Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 22 декември 2016 г., брой 4372
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД Екипът на БИК Капиталов пазар ЕООД Ви пожелава спорна и успешна 2017 година!

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.12.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32174
USD   1.87682
CHF   1.82976
EUR/USD   1.0421*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Домостроене Инженеринг 2000 АД - Варна
Товарни превози 1 АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Цената на бензина в България последните три месеца се е повишила с 3.54%, или 0.07 лв. за литър. За последните шест месеца бензинът е поскъпнал с 0.09 лв. на литър, или с 4.59%. България продължава да бъде с високи цени на горивата и дори надминава по скъпотия част от по-богатите западни държави. Литърът А 95 у нас струва 0.484 евро, преди да се начислят акциз и ДДС, докато в Полша той е само 0.336 евро, в Чехия е 0.407 евро, а в Австрия - е 0.466 евро. По-евтино - без акциз и ДДС, купуват литър А 95 дори във Великобритания и Швеция, където средните заплати са далеч по-високи от тези у нас.

Източник: Сега

България е вторият производител в света на гъши пастет след Франция, която произвежда годишно 19 000 тона, от които изнася 5000 т. Българският експорт на гъши пастет годишно е 2500 тона, като след страната ни се нарежда Унгария с 2000 тона. Българските производители се опитват да пробият на пазари като Сингапур и Виетнам, без да се обединяват с вече известни френски фирми, както е било досега. Френските производители на традиционния деликатес, чиято консумация нараства рязко по празниците, от дълги години имат добри връзки с партньори в двете източноевропейски страни. Част от продукцията им носи известни френски марки и попада във френските супермаркети. Ако допреди четири години износът е бил само за Франция, сега експортът е намалял на 80%, като останалите 20 на сто се изнасят в Швейцария и Япония, а отскоро Виетнам и Тайланд.

Източник: Дума

Приватизация

Обособени части от "Агенция дипломатически имоти в страната" ЕООД ("АДИС" ЕООД) да бъдат включени в забранителния списък за приватизация, решиха депутатите с приети на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Измененията са внесени от Министерския съвет, като в мотивите на вносителя е записано, че евентуална бъдеща продажба на обособени части от "АДИС" ЕООД ще доведе до затруднения дружеството да изпълнява своята дейност, включително по поети международноправни задължения от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Самото дружество е включено в забранителния списък от 2015 г. и е със 100% държавно участие в капитала. Обособените части, които се предвижда да се включат в забранителния списък за приватизация, са вили, офиси, магазини, гаражи, къщи, сгради и резиденции, разположени в София, както и почивен дом "Златни пясъци" във Варна.

Източник: investor.bg

Дружества
Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   ФЗ Панайотов и Щерев ЕООД - Варна   114 561  
  2   Градус 3 АД - Стара Загора   67 446  
  3   Фураж Росица ЕАД - Разград   66 272  
  4   Бонмикс ЕООД - Ловеч   43 216  
  5   Тракийски фураж ЕООД - Стара Загора   23 402  
  6   Топ Микс ООД - Сливен   14 551  
  7   Владини Трейдинг ЕООД - София   13 366  
  8   Биопродукти България ЕООД - Пловдив   11 292  
  9   Фуражен завод ООД - Търговище   6 348  
  10   Зара Фуражи АД - Стара Загора   6 276  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.12.2016
  Обща стойност (BGN): 1 595 461.76  
Брой търгувани компании: 41
Premium 124 103.62
Standard 1 441 555.30
АДСИЦ 29 802.85
Най-голяма промяна в цените
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София -36.87 %
Алтерко АД - София 4.55 %
BaSE - Акции: 2 020.01
BaSE - АДСИЦ: 102.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Дънди прешъс металс" е открила нова зона с високо съдържание на медно-златна минерализация в мината си в Челопеч, съобщи канадският собственик Dundee Precious Metals (DPM). Откритието е направено в рамките на програмата на компанията за развитие на ресурсите. Като част от концесионните си договори всички добивни дружества правят проучвания, които често увеличават запасите им. Новата зона е разположена в горните нива в западната част на обекта, като проучванията са започнали в средата на миналата година. Анализът на първите два сондажа показва високо съдържание на метали – до 22.09 г злато на тон руда и до 4.26% мед, а резултатите от други два ще станат ясни през януари. За сравнение - минималното съдържание, под което материалът не се смята за руда, е 3 г/тон златен еквивалент. Откритието е важно за компанията, тъй като има потенциал да добави значителни ресурси в близост до съществуващите изработки. Канадската DPM купи предприятието в Челопеч през 2005 г. от ирландската Navan Mining, която фалира. Преди няколко години "Дънди прешъс металс" приключи инвестиционна програма за близо 180 млн. долара, която увеличи капацитета й за добив повече от два пъти до 2 млн. тона руда годишно. Направени бяха и редица други модернизации, включително въвеждането на системата "рудник без капак" (на базата на wi-fi свързаност), която все още е новост и съществува само в няколко обекта по света.

