Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Паметник Камбанария в Бяла Черква

Родният град на героят от Априлското въстание, учителят Бачо Киро – Бяла Черква, се намира на 4 км южно от Павликени. В градчето има много културни забележителности, един от които се издига величествено в самия център на Бяла Черква. Паметник Камбанария е построен през 1878 г. близо до старата църква Свети Димитър. Издигнат е в чест на руските войски. Това е един от първите паметници, издигнати в чест на Освобождението на България от турско робство. На 6 юли 1877 г. предният отряд на ген. Гурко влиза в Бяла черква. Руските войски са тържествено посрещнати от населението и приветствани с вълнуващо слово от Ирина Бачо-Кирова. Със средствата, дарените от руските офицери, тя поставя началото на фонд за построяване на паметника. Паметникът е висок 25 метра, а през 1929 г. на камбанарията е монтиран часовник, доставен със средства от даскал Йоаким Василев. Часовникът отмерва времето и днес.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.