Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 29 януари 2016 г., брой 4144
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.01.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.56576
USD/BGN   1.79385
CHF/BGN   1.76950
EUR/USD   1.0903*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.01%  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Българска бизнес група холдинг АД - София
ЗСК-Лозово АД - Бургас
Круни 95 АД - Балчик
Пластик АД - Трекляно
Руен Транспорт АД - Кюстендил
Складова техника АД - Горна Оряховица
Хидрострой Инвест-холдинг АД - Варна
Юнион Индъстри АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Банките продължават да са най-големият държател на държавни-ценни книжа (ДЦК), но делът им намалява от 67 на 63 на сто към 31 декември 2015 г., според данни на БНБ. Търгуемите ДЦК в обращение към края на миналата година са за 7.283 млрд. лв. (8.09 млрд. лв. за в края на 2014 г.), като от тях 4.619 млрд. лв. са притежание именно на банките в страната. Година по-рано трезорите имаха вложения в ДЦК за общо 5.5 млрд. лв. Вторият най-голям държател на държавен дълг са застрахователните дружества и пенсионните фондове. В края на 2015 г. те държат всеки четвърти лев дълг – 1.791 млрд. лв., или точно 25 на сто, спрямо 2.03 млрд. лв. и отново 25% за преди година. Вложенията на чужденци също намаляват – от 272 млн. лв. на 168 млн. лв., докато небанковите финансови институции, фирмите и гражданите притежават ДЦК на обща стойност 704.9 млн. лв., или 10% спрямо 429 млн. лв., което е 5 на сто за в края на 2014 г. До края на 2016 г. предстои да падежират ДЦК за малко над 1 млрд. лв., а през 2017 г. за нови 764 млн. лв.

Източник: Profit.bg

Лихвите по депозитите в България са паднали до рекордно ниски нива през 2015 г. Средната лихва по влогове за домакинствата вече е 1.2%, сочат данни на БНБ. В последната година доходността от вложенията на гражданите е паднала наполовина. Лихвите по депозитите за граждани в левове са се свили от средно 2.63% в началото на годината на 1.48% в края на декември. Подобно е и намалението на лихвите по влоговете в евро - от средно 2.16% на 1.17%. Още по-сериозно е свиването на лихвите при фирмените влогове. За година те намаляват от 1.30% на 0.50% при левовите и от 1.37% на средно 0.60% при влоговете в евро. Само през декември 2015 г. 7 от банките са свили допълнително лихвите по влоговете. За последните 3 години - от края на 2012 г. насам доходността по депозитите е паднала 4 пъти.

Източник: СегаДружества
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Палиррия България ЕАД - Нова Загора   6 031  
  2   Куминяно Фрут ООД - Катуница   5 301  
  3   Олинеза ООД - Костинброд   2 978  
  4   Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ - Дулово   2 919  
  5   Максиланд ЕООД - Пазарджик   2 281  
  6   Виктория Нутс ЕООД - София   2 163  
  7   Дерони ООД - Хасково   1 800  
  8   Керпи ЕООД - Павликени   1 605  
  9   Кетчуп Фрукт Инвест АД - Айтос   1 391  
  10   Тимбарк България ЕООД - Казачево   1 326  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.01.2016
  Обща стойност (BGN): 249 446.63  
Брой търгувани компании: 38
Premium 99 410.11
Standard 139 676.48
АДСИЦ 3 394.11
Облигации 6 965.93
Най-голяма промяна в цените
Хидроизомат АД - София 65.87 %
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол -4.15 %
BaSE - Акции: 790.38
BaSE - АДСИЦ: 18.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

На 28 януари 2016 г. АЕЦ “Козлодуй” подписа договор за изпълнение на дейности по втория етап от Проекта за продължаване на срока на експлоатация на 6 енергоблок с изпълнител Консорциум “Русатом Сервис – Риск инженеринг”. Изпълнителят е избран след процедура, проведена съгласно Закона за обществените поръчки, а финансирането се осигурява със собствени средства на АЕЦ “Козлодуй“. Предмет на договора са дейности, свързани с обосновка на продължаването на срока на експлоатация на блока, като обследване, металоконтрол, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите. Проектът за продължаването на срока за експлоатация на двата 1000-мегаватови блока – пети и шести, е от важно значение не само за АЕЦ “Козлодуй”, но и за енергетиката на България. Двата блока осигуряват повече от една трета от националното електропроизводство и с надеждната си работа допринасят за енергийната сигурност на страната.

