Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 04 май 2016 г., брой 4210
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.05.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.47251
USD/BGN   1.69058
CHF/BGN   1.78175
EUR/USD   1.1569*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Авторемонтен завод Смолян АД - Смолян
Агромашина ЕООД - София
Айтел АД - София
Добруджански текстил АД - Добрич
Зара Фуражи АД - Стара Загора
Инкомс-Инструменти и механика АД - София
Мениджмент инвестмент груп АД - София
Родопи-автотранспорт АД - Девин
Хемустурист АД - Габрово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия повиши очакванията си за ръста на българската икономика. Според пролетната макроикономическа прогноза БВП на България ще нарасне с 2% през тази година и с 2,4 на сто през 2017 г. В зимната си прогноза Брюксел очакваше по-лошо представяне на икономиката – ръст от 1,5% за 2016 г. и 2 на сто за 2017 г. За тази година са занижили очакванията си в сравнение с постигнатия ръст от 3% през 2015 година най-вече заради забавянето в усвояването на европейските фондове за периода 2014-2020 - явление, което се наблюдава в не една страна членка. Публичните финанси остават стабилни – добрата събираемост на данъците води до повече приходи в бюджета, което от своя страна тласка дефицита на публичния сектор надолу.

Източник: Монитор

България е сред петте европейски държави, които отбелязват най-голям ръст на изхвърлените въглеродни емисии през 2015 г., съобщи статистическата служба на Европейския съюз - Евростат. Общо в Европейския съюз изпуснатите в атмосферата количества въглероден двуокис (CO2) от изгаряне на изкопаеми горива са нараснали с 0.7% през миналата година в сравнение с предходната 2014 г. Словакия и Португалия оглавяват класацията с най-голям ръст на парниковите газове – съответно 9.5 на сто и 8.6 процента. След тях се нареждат Унгария, където вредните емисии са се увеличили с 6.7%, и Белгия с ръст от 4.7%. България е на пета позиция с ръст от 4.6 на сто в изхвърлените въглеродни емисии. На българските парникови газове се падат 1.5% процента от всички емисии СО2 в ЕС. Най-големият замърсител е Германия, която е с дял от 23% от емисиите на Евросъюза, но през миналата година е успяла да запази нивото им.

Източник: Медия ПулПриватизация

Община Балчик пуска на търг земеделски земи при начална наемна цена от 55 лева на декар. Земите ще се предоставят от общинския фонд за новата стопанска 2016-2017 г. Общината обяви публичен търг с тайно наддаване за свободните площи, които могат да бъдат взети под наем. Свободните парцели, сред които има ниви, зеленчукови и овощни градини, както и някои наводнени полета и изоставени земи, са в землищата на селата Кранево, Църква, Оброчище, Гурково, Пряспа, Соколово, Тригорци и редица други села. Наддаването за най-скъпите имоти по 260-270 дка в землището на Балчик ще започне от 15-16 000 лева. По-евтино вървят временно неизползваеми орни земи в Дропла, Соколово, Гурково, където полета от няколко декара могат да се наемат за стотина лева. Търгът ще се проведе в една сесия на 18 май в залата на общинската администрация в Балчик. Земеделските стопани могат да удължат срока на договора за всяка следваща стопанска година, но за не повече от десет години, посочват от общината.

Източник: Дума

Дружества
Куриерска дейност, различна от тази на националната поща
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД - София   88 051  
  2   Спиди АД - София   76 700  
  3   Еконт Експрес ООД - Русе   75 235  
  4   ТНТ България ЕООД - София   29 452  
  5   Трансбалкан груп ООД - Труд   11 897  
  6   Спиди ЕООД - Труд   8 395  
  7   Д и Д Експрес - София ЕООД - София   7 044  
  8   Фриго Транспорт Юръп ЕООД - София   6 945  
  9   Геопост България ЕООД - София   6 740  
  10   Лео Експрес ЕООД - Димитровград   6 627  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 03.05.2016
  Обща стойност (BGN): 311 620.51  
Брой търгувани компании: 30
Premium 87 300.02
Standard 156 770.12
АДСИЦ 67 550.37
Най-голяма промяна в цените
Соларпро Холдинг АД - София 24.00 %
БГ Агро АД - Варна -21.67 %
BaSE - Акции: 5 117.27
BaSE - АДСИЦ: 174 491.15

