Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 22 октомври 2019 г., брой 5063
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.10.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27607
USD   1.75050
CHF   1.77770
EUR/USD   1.1173*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

Как да поддържаме
съоръжения и сгради?
Как да осигурим
безопасни условия на работа?
Как да финансираме
внедряване на иновации?
Лектори от 7 държави
До 31.10 – отстъпки
Регистрирайте се
на www.viaexpo.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България се намира на четвърто място в Европейския съюз по бюджетен излишък за 2018 г., отчитат от Евростат. Постигнато е положително салдо в размер на 1.8% от брутния вътрешен продукт (БВП), или 1.9 млрд. лв. Европейската статистическа служба измерва бюджетното салдо на начислена основа, т.е. тя включва и бъдещите вземания, които са осчетоводени в рамките на миналата бюджетна година, но са получени през тази. Става въпрос основно за европейски средства. Данните на Министерството на финансите към 31 декември 2018 г. показаха, че на касова основа, т.е. измервайки средствата, постъпили и платени от бюджета в рамките на миналата година, излишъкът е 137 млн. лв., или 0.1% от БВП. За един месец тогава - през декември, бяха изхарчени близо 2.8 млрд. лв. от трупания през цялата година излишък. Сега данните на Евростат показват, че 14 от 28-те държави членки на Европейския съюз имат бюджетен излишък за 2018 г.

Източник: economic.bg

От 1 юли 2020 г. пенсиите ще се осъвременят с 6.7%. Таванът на пенсиите остава 1200 лв. Максималният осигурителен доход също остава 3000 лв., след като тази година бе ударно вдигнат на това ниво от 2600 лв. м.г., предвижда проектът на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Промени в начина на изплащане на болничните няма да има - първите три дни ще се плащат от работодателя, а от четвъртия ден ще поема НОИ. Засега липсва информация дали с преходните и заключителни разпоредби управляващите ще наложат някакви ограничения върху броя на дните. За такъв вариант говори наскоро на обществена дискусия по темата социалният министър Бисер Петков. Според него едно от възможните решения за ограничаване на фалшивите болнични е съкращаване на периода, в който личните лекари могат да издават болнични в рамките на една година. Сега той е 40 дни, а според социалния министър може да стане седем или 15. Не се планира промяна и в размера на обезщетението за безработица - минималното дневно обезщетение за безработица ще е 9 лв., а максималното - 74.29 лв.

Източник: Сега

 
Дружества
Строителство на хидротехнически съоръжения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Интерпром ООД - София   43 267  
  2   Станилов ЕООД - София   41 831  
  3   Хидроенергийна компания АД - Благоевград   26 852  
  4   Акватек ЕООД - Варна   11 069  
  5   ХЕК Солар ЕООД - Благоевград   9 441  
  6   Драгиев и Ко ООД - Пловдив   9 320  
  7   Гелак ООД - София   7 879  
  8   Водстрой Пловдив АД - Пловдив   7 801  
  9   Аква Системс ЕАД - Бургас   7 458  
  10   САД С.А. - Клон България - София   4 659  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 21.10.2019
  Обща стойност (BGN): 245 099.28  
Брой търгувани компании: 30
Premium 19 332.53
Standard 213 780.74
АДСИЦ 10 462.50
Структурирани 1 523.51
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив -6.90 %
БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София 2.53 %
BaSE - Акции: 416 088.00
BaSE - АДСИЦ: 4 130.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Рамково споразумение за сътрудничество подписаха Българската стопанска камара (БСК) и Клъстер „Аерокосмически технологии, изследвания и приложения“ (CASTRA). Подписи под документа поставиха председателят на БСК Радосвет Радев и изпълнителният директор на CASTRA Веселин Василев. Целта на споразумението е двете организации да си сътрудничат за подпомагане на процесите на развитие на науката и технологиите в космическия сектор, популяризиране достиженията и потенциала на високотехнологичната икономика и развитието на космическия сектор, увеличаване на инвестициите в областта на космическите изследвания, взаимодействие с държавните органи за разработване и изпълнение на национална политика и стратегия за развитие на космическите технологии и създаване на условия за членство на България в Европейската космическа агенция (ЕКА).

