Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 11 март 2016 г., брой 4173
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(11.03.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.54904
USD/BGN   1.80145
CHF/BGN   1.78762
EUR/USD   1.0857*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comФинансови новини

Спад на оборотите отчитат търговците на горива през януари 2016 г. , които спрямо предходния месец намаляват с 18.3%. На годишна база спадът е по-малък - почти 8%. Като цяло при търговията на дребно се наблюдава увеличение на оборотите с 1.3% на годишна база. В сравнение с декември 2015 г. няма промяна. С най-много се повишават оборотите в търговията с храни, напитки и тютюневи изделия. Спрямо декември изменението е 17.7%, а спрямо миналия януари то е 15.1%.

Източник: Сега

През януари 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.4% под равнището от предходния месец, съобщи Националния статистически институт. Отчита се спад от 10.7% на строителната продукция през януари 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 година. През януари 2016 г. индексът на произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 4.9%, а от сградното строителство - с 2.0%. На годишна база спадът на строителната продукция през януари 2016 г. се определя от отрицателния темп както при сградното строителство, така и при гражданското/инженерното строителство, като регистрираното намаление е съответно с 13.0 и 8.1%.

Източник: Агенция ФокусКонцесии

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще се произнесе за концесията на летището в Горна Оряховица по производството, образувано от антимонополното ведомство на 7 март 2016 г. В седемдневен срок всички заинтересовани лица ще могат да подават становища в Комисията по сделката. Летището в Горна Оряховица беше отдадено на концесия в края на януари на консорциума „Гражданско летище Горна Оряховица”. В него участват „Кристална вода” АД и държавното дружество „Летище Горна Оряховица” ЕАД. Консорциумът беше единственият участник в процедурата за летището. Срокът на концесията се предвижда да е 35 години, размерът на инвестицията, която концесионерът ще е длъжен да направи - 32,1 млн. лева, от които 22,4 млн. лева за първите 4 години. Предвижда се летището да бъде разширено и ремонтирано по изискванията на Шенген, да се изгради карго терминал и разпределителен център, както и ремонтна база за самолети, логистичен център и център за подготовка на пилоти.

Преди да се присъедини към екипа на Девин, Елина Цанкова е заемала позицията Специалист „Връзки с обществеността” в Теленор, а преди това в GLOBUL, в продължение на пет години. Работила е също така като репортер и редактор в Българска национална телевизия. Завършила е специалност „Журналистика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Притежава магистърска степен по „Публична комуникация” и има допълнителна професионална квалификация от London School of PR.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Elina-TSankova-e-noviyat-menidzhur-%E2%80%9EVruzki-s-obshtestvenostta%E2%80%9D-v-Devin/nid-148944.html
Преди да се присъедини към екипа на Девин, Елина Цанкова е заемала позицията Специалист „Връзки с обществеността” в Теленор, а преди това в GLOBUL, в продължение на пет години. Работила е също така като репортер и редактор в Българска национална телевизия. Завършила е специалност „Журналистика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Притежава магистърска степен по „Публична комуникация” и има допълнителна професионална квалификация от London School of PR.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Elina-TSankova-e-noviyat-menidzhur-%E2%80%9EVruzki-s-obshtestvenostta%E2%80%9D-v-Devin/nid-148944.html
Източник: Investor.bg

Дружества
Производство на прясно или замразено месо, без месо от домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Месокомбинат Ловеч АД - Ловеч   22 868  
  2   Унитемп ЕООД - Войводиново   10 972  
  3   Биляна ООД - Българско Сливово   9 964  
  4   Алдагот ООД - Костинброд   9 118  
  5   Месокомбинат Русе АД - Русе   7 816  
  6   Надежда М ООД - Бяла-Рс   5 755  
  7   Тандем Попово ООД - Попово   5 197  
  8   Доверие - Лесидрен   5 077  
  9   Мони Мес ЕООД - Хасково   4 466  
  10   Месни продукти ЕООД - Здравец - Тщ   3 419  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 10.03.2016
  Обща стойност (BGN): 639 070.80  
Брой търгувани компании: 28
Premium 243 962.53
Standard 263 047.89
АДСИЦ 132 032.34
Права 28.05
Най-голяма промяна в цените
Слънчев бряг АД - Несебър -47.50 %
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 14.47 %
BaSE - Акции: 2 315.32
BaSE - АДСИЦ: 136 548.30

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Баумакс България" планира да купи ритейл парка в Пловдив, половината от който сега ползва под наем и е изпратил уведомление до Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да прецени дали да разреши сделката. Намерението на "Баумакс България" е да осъществи концентрация като придобие контрол върху компанията собственик на парка "Лендмарк България Ритейл Парк" ЕООД. Кандидат купувачът очаква операцията да окаже въздействие върху пазара на търговски недвижими имоти в Пловдив. Ритейл Парк Пловдив се намира на една от основните градски артерии, свързваща южните квартали с централната част и река Марица на север. Площта е над 40 хил. кв м. с два корпуса - единият е построен специално за "Баумакс", а другият е разпределен между различни наематели. "Баумакс България" е собственост на компанията "Хедус" от края на 2014 г. след оттеглянето на австрийските собственици на веригата магазини за строителни материали и стоки за дома. Самата верига пък беше прекръстена на HomeMax.

