Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 26 февруари 2016 г., брой 4165
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(26.02.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.47824
USD/BGN   1.77367
CHF/BGN   1.78860
EUR/USD   1.1027*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  А Т България АД - София
Актив БГ Груп АД - София
Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София
Алианц България ЗАД АД - София
България Нет АД - София
Грийнтрейд АД - София
Динамика Инвест АД - София
Европале 07 АД - Гълъбово
Пи Ар Си АДСИЦ - София
Проперти Консулт АД - София
Свинекомплекс Николово АД - Николово
Хели Еър Сау АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес започна изпълнението на нов социален проект „Качествена работна сила – стабилен пазара на труда”. Проектът е утвърден от Министърът на труда и социалната политика и ще бъде изпълняван в партньорство с Агенцията по заетостта. Два центъра за професионално обучение - към Българска стопанска камара и към сдружение „ПРАКСИ – професионална реализация адаптивност креативност и социална инициатива“, както и работодатели от цялата страна, ще си сътрудничат за реализация на предвидените дейности в градовете Борово, Бяла, Велико Търново, Каварна, Казанлък, Несебър, Перник, Разград, Русе, Сливен, София, Тутракан и Царево. Целта на проекта е подобряване на пригодността за заетост, адаптивността на работната сила, създаване на нови възможности за заетост и социално включване в съответствие с потребностите на трудовия пазар.

Източник: БСК

През януари 2016 г. БНБ отчита сериозно забавяне при растежа на депозитите. На месечна база те спадат с над 550 млн. лв., от които 350 млн. лв. идват от местния пазар. Най-видим е спадът при фирмените депозити - от 650 млн. лв. В продължение на повече от шест месеца фирмените влогове в българските банки неизменно растяха и достигнаха 18.2 млрд. лв. Към края на януари сумата е 17.6 млрд. лв., което все пак е 13% ръст на годишна база. Отливът при фирмите е компенсиран от 220 млн. лв. покачване при вложенията на домакинствата, които достигат  42.8 млрд. лв. В рамките на една година спестяванията на гражданите и нестопанските организации са се повишили със 7%, или 3 млрд. лв.

Източник: ДневникКонцесии

ПФК Лудогорец ще премести отбора си в друг град от края на март 2016 г., ако концесията на стадион "Лудогорец Арена" бъде одобрена при новите условия на Община Разград. Футболният клуб няма да участват в концесията, защото не са съгласни с новите условия, според които трябва да плащат по 0,5% от нетните си приходи от всички видове продажби. В предложението за концесията е написано, че годишното концесионно плащане не трябва да бъде по-малко от 6656 лева без ДДС. Окончателният размер на годишното концесионно плащане се получава като сума от посочения размер на годишното концесионно плащане и 0,5 % от нетните приходи от продажба. Лудогорец трябва да вложи не по-малко от 18 424 341,00 лв. в изграждането на стадион "Лудогорец Арена", а срокът не може да е по-дълъг от 10 години.

Източник: Фирмена информация

Дружества
Производство на химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Солвей Соди АД - Девня   403 112  
  2   Софарма АД - София   365 216  
  3   Агрополихим АД - Девня   186 621  
  4   Биовет АД - Пещера   182 646  
  5   Балканфарма Дупница АД - Дупница   167 660  
  6   Неохим АД - Димитровград   108 522  
  7   Ер Ликид България ЕООД - Пирдоп   99 417  
  8   Свилоза АД - Свищов   57 549  
  9   Балканфарма Троян АД - Троян   36 809  
  10   Астра Биоплант ЕООД - Сливо поле   36 800  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 25.02.2016
  Обща стойност (BGN): 469 606.68  
Брой търгувани компании: 39
Premium 207 765.20
Standard 97 776.13
АДСИЦ 163 167.84
Облигации 897.51
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София -9.52 %
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 8.18 %
BaSE - Акции: 4 333.31
BaSE - АДСИЦ: 305 550.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Германският производител на автомобилни заключващи системи "Витте аутомотив България"  създаде работещ развоен център в Русе. Българският екип е започнал да внедрява иновации за новите модели на Audi A6 и A8. Наред с чисто производствена дейност предприятието добавя и услуга с висока добавена стойност. Това е поредният елемент от програмата за разширяване на дейността в страната на германския собственик Witte Automotive. Развойният център на "Витте аутомотив" беше създаден с финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност" за периода 2007 - 2013 г. Проектът беше за внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили. Общата му стойност е 6 млн. лв. Центърът на практика беше завършен в средата на миналата година, а сега вече е напълно функциониращ. Планира се персоналът да е около 40 души работници и специалисти. Новите продукти ще са предназначени за автомобилни производители като Volkswagen, Volvo, Toyota и General Motors.