Източник: Фирмена информация

Бутиковият хотел „Студио“, който се намира точно срещу крепостта Царевец във Велико Търново, има нов собственик срещу сумата от 700 хил. евро. Сделката е сключена между предишния притежател – фирмата „Арт хотел“ ООД, представлявана от Деан Маринов, и дружеството „Студио БГ“ООД. Новият собственик вече е влязъл във владение. Компанията, която вече държи елитния великотърновски хотел, е притежание на Нина Узунова. Това е поредният местен хотел в района, който е продаден. За сума от 3,1 млн. лв. с ДДС бе изтъргуван малкият минотел „Рашев“, който е в съседство със „Студио“. Сделката бе реализирана от фирмата „Стефикс“ ЕООД, купувач е дружеството „Митекс 1“. Бизнесменът Величко Минев купи 14-етажния „Етър“ за 2,6 млн. лв., а разликата в площта на двата обекта е огромна. Предстоят сделки за още 5 местни хотела, а за продан са обявени други 20.

Източник: Борба - Велико Търново

Хидроизомат АД е сключило окончателен договор за продажба на свой имот за сумата от 3,9 млн. лв., става ясно от междинния доклад за дейността на дружеството за 2015 г. Към 31 декември 2015 г. загубата на дружеството възлиза  на 1,62 млн. лв. В началото на 2015 г. Хидроизомат АД е имало земи (терени) и сгради (конструкции) за 4,45 млн. лв., а към 31 декември 2015 г. в тази графа сумата е 0. Основният имот на дружеството беше парцел със сгради в София на ул. Илия Бешков в кв. Дружба. Този имот вече е продаден. През юли 2015 г. централата на дружеството бе преместена от въпросния имот на ул. Илия Бешков в "Софарма Бизнес Тауърс" на ул. Лъчезар Станчев 5 в София. След продажбата пасивите на Хидроизомат АД намаляват с 1,27 млн. лв. на годишна база до 3 млн. лв. в края на 2015 г. Текущите активи пък нарастват с 2 млн. лв. до 8,72 млн. лв. в края на миналата година, от които 1,9 млн. лв. са парични средства. Компанията държи и акции в Софарма Трейдинг АД, оценени в баланса на 1,023 млн. лв., както и книжа от Компания за инженеринг и развитие АД, оценени на 2,29 млн. лв. (за дял от 7,27%), и 10,08% от Новоселска гъмза АД, оценени на 284 хил. лв.

Източник: Investor.bg

Българският производител на матраци, хотелски легла и рамки Happy Dreams откри нов склад към производствената си база в с. Чепинци. Площта на новия склад е 2300 кв.м. Той има капацитет на обслужване на всички дейности по приемане, съхранение и експедиция на годишния обем продукция към магазините на Happy Dreams и дистрибуторите на компанията, обявиха от фирмата. Изпълнител на проекта е Cordeel. Happy Dreams внася и известни марки като Tempur, Sealy, Technogel и др. приходите на компанията "Хапи дримз" за 2014 г. достигнаха 3.26 млн. лв.

Източник: Капитал

Летище край Казанлък е обявено за продан от частен съдебен изпълнител за сумата от 3.8 млн. лв. заради дълг. Летателната площадка е собственост на "Летище Кълвача", а с приходите ще се покрият вземанията на взискателя "Авиотех" от "Кълвача инвестмънт". През пролетта на 2013 г. то беше предложено за продан по искане на Юробанк И Еф Джи за малко под 4 млн. лв., а след това цената падна до 3.2 млн. лв. Търговете се провалиха поради липса на купувачи. Сегашната процедура е с взискател "Авиотех", след като в началото на тази година банката е прехвърлила вземането си на стойност 554 хил. евро на компанията. Като длъжници са вписани дружествата "Кълвача инвестмънт" и "Летище Кълвача". Tърсената сега цена от 3.8 млн. лв. е приблизително данъчната оценка на имота. За продажба се предлагат общо три парцела, най-големият от които е 320 дка и включва два хангара с обща площ 1750 кв.м. Освен него са обявени и два парцела по 20 и 4 дка.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия предлага пакет от мерки срещу избягването на данъци. Комисията отчита, че са нужни нови правила за хармонизиране на данъчните закони във всички 28 страни от ЕС с цел ефективна борба срещу агресивните данъчни практики на големите дружества, става ясно от съобщение на сайта на ЕК. Брюксел отправя призив към страните членки за по-категорични и по-координирани действия срещу дружествата, които се опитват да избягват плащането на дължимите данъци. Някои основни характеристики на новите предложения включват правно обвързващи мерки за противодействие на най-разпространените методи, използвани от дружествата за избягване на плащането на данъци; препоръка до страните членки как да предотвратяват злоупотреби с данъчни спогодби; предложение до страните членки за обмен на информация по данъчни въпроси, свързани с работещи в ЕС многонационални дружества; действия за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане в международен план; нова процедура в ЕС за съставяне на списъци на страни извън Съюза, които отказват да се съобразяват с правилата.

