Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 06 юни 2016 г., брой 4231
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(06.06.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.53067
USD/BGN   1.75348
CHF/BGN   1.76998
EUR/USD   1.1154*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Абритус Инвест АД - Разград
Автомагистрали Черно море АД - Шумен
Автомобилни превози 2008 АД - Братя Даскалови
Агрогор АД - Генерал Тошево
Агромашинаимпекс АД - София
Би Пауър АД - София
БИСС-91 АД - Пловдив
БСТ органик къмпани АД - Пловдив
Булгарплод София АД - София
Виттел Инженеринг АД - Пловдив
Вселена АД - Варна
Дартрейд АД - Дупница
Добруджа Кит АД - Исперих
Ен Ди София АД - София
Изгрев АД - Оряхово
ИМЛТ АД - София
Инвест пропърти АДСИЦ - Враца
Интертед 99 АД - Стара Загора
Интертед Стара Загора АД - Стара Загора
Комеко АД - Пловдив
Котлостроене АД - София
Лида АД - Шумен
Мастерфикс АД - София
Металорежещи машини АД - Асеновград
Мокреш Солар парк АД - София
Нектар АД - Севлиево
Нипи М АД - Стара Загора
Парк АДСИЦ - София
Плевен холдинг АД - Плевен
Регистър на енергийните деривати и транзакции АД - София
Скай К АД - Варна
Смарт синерджи АД - София
Томел Груп АД - София
Тосита АД - Русе
Фаворит Холд АД - София
Фазан АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-/ВВВ', съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива. Потвърдени са и таванът за рейтинг на страната ‘ВВВ+', както и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута ‘F3'. Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ‘ВВВ'. От друга страна от агенцията отбелязват, че страната изпитва структурни предизвикателства в повишаването на дългосрочния потенциален растеж и подобряването на БВП на глава от населението до нива близки на страните със същия или с по-висок кредитен рейтинг. Fitch прогнозира БВП за 2016 г. да нарасне с 2,1%, след отчетен растеж от 3% за 2015 година.

Източник: Труд

Парите в обращение към 31 март 2016 г. са за 12,09 млрд. лв., което е с 4,98% по-малко в сравнение с последните три месеца на 2015 г., но с 12,4% повече спрямо края на март 2015 г., показват данните на Българската народна банка (БНБ). От 2011 г. насам обемът на банкнотите и монетите извън касите на БНБ постоянно нараства. Все пак през периода януари – март 2016 г. парите в обращение са по-малко спрямо обема им през последните три месеца на миналата година. За първите три месеца те намаляват общо с 633,3 млн. лв. в сравнение с края на 2015 г. В края на март 2016 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,86%, а този на разменните монети е 2,08%. Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,06%, както и в края на март 2015 г. Към 31 март общата стойност на банкнотите в обращение е 11,833 млрд. лв., като спрямо края на 2015 г. тя е намаляла с 637,6 млн. лв.

Източник: Investor.bgКонцесии

Летище София ще бъде отдадено на концесия за 35 години. Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура. Минималните изисквания към участниците са да имат опит като летищен оператор на поне едно международно летище с пътникопоток над 6 млн. пътници годишно, да разполагат с необходимото техническо оборудване, както и с квалифициран технически персонал, да имат опит при изграждането на летищна инфраструктура, както и да дадат надеждни гаранции за осигуряване на финансирането, съобщават от ведомството. Бъдещият концесионер трябва да заплати минимално еднократно концесионно плащане в размер не по-малък от 550 млн. лева без ДДС (660 млн. лева с ДДС).

Източник: Investor.bg

Регулирана информация

На 6.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол за промяна на представляващ на "Ико на БГ" ЕООД в СД на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

Дружества
Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Аполон-95 ЕООД - Горна Оряховица   13 228  
  2   Дзалли ООД - Габрово   12 239  
  3   Топ Ман ЕООД - Русе   10 746  
  4   Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев   9 841  
  5   Марс Армор ООД - Костинброд   9 082  
  6   Ен Инвест ООД - Пловдив   8 698  
  7   БТБ България АД - Русе   7 939  
  8   АЛС България ЕООД - Мусачево - Сф   6 991  
  9   Дуветика България ЕАД - Димитровград   6 959  
  10   Севко България ЕАД - София   6 589  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 03.06.2016
  Обща стойност (BGN): 226 947.80  
Брой търгувани компании: 35
Premium 43 925.93
Standard 121 185.48
АДСИЦ 52 306.83
Облигации 9 529.57
Най-голяма промяна в цените
Енемона АД - София 167.57 %
Ризърв Кепитал АДСИЦ - София -16.38 %
BaSE - Акции: 3 242.58
BaSE - АДСИЦ: 5 882.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Единственото предприятие за тъкани килими в България - "Рожее Ванден Берхе БГ", наследник на известната сливенска фабрика "Декотекс", предвижда инвестиции от 2 млн. евро до края на 2016 г. за модернизиране на производството си. "Планирали сме да въведем две нови тъкачни машини, като едната ще заработи в средата на годината, а другата в края", каза изпълнителният директор на предприятието Минко Пиндев. Едната от новите тъкачни машини ще позволи да се поднови производството на вълнени килими по нова технология. Сега предприятието не произвежда вълнени килими и работи предимно с полипропилен. Освен инвестицията в нови машини за производството предприятието инвестира в изграждане на нова административна база, която ще бъде готова до началото на лятото.