Източник: Капитал

Енемона Ютилитис АД е обявено в несъстоятелност. Решението на Софийски градски съд е от 16 декември 2016 г. Съдът постановява да започне осребряване на имуществото на дружеството, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество. По-рано през годината - на 17 май 2016 г., беше обявена дата на неплатежоспособност от 31 декември 2015 г. Енемона Ютилитис АД е основно дъщерно дружество на Енемона АД. Още през декември 2015 г. частен съдебен изпълнител предложи на търг централната сграда на компанията. Енемона Ютилитис АД търгуваше с електрическа енергия, като беше един от големите играчи на този пазар. По-големите признати кредитори на Енемона Ютилитис АД са Уникредит Булбанк с 13,8 млн. лв., Инвестбанк с 10 млн. лв., НЕК с 4,3 млн. лв., ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД с 1,94 млн. лв., ИНГ Банк Н.В. с 5,63 млн. лв., Електроенергиен системен оператор ЕАД с 939 хил. лв., Енерджи Съплай ЕООД с 2,35 млн. лв., НАП с 1,37 млн. лв. и други.

Източник: investor.bg

Летище Русе, което се намира край с. Щръклево, получи лиценз за летателна площадка за малки самолети. Това е единственото общинско летище в България, след като в края на 2014 г. Министерският съвет реши да го предостави за стопанисване на местната управа. Удостоверението за експлоатационна годност на летателната площадка е издадено от Министерството на транспорта. Общината планира летището да се използва целогодишно. Преди десетилетия на летището, което бе и военна база, се осъществяваха и вътрешни граждански полети. За разлика от други малки летища у нас, пистата там е с бетоново покритие. Предвидено е и зимно почистване. Вече са назначени трима служители. Местната власт очаква да има интерес от логистични компании за карго превози към летището, тъй като Русе има добре развит логистичен център. Освен това аеропортът дава възможност за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и въздушен превоз. Предпоставка за това са атрактивните такси за кацане и престой. Те са в размер на 30 лева за кацане на самолет до три тона и 40 лева - над три тона, като за всеки тон отгоре ще се плащат допълнително 10 лв.

Източник: Сега

Фармацевтичната компания на варненския предприемач Веселин Марешки - Фармхолд АД, ще направи втори опит да се листне на Българската фондова борса (БФБ). Комисията за финансов надзор (КФН) обяви, че удължава до 21 януари 2017 г. срока за представяне на актуализиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд” АД, гр. Варна. Преди една година Комисията отказа окончателно да издаде потвърждение на проспекта за допускане до търговия на варненското дружество. „Фармхолд" е семейна собственост на Марешки, като беше преобразувано от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество през 2015 г. Компанията е с капитал от 1,99 млн. лева. Управител е майката на Веселин Марешки - Веска Марешка. Дружеството е регистрирано с предмет на дейност внос, износ, реекспорт и търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина. Причината за отказа бяха недостатъци в подготвения проспект. Преди това несполучлив опит за листване на БФБ направи и от дистрибуторската компания на Марешки – Фармнет.

Източник: investor.bg

През юни 2017 г. в бившата тютюнева фабрика в София ще отвори врати "Инкубатор за иновации и креативност". Зад името стои проект на дигиталната агенция Athlon, чиято цел е на 800 кв.м. да изгради пространство със споделени високотехнологични лаборатории, център за обучения и лекции, както и споделено работно пространство. В момента се работи по план как, на кого и по какъв ред ще се дава достъп до центъра. Целта е да се създаде творческа екосистема, която да среща хора с общи интерес.Темите, по които инициаторите предвиждат да се работи, са разнообразни - интернет на нещата, роботиката, музиката и озвучаване, различните аудио-визуални решения, дизайн, фотография и дори медицина. Архитектурният проект предвижда пространство с обща площ 800 кв.м. Сред елементите на бъдещия център са лаборатории, оборудвани с последни технологии. В тези пространства ще могат да се създават прототипи на цели завършени продукти - от софтуер и електроника до по-нискотехнологична продукция, пише в прессъобщение, изпратено от компанията инициатор.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Специализиран тренинг за малки и средни предприятия "Иновации чрез дизайн" - 18-19 януари 2016 г., БСК