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Малко над 470 млн. лева са задълженията на "Холдинг БДЖ" ЕАД към края на март 2016 г. Дълговете на компанията са намалели с около 94 млн. лева в сравнение с октомври 2014 година, когато са били над 560 млн. лева. За две години задълженията са се свили със 17 процента. Ако летище София бъде отдадено на концесия, част от парите ще отидат за погасяване на задълженията на БДЖ. През 2015 година железниците са били осъдени да плащат наказателна лихва в размер на 10,7 млн. лева годишно по втория облигационен заем и може да се стигне до блокиране на сметки и разпродаване активите на дружеството, ако не се осигурят нужните средства за погасяване на задълженията на БДЖ към кредиторите. Към момента те възнамерявали само да разпродават ненужни на железниците товарни вагони и недвижими имоти. Максималната държавна помощ, която страната ще окаже на "Холдинг БДЖ" ЕАД, е в размер на 320 млн. лева, като това включва и парите към държавната НКЖИ.

Източник: Новинар

Ръстът на разходите и инвестициите през 2015 година са довели до спад на печалбата и на маржовете на „Спиди“ АД през първото тримесечие на 2016 година спрямо първото тримесечие на 2015 година. Очакванията са разрастването на дейността на компанията и по-доброто натоварване на капацитета да доведе до възстановяване на маржовете. За периода януари – март т.г. консолидираната нетна печалба на дружеството се свива с 42,5% до 1,563 млн. лева. Неконсолидираният финансов резултат намалява с почти 34% до 1,859 млн. лева. От 2015 година компанията активно работи по увеличаването на капацитета и изграждането на мрежата за новите услуги. Това е довело и до силния ръст на разходите.

Източник: Investor.bg

Производителят на алуминиеви продукти "Алкомет"АД Шумен отчете значителен ръст на печалбата за първото тримесечие на 2016 г. Приходите от продажби намаляват в сравнение със същия период на 2015 година, което се дължи основно на поевтиняването на алуминия. По-ниската цена на суровината се отразява положително на разходите на дружеството, които отбелязват изпреварващ спад. Пренасочването на компанията към производство на продукти с по-висока добавена стойност и увеличената рентабилност са причината финансовият резултат да нарасне 7.5 пъти към края на март - от 1 на 7.5 млн. лв. Компанията отчита ръст както на производството, така и на продажбите като обем. С около 5% нараства производството на прокат от леярния цех спрямо същия период на миналата година. Прокатът се използва главно за нуждите на "Алкомет" за последваща преработка и се продава само ако заводът има свободен капацитет.

Източник: Капитал

Троен ръст на печалбата за първото тримесечие отчита производителят на радиатори „Корадо-България“ АД. За периода януари – март 2016 г. дружеството регистрира печалба в размер на 669 хил. лева спрямо 231 хил. лева за същия период година по-рано. Продажбите и производствените обеми са почти на същите равнища като тези през първото тримесечие на 2015 г., отчита компанията. Продажбите в парично изражение нарастват от 5,404 млн. лева на 5,64 млн. лева, но при лек спад на продадените изделия. „Корадо“ осъществява специална програма за инвестиционна политика на стойност 25 млн. лева. От тях до момента са инвестирани 11 млн. лева. В предприятието в Стражица вече работят двете нови производствени линии – за панелни радиатори и за тръбни радиатори за баня. Втората беше изградена за по-малко от половин година, като са вложени 4 млн. лева. С въвеждането в експлоатация на втората производствена линия, която беше пусната през април, завърши вторият етап от инвестиционната програма на дружеството.

Източник: Investor.bg

Община Димитровград финализира откритата процедура за избор на изпълнител за Инженеринг на обект: "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Спортна зала "Младост". На първо място е класиран участникът "Еко Традекс Груп" АД, Хасково с 98,8 т. Спечелилият изпълнител е предложил обща цена за проектиране и изпълнение на обекта – 2 498 500 лв. без ДДС и срок – 270 календарни дни. Съществуващата спортна зала, построена през 1974 г., е с остарели и износени настилки, облицовки, трибуни и инсталации, покривът й е компрометиран, и не отговаря на съвременните изисквания за достъпна среда, пожарна безопасност и енергийна ефективност.

