коментира той.

Източник: Associated Press

Америка

Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ оттегли обвиненията към кандидата за президент Хилъри Клинтън. Няма доказателства за престъпление в новата порция имейли, която бюрото разследваше. Директорът на службата Джеймс Коми изпрати официално писмо до Конгреса, където се твърди, че няма основания за промяна на заключенията на бюрото от юли. През юли федералните препоръчаха кандидатът на демократите за президент на САЩ - Хилъри Клинтън да не бъде подвеждана под съдебна отговорност. Скандалът избухна след като стана ясно, че по време на мандата си като държавен секретар Клинтън е използвала личния си мейл за служебна комуникация. Опасенията бяха, че по този начин е застрашила класифицирана информация.

Източник: CNN

Азия

Саудитският държавен енергиен гигант Saudi Aramco е преустановил доставките на петролни продукти за Египет за неопределено време, съобщи египетският министър на петрола Тарек Ел-Молла. Така най-многолюдната арабска държава е принудена да купува горива от други държави на по-висока цена. Saudi Aramco е информирала египетската Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC) в началото на октомври, че ще спре доставките на рафинирани петролни продукти, принуждавайки властите в Кайро да прибегнат до търгове, за да задоволят вътрешното търсене. Не е ясно дали замразяването на доставките е валидно само за октомври. Компанията по-рано тази година се съгласи да доставя на Египет 700 хил. тона рафинирани петролни продукти месечно в рамките на пет години. Сделката се оценяваше на около 23 млрд. долара.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
07.11.2016
Dow Jones Industrial
18 259.60 (371.32)
Nasdaq Composite
5 166.17 (119.80)
Стокови борси
07.11.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.94
Heating oil ($US/gal.)1.4400
Natural gas ($US/mmbtu)2.8100
Unleaded gas ($US/gal.)1.3700
Gold ($US/Troy Oz.)1 283.50
Silver ($US/Troy Oz.)18.26
Platinum ($US/Troy Oz.)1 004.50
Hogs (cents/lb.)0.47
Live cattle (cents/lb.)1.01

       Опознай България

Архангеловден (свети Архангел Михаил)

На 8 ноември православната църква чества Събор на свети Архангел Михаил. Това е вторият по значимост есенен празник на Българската православна църква, след Димитровден. В народната представа Архангел Михаил е водач на небесните сили и се бори против тъмните духове на земята. Той символизира тържеството на доброто, на светлината, на справедливостта. В християнската иконографска традиция Архангел Михаил се изобразява или с окървавен нож в ръце (с който вади душите на умиращите), или държащ везни, с които измерва човешките грехове. Затова народът го нарича “вадидушник” или “душевадник”. Той отвежда изтръгнатата от тленното тяло душа в отвъдния свят, където заедно със своя събрат св. Петър я отправя в райската градина или във врящия казан на ада, според това дали е праведна или греховна. В българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека. Съботният ден преди празника е Голямата задушница. Наричат я още войнишка, защото тогава се отдава почит на всички загинали във войните.
На Архангеловден празнуват всички с името Михаил, Михаела, Ангел и Рангел.

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.11.2016
Българска версия: 28436, Английска версия: 3025

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999