Източник: Капитал

Столична община решила да прекрати обявения конкурс за поддържане на столичните паркове и градини до 2019 година с прогнозна стойност от 27.9 млн. лв. без ДДС. В мотивите за прекратяване на конкурса е посочено, че основният проблем е наличието на предимство при тази поръчка за фирми на хора с увреждания. Услугите по озеленяване са включени в списъка с дейности, при които предприятия на хора с увреждания се ползват с предимство. Ако техните оферти отговарят на изискванията на възложителите, предложенията на останалите конкуренти не се разглеждат. Това предимство е важало за всичките 62 обособени позиции, на които е разделена поръчката, като при всички тях предметът е един и същ, а обособените позиции всъщност представляват различни зони на града. Столична община счита, че за част от дейностите би могло да съществува определена възможност същите да не попадат в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, като запазени за специализирани предприятия и хора с увреждания.

Източник: Сега

Комисията за защита на конкуренцията започва разследване на пазара на горива за потенциален картел между седем от основните вериги бензиностанции - "Шел", "Ромпетрол", "Еко", OMV, "Петрол", "Нис петрол" и "Лукойл България", така и за възможна злоупотреба с господстващо положение на "Лукойл Нефтохим Бургас". Изготвеният секторен анализ на пазара на горива обхваща периода от 2013 г. до средата на 2015 г. При предишния секторен анализ на пазара на горивата от 2011 г. на КЗК й отне една година да излезе с решение. Това не е първият опит на регулатора да докаже картелни споразумения на пазара на горива. При предишната процедура търговците се разминаха без глоба, след като сключиха споразумение с комисията, че ще преустановят досегашните си нелоялни практики.

Източник: Капитал

Жалба в КЗК от страна на "С и Г Груп БГ" стана причина за спирането на обществената поръчка за тунела „Железница” на АМ „Струма” за тунел от 2 км с прогнозна цена от 250 млн. лв. Съоръжението е част от отсечката Благоевград - Крупник. Поръчката за изграждането включва още 2.46 км открит път и съоръжения. Срокът за изграждането им е почти 4 години. Тунелът е само че на няколкостотин метра навътре в скалния масив. Освен него изпълнителят ще трябва да изгради мост над р. Струма, надлез над път Е79, надлези над жп линията София - Кулата и пътя Симитли - Благоевград.

Източник: Монитор

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) започна процедура по отнемането на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за осъществяване на електронни съобщения чрез наземна мрежа, позволяваща предоставяне на електронни съобщителни услуги, издадено на „Макс Телеком” ООД. Основанието за отнемането е системно неплащане на дължимите такси. Предприятието има финансови задължения към КРС за периода от 1 юли 2015 г. до 31 март 2016 г. в размер на 1,5 милиона лева. КРС дава 30-дневен срок на компанията за становище относно откритата процедура. След изтичането му ще бъде извършена проверка за това дали предприятието е заплатило дължимите такси към комисията. Лицензът за честотата бе предоставен на телекома на 15 декември 2011 г.

Източник: Money.bg       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

8 март: Дискусия „Предприемачество и иновации в индустрията - една добра практика в химическата промишленост“

ОБУЧЕНИЕ: АКТУАЛИЗИРАНИ РЪКОВОДСТВА ПО ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА №7 - 11 МАРТ 2016 Г.

МЕЖДУНАРОДНИ БРОКЕРСКИ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ИКТ - FUTUREMATCH 2016 @ CEBIT, ХАНОВЕР, 14-18 МАРТ 2016 Г.

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА В РАМКИТЕ НА HANNOVER MESSE 2016

ДВУСТРАННИ СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ПО ПРОЕКТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ПО ВРЕМЕ НА HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Инфлацията в еврозоната възлиза на 0,3% на годишна база през януари, което е леко ускорение спрямо 0,2% през декември 2015 г., но под предварителните данни за 0,4%, които бяха публикувани на 29 януари, сочат данните на Евростат. Базисната инфлация, в която не влизат нестабилни цени, като тези на горивото, се повишава до 1 на сто през януари от 0,9% през декември, показва още статистиката на Евростат. Енергийните разходи са се свили с 5,4%. В целия Европейския съюз ръстът на потребителските цени за първия месец на годината е 0,2%, като стойността е същата спрямо декември. Година по-рано стойността ѝ беше отрицателна: -0,5%. През януари се наблюдава отрицателен ръст на годишна база в десет страни членки. Най-ниските стойности са регистрирани в Полша (-1,7%), Румъния (-1,5%) и Кипър (1,1%). България също отчита отрицателна инфлация: -0,3% на годишна и -0,1% на месечна база. Най-рязко растат цените в Белгия (1,8%), Австрия (1,4%) и Швеция (1,3%).