Източник: AFP

Америка

На първото за годината заседание Федералният резерв на САЩ запази без промяна основните си лихвени ставки и изрази притеснения относно турболенциите на финансовите пазари и бавния икономически растеж зад граница, но не даде индикации, че е готов да изостави плановете си за по-нататъшно затягане на паричната и лихвена политика през 2016-а. Снощното решение на Фед беше напълно очаквано след солидния спад на американските и световните капиталови пазари през януари, който засили опасенията, че едно по-рязко забавяне на глобалната икономика може да навреди и на растежа в САЩ. Американската централна банка повиши краткосрочните си лихви с 0,25% на предходното заседание през декември и тогава даде знак, че може да вдигне лихвените ставки още три или четири пъти през текущата година, предприемайки следващата стъпка в тази посока още на срещата си през март. След края на вчерашното заседание Фед отбеляза, че икономиката на САЩ е все още на пътя на умерен растеж и на по-силен пазар на труда, дори и при "постепенно увеличение на лихвите".

Източник: Ройтерс

Азия

"Тойота" остава най-големият производител на автомобили през миналата година с продадени 10.15 млн. коли. Японците остават лидер въпреки спада в търсенето с 0.8%. Скандалът "дизелгейт" и свързаният с него отлив на клиенти попречиха на "Фолксваген" да изпревари японците. Германският концерн продаде през 2015 г. 9.90 млн. коли, а "Дженерал мотърс" 9.8 млн. Трите най-големи производителя държат една трета от общия световен пазар, който миналата година е 90 млн. коли по данни на IHS Automotive. "Тойота" е пазарен лидер през седем от последните осем години, след като през 2008 година изпревари "Дженерал мотърс". Проблемите с производството покрай унищожителното земетресение през 2011 година позволиха на американците да си върнат лидерството за една година. Всички прогнози бяха, че през 2015 лидер ще стане "Фолксваген", но скандалът с манипулираните емисии на дизеловите коли на концерна попречи това да стане факт. За следващата година от "Тойота" прогнозират лек ръст на световния автопазар и лек спад в техните продажби - до 10.11 млн. бройки.

Източник: Dow Jones

 
Индекси на фондови борси
28.01.2016
Dow Jones Industrial
16 069.64 (125.18)
Nasdaq Composite
4 506.68 (38.51)
Стокови борси
28.01.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)33.70
Heating oil ($US/gal.)1.0600
Natural gas ($US/mmbtu)2.2700
Unleaded gas ($US/gal.)1.1200
Gold ($US/Troy Oz.)1 113.70
Silver ($US/Troy Oz.)14.24
Platinum ($US/Troy Oz.)869.30
Hogs (cents/lb.)69.98
Live cattle (cents/lb.)135.25

       Опознай България

Празник на Търговище

На 29 януари своя официален празник празнува община Търговище. Според археологическите сведения по тези места са живели хора още през медно-каменната епоха (V-IV в.пр.н.е.). В околностите на града са открити останки от тракийски селища, селища от римската епоха, както и крепост от ранновизантийската епоха. Намерени са и останки от селища от Първата и Втората българска държава. Старото име на селището – Ески Джумая, се среща за първи път в данъчен регистър от 1573 г. През 1658 г. то става административен център. Географското положение, процъфтяващите занаяти и търговия превръщат Ески Джумая в средище на най-известния панаир в европейската част на Османската империя. Още в ХVІІІ век тук е открито килийно училище, което през 1846 г. е преобразувано в светско. През 1872 г. Ангел Кънчев създава таен революционен комитет. След Освобождението настъпва бърз икономически и културен възход на града. Търговските му традиции дават основание за промяна на името Ески Джумая в Търговище през 1934 г. През 1958 г. той става административен център на окръг.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.01.2016
Българска версия: 27890, Английска версия: 3040

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999