Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 16 декември 2016 г., брой 4368
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.12.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.33957
USD   1.87718
CHF   1.82226
EUR/USD   1.0419*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Блу Бей Клъб АД - София
Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
Вестител БГ АД - София
Нетуно Риъл Естейт ЕАД - София
Строителна механизация-Варна АД - Варна
Унитранс АД - Радомир
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е на седмо място в Европейския съюз по брой лекари на глава от населението, показват данни от анализ на Евростат за медицинския персонал в Евросъюза през 2014 г. У нас се падат средно по 400 лекари на 100 000 души. На първо място в ЕС по този показател е Гърция с 632 лекари на сто хиляди души. Следва Австрия с 500 лекари на 100 000 души. Преди България са и Португалия, Швеция и Германия. Полша е страната с най-нисък дял на лекари на глава от населението в ЕС - 230 на сто хиляди души. През 2014 г. на основен трудов договор в лечебните заведения в България са практикували 28 842 лекари. Хирурзите са били 6822, общопрактикуващите лекари - 4747, педиатрите - 1459, акушер-гинеколозите - 1449. Жените лекари у нас са над 16 хил., докато мъжете са 12 827. Броят на възрастните лекари над 65 години в България, е превишавал броя на младите лекари до 35 години. Над 65-годишните лекари у нас са били 3555 срещу 2356 млади лекари до 35 години. От Евростат отчитат, че в следващите десетилетия застаряването на населението в ЕС ще бъде голямо предизвикателство за сектора здравеопазване. Търсенето на услуги в тази сфера ще се увеличи драстично, а делът на медиците вероятно ще намалее. В резултат може да има недостиг на персонал в някои медицински специалности или географски зони.

Източник: Сега

През ноември 2016 г. в България са продадени 1983 нови леки автомобила, което е намаление от 7,1 на сто спрямо същия месец на 2015 година, когато са били регистрирани 2134 нови коли, сочи статистиката на Асоциацията на европейските производители на автомобили (ACEA). Спадът обръща тенденцията от последните месеци, когато бе отчитано нарастване на новите регистрации у нас - с над 9% през октомври, с близо 15 на сто през септември и с над 26% през август. Въпреки понижението през ноември новите регистрации на автомобили у нас за 11-те месеца от началото на годината възлизат на 22 815, което е ръст от 7,8% спрямо същия период на миналата година. През ноември 2016 г. регистрацията на нови пътнически автомобили в Европейския съюз отбеляза добри резултати благодарение на солиден растеж на автомобилните продажби в Испания, Франция и Италия. Продажбите на нови пътнически автомобили в ЕС се повиши с 5,8 на сто спрямо ноември 2015 г. след слабо понижение с 0,02% месец по-рано, отбелязва ACEA. Подновеният растеж беше подкрепен от повишение при регистрацията на нови автомобили във всички водещи европейски пазари и по-специално в Испания, където са продадени с 13,5% повече нови коли, Франция - ръст от 8,5 на сто, и Италия - 8,2%. Във Великобритания повишението е с 2,9 на сто, а в Германия - с 1,5%.