Източник: БСК

"Булгартрансгаз" откри разширението на "Балкански поток" в участъка от българо-турската граница до компресорната станция "Странджа". Трасето включва 11 км новоизграден газопровод. Дружеството е инвестирало 75 млн.лв. за шест месеца в разширението на газопреносната мрежа и компресорна станция "Странджа". Преди месец държавата сключи контракта за изграждането на самия газопровод от българо-турската до българо-сръбската граница. Това стана след като Върховният административен съд отстрани пречката пред процедурата на стойност 1.102 млрд. евро без ДДС. Тази възможност се откри, като компанията "Комплишмънт Дивелъпмънт" оттегли жалбата си срещу първоначално избрания саудитски консорциум "Аркад" – ГРРБ. 474-километровото трасе на "Турски поток" трябва да бъде завършено за 615 календарни дни от датата на сключването на договора. В рамките на първите 250 дни трябва да бъде изградена линейна инфраструктура с приблизителна дължина 308 километра.

Източник: Банкеръ

Четири общини - София, Русе, Стара Загора и Враца, са подписали договори за модернизиране на автопарка на обществения си транспорт, като общата сума по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), която ще получат, е близо 385 млн. лв. На 8 октомври дружеството „Общински транспорт Русе“ пусна поръчка за общо 35 електрически автобуса, финансирани по ОПОС, за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината. Общата стойност на поръчката е 36.3 млн. лв. без ДДС. Тя включва доставката на 20 нови 10-метрови електробуса и монтаж на зарядни станции за тях. На 10 октомври 2019 г. министърът на екологията Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на Столична община Ирина Савина и изпълнителните директори на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД подписаха три договора за доставка на екологични транспортни средства за София. Общият размер на инвестициите е 261.4 млн. лв., като Оперативна програма „Околна среда” (2014-2020 г.) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 млн. лв. С изпълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 137 електрически превозни средства за обществения транспорт в столицата. Подписани са още два договора по ОПОС – с общините Враца и Стара Загора, за доставка на електрически превозни средства. За 32 млн. лв. без ДДС, 26 млн. лв. от които са безвъзмездно финансирани по ОПОС, градският транспорт на Враца ще получи 13 нови електрически автобуса и 9 тролейбуса.

Източник: economic.bg

Започва поетапното строителство на 13,4 км от път I-1 (E-79) Мездра – Ботевград, лот 2 от км 161 до км 174. Строителството на близо 33 км от пътя между Мездра и Ботевград е обособено в два участъка - лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,4 км/. Изпълнител на лот 2 е ДЗЗД „МБ ЛОТ 2-2019“, с участници: „Европейски пътища“ АД„Водно строителство-Благоевград“ АД и Вахостав-СК, а.с. Стойността на договора е 266 975 906.88 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява „МБ Консулт“ ДЗЗД, в което са: „Контпас“ ЕООД, „Строл – 2000“ АД, „Ен Ар Консулт“ ЕООД, „План Инвест Пловдив“ ЕООД и „Арибал“ ООД. Техният договор е за 2 316 600 лв. с ДДС. За лот 1, който е 19,3 км (от км 174 до км 194), има подписан договор за строител и надзор. Изпълнител е Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“, с участници: „Геострой“ и „Пътстрой-92“. Стойността на договора е 159 599 936, 26 лв. с ДДС. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Мездра Консулт“, в което са: „Трансконсулт – БГ“ ООД и „Рутекс“ ООД. Техният договор е за 1 476 000 лв. с ДДС. Направлението Видин – Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и регионалното министерство до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.

Източник: Банкеръ

"БДЖ-Пътнически превози" обяви обществена поръчка за производство и доставка на 40 нови пътнически вагона. От документацията към обществената поръчка се вижда, че 14 от вагоните ще са обикновени второкласни, 8 – второкласни, но специално пригодени за превоз на хора с увреждания и намалена подвижност, 10 първокласни вагона, както и 8 вагона-бистра. Включени и доставката на два стенда за контрол и изпитване на спирачните системи на вагоните, техническо обслужване на всички 40 вагона за целия гаранционен срок, както и обучение на 14 души персонал по поддръжката им. Прогнозната стойност на поръчката е 76,7 млн. лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти – 18 ноември 2019 г.

Източник: Дума       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

За развитие на аерокосмическите технологии и бизнес ще си сътрудничат БСК и CASTRA


Предстоящи събития

22 октомври: Втори регионален форум за социално предприемачество - Благоевград

22 октомври: Дискусия „Проблеми на информационната сигурност“

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2019

23 октомври: Семинар „Управление по околната среда в МСП (EN ISO 14001:2015)“

28-31 октомври: Бързи интервюта срещат топ работодатели с квалифицирани кадри в София, Пловдив и Варна

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“

14 октомври – 19 ноември: Kонкурс за детска рисунка на тема "Искам да бъда..."


