Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 12 януари 2016 г., брой 4131
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(12.01.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.61807
USD/BGN   1.79632
CHF/BGN   1.80045
EUR/USD   1.0888*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0.01%  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Турин имоти АДСИЦ - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Само месеци след отварянето на част от мерките по "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г. Министерството на икономиката се готви да анкетира българския бизнес дали и доколко е наясно с кандидатстването по новата програма. Допитването ще струва 200 000 лв. без ДДС, или общо 240 000 лева, показва справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Заедно с популярността на програмата фирмите ще трябва да кажат и какъв е нейният имидж, както и дали са удовлетворени от провеждането на информационните дни по нея. Подобни въпроси ще има и към "широката общественост". 

Източник: Сега

През периода януари - ноември 2015 г. износът на България за трети страни се увеличава с 0.4% спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 15.0 млрд. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, бившата югославска република Македония, САЩ и Сингапур, които формират 54.1% от износа за трети страни, показват данни на НСИ. През ноември 2015 г. износът на България за трети страни намалява с 4.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.347 млрд. лeвa. Вносът на България от трети страни за единайсетте месеца на 2015 г. намалява с 5.8% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 17.0 млрд. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През ноември 2015 г. вносът на България от трети страни намалява с 1.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.529 млрд. лeвa. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2015 г. е отрицателно и е на стойност 1 989.8 млн. лeвa.

Източник: Profit.bgПриватизация

Продажбата на "НИТИ" ЕАД Казанлък бе прекратена от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Причината са "новонастъпили обстоятелства и промени в правното и финансовото състояние на дружеството". Това бе поредният опит за раздържавяване на дружеството, което и миналата година не успя да намери нов собственик. Както тогава, така и сега компанията се продаваше за 3.6 млн. лв.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 11.01.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

Дружества
Производство на вина от грозде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Новико Норд ЕООД - Чирпан   47 677  
  2   Черноморско злато АД - Поморие   38 652  
  3   Едоардо Миролио ЕООД - Еленово - Сл   35 610  
  4   Винекс Славянци АД - Славянци   23 839  
  5   Телиш АД - София   22 621  
  6   Катаржина Естейт ЕООД - София   21 714  
  7   Домейн Менада ЕООД - София   20 609  
  8   Бългериън уайн енд спиритс АД - София   17 476  
  9   Винекс Преслав АД - Велики Преслав   16 665  
  10   Мидалидаре Винеярдс ЕООД - Могилово   15 260  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 11.01.2016
  Обща стойност (BGN): 257 958.23  
Брой търгувани компании: 29
Premium 142 197.42
Standard 85 287.48
АДСИЦ 29 450.54
Облигации 1 022.79
Най-голяма промяна в цените
Момина крепост АД - Велико Търново 23.22 %
Петрол АД - Ловеч -16.67 %
BaSE - Акции: 454.15
BaSE - АДСИЦ: 144.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

За 2015 г. започнатите процедури по несъстоятелност на дружества в България спадат с 11% спрямо 2014 г. (666 спрямо 594), а спрямо 2013 г. – с цели 30%. На тримесечна база също се отчитат почти идентични стойности - с 9% спрямо последното тримесечие на 2014 г. и с 22% спрямо същия период през 2013 г. През 2015 г. се отчита и подобно намаляване на броя на фирмите, обявили фалит - свиването е с 6%. Спрямо второто полугодие на 2014 г. спадът е с 8%, а спрямо 2013 г. – с 28%. Само за четвъртото тримесечие на 2015 г. се отчита намаление от 10% и 25% съответно спрямо същите периоди през 2014 и 2013 г. Сериозният спад спрямо 2013 г. се дължи на влезлите през същата година в сила промени в Търговския закон, които силно ограничиха възможността за обявяването на фалит със задна дата.

Източник: Капитал

Сделката, чрез която в средата на декември 2015 г. Петьо Блъсков придоби вестник "Труд" от Венелина Гочева, е финансирана от Първа инвестиционна банка, съгласно договор за залог на търговското предприятие на "Труд медиа", който е бил подаден пред Агенцията по вписванията, но все още не е вписан. Дружеството, чрез което стана прехвърлянето, заедно с марките "Труд", "Дневен Труд", "Жълт Труд", "Седмичен Труд", "Нощен Труд" е било заложено срещу 3.7 млн. евро кредит, които ПИБ е отпуснала на "Блъсков медиа". От тях в момента на пазара излизат само "Труд" и "Жълт Труд". Това е последният етап от сделката по закупуването на "Труд" от Блъсков. Досегашен собственик на вестника беше Венелина Гочева, която чрез "Про нюз България" придоби бившата медийна група на ВАЦ от предишните инвеститори в нея - Любомир Павлов и Огнян Донев. 

