Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 14 април 2016 г., брой 4198
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(14.04.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.46363
USD/BGN   1.73113
CHF/BGN   1.79648
EUR/USD   1.1298*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Геопродукт АД - Асеновград
ДК Домостроене АД - Бургас
Ембул инвестмънт АД - Стара Загора
Енерго-про Продажби АД - Варна
Лъки Инвест АД - Лъки
Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД - Хасково
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна АД - София
Нафта трейдинг АД - Бургас
Пайп Систем АД - София
Плазма уотър текнолъджи АД - София
Сити пропъртис АДСИЦ - София
Слатина АД - Самоков
Транзитна търговска зона АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Над половината от всички изплатени от Гаранционния фонд обезщетения за инциденти с МПС са били за катастрофи извън България. Общата сума, която фондът е платил през 2015 година заради незастраховани водачи е 22 млн. лв. От тях 10 млн. лв. са били в България, а 12 млн. лв. - извън граница. Основната причина за това са автомобилите с българска регистрация, които се ползват от румънски и други граждани в чужбина. Към момента само в Румъния има над 100 000 автомобила с българска регистрация, тъй като разходите за такава у нас са няколко пъти по-ниски. За катастрофи, предизвикани от подобни возила с изтекла гражданска отговорност обаче плаща българският Гаранционен фонд.

Източник: Капитал

14 млн. лв. са изплатени за притежатели на лихвоточки през 2015 г., според отчета на Националния компенсационен жилищен фонд. С тази сума са компенсирани общо 2004 жилищноспестовни влога. Средно на влог са изплатени малко над 7 хил. лв. От Реформаторския блок предложиха промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, според които държавата трябва да отделя по минимум 20 млн. лв. на година за компенсации. Вносителите на предложенията посочват, че около 55 хил. души още не са си получили обезщетенията.

Източник: СегаПриватизация

Министерският съвет реши ВМЗ-Сопот и „Кинтекс“ да бъдат вкарани в забранителния списък за приватизация. Агенцията за приватизация съобщи, че приватизацията на ВМЗ не е предвидена в плана й за тази и следващата година и че през януари 2016 година Министерството на икономиката е определило, че процесът на стабилизиране на дружеството ще продължи още 2 години, поради което приватизацията му не би била целесъобразна.

Източник: Investor.bg

Концесии

Правителството одобри предоставянето на 15-годишна концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Попенец“ на „Аркус Строй“ ЕАД. Кариерата се намира в землищата на селата Козаревец и Писарево, област Велико Търново. През този период дружеството ще инвестира минимум 420 000 лв. за обезпечаване на производствената дейност. За срока на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 584 925 лева без ДДС, които според законовите разпоредби постъпват в държавния бюджет и бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ. Одобрена е и промяна в концесионния договор за находище „Искрец”, община Своге, от което се добиват строителни материали – доломити. Концесионната площ се определя на 25.1 дка, което включва цялата площ на находището, плюс площи за спомагателни дейности. Договорът е сключен през 2003 г. между „Балканагросервиз“ ЕООД и община Своге за срок от 25 години.

Източник: Profit.bg

Риболовът в общо 11 големи държавни язовира в България минава под частно управление. Министерство на земеделието и храните е открило процедура за възлагане на управлението на рибните ресурси в язовирите на сдружения. Това са "Копринка", "Жребчево", "Пясъчник", "Огоста", "Огняново", "Сопот", "Шишманов вал", "Бебреш", "Малко Шарково", "Мандра" и "Порой".  Досега в тези водоеми се ловеше само срещу риболовен билет. След като бъдат отдадени на някое сдружение, то ще бъде в правото си да изисква допълнителна такса за риболов, както и да определя собствени правила за извършване на улов на риба във водоема.

Източник: Дума

Дружества
Производство на напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД - София   51 932  
  2   Загорка АД - Стара Загора   20 272  
  3   Каменица АД - Пловдив   4 894  
  4   Бутилираща компания-Горна Баня ООД - София   3 600  
  5   Биовинарна Oрбелус АД - София   2 056  
  6   Винекс Славянци АД - Славянци   1 833  
  7   Нова Трейд ЕООД - Съединение - Пд   1 775  
  8   Винзавод АД - Асеновград   1 518  
  9   Вини България АД - Драгоево   1 329  
  10   Катаржина Естейт ЕООД - София   1 288  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.04.2016
  Обща стойност (BGN): 1 103 893.75  
Брой търгувани компании: 33
Premium 842 940.11
Standard 249 748.04
АДСИЦ 9 205.60
Облигации 2 000.00
Най-голяма промяна в цените
Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна 5.87 %
Спарки-Елтос АД - Ловеч -5.77 %
BaSE - Акции: 1 196.36
BaSE - АДСИЦ: 213.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Правителството одобри поредните 88 хил. лв. за издръжка на "Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ" ЕАД. През ноември 2015 г. бяха отпуснати 34 хил. лв. Сега финансирането е в увеличение на капитала на  чрез емитиране на 880 бр. нови акции. Така тя ще изпълнява своите финансови ангажименти през 2016 г. като акционер с 24.5% в международната компания "Транс Болкан Пайплайн Б.В.", регистрирана в Амстердам, Холандия, създадена през 2007 г. между България, Русия и Гърция. Част от средствата ще бъдат резервирани за поемане на евентуални разходи при възможна данъчна ревизия на четирите закрити юрисдикции на компанията в Холандия и трите страни по споразумението. България се отказа да участва в проекта през 2011 г., а международното споразумение беше денонсирано от парламента през 2013 г.