Източник: Дневник

Нов логистичен център на Спиди АД в село Маджерито, община Стара Загора, финансиран по инициативата за устойчиво градско развитие JESSICA, отвори официално врати. Проектът е изграден с помощта на петнадесетгодишен инвестиционен кредит, отпуснат през 2014г. на Пит Бокс ЕООД от Регионалния фонд за градско развитие и Сосиете Женерал Експресбанк. Общият размер на финансирането е 1 942 928 евро, като 1 260 000 лева са предоставени от Фонда, а 1 298 700 евро – от банковата институция. Строителството на логистичния център започва активно през април 2015 г. върху парцел на бившия птицекомбинат в Стара Загора и се простира на площ от 4 336 кв.м. Базата е дългосрочно отдадена под наем на куриерската компания Спиди АД за осъществяване на бизнеса й с палетни пратки. Общата стойност на проекта достига приблизително 4,6 милиона лева, като Пит Бокс предоставя 17% собствени средства инвестирани в покупката на парцела. логистичната база.

Източник: Money.bg

Министерството на отбраната е предявило иск за неустойка от 18 млн. евро срещу френската компания „Юрокоптер” по сделката за доставка на 12-те хеликоптера „Кугър” в арбитражния съд в Париж. Причината за искането на неустойки е в недооборудване на машините и заради офсетната програма. Сделката за Кугарите е сключена още по времето на военния министър Николай Свинаров.

Източник: Монитор

Siemens България подписа договор за изпълнение на нов проект в "Монди Стамболийски" ЕАД. за проектиране, доставка и пускане в експлоатация на апаратура високо и средно напрежение, доставка на силови кабели за високо, средно и ниско напрежение и на система за автоматизация, обхващаща новоизградената мрежа. Изпълнението му е свързано с изграждането на връзка към 110kV мрежа на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД на високо напрежение, главна подстанция 110/6kV и локални станции на средно напрежение.

Източник: Строителство Градът

Индустриален холдинг България АД е придобил 20 393 собствени акции през февруари 2016 г. при средна цена от 0,807 лв. Обемът изтъргувани акции през целия февруари е 33 132 книжа, т.е. самото дружество е купувач по 61,6% от всички придобивания.  Общият брой на притежаваните от холдинга собствени акции към 29 февруари 2016 г. е 1 111 648 броя акции, или 1,44% от капитала. В края на 2015 г. бяха 1 089 255 акции. Холдингът отчита консолидирана загуба от 6,9 млн. лв. за 2015 г. след печалба от 8 млн. лв. за 2014 г. Загубата на Индустриален холдинг България за миналата година се дължи основно на разходите за амортизации (13,6 млн. лв.), разходите за лихви (5,6 млн. лв.) и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове (2,75 млн. лв.). Паричният поток от оперативна дейност е положителен в размер на 15,9 млн. лв. за 2015 г., а този от финансова дейност е минус 17,9 млн. лв. след превес на погасените над усвоените заеми с 11,6 млн. лв.

Източник: Investor.bg       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Как се прави бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество.


Предстоящи събития

Обучение: Актуализирани ръководства по прилагане на Наредба №7 - 11 март 2016 г.

Международни брокерски срещи в областта на ИКТ - FUTUREMATCH 2016 @ CEBIT, Хановер, 14-18 март 2016 г.

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - Двустранни бизнес срещи за създаване на партньорства в рамките на HANNOVER MESSE 2016

Двустранни срещи за създаване на партньорства по проекти и технологичен трансфер по време на HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Икономиката на Ирландия се разширява със 7,8% през 2015 г., с което затвърждава статута си на най-бързо растящата икономика в еврозоната. Брутният вътрешен продукт (БВП) записва ръст от 9,2% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2015 г. Спрямо предходното тримесечие икономиката нараства с 2,7%, забързвайки темпото от ревизираните 1,5% през третото тримесечие. Икономиката на Ирландия излезе от най-тежката рецесия в модерната история на страната. Потреблението се увеличава с 3,1% на годишна база през последните три месеца на 2015 г., правителствените разходи спадат с 6,8 на сто, а бруто образуването на основен капитал скача с 28 на сто. Износът е нагоре с 16% на годишна база, а вносът – с 15 на сто. Заплахите пред ирландската икономика обаче се задълбочават. През юни най-близкият търговски партньор – Великобритания, провежда референдум за членството си в Европейския съюз. Същевременно страната се изправя пред месеци на политическа несигурност, след като по време на парламентарните избори през миналия месец нито една партия не успя да си осигури мнозинство.

