Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 08 юни 2016 г., брой 4233
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(08.06.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.51134
USD/BGN   1.72350
CHF/BGN   1.78143
EUR/USD   1.1348*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  



Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com



WEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com



Общи събрания днес
  8 ми март АД - София
Алфа Финанс Холдинг АД - София
Бисер Олива АД - Стара Загора
Вилни селища-Боровец АД - София
Дару кар АД - София
Долината на розите АД - Казанлък
Егида АД - Ивайловград
Завод за асинхронни електродвигатели АД - Пловдив
Завод за хартия Белово АД - Белово
ЗММ Свиленград АД - Свиленград
К-ЕИ-Г АД - Варна
Летище Пловдив АД АД - Пловдив
Лозенец Консулт Холдинг Къмпани АД - София
Медика АД - София
Мелница - Дупница АД - Дупница
Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище
ПланаСат АД - София
Пъткомплект 2000 АД - София
Резиденшъл Парк София Фасилити Мениджмънт АД - София
Рити АД - Сухиндол
СЕТ (ограничен достъп) АД - Русе
Складова техника АД - Горна Оряховица
Слънчев бряг Холдинг АД - Несебър
 
Предстоящи общи събрания




Финансови новини

Нито една от седемте държави кандидатки за влизане в Еврозоната – сред които е и България – не отговаря на критериите за членство, се твърди в доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ). Въпреки че икономиките на България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция са стабилни, тяхното законодателство не отговаря на стандартите на ЕЦБ. В дългосрочен план България е изправена пред средно големи рискове за фискалната устойчивост, отчасти поради очакваното нарастване на свързаните със застаряването на населението разходи за медицинско обслужване и дългосрочни здравни грижи". От ЕЦБ препоръчват допълнителни реформи в тези области, както и процесът по свиване на дефицита в бюджета да продължи.

Източник: Труд

През първото тримесечие на 2016 година брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 18,514 млрд. лв. по текущи цени, което прави по 2 589 лв. на глава от населението. Преизчислен в евро, БВП е 9,466 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 324 евро. В долари сметките са 10,437 млрд. долара и средно 1 459 долара на глава от населението. По текущи цени създадената през периода от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност нараства с 1% на тримесечна и с 2,6% на годишна база до 15,852 млрд. лв. Темпото е по-бързо спрямо отчетените 0,6% на тримесечна и 1,5% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2015 г. За крайно потребление през първото тримесечие на 2016 г. се изразходват 82,5% от произведения БВП. Инвестициите, или т.нар.бруто образуване в основен капитал, формират 16,3% от него. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително след отрицателен принос на вноса и задържане на износа.

Източник: Investor.bg



Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси

Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Организация на работното място/ергономия
 • Ергономия на работното място
 • Натоварване, напрежение и последствия от тях
 • Организация на работното място – антропометрия и работни средства, Работна среда

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Дружества
  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Дълготрайни
  активи
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Е. Миролио ЕАД - Сливен   512 388  
    2   Сафил АД - клон Булсафил - Пловдив   24 297  
    3   Калинел ЕООД - Троян   23 130  
    4   Ембул инвестмънт АД - Стара Загора   17 205  
    5   Яна АД - Бургас   16 948  
    6   Делта Текстил България ЕООД - Русе   10 813  
    7   Алфакомерс АД - София   6 578  
    8   Дидис ООД - Шумен   4 676  
    9   Марицатек АД - Пловдив   3 634  
    10   Рилски лен АД - Самоков   1 635  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 07.06.2016
    Обща стойност (BGN): 537 456.92  
  Брой търгувани компании: 31
  Premium 215 164.65
  Standard 293 415.70
  АДСИЦ 15 078.51
  Облигации 13 798.05
  Най-голяма промяна в цените
  Тексим банк АД - София 46.15 %
  Булгартабак холдинг АД - София -8.93 %
  BaSE - Акции: 1 457.24
  BaSE - АДСИЦ: 130 920.00

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Почти 20 години след началото на проучванията за злато край Крумовград първият проект за изцяло нова мина започва да се случва след три месеца. Канадската Dundee Precious Metals (DPM), която държи концесията през българско дружество, обяви новата си оценка на проекта и подробен график на предстоящите стъпки. Общата инвестиция в миннообогатителния комплекс ще бъде 178 млн. долара, или 300 млн. лв. Строителните работи ще започнат до края на септември, а първите количества златно-сребърен концентрат, какъвто ще е крайният продукт, ще излязат от обогатителната фабрика през втората половина на 2018 г. Според предишната прогноза на компанията инвестицията трябваше да бъде около 164 млн. долара. Актуализираната оценка сега се базира на данните, получени след приключване на проектирането, и на последните цени на строителите и доставчиците на оборудване.

  Източник: Капитал

  България заема 47-о място в света по златни резерви, показват данни на Световния съвет по златото. Страната ни разполага с 40,2 тона злато, което е 6,6 на сто от резервите й в чуждестранна валута спрямо 6,2 на сто за преди 3 месеца. Общо 33 държави имат повече от 100 тона злато. САЩ и Германия продължават да са начело в класацията.Те разполагат съответно с 8133 тона и 3381 тона. Италия и Франция също са сред първенците с 2451,8 тона и 2435,7 тона злато, изпреварвайки Китай, която по последни данни вече притежава 1797 тона. Напред в листата са още Русия, Швейцария, Япония, Холандия и Индия. Златните резерви в света възлизат на над 32 754 тона към май 2016 г. спрямо 32 700 тона преди три месеца, показват още анализите. Делът на еврозоната е 55,9 на сто, докато Топ 10 на най-големите притежатели на ценния метал днес държат 69,11 на сто от общите резерви.