Източник: Дневник

Община Варна купува държавен имот, за да разшири парка си в кв. "Аспарухово". Правителството разреши на държавното дружество "Рибни ресурси" да продаде имотите, които са негова собственост, чрез пряко договаряне с община Варна. Терените са част от рибарско пристанище "Варна". Община Варна ще плати за имотите 900 хил. лв., като само пристанището струва 2.5 млн. лв. Терените ще бъдат ползвани за изграждане на пасарелки, за залесяване на брега и свързване на района с Аспаруховия парк. Ще бъдат оборудвани детски площадки, зони за отдих и атракциони.

Източник: Дневник

Стартира изпълнението на проект на стойност 2,7 млн лв за консервация, реставрация и социализация на две от десетте тракийски надгробни могили в Долината на тракийските царе. Обект на поръчката, чийто реализация ще осъществи софийското дружество „ПИ ЕС ПИ" са могилите известни с наименованията „Хелвеция“ и „Трифоните“. Средствата са осигурени чрез грантов проект по Програма БГ 08 на ФМ на ЕИП. Срокът за изпълнение е 13-месечен. Партньор на община Казанлък в изпълнение на дейностите е местния Исторически музей ,,Искра". Избраната фирма "ПИ ЕС ПИ" е реализирала проектите за реставрация на Асеновата крепост, Археологически парк-Сандански, средновековна крепост "Калето" край Смолян, Дяволският мост в Ардино и др.

Източник: Монитор

Българските акционери в Първа инвестиционна банка (ПИБ) ще търсят подкрепата на останалите акционери за промени в Устава на банката, които да позволят нов дълг до 2 милиарда лева ($1.16 милиарда/1.02 милиарда евро) чрез емисия дългови книжа в рамките на следващите 5 години. Ръководството на ПИБ предлага да не се раздават дивиденти и нетната печалба от 2015 година да се използва за увеличение на капитала. Неконсолидираната нетна печалба на ПИБ спадна до 12.5 милиона лева през миналата година от 30.6 милиона лева през 2014 г. и се дължи на по-ниските приходи от основната банкова дейност и по-консервативна политика на провизии. Консолидираната нетна печалба падна до 17.9 милиона лева от 30.8 милиона лева през 2014 г., нетният доход от лихви е спаднал с 9.7% до 263.5 милиона лева, а нетните приходи от такси и комисиони са намалели с 3.7% до 84.2 милиона лева. Към края на 2015 г., общата капиталова адекватност на ПИБ (на неконсолидирана основа) е 15.04 %, което е спад от 15.22% година по-рано. ПИБ е третият най-голям кредитодател в България с пазарен дял от 9.9% в края на 2015 г.. През есента на 2014 година ПИБ получи държавна подкрепа в размер на 1.2 милиарда лева, като върна по-голямата част от средствата. Остават още 350 милиона лева, които трябва да върне до 28 май тази година. През май м.г. международната кредитна агенция Fitch понижи дългосрочния рейтинг на ПИБ с три стъпки – от ВВ- на В- със стабилна перспектива. Намален е рейтингът за подкрепа от 5 на 3, както и т. нар. Support Rating Floor – от ВВ- на „No Floor“. Краткосрочният рейтинг остава В, а т. нар. Viability Rating – b-. Fitch отбеляза слабости в корпоративното управление, висока концентрация при кредитополучателите, влошаващо се качество на активите, ниска рентабилност и умерена капитализация.

Източник: SeeNews

848 млн. лв. приходи отчита VIVACOM за 2015 г. Това е с 5% повече спрямо 2014 г., като ръстът включва и НУРТС. VIVACOM е увеличила дела на приходите си от мобилни услуги от 25% през 2014 г. на 27% в края на 2015 г. за 2014 г. Нараства и делът на приходите от мобилен интернет - 27% спрямо 22% през 2014 г. VIVACOM запазва лидерската си позиция в предоставянето на интерактивна телевизия. За 2015 г. нейните клиенти са 38% от всички абонати на платена телевизия в България.