Източник: ДумаДружества
Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Асарел Медет АД - Панагюрище   506 355  
  2   Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД - Челопеч   383 422  
  3   Елаците Мед АД - Мирково   305 899  
  4   Горубсо Мадан АД - Мадан   26 622  
  5   Горубсо Кърджали АД - Кърджали   14 210  
  6   Горубсо Златоград АД - Златоград   12 624  
  7   Върба - Батанци АД - Мадан   8 223  
  8   Лъки Инвест АД - Лъки   7 820  
  9   Геопс-Болкан Дрилинг Сервисис ЕООД - Пловдив   4 280  
  10   Селл АД - Мирково   2 619  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.12.2016
  Обща стойност (BGN): 2 739 310.52  
Брой търгувани компании: 45
Premium 301 074.47
Standard 2 087 789.22
АДСИЦ 333 816.59
Структурирани 16 630.25
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София 18.42 %
ИХБ Електрик АД - София -14.29 %
BaSE - Акции: 12 964.05
BaSE - АДСИЦ: 149 984.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ свиква извънредно общо събрание на акционерите с искане за овластяването му за покупка и строителство на офис сграда в София. Става дума за покупка на недвижим имот в район „Лозенец" и изграждане на административна сграда. Тя ще разполага със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост. Сградата ще има 2 подземни и 7 надземни нива, със застроена площ от 1 093 кв. м, с разгъната застроена площ (РЗП) на и над терена от 7 800 кв. м и обща площ (РЗП и подземни нива) от 12 560 кв. м Очакваната стойност за придобиване на проекта е 17,5 млн. лв., а очакваният срок за въвеждане в експлоатация е май 2018 г. Очакваният годишен оперативен доход от сградата е 2 млн. лв. „Придобиването на инвестиционен имот, генериращ дългосрочни приходи, ще подобри качеството на портфейла на „ФеърПлей Пропъртис“ и ще окаже положително въздействие върху печалбата на дружеството“, коментира изпълнителният директор доц. д-р Маню Моравенов.

Източник: investor.bg

До края на 2016 година продажбите на предприятията от групата на Стара планина холд АД ще достигнат близо 186 млн. лв., което би довело до 5.6% ръст, в сравнение с 2015 г., информират от холдинговото дружество. Очакванията са за около 16% ръст на финансовия резултат в бизнес групата и нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 5.15 млн. лв., което дава сигурност, че за 20-а поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга. Предвижда се консолидираните приходи от продажби през 2017 година да надминат пиковите продажби от 2011 година, като достигнат 192.4 млн. лв., което означава ръст от 3.4% спрямо очакванията за 2016 г. Същевременно се предвижда изпреварващ ръст на разходите за труд, което ще доведе до спад на финансовия резултат за 2017 година с около 6% на годишна база. Броят на наетите лица през тази година бе увеличен с 3.7%, а ръстът на средната месечна работна заплата в предприятията от групата е 11% над бизнес плана за 2016 година, докато производителността на труда се е увеличила с 1.9%.

Източник: profit.bg

Промени в състава на съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана бяха приети по време на извънредно общо събрание на акционерите в областната болница поради изтичането на тригодишния му мандат. Общото събрание на акционерите освободи председателя Даниела Владова, досегашен представител на принципала, в лицето на Министерството на здравеопазването, което има мажоритарния дял от капитала на дружеството. Новият председател на тричленния директорски борд на болницата е Светлана Йорданова, която е секретар на Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет. По закон, като държавен служител тя ще работи без възнаграждение начело на Съвета на директорите на монтанската болница. Новият член на съвета е хирургът д-р Красимир Каменов от МБАЛ-Монтана, който встъпва на мястото на Валя Цветкова. За изпълнителен директор на МБАЛ-Монтана е преизбран досегашният директор д-р Тони Тодоров.

Източник: Дарик радио

Инвестиционни посредници и управляващи дружества са изпратили писмо до Комисията за финансов надзор (КФН), в което посочват, че има достатъчно основания да се спре търговото предложение към малките акционери в "Биовет". Търгов предложител е обединението между "Хювефарма" на Кирил Домусчиев и "Опортюнити 2009". Те са в процес на придобиване на останалите около 10% от капитала на производителя на продукти за ветеринарната медицина, които не контролират, за малко над 10 млн. лв. Операцията се финансира със средства на "Хювефарма". След приключване на операцията "Биовет" ще бъде свалено от борсата. От ИП "София интернешънъл секюритис", УД "Елана фонд мениджмънт"УД "Юг маркет фонд мениджмънт" и ИП "Бул тренд брокеридж" посочват, че цената, на която е регистрирано търговото – 15.11 лв. за акция, не е справедлива и накърнява интересите на клиентите им, които са акционери в "Биовет".