Източник: Строителство Градът       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. април
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Турция одобри закон за отмяна на визовия режим с държавите от Шенгенското пространство. Мярката обаче ще влезе в сила от момента, в който ЕС отмени визите за турските граждани. По този начин Анкара подготвя законодателството си за ключовите си отношения с Брюксел и процеса по европейската си интеграция, допълва изданието. Отмяната на визовия режим за турските граждани беше договорена и вписана в споразумението за ограничаването на мигрантите, пристигащи от Турция в ЕС. За целта обаче Турция трябва да изпълни 72 условия. Европейската комисия ще публикува доклада си за напредъка на страната по този казус на 4 май. Според източник на ВВС Брюксел ще даде зелена светлина за свободното пътуване на турците в рамките на Шенгенското пространство. След това обаче решението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и ратифицирано от страните от общността.

Източник: Ройтерс

Америка

Франция отхвърля предложеното споразумение между Европейския съюз и САЩ, защото е против нерегулираната свободна търговия. Това обяви френският президент Франсоа Оланд. Няма да приемем подкопаване на основните принципи на нашето селско стопанство, култура и взаимен достъп до публичните пазари, подчерта Оланд. "Грийнпийс" публикува 240 страници поверителни документи от преговорите за споразумението за свободна търговия TTIP. Според документите американското правителство е оказвало натиск върху ЕС за смекчаване и дори премахване на текстовете за защита на околната среда и на потребителите в рамките на споразумението. След изтичането на документите от ЕК веднага обявиха, че "Грийнпийс" са изтълкували погрешно документите и нарекоха разкритията "буря в чаша вода". Организацията получи критики и от страна на американските власти.

Източник: FT

Азия

Саудитска Арабия обяви поредица от реформи на фондовата борса, с които цели да привлече милиарди долари чужди инвестиции. С промените кралството се опитва да си осигури и гладка продажба на предвидените за приватизация държавни активи, за да се справи с дефицита заради ниските цени на петрола. През юни миналата година Рияд за първи път отвори фондовата си борса за директни инвестиции на чуждестранни пазарни участници, припомня агенцията. Правителството обаче наложи строги лимити за дела на чуждестранната собственост и тежки изисквания за квалификация на чуждестранните инвеститори, които искат да участват на пазара, за да избегне риск от дестабилизация. Регулаторът на саудитската борса обяви днес, че всеки институционален чуждестранен инвеститор ще може директно да притежава дял от до почти 10 на сто от всяка публична компания. Предишният „таван“ беше за дял до 5%.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
03.05.2016
Dow Jones Industrial
17 750.91 (-140.25)
Nasdaq Composite
4 763.22 (-54.37)
Стокови борси
03.05.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)43.62
Heating oil ($US/gal.)1.3400
Natural gas ($US/mmbtu)2.0900
Unleaded gas ($US/gal.)1.5100
Gold ($US/Troy Oz.)1 282.40
Silver ($US/Troy Oz.)17.35
Platinum ($US/Troy Oz.)1 062.80
Hogs (cents/lb.)0.83
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Големият остров – Дуранкулашко езеро

На големия остров в Дуранкулашкото езеро се намира храмът на Великата богиня-майка Кибела - един от най-големите праисторически некрополи в света на възраст около две хиляди и петстотин години. Храмът е от късната бронзова епоха (около IV-III в.пр.Хр.). В него е намерена фигурка на Кибела – богиня, опазвала своето племе, преди други племена и култове да вземат връх в това привлекателно за заселване място. В съседство с храма са намерени и останките на най-старото и най-голямо неолитно селище в континентална Европа от 5250 - 3800 г. пр.н.е.Изключително интересни са долните пластове на селищната могила от началото на V век преди Хр. Според специалистите в тях може да се изследва неизвестно до този момент културно явление, отнасящо се до първата протоцивилизация (т.нар. “култура Варна”) в човешката история. Проучването му трябва да хвърли светлина върху появата на т. нар. "Варненско злато" - първото познато на човечеството археологическо находище на предмети от този метал в такова количество.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.05.2016
Българска версия: 28015, Английска версия: 3031

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999