Източник: Капитал

В Пловдив обявиха на търг 1500 метра от тролейбусната мрежа, която вече не се използва. Началната цена за материала е 14 000 лева. В сумата са включени жиците, които падат при аварии, и такива, които са пазени на склад. Търгът бе обявен, след като съдът окончателно обяви в несъстоятелност собственика на тролейбусите фирма „Градски транспорт Пловдив“ АД. Синдикът Николай Митов трябва да възложи оценка на движимото и недвижимото имущество на някогашния основен превозвач в града и да обяви търгове, за да започне да погасява дълговете към кредиторите. Общината притежава 3 на сто от акциите на „Градски транспорт“ и има да взема от дружеството около 400 000 лева. Дълговете към всички останали обаче растат до 9 млн. лева. Повечето проводници са стари и амортизирани и не се знае колко мед може да се извлече от тях за вторични суровини. В търга ще бъдат включени и 153 регистрирани коли, сред които има автобуси и тролейбуси, както и административните сгради, работилници до автогара „Север“ и депата до гара „Филипово“ и в „Тракия“.

Източник: Новинар

Северноцентралното държавно предприятие "Габрово" обяви първия за България електронен явен търг за продажба на дървесина, който ще се проведе чрез разработената в предприятието специализирана платформа, която е достъпна на сайта му. За участие се изисква еднократна първоначална регистрация, която става на място в централния офис в Габрово. Всеки потенциален участник получава електронен сертификат с висока степен на сигурност, който му дава възможност за участие в бъдещите търгове. Първият електронен търг е насрочен за девети февруари 2016 г. и е за продажба на 500 кубически метра букова дървесина от територията на Държавно ловно стопанство "Росица" - Лъгът.

Източник: БНР

Френската държавна група La Poste придоби мажоритарен дял във фирмата за директен маркетинг "Метрика". Сделката е чрез регистрираното в Румъния дъщерна компания на френските пощи Mediapost Hit Mail, което придобива 60% в "Метрика" срещу 100 000 евро. След транзакцията освен La Poste другите акционери в българска компания ще са един от основателите й Николай Неделчев и Йордан Кумчев с по 20%, като те са и продавачите - по 30%. "Метрика" е създадена през 2009 г. и специализира в цялостни кампании по директен маркетинг, отдалечени продажби, обслужване на клиенти и др. Приходите за последната отчетена засега година - 2014 г., са 537 000 лв. при печалба от 17 000 лв. Към септември 2015 г. фирмата има 29 служители. "Метрика" развива и услугата за обслужване на онлайн магазини StepUP. La Poste има участие и в друга българска компания - най-голямата куриерска компания "Спиди", където държи 25% чрез друго свое подразделение. В същото време българската компания пък увеличи капитала си през българската борса и така придоби двете дружества на GeoPost в България и Румъния. Френската група има опция за значително мажоритарно участие в "Спиди" през 2020 г.

Източник: Капитал

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) придоби 5,2% от акциите на Загребската фондова борса (Zagreb Stock Exchange – ZSE) чрез увеличение на капитала, съобщи The Financial. Насърчаване на местните капиталови пазари е едно от ключовите усилия на ЕБВР за генериране на устойчив растеж в региона, коментират от банката. В рамките на своята Инициатива за насърчаване на местните валути и местните капиталови пазари, финансовата институция вече стартира няколко дейности. Най-скорошната от тях, бе създаването на свързващо звено между българската, хърватската и македонската фондови борси, както и подготвителната работа за създаването на регионален централен контрагент. В подкрепа на интеграцията между борсите в Загреб и Любляна, ЕБВР ще повиши стойността на двете борси чрез подобряване на стандартите за корпоративно управление. Институцията ще действа в качеството си на независима страна за улесняване на диалога между всички търгуващи страни, чрез въвеждане на подобрения в регулаторната рамка и изискванията за листване. Емитенти и инвеститори ще се възползват от единен достъп до капиталовите пазари и повишена ликвидност, които ще бъдат възможни, благодарение на въвеждането на системата за търговия Xetra, заявиха от ЕБВР.

Източник: Investor.bg       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА "Затруднения при износ на български стоки и услуги"

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

Специализиран тренинг “Водене на търговски преговори и участие в международни брокерски срещи”- 20 януари 2016, БСК, София

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. януари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 16 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 13 февруари 2015 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - в платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Базираната в Дъблин фармацевтична компания Shire PLC е договорила закупуването на производителя на лекарства за лечение на ракови заболявания Baxalta Inc. за сумата от 32 млрд. долара. Това е поредното обвързване в бързо консолидиращия се сектор на здравеопазването. Съгласно сделката акционерите на Baxalta ще разменят акциите си за по 18 долара в кеш и 0,1482 американски депозитарни акции на Shire. Базирайки се на цената, на която приключиха американските депозитарни акции на компанията в петък, сделката предполага обща текуща цена от 45,57 долара на акция на Baxalta. Стойността от 45,57 долара е с 37,5% над цената на акциите на Baxalta от 3 август, преди първоначалната оферта на Shire да стане публично достояние. Първоначалното предложение на Shire от 45,23 долара на акция бе съставено изцяло от акции, тъй като включването на пари в брой в сделката можеш да застраши статута на освободеното от данъци отделяне на Baxalta от компанията майка Baxter International Inc.