Източник: Ройтерс

Америка

HP, която продава компютри и принтери, прогнозира печалба, която отговори на очакванията на анализаторите след скорошното корпоративно отделяне от Hewlett-Packard. Печалбата за второто тримесечие (приключващо през април) преди някои специални ефекти ще бъде 34 до 40 цента на акция, обяви HP в официално изявление. За сравнение средната оценка на анализаторите беше за 30 цента на акция. Главният изпълнителен директор на HP Дион Уейслер вижда прогрес от отделянето от Hewlett Packard Enterprise - ход, който има за цел да му даде повече гъвкавост и контролът, от който той се нуждае, за да привлича повече клиенти. Когато се сблъска със свиващия се пазар на компютри, той съумя да увеличи пазарния дял до 18,2% от 17,5% в глобален мащаб миналата година, сочат данни на Gartner. За инвеститорите това е първият отчет, в който HP ще покаже резултати за тримесечие като отделна компания. Отделянето от Hewlett-Packard Co. се случи на 1 ноември, първият ден от тримесечието. HPE, която продава сървъри, памет и услуги за корпоративни клиенти, трябва да обяви резултатите си на 3 март.

Източник: Блумберг

Азия

Китайският фондов пазар завърши търговията в четвъртък с максимално понижение в рамките на месеца на фона на ръста на лихвените нива на паричния пазар в страната. Индексът Shanghai Composite в течение на днешната сесия рухна с 6.4%, като неговият спад от началото на годината достигна 23%. Акциите на около 400 компании, влизащи в този индекс, поевтиняха при закриването на търговете с 10%, което се и дневният лимит за изменението а на цените. Ръстът в стойността на кредитите на междубанковия пазар повиши опасенията за влошаването на ситуацията с ликвидността във финансовия сектор на страната. Лихвата по кредитите със срок overnight подскочи с 16 базисни пункта - до 2.12%, като това повишения е максимално от началото на февруари. "Китайският пазар се оказва доста неустойчив, мнозина инвеститори активно изтеглят средства от него. При това няма никакви новини, които да провокират толкова значителен спад на пазара”, - отбелязва анализаторът на Central China Securities Shanghai Чжан Ган.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
25.02.2016
Dow Jones Industrial
16 697.29 (212.30)
Nasdaq Composite
4 582.21 (39.60)
Стокови борси
25.02.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)33.03
Heating oil ($US/gal.)1.0800
Natural gas ($US/mmbtu)1.7900
Unleaded gas ($US/gal.)1.3000
Gold ($US/Troy Oz.)1 239.70
Silver ($US/Troy Oz.)15.13
Platinum ($US/Troy Oz.)921.80
Hogs (cents/lb.)71.20
Live cattle (cents/lb.)137.45

       Опознай България

Цар Фердинанд I (1861 - 1948)

Фердинанд Български (Фердинанд Максимилиан Карл Леополд Мария Сакскобургготски) е роден на 26 февруари 1861 г. във Виена в семейството на австрийския генерал принц Аугуст фон Сакс-Кобург-Гота и на принцеса Клементина Бурбон-Орлеанска, дъщеря на последния френски крал Луи-Филип. На 7 юли 1887 г. Великото народно събрание избира Фердинанд Сакскобургготски за княз на България. На 22 септември 1908 г. заедно с провъзгласяване на независимостта на България Фердинанд I е обявен за цар на Българите, с което се възстановява титлата на българските монарси от Първото и Второто царство. След избухването на Първата световна война под влияние на Фердинанд I българската външна политика се ориентира към Централните сили – Австро-германския блок, към който България се присъединява официално на 6 септември 1915 г. Въпреки военните успехи на фронта – разгрома на Сърбия (ноември – декември 1915) и победата над Румъния (септември-октомври 1916), България претърпява национална катастрофа в края на Първата световна война. Цар Фердинанд абдикира на 3 октомври 1918 г. в полза на сина си – княз Борис Търновски (цар Борис III) и напуска страната. Умира в град Кобург, Германия през 1948 г. Последното му желание е да бъде погребан в България, където е царувал. В момента дървеният ковчег с останките на царя е положен в криптата на църквата „Св. Августин” в Кобург. (Снимка: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.02.2016
Българска версия: 27893, Английска версия: 3037

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999