Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 20 юли 2016 г., брой 4263
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(20.07.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.32976
USD/BGN   1.77239
CHF/BGN   1.79813
EUR/USD   1.1035*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Агрохим-Сливен АД - Сливен
Балкантекс ЕАД - София
Втори юни 96 АД - Враца
Втори юни АД - Враца
Генезис ДМС АД - София
Грийенерджи технолоджи АД - Пловдив
Ди енд ди джи инвест ЕАД - Плевен
Енергоинвест ремонтна компания АД - Враца
Константин 2004 АД - Пловдив
Миракал строй АД - Панагюрище
На изток от рая ЕАД - Враца
Олива АД - Кнежа
Професионален футболен клуб ЦСКА АД - София
Ресурс Лимитид ЕАД - София
Ретренд АД - Пловдив
СМФ-Монтаж на инсталации и уредби АД - София
Студио 1 груп АД - София
Телемах ЕООД - София
Трансимпекс АД - София
Трансстрой 1 АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За периода 2011-2015 г. българският износ, измерен в щатски долари, намалява средногодишно с 1 %. Негативната тенденция се дължи на спад от 5% през 2014 и още по-голям спад от 12% през 2015 г. За петте години световният внос се е свил с 2% средногодишно, а само 2015 спрямо 2014 г. спадът е с 13%, т.е. България се представя малко по-добре от повечето основни търговски партньори. През 2015 г. стойността на еврото към щатския долар спада с 20% спрямо 2014 г. Това се отразява на всички икономики, обвързани с еврото. Например, въпреки че българският износ в щ. д. спада с 12%, България се изкачва в световната ранглиста на износителите от 65 на 64 място. Други причини за спада могат да се търсят в колебанията на цените на суровините. В световен план количеството на търгуваните суровини не се променя драстично, но в стойностно изражение има спад – и поради цените, и поради курса на долара. Сред водещите 20 стоки в износа ни, само 4 имат ръст в единичните цени, а с най-голям спад в цените са метали, горива, пшеница и електрическа енергия.

Източник: БСК

България ще се изправи пред големи дългови плащания след 6 години, предупреди Фискалният съвет, независим консултативен орган към Народното събрание. Според експертите средносрочните бюджетни прогнози не са правят достатъчно качествено, което може да доведе до проблеми пред хазната. Липсата на инвестиции и външните рискове са най-сериозните предизвикателства пред икономиката ни. Делът на разходите за социално осигуряване и здравеопазване в структурата на нелисвидните разходи е приблизително 60 процента , което е изключително високо ниво и това е индикация за вътрешно-структурен риск при бюджета. Нивото на държавния дълг е сравнително ниско, но остава въпросът как ще се погасяват задълженията в средносрочен план. В последните няколко години се промени съотношението на краткосрочният и дългосрочният държавен дълг. От Фискалния съвет очакват икономическият растеж на България през тази година да е между 1,8 – 2,5% в зависимост от различните сценарии за развитие.

Източник: Econ.bgКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Производствени данни/процеси
 • Представяне на работни процеси и етапи в тяхната последователност
 • Организация на материалния поток и симулация
 • Групова работа

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Регулирана информация

  На 19.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за второ тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

  Дружества
  Производство на лекарствени вещества и продукти
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Балканфарма Дупница АД - Дупница   244 272  
    2   Сервие България ЕООД - София   47 619  
    3   Балканфарма Троян АД - Троян   47 505  
    4   Балканфарма Разград АД - Разград   34 458  
    5   Кенди ООД - Банкя   33 670  
    6   Бул Био НЦЗПБ ЕООД - София   26 791  
    7   Салвамед ЕАД - Сандански   20 596  
    8   МСФарма АД - София   10 242  
    9   Ветпром АД - Радомир   9 666  
    10   ОТС-Фарма АД - София   1 401  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 19.07.2016
    Обща стойност (BGN): 88 888.82  
  Брой търгувани компании: 31
  Premium 9 680.99
  Standard 58 272.38
  АДСИЦ 19 641.96
  Права 1 293.49
  Най-голяма промяна в цените
  Булленд инвестмънтс АДСИЦ - София -24.18 %
  Емка АД - Севлиево 2.98 %
  BaSE - Акции: 11 989.16
  BaSE - АДСИЦ: 280 701.35

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Организации, които работят активно за развитие на дигиталното предприемачество в България, обединяват усилията си в нова инициатива, която има за цел да стимулира един от секторите с най-голям потенциал за икономиката на България - дигиталните малки и средни компании. Проектът носи името Economic Development via Innovations and Technology - EDIT, а зад него стоят Move.BG, Start It Smart, Асоциацията на българските лидери и предприемачи - ABLE, Българският център на жените в технологиите - BCWT, Brain WORKSHOP Institute, Betahaus, StartUP Foundation, инвестиционните фондове Eleven, LAUNCHub и Neveq, както и дигиталните стартъпи join the players, Perpetto, Reloyalty Logowski, Takeover и Web/Desh, обявиха днес организаторите. Целта на EDIT е да обедини всички организации, работещи в дигиталната сфера в България, в името на усилията България да се превърне в иновационен център, обясни Саша Безуханова, основател и председател на Борда на директорите на Move.BG. По думите ѝ само 21% от компаниите у нас имат експортен потенциал, а идеята е техният брой да се увеличи значително.