Източник: Капитал

Медийна група България Холдинг финализира сделката по продажба на печатница "София", която е част от плана за преструктуриране на бизнеса и погасяване на данъчни задължения към държавата чрез продажба на активи. Купувачът е "Бест Съксес Сървисис България" ЕООД. Медийна група България, в чието портфолио са всекидневниците "24 часа" и "България днес", група от 7 сайта, както и 8 седмичници, 5 списания и книгоиздателска къща "Труд", се концентрира само в издателска дейност, развитие на интернет продукти и нови медийни проекти. До месеци на пазара ще се появят две списания, в процес на завършване са нови сайтове.

Източник: 24 часа

Нетната неконсолидирана печалба на София Хотел Балкан АД расте 4,5 пъти през първото тримесечие на 2016 г., а консолидираната - със 77,8% на годишна база. За периода януари-март 2016 г. хотелът печели 406 хил. лв. на индивидуална основа спрямо положителния финансов резултат за 91 хил. лв. за същия период на 2015 г. и печели 587 хил. лв. на консолидирана основа при консолидирана печалба в размер на 330 хил. лв. за първите три месеца на миналата година. Неконсолидираните приходи от продажби, в които влизат приходите от нощувки, хранене и наеми, са нагоре с 1,8% до 3,12 млн. лв. На консолидирана база те са със 7,9% повече до 6,533 млн. лв.

Източник: Investor.bg

Лихвата по заема, който Българският енергиен холдинг (БЕХ) изтегли в полза на НЕК за разплащане с т.нар. "американски" централи в Маришкия басейн, е конфиденциална, но средно размерът й за 12-те месеца на мостовото кредитиране е около 3,8 на сто., съобщи енергийният министър Теменужка Петкова. Заемът е в размер на 535 млн. евро и ще бъде покрит от облигационна емисия, която ще емитира БЕХ в следващите 12 месеца. Националната електрическа компания (НЕК) води четири арбитражни дела на стойност 111,1 млн. лева. Ответни страни са ЧЕЗ Електро, EVN България Електроснабдяване и Енерго Про Продажби. Предметът на тези искове са дължими суми за доставка на електроенергия и цена на активна електроенергия за срока септември 2012 година - юли 2013 година.

Източник: Investor.bg

"Язаки" е започнала подбор на кадри за новия си завод, който се изгражда между Димитровград и Хасково, каза управителят на компанията Рома Будриене. Тя добави, че предприятието ще работи за нов клиент. Новият договор на компанията е причината да се наеме готова сграда в Стара Загора, където бързо да започне производството, докато заводът край Димитровград бъде построен. До момента клиенти на "Язаки България" са автомобилните производители Renault, Daimler и Ford. "Язаки" е наела помещенията на "Практикер" в града за период от 27 месеца с три месеца гратисен период. Самият хипермаркет ще се премести на ново място. Общата площ на сградата е малко под 6500 кв. м, а месечният наем е 31.3 хил. евро, или малко под 1.5 млн. лв. за целия срок на договора. Наемодател е софийската "Микс-транспорт".

Източник: Капитал       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Семинар "Начини за изготвяне и подаване на месечни и коригиращи ИНТРАСТАТ декларации" - 7 юни 2016 г.