Източник: Блумберг

Америка

Немската Deutsche Börse се е съгласила да продаде американския си бизнес International Securities Exchange (ISE) на конкурента си Nasdaq за сумата от 1,1 милиарда долара, предаде Financial Times. Според изданието сделката идва в момент на турбулентност за фондовите борси по света. Чрез това придобиване Nasdaq ще си осигури водещата позиция на изключително конкурентния пазар на опции в САЩ, на който към момента функционират повече от дузина борси. Към момента пазарният дял на ISE възлиза на 15% от целия пазар, като компанията оперира на три пазара за опции. Новината за плановете на компанията идва на фона на друга сделка, която е в прогрес и която, ако бъде финализирана, ще доведе до сливането на London Stock Exchange Group с Deutsche Börse (DB), въпреки че от базираната в Атланта ISE посочиха, че ще подадат иск за разваляне на контракта. Базираната в Чикаго CME Group също се спряга като вариант за придобиване от европейските си конкуренти.

Източник: Ройтерс

Азия

Инфлацията в Китай се ускори до 2,3% през февруари, насърчена от скока на цените на храните, но остана под официалната цел на правителството за годината. Toва е най-високото равнище от юни 2014 г. Консенсусната прогноза на икономистите беше за растеж от 1,9%. Отчетеният в четвъртък скок на потребителските цени е по-висок от януарската инфлация от 1,8%. Но потребителската кошница от стоки и услуги, която се изследва от китайския статистически институт, се състои предимно от хранителни стоки. Цените на хранителните стоки са нараснали със 7,3%, докато през януари техният ръст бе от 4,1%. Индексът на производствените цени вече за четвърта година е в дефлационна територия с понижение от 4,9% - по-голямо от очакваното, но и под отчетения през януари спад от 5,3%. „Инфлационният натиск остава слаб и очакваме индексът на потребителските цени да се понижи малко през март", казва икономистът в Nomura Group Ян Дзао. „Инерцията на растежа изглежда ще е доста слаба през първото тримесечие".

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
10.03.2016
Dow Jones Industrial
16 995.13 (-5.23)
Nasdaq Composite
4 662.16 (-12.22)
Стокови борси
10.03.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)38.73
Heating oil ($US/gal.)1.2400
Natural gas ($US/mmbtu)1.8200
Unleaded gas ($US/gal.)1.4600
Gold ($US/Troy Oz.)1 273.50
Silver ($US/Troy Oz.)15.60
Platinum ($US/Troy Oz.)986.30
Hogs (cents/lb.)83.00
Live cattle (cents/lb.)1.38

       Опознай България

Царски дворец "Врана"

Дворецът „Врана" е разположен на 11 км източно от центъра на София. Преди Освобождението на България „Врана" е чифлик на Осман паша. През 1898 г княз Фердинанд го купува за 600 златни лева. Князът е любител орнитолог и решава да кръсти чифлика на първата кацнала на покрива птица. Дворецът бил накацан от цяло ято врани и оттогава остава в историята с името „Врана". Първата постройка в новото имение - двуетажна вила, е строена от архитект Георги Фингов през 1904 г. Той я украсява със скромна южна фасада от дърво. На архитект Никола Лозанов е възложена главната сграда. Той я проектира по подобие на търновските болярски дворци, с вътрешни колони от карарски мрамор. Строена е през 1909-1914 г. и има топла връзка с вилата. Главната сграда има резбован таван, дъбова ламперия, вградени метални пластинки и керамика от Делфт. Най-добре е запазена карелската зала, подарък от руския цар Александър III. Масата в нея, столовете и разкошната тоалетка са изработени от карелска бреза от специално изпратени майстори дърводелци. В партера има киносалон, зали за чай. На вторият етаж са апартаментите, а третият е отделен за придворните и прислугата. Дворцовият комплекс е с разгърната площ 3203 кв. м. През 1946 г. имението има 18 постройки с 2556 дка, от които 1200 дка са оградени в парк. В него има 4 езера, 4 оранжерии и 4 алпинеума, собствено екостопанство. През 1992г. парк "Врана" е обявен за паметник на градинско-парковото изкуство с национално значение и за защитена територия, /в него може да се види голямо биоразнообразие -821 дървесни, храстови и тревисти вида/. От 1998 г. „Врана” е собственост на царското семейство, което дарява парка на Столична община.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.03.2016
Българска версия: 27890, Английска версия: 3036

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999