Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Ейрене

Късноантичната жилищна сграда Ейрене (гр. - EIPHNH) в Пловдив е разкрита по време на археологически разкопки през 1983-1984 г. Жилищна сграда Ейрене е паметник на културата от национално и световно значение. Това е най-забележителните сгради в античният Филипопол и е заемала централно място сред проучените частни жилища в античния град. Ейрене е функционирала през 3-4 век, вероятно е била резиденция на виден гражданин от Филипопол, изповядващ идеите на ранното християнство. В сградата са обособени две части – домакинска и представителна. В представителната част помещенията са разположени около вътрешен двор с колонада, а по – късно към едно от тях е пристроена апсида също с мозаичен под. Представителния характер и предназначението за приемане на гости в тази част от сградата са видни от мозаечните полета на площ 160 кв.м и надписите - разположени в тях и голямото помещение с женски образ и надпис EIPHNH. Женският бюст е изработен в техника opus vermiculatum. Надписът EIPHNH – Мир, сочи, че това е образа на езическата богиня на Мира. Ейрене е почитана в Атина и Рим от централната власт.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.