Inter Balkan Forum 2016 - 8 юли 2016, Солун (Международни двустранни бизнес срещи)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Турция, Ирландия, Исландия и Великобритания е много малко вероятно да стигнат по-напред в класирането на тазгодишното европейско първенство по футбол. Държавите обаче заемат първите четири места в „шампионата“ по ръст на цените на жилищата от 2012 г. насам, пише Guardian, като се позовава на данни на консултантската компания Knight Frank. За четирите години от последния еврошампионат по футбол цените на жилищата в Турция са скочили с 65,6%. Втора е Ирландия с ръст от 34,3%. Данните на компанията сочат, че цените на имотите са нараснали в повечето от държавите участници в европейското първенство по футбол. Намаление е отчетено на шест от пазарите. Най-силен спад е регистриран в Украйна – 22,6% за четири години, следвана от Италия с 13,1%, Испания със 7,2% и Франция – фаворитът за титлата, с 5,7%. Статистиката подчертава разликите между северно- и южноевропейските пазари на имоти, посочва изданието.

Източник: Guardian

Америка

През май американските компании забавиха драстично разкриването на нови работни места, докато безработицата се понижи до най-ниско ниво от ноември 2007-а година с оглед солидното съкращаване на работната сила в страната, като тази "мрачна картина" е факт само десетина дни преди следващото заседание на Фед на което ще се обсъжда дали да има повишение на лихвените ставки. Американската икономика (извън селскостопанския сектор) генерира през май едва 38 000 нови работни места - далеч под средните прогнози за около 160 000, показват данни на Министерството на труда, като това представлява най-слаб растеж на заетостта от септември 2010-а година насам. В същото време данните за предходните два месеца претърпяха низходяща ревизия с общо 59 хиляди работни места, като тези за март бяха ревизирани до 186 хиляди (от 208 хиляди), а за април - до 123 хиляди (от предишна оценка за 160 хиляди).

Източник: Wall Street Journal

Азия

Секторът на услугите в Китай, който се счита за ключов за икономическия растеж, се забавя през май, сочи проучване на частната изследователска компания Markit и икономическото списание Caixin. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в услугите се понижава до тримесечно дъно от 51,2 пункта, след като през април отчете стойност от 51,8 пункта. Спадът през май е второ поредно месечно понижение. Всяка стойност над 50 пункта говори за експанзия в сектора, а под 50 – за свиване. Забавянето на активността през май се дължи основно на слабите поръчки, слабото създаване на работни места и ниската продукция. Освен това оптимизмът сред бизнеса се понижава до най-ниското си ниво тази година, посочват авторите на доклада.По-рано тази седмица беше публикуван правителственият PMI индекс в сферата на услугите, който отчете понижение от 53,5 пункта през април до 53,1 пункта през май. Секторът на услугите, чиито най-големи компоненти са услугите в недвижимите имоти и финансите, генерира по-голямата част от БВП и е ключов за икономическия преход в Китай.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
03.07.2016
Dow Jones Industrial
17 807.06 (-31.50)
Nasdaq Composite
4 942.52 (-28.85)
Стокови борси
03.07.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.13
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)2.4500
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 244.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.44
Platinum ($US/Troy Oz.)988.80
Hogs (cents/lb.)0.86
Live cattle (cents/lb.)1.18

       Опознай България

Вълчитрънско златно съкровище

Вълчитрънското съкровище е най-голямото златно съкровище в древния свят. Открито е случайно на 18 декември 1924 г. край село Вълчитрън, Плевенско. Смята се, че е изработено в края на Бронзовата епоха (около XV – XIII в. пр.Хр.) от чисто, самородно злато. Тежи 12 килограма и половина и е използвано както за ритуални, така и за битови нужди. Най-големият му съд е кантарасовиден, служел е за смесване на виното, тежи 4,5 килограма и побира повече от 10 литра. Един странен съд му партнира. Той се състои от три листовидни легенчета, свързани с тръбички, които ги превръщат в скачени съдове. Вероятно във всяко от тях е наливана определена течност, която се е смесвала с другите две и така през главната тръбичка е наливана в големия съд. Няма никакво съмнение каква е била основната течност - вино. Дали останалите са вода и някакви подобрители с определен аромат, можем само да гадаем. С голям черпак са загребвали от кантарасовидния съд и са наливали в три малко чашки с по една дръжка. Има две други важни особености, свързани със съкровището. Едната произтича от материала – златото е най-проводимият метал. В момента на изливането той отнема топлината и течността става ледено студена. Жреците или просто домакините са смайвали гостите си с чудодейното въздействие на жълтия метал. Гостите или участниците в церемониите са били изумявани и от друго. Виночерпците безпогрешно са разбирали кога чашите са оставали празни и са бързали да ги напълнят - ексцентрично разположените дръжки са измествали центъра на тежестта, съдчетата, останали без течност, са полягали по масите и за посветените е било ясно, че трябва отново да бъдат напълнени. В момента съкровището се съхранява в Националния археологически музей в София.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.06.2016
Българска версия: 28141, Английска версия: 3028

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999