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти - 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 4 - 21 януари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
30 януари 2017 г., вечерен
CCNA 1 - м. януари 2017 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Търговският излишък на Швейцария се повиши през ноември по-силно от очакваното, но в следствие на доста по-солиден спад на вноса, отколкото на износа, показват данни на Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO). Търговският излишък нарасна през ноември до 3,65 млрд. швейцарски франка от излишък за 2,66 млрд. франка месец по-рано и очаквания за позитивен търговски баланс в размер на 3,56 млрд. франка. Вносът в Швейцария се понижи с цели 4,2% спрямо октомври, когато нарасна с 2,6 на сто, докато износът се сви с 0,4% след негов спад с цели 6,7% месец по-рано, достигайки най-ниско ниво от септември 2015-а година. На годишна база швейцарският експорт се понижи през ноември с 3,75, докато вносът - с 6,1 на сто.

Източник: Reuters

Америка

Американската Вlаскstоnе Grоuр, която е най-голямата компания за управляване на алтернативни активи, затваря своята дъщерна фирма Sеnfіnа Аdvіsоrs две години, след като я създаде. Причина за решението е загубата от 24% на дружеството за 2016 година. Изчисляваната на 1,8 милиарда долара Sеnfіrа е била на минус 6% само са последния месец, пише Вlооmbеrg. "Ситуацията на пазара през 2016 година за хедж фондовете със стратегия за дълги/къси продажби беше безпрецедентна", коментира говорителят на Вlаскstоnе Паула Чирхарт. "Ние направихме това, което е най-добро за интересите на инвеститорите ни с цел да защитим капитала им", допълва тя. Sеnfіnа беше един от най-добре представящите се хедж фондове през миналата година, като отчете растеж от 21% и надхвърли пазарна капитализация от над 1 милиард долара. През февруари 2016 година обаче фирмата записа сериозен спад, както и през последния месец след избора на Доналд Тръмп за нов президент на САЩ.

Източник: Bloomberg

Азия

Производителят на компоненти за електрониката ТDК купува американския производител на чипове ІnvеnSеnsе за 1,3 милиард долара, съобщиха от японската компания. ІnvеnSеnsе е основен доставчик на сензори за движение за ИТ гиганти като Аррlе и Sаmsung Еlесtrоnісs. ТDК ще заплати по $13 за всяка акция на американската компания, се посочва в съобщението. Финансов консултант по тази сделка за ТDК е американската инвестиционна банка Ваnк оf Аmеrіса Меrrіll Lуnсh, а за ІnvеnSеnsе — инвестиционната банка Qаtаlуst Раrtnеrs, отбелязва Rеutеrs. "Бизнесът на ТDК по производството на сензори за движение, който е едно то стратегическите направления за растеж на компанията, може да бъде засилен за сметка на обединяването на технологиите на ТDК, с тези ІnvеnSеnsе", коментира сделката генералният директор на ТDК Сигенао Исигуро.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
21.12.2016
Dow Jones Industrial
19 941.96 (-32.66)
Nasdaq Composite
5 471.43 (-12.51)
Стокови борси
21.12.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.58
Heating oil ($US/gal.)1.6400
Natural gas ($US/mmbtu)3.5800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 131.20
Silver ($US/Troy Oz.)15.92
Platinum ($US/Troy Oz.)916.20
Hogs (cents/lb.)64.88
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Св. Великомъченица Анастасия

На 22 декември българската православна църква отбелязва деня на Св. Великомъченица Анастасия. Родена в Рим в семейството на езичник и християнка, още като дете Анастасия започва да се обучава при известния със своя ум и начетеност християнин Христогон, който освен всичко останало притежавал и безценното богатство на вярата. Именно от него и от своята майка, Анастасия получава познания за истинския Бог. След смъртта на майка й, бащата на Анастасия я омъжва на сила за езичник, който по-късно се удавя в морето. След смъртта му, тя раздава на бедните цялото им имущество. Когато управителят разбрал, че такава видна римлянка се е отказала от езичеството, донесъл за нея на царя. След неуспешни опити да я отклонят от праведната вяра, Анастасия била привързана към четири стълба и изгорена. Мощите й били пресени в Цариград.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.12.2016
Българска версия: 29245, Английска версия: 3020

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999