  Източник: Investor.bg

  Хювефарма ЕООД е придобило 3,967% от Биовет АД с дата на прехвърляне на собствеността (сетълмент) 12 юли 2016 г. Делът на Хювефарма нараства от 82,3554% на 86,3224%. Сделката е обявена, защото се преминава дял, кратен на 5%, в случая - 85%. Трансакцията е за 269 102 акции при единична цена от 11,9 лв. На 12 юли 2016 г. следва нова сделка с акциите на Биовет АД, този път за 249 803 книжа, като цената е отново 11,9 лв. Сделката е за 3,683% от капитала на Биовет АД.

  Източник: 24 часа

  Фалитите на фирми в България намаляват за втора поредна година, сочи проучване на Кофас за несъстоятелността в страните от Централна и Източна Европа през 2015 г.. След като за сравнително дълъг период от време несъстоятелността отбелязваше ръст не само у нас, но и в региона, от 2014 г. тенденцията се обърна. През 2014 г. в България затвориха врати с 23% по-малко фирми в сравнение с предишната година. През 2015 г. спадът е 8,1%, а за тази година очакванията са за намаление с още 2,3 на сто. Делът на затворените компании възлиза на 0,15% от общия им брой в страната и това е един от най-ниските показатели в региона.

  Източник: Стандарт

  Мобилният интернет и идващите покрай него приходи носят добри новини за телеком секторът. Такава е тенденцията, която очертават резултатите и на "Теленор България". За първите шест месеца на 2016 г. компанията е отчела приходи от 317 млн. лв., което е ръст с малко над 3% спрямо същия период на миналата година. Слабо раздвижване има и през второто тримесечие, когато оборотът достига 161 млн. лв. при 156 млн. през юли 2015 г. Ръстът, след години на спадове в телеком сектора, идва предимно от засиления интерес на потребителите към мобилен интернет, показва отчетът на българското дружество. Продължава трендът за намаляване на броя абонати, обхванал целия сектор, но вероятно става въпрос за неактивни абонати. За второто тримесечие на 2015 г. клиентите на "Теленор" са намалели с 21 хил., а от миналата година досега с общо 260 хил. Въпреки отлива на абонати резултатите на "Теленор" са във възходяща линия заради увеличилия се средномесечен приход от клиент (APRU), който през второто тримесечие на 2016 г. достига 12.6 лв. Средно компанията печели от абонат 11% повече спрямо същия период на миналата година, което е резултат от интереса към 4G и дигиталните услуги, пуснати от телекома през последните месеци.

  Източник: Капитал

  Мини Марица-изток изпълнява 100% от заявките на топлоелектрическите централи. За първите шест месеца на 2016 г. са добити 12 014 791 тона въглища, което представлява 93% от предвидения за полугодието план за добив. Разкритите, транспортирани и насипани количества земна маса от началото на годината са 42 867 410 куб. м., с което са изпълнени 104% от разчетите. Най-много въглища - 6 678 214 тона са подадени към държавната ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД. Малко над 2 милиона тона въглища е потреблението на ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3 АД, толкова са и количествата доставени на ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово. Доставените въглища на Брикел ЕАД са 1 137 198 тона. През първото полугодие на 2016 г. е започнало преустройството на участък „Добив" на рудник Трояново-3 за подаване на въглища към ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, с цел осигуряване на сигурността на доставките на най-голямата държавна топлоелектрическа централа.