Източник: Сега       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

B2FAIR - Двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на HANNOVER MESSE 2016

Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. април
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейските депутати дадоха зелена светлина на спешно финансиране, свързано с бежанците в Европейския съюз, съобщават от пресцентъра на Европейския парламент. С 584 гласа „за“, 64 „против“ и 33 „въздържали се“ Европейският парламент даде зелена светлина на първия транш от 100 млн. евро, част от новия спешен фонд в ЕС. Фондът беше предложен от ЕК в началото на март и чрез него през следващите три години ще бъдат разпределени общо 700 млн. евро. Средствата трябва да бъдат разходвани за храни, спешно здравеопазване, места за настаняване, хигиенни материали и за образование на мигрантите. Спешната помощ ще се предоставя в тясна координация с държавите членки и организации, като агенциите на ООН, неправителствени организации и международни организации. С допълнително решение ЕП одобри и допълнителни 2 млн. евро, които да се използват за назначаване на допълнителни служители за агенцията за борба с тероризма към Европол, която беше създадена от началото на тази година.

Източник: Associated Press

Америка

Печалбата на най-голямата по активи банка в САЩ – JPMorgan, регистрира спад през първото тримесечие на 2016 г., сочи финансовият доклад на самата институция. Това е първият на печалбата на банката за последните 5 тримесечия, а причините за слабото представяне на JPMorgan са експозициите към компаниите от шистовия сектор и спадът на приходите от търговското и инвестиционното подразделения на банката. JPMorgan е първата от големите финансови институции в САЩ, която публикува данни за първото тримесечие на годината, която е най-тежката за банковия сектор от кризата през 2007/08 г. Финансовият отчет на банката показва, че нетните приходи на JPMorgan спадат с 6,7% до 5,52 милиарда долара през първото тримесечие, приключило на 31 март. Така те достигнаха 1,35 долара за акция, представяйки се по-добре от очакванията на анализаторите, според които приходите щяха да достигнат 1,26 долара за акция.

Източник: Associated Press

Азия

През март износът на Китай е нараснал за пръв път от девет месеца. Икономистите обаче предупреждават, че подобрението се дължи отчасти на сезонните ефекти от празниците за Лунната нова година и вероятно няма да се окаже устойчиво предвид потиснатото търсене в световен мащаб. Статистиката за износа е подсилена и заради ниската база за сравнение предвид слабите резултати от същия период на миналата година. През миналия месец износът е нараснал с 11.5% на годишна база в доларово отношение. През февруари беше отчетен рязък спад с 25.4%, а средната прогноза на анализаторите за март беше за повишение с 8.5%. Вносът е продължил да се свива, но с по-бавен темп от очакваното. Понижението през март е със 7.6% след намалението с 13.8% през февруари. Търговският излишък на Китай се е свил до 29.86 млрд. долара спрямо 32.5 млрд. за предходния месец. "Дори с това възстановяване външната търговия през първото тримесечие остава слаба. На тази база не могат да се правят категорични оценки за развитието на икономиката", коментира Шуан Дин, икономист в Standard Chartered Bank.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
13.04.2016
Dow Jones Industrial
17 908.28 (187.03)
Nasdaq Composite
4 947.42 (75.33)
Стокови борси
13.04.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)41.28
Heating oil ($US/gal.)1.2600
Natural gas ($US/mmbtu)2.0400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5200
Gold ($US/Troy Oz.)1 234.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.09
Platinum ($US/Troy Oz.)990.50
Hogs (cents/lb.)0.78
Live cattle (cents/lb.)1.21

       Опознай България

Исторически музей – Тетевен

Историческият музей в град Тетевен е разположен на централния площад и разполага с богата историческа и етнографска колекция. През 1932 г. по инициатива на благотворителен комитет “Георги Бенковски” с доброволен труд и дарения на местното население е построен Дом-паметник в знак на признателност към паметта на загиналите за народна свобода тетевенци. В него е разположена първата музейна сбирка. След преустройство и разширение на музея през 1974 г. е открита нова експозиция, отразяваща историческото минало на града от най-дълбока древност до Освобождението от османско робство. Музейната експозиция включва три раздела: Археология, Етнография и Възраждане. В първия са показани оръдия на труда от късния палеолит и неолит, находки, разкриващи материалната и духовна култура на траките. Във втория – занаятите, характерни за тетевенския район. В последния, чрез снимки, документи и лични вещи е показано участието на тетевенци в национално-освободителните борби.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.04.2016
Българска версия: 28019, Английска версия: 3034

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999