Източник: Wall Street Journal

Америка

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Матиас Мюлер се извини и същевременно обеща нови сериозни инвестиции в Северна Америка по време на първата си официална визита в САЩ след избухването на скандала с отделяните от дизеловите автомобили газове. В Детройт Мюлер заяви, че „компанията е зарязала в беда клиентите, властите и обществеността в САЩ. Сега нашият ангажимент има за цел да оправи нещата“, каза той малко преди откриването на изложението в Детройт. В сряда Мюлер ще дискутира с директора на американската екологична агенция (EPA) Джина МакКарти конкретни предложения за приключването на манипулациите с газовете, поясни самият той. Мениджърът потвърди също, че въпреки съдебните искове за милиарди долари и щетите за имиджа Volkswagen държи на своите инвестиционни планове. За завода Чатануга в щата Тенеси компанията планира да вложи 900 млн. долара. „САЩ са и остават основен пазар за концерна“.

Източник: Ройтерс

Азия

Китай ще се сблъска със сериозни трудности да постигне икономически растеж от 6,5% за периода 2016-2020 г. заради забавянето на глобалното търсене и нарастващите разходи за труд в страната. За това предупреждава Ли Уей, председател на Научния център по развитие към Държавния съвет, съобщава китайското издание China Securities Journal. „През последните 30 години на реформи и отваряне на икономиката брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай отчиташе годишен растеж от порядъка на 10 на сто. В сравнение с това 6,5% не е много, но ще бъде изключително трудно да се постигне този темп на растеж“, коментира Ли. Основните фактори, които въздействат на китайската икономика в момента, са забавянето на световната икономика, нарастващите разходи за труд в Китай, които се отразяват на конкурентоспособността на страната, както и засилващите се опасения за състоянието на околната среда. Последното означава, че Пекин не може да индустриализира обработваема зема със същите темпове.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
11.01.2016
Dow Jones Industrial
16 398.57 (52.12)
Nasdaq Composite
4 637.99 (-5.64)
Стокови борси
11.01.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)30.62
Heating oil ($US/gal.)1.0000
Natural gas ($US/mmbtu)2.3300
Unleaded gas ($US/gal.)1.0900
Gold ($US/Troy Oz.)1 095.20
Silver ($US/Troy Oz.)13.83
Platinum ($US/Troy Oz.)838.60
Hogs (cents/lb.)59.88
Live cattle (cents/lb.)132.02

       Опознай България

Света мъченица Татяна

Света мъченица Татяна произлиза от знатно и богато римско семейство, дъщеря на един от най-известните римски префекти. Изцяло проникната от християнската вяра, Татяна била посветена за дяконеса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се отказала от светските радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин още повече засияла като достойна за мъченически светец. След смъртта на жестокия император Хелиогабал управлението поел император Александър Север. Императорът не бил убеден последовател на Христовата вяра и в двореца си държал статуи на Христос, Аполон, Авраам и Орфей. Без да гледа на знатното положение на Татяна и на нейния безукорен живот, императорът наредил да бъде заведена в храма на Аполон, за да принесе жертва. Девойката не само отказала да стори това, но по нейната молитва идолът се сгромолясал и се разбил на парчета. След напразните увещания на градоначалника да се отрече от Христа, младата Татяна била многократно подлагана на най-свирепи изтезания, като дори изболи очите й и рязали ивици от нейната снага. След всяко мъчение Бог извършвал чудо със Своята изповедница – тя се явявала на другия ден излекувана. Това привеждало в голямо смущение обърканите мъчители. Уморен от нейната несломимост, безмилостният управител наредил да я предадат на изгладнелите зверове, но пуснатият лъв се заумилквал около светата мъченица и ближел кротко нозете й, без да я нарани по никакъв начин. Следвайки езическите си предания, мъчителите на Татяна й отрязали косата, вярвайки, че там се крие магьосничеството й. Накрая, около 225 г. н.е., Татяна и баща й били обезглавени. На 12 януари Църквата почита паметта на светицата и всички, носещи името Таня и Татяна, празнуват своя имен ден.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.01.2016
Българска версия: 27823, Английска версия: 3041

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999