  Източник: Банкеръ         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Новини от БСК и членовете на БСК

  В класацията на световния износ през 2015 г.: България отново е на 64 позиция


  Предстоящи събития

  Провеждане на ежегодна среща на ръководството на МИ със служители в СТИВ

  Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Експортът на аграрни стоки от Европейския съюз през 2015 г. се увеличил с 5,7% въпреки запазващото се действие на забраната за внос на редица селскостопански суровини и продукти в Русия. Това се дължи в най-голяма степен на значителния ръст на доставките за китайския пазар, отбелязаха от Европейската комисия. ЕК посочва, че Европейският съюз е затвърдил първото си място в света по износ на селскостопанска продукция и храни. Общият стойностен обемна тези доставки през миналата година е достигнал 129 млрд. евро. Сумата представлява 7% от целия износ на стоки от евросъюза, се казва още в съобщението. В него се отбелязва, че Китай стимулира износа на ЕС, но се уточнява, че най-голям вносител на селскостопански продукти и храни от общността остават САЩ с около 15% от доставките. Изнесените количества аграрни стоки в Щатите са се увеличили с 19% през 2015 г., но най-силен е бил ръстът на доставките за Китай – 39%. Само за 5 години, от 2010 до 2015 г., източноазиатската държава се е изкачила от петото до второто място сред най-големите вносители на стоки от ЕС.

  Източник: Ройтерс

  Америка

  Американската инвестиционна банка Goldman Sachs обяви сериозен ръст на печалбата си за третото тримесечие след възстановяване от бруталния си старт на годината. И печалбата, и приходите на компанията надминаха очакванията. Нетната печалба за второто тримесечие на базираната в Ню Йорк банка е нараснала до 1,82 млрд. долара, или 3,72 долара за акция, от 1,05 млрд. долара, или 1,98 долара за акция, на годишна база. Печалбата през предишното тримесечие на годината бе под натиск заради правни разходи за 1,45 млрд. долара, свързани със споразумение с американското министерство на правосъдието по дело за ипотечни кредити. Приходите обаче са намалели с 13% до 7,93 млрд. долара от 9,07 млрд. долара. Очакванията бяха банката от Wall Street да има печалба от 3 долара на акция с приходи от 7,58 млрд. долара, сочи средната прогноза на анализатори, анкетирани от Thomson Reuters. Goldman се опитва да се възстанови от първото си тримесечие, което бе най-лошото от началото на управлението на председателя и главен изпълнителен директор Лойд Бланкфайн.

  Източник: Wall Street Journal

  Азия

  Акциите на Nintendo поскъпнаха с още 14 процента на Токийската фондова борса. Котировките на японската компания вече са скочили с около 120 процента след дебюта на най-новата игра за разширена реалност Pokemon Go, която стана сензация по целия свят. Така Nintendo постигна пазарна капитализация (броя на акциите в обръщение, умножен по цената им) от 4,5 трилиона йени (38 милиарда евро), изпреварвайки конкурента си Sony. В края на търговията в Токио днес книжата на Nintendo поскъпнаха с 14,36 на сто до 31 770 йени. Това е над двойно повече от стойността им на 6 юли, когато Pokemon Go бе пусната в три държави (САЩ, Австралия и Нова Зеландия). На 13 юли завладяващата игра на "джобни чудовища", които заливат реалния свят, виждани през екраните на смартфоните, пристигна и в Европа. От уикенда е достъпна в 26 нови страни, но все още не и в Япония.

  Източник: AFP

   
  Индекси на фондови борси
  19.07.2016
  Dow Jones Industrial
  18 559.01 (18.56)
  Nasdaq Composite
  5 036.37 (5.23)
  Стокови борси
  19.07.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)44.79
  Heating oil ($US/gal.)1.3900
  Natural gas ($US/mmbtu)2.7300
  Unleaded gas ($US/gal.)1.3800
  Gold ($US/Troy Oz.)1 332.10
  Silver ($US/Troy Oz.)19.98
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 092.60
  Hogs (cents/lb.)0.64
  Live cattle (cents/lb.)1.09

         Опознай България

  Св. Пророк Илия (Илинден)

  Свети Илия е юдейски пророк и скитник-аскет, живял по времето на израелския цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Той предрича на царя-езичник страхотна суша, с която Господ ще го накаже за греховете му. Сбъдва се пророчеството на светеца и суша мъчи народа три години и половина. Едва тогава Господ се смилява и изпраща своя пророк да извести края на бедствието. Св. Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Житието на пророка представя как при смъртта му огнена колесница с огнени коне го отнесла с вихър на небето. Същия образ рисува и иконографията - св. Илия е в позлатена небесна колесница, теглена от четири бели коня. В християнизираните митологични представи при подялбата на света на св. Илия се паднали "летни гръмотевици, летни трескавици"; св. Илия е господар на летните небесни стихии гръм и градушка. Илинден се тачи като ден на най- важния светец градушкар. Спазва се строго забраната за работа. В негова чест се коли курбан от най-стария петел и се изпича погача за св. Илия. На този ден се организират и общоселски сборове с жертвоприношение на мъжко животно - овен или вол. Илинден е и еснафски празник на кожари, кожухари, самарджии и керемидари. На този ден празнуват и всички, носещи името Илия, Илиян/а.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.07.2016
  Българска версия: 28162, Английска версия: 3029

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999