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA Security - 26 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 9 ноември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 30 ноември 2019, съботно-неделен
ССNА 2 - 1 декември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Бундесбанк прогнозира, че икономиката на Германия може да се свие отново през третото тримесечие, но Бундесбанк не вижда риск от дълбока рецесия във водещата европейска икономика. Въпреки че експортно ориентираните отрасли продължават да страдат, а показателите за бизнес доверие не предполагат непосредствен позитивен обрат, секторите, насочени към вътрешното търсене, все още вървят добре, се посочва в редовния месечен доклад на централната банка. Бундесбанк обаче допълни, че се увеличават рисковете, че слабостта в експортно-ориентираната индустрия може да се прехвърли и към останалите сектори на германската икономика и по-специално към вътрешното търсене. "Икономическото производство в Германия би могло отново да се сви през третото тримесечие на настоящата година", посочи централна банка, което би означавало, че немската икономика ще се окаже в "техническа рецесия", след като и през второто тримесечие БВП се понижи с 0,1 на сто.

Източник: Xinhua

Америка

Управляващите в Канада ще останат на власт, като либералите на премиера Джъстин Трюдо ще формират правителство на малцинството. По първоначални данни либералите водят в 146 от 304 избирателни окръга. За да формират правителство на мнозинството те се нуждаят от 170 депутати. Партията на премиера Трюдо остава първа политическа сила, но ще е в отслабена позиция и ще разчита на подкрепа от левите партии в опозиция, за да прокарва ключови закони в 338-местния парламент. Основната опозиция на либералите - консерваторите, засега водят в 118 избирателни окръга. Избирателната система на Канада не дава места в парламента пропорционално на процента от гласоподавателите, подкрепили дадена партия.

Източник: BBC

Азия

Китайските политици се подготвят през идните седмици да проведат две срещи, които ще са от ключово значение за икономическата и финансовата политика на страната. Предстоящите заседания идват на фона на ново доказателство, че по-скоро рано, отколкото късно, процентът на нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) ще започва с 5. Най-новите данни от Китай, представени миналия петък, показаха, че икономиката на страната е отбеляза растеж от 6% - най-слабото повишение от почти 30 години насам. Същевременно ръстът на инвестициите остава прекалено бърз, за да се разчита на него за подобряване на китайската икономика напред в бъдещето. Гуверньорът на китайската централна банка И Ган реагира на новите данни не чрез намек, че се задават по-големи икономически стимули, а чрез напомняне към инвеститорите, че фокусът на Китай остава върху задачата натрупалите се лоши дългове да останат под контрол.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
21.10.2019
Dow Jones Industrial
26 827.64 (57.44)
Nasdaq Composite
8 162.99 (73.44)
Стокови борси
21.10.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.46
Heating oil ($US/gal.)1.9200
Natural gas ($US/mmbtu)2.2400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5600
Gold ($US/Troy Oz.)1 487.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.56
Platinum ($US/Troy Oz.)892.60
Hogs (cents/lb.)67.82
Live cattle (cents/lb.)113.88

       Опознай България

Село Дебелт

Село Дебелт се намира на 25 км от Бургас. Селото съществува още по времето на Римската империя. Тогава се е казвало Деултум (означава място между два бряга) и е било езерно пристанище на Римска Tракия и част от военната колония Флавия (единствената римска колония по нашите земи). В околността на селището са направени много археологически разкопки. В резултат на което са намерени останките на древна митница, а сред тях около 60 оловни печата и пломби, по-голямата част, от които са били притежание на византийски сановници, а два от тях на княз Борис I. Също така са разкрити и основите на дворец и стара баня от римско време. Всички предмети са изложени в местния Археологически музей. През 2002 г. археолозите изкопават съкровище, състоящо се от 100 сребърни монети на Константин I, Константин II, както и 3 сребърни медальона. Предполага се, че съкровището е от средата на IV в. През 2005 г.на територията на древния град Деултум е открита църква, в която се предполага, че през 864 г. е покръстен българския княз Борис I.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.10.2019
Българска версия: 29972, Английска версия: 2900

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999