  Източник: Новинар

  АДСИЦ - Фонд за недвижими имоти България е извършил продажба на 30 250 кв. м нерегулиран поземлен имот на 5 километра западно от Велико Търново в близост до с. Момин сбор. Земята е изтъргувана за четвърт милион лева, а купувач е компания посредник, която ще предложи площта на известната верига „Джъмбо“. Теренът е разположен малко след третия завод на компанията „Екстрапак“ в посока Момин сбор. Той е със статут на земеделска земя с ниска категория. В непосредствена близост обаче е плануван големият пътен възел, който ще пресича магистралата София – Варна и тази между Велико Търново и Русе. Така новият собственик ще покрие огромния трафик, който практически ще свързва всички части на България.

  Източник: Борба - Велико Търново

  "Сирма груп холдинг" завършва първото тримесечие na 2016 г. с 17% по-висока печалба на годишна база. Технологичната компания е генериралa 451 хил. лв. за периода, след като дейността й продължава да се разширява, привлечени са и нови клиенти, става ясно от консолидирания отчет. Закономерно са нараснали и разходите на групата за разработването на нови продукти, като за формирането на печалба допринасят 275 хил. лв. от валутнокурсови разлики. Основен успех е ръстът на приходите 20%, като близо половината идват от дейност зад граница, а 25% са реализирани на американския пазар. Постъпленията на холдинга достигат 8.54 млн. лв. за първите три месеца от началото на годината. Основно перо се явяват приходите от продажбата на услуги, които носят 5.16 млн. лв. На фона на общия ръст има забавянето в основната дейност. Услугите са генерирали 3.55% по-малко приходи спрямо 2015 г., като софтуерните услуги носят 2.96 млн. лв., близо 17% по-малко спрямо миналата година. Сред другите сегменти обаче нарастват постъпленията от облачни, консултантски и технически услуги, както и от лицензии.

  Източник: Капитал



         Българска стопанска камара






  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество



  Enterprise Europe Network



  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми



  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  Inter Balkan Forum 2016 - 8 юли 2016, Солун (Международни двустранни бизнес срещи)


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Испанската индустрия остава в територията на растеж на база сезонно изгладени данни през април, въпреки че нивата остават малко по-ниски в сравнение с предходния месец, показва официалната статистика. На годишна база обаче испанското промишлено производство леко забавя темпа си на растеж, показват данните от април, обявени от Националния статистически институт на кралството. Промишленото производство регистрира увеличение от 2,7% през четвъртия месец на годината на сезонно изгладена годишна база. За сравнение - очакванията бяха за растеж на производството от 2,5% през отчетния месец. На некалендарна коригирана база промишленото производство се покачва с 8,9% на годишна база през април, след ревизираните нагоре данни от март, които сочеха спад от 1,6%.

  Източник: WBP Online

  Америка

  Заради слабото търсене на товарни автомобили Dаimlеr е принуден отново да съкращава работни места в Северна Америка. В три поделения в САЩ и в едно в Мексико ще бъдат съкратени общо 1240 работни места, обяви Dаimlеr Тruскs. Подразделението за камиони на Dаimlеr сви едва преди няколко седмици своята прогноза за годишния си бизнес заради нестабилното състояние на бизнеса си в Северна Америка. Повечето от съкращенията се отнасят до завода за камиони в Моунт Холи в щата Северна Каролина. Там групата закрива 600 работни места, след като в същия завод вече бяха заличени 700 работни места през февруари. В Сантяго в Мексико ще бъдат премахнати 270 работни места, в Гастония, Северна Каролина - 200, а в Портланд, Орегон - 170.

  Източник: Ройтерс

  Азия

  Общият обем на китайските валутни резерви се свива до 3.19 трилиона долара през май, регистрирайки най-големия месечен спад от февруари, съобщава Китайската централна банка. През петия месец от годината валутните резерви на Поднебесната империя се понижават до най-ниското ниво през последните 38 месеца. Освен това стойността е под средната прогноза на пазара за спад до 3.20 трилиона долара. Продължаващото топене на китайските валутни резерви отразява повишената активност на регулаторите, които инжектират ликвидност през цялата година в опит да запазят валутата стабилна. Представители на централната банка неколкократно изразяваха готовност да се намесят на и при валутния курс, за да подкрепят юана. Валутните резерви обикновено са чужди активи, държани от централната банка на Китай.

  Източник: WBP Online

   
  Индекси на фондови борси
  07.06.2016
  Dow Jones Industrial
  17 938.28 (17.95)
  Nasdaq Composite
  4 961.75 (-6.96)
  Стокови борси
  07.06.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)50.53
  Heating oil ($US/gal.)1.5400
  Natural gas ($US/mmbtu)2.4900
  Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
  Gold ($US/Troy Oz.)1 250.20
  Silver ($US/Troy Oz.)16.48
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 006.10
  Hogs (cents/lb.)0.86
  Live cattle (cents/lb.)1.16

         Опознай България

  Злата могила

  Злата могила е надгробна могила в близост до с. Съдиево, източно от Нова Загора. Тя е една от най-големите в региона. Ямата с положени колесници и коне до надгробната Злата могила е открита след иманярска интервенция. В нея са открити 2 колесници – двукола и четирикола, заедно с конете. Колесниците са били украсени с ажурни бронзови апликации и обшивки. Запазен е изцяло един от щитовете и железните шини и главини от колелата. Гробът, с който могат да се свържат погребенията на коне и колесница, се намира в близката надгробна могила. Материалите датират от І-ІІ в. и са принадлежали на богат тракиец, живял в района. Могилата е разположен на 8 км източно от Нова Загора, на 1 км от пътя София-Бургас.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.06.2016
  Българска версия: 28142, Английска версия: 3028

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999