Източник: Капитал

Производствената база на фирма „Сити Тех“ в Северната промишлена зона на Бургас е обявена за публична продажба. Частният съдебен изпълнител Делян Николов е обявил за продажба поземлен имот от 7205 кв.м заедно със сградите върху него с начала цена от 355 050 лв. Причината за търга са дългове към „Уникредит Булбанк“. Настоящата продажба на производствения имот на „Сити тех” е първа.       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Специализиран тренинг за малки и средни предприятия "Иновации чрез дизайн" - 18-19 януари 2016 г., БСК

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти - 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 4 - 21 януари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
30 януари 2017 г., вечерен
CCNA 1 - м. януари 2017 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Vоlкswаgеn се похвали с първи ръст на пазара на Стария континент след скандала с вредните емисии, разразил се през септември миналата година. През ноември продажбите на групата в Европа са представлявали 24,8% от общите при ниво от 24,6% за същия период на миналата година, показват данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители. От Vоlкswаgеn отчитат ръст на новите регистрации от 6,3 на сто, като по този начин продажбите за месеците до ноември нарастват с 2,9 на сто. Най-голям принос за възстановяването на групата има скокът от 29% на продажбите на испанския бранд Sеаt, както и нарастването с 6,8% на тези на Аudі. Основната марка на групата - Vоlкswаgеn, е отчела нарастване с 0,8% на продажбите до общо 139 226 автомобила. През третото тримесечие на 2016 година германският концерн отчете, че е получил чиста печалба в размер на 2,34 милиарда евро при загуба за същия период на миналата година от 1,67 милиарда евро. За периода оперативната печалба спада с 4,9% - до 3,31 милиарда евро, а приходите от продажби са нараснали с 1% - до 52 милиарда евро. През деветте месеца на тази година чистата печалба на компанията се е повишила на годишна база с 48,2% - до 5,91 милиарда евро, а оперативната печалба е скочила 2,6 пъти - до 8,65 милиарда евро.

Източник: Bloomberg

Америка

Американската корпорация Gеnеrаl Еlесtrіс обяви в сряда, че ще продаде своето направление за индустриални решения, чиято стойност възлиза на 3 милиарда долара. Крачката е част от амбицията на компанията да се съсредоточи върху основните си бизнес дейности, пише агенция Rеutеrs. Индустриалният конгломерат очаква да повиши цената на около 4 милиарда долара от сделката за направлението, след като по-рано гигантът обяви продажбата и на поделението си, опериращо във водния бизнес, съобщиха от Gеnеrаl Еlесrіс пред инвеститорите на компанията. Бизнесът за индустриални решения на Gеnеrаl Еlесtrіс включва 13 000 служители и 30 завода в световен мащаб.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Японското правителство и поделение на компанията Ніtасhі ще съставят пакет на стойност около 1 трилион йени, за проект на ядрена електроцентрала във Великобритания. Сумата се равнява на 8.5 милиарда долара, а за намерението съобщи служител, участващ в проекта, пред Rеutеrs. Банката за международно сътрудничество и банката за развитие в Страната на изгряващото слънце ще предоставят финансиране за проекта, разкри още длъжностното лице. Плановете дават тласък за проекта на една от няколко нови ядрени централи, планирани да се появят на Острова, като целта е да се заменят старите атомни реактори. Амбицията е да се построи най-малко 5.4-гигавата нова ядрена мощност на две места във Великобритания, като се планира първото съобъжение да е в Уелс. Публикация във вестника Nіккеі посочи, че Ніtасhі ще инвестира около 10 на сто от очакваните 19 милиарда паунда (24 милиарда долара) от стойността на цялостния проект. Представители на Ніtасhі отказаха да коментират въпроса, като обясниха, че сумата не е окончателно обявена.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
15.12.2016
Dow Jones Industrial
19 852.24 (59.71)
Nasdaq Composite
5 456.86 (20.18)
Стокови борси
15.12.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.21
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)3.4300
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 132.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.12
Platinum ($US/Troy Oz.)903.80
Hogs (cents/lb.)62.72
Live cattle (cents/lb.)1.14

       Опознай България

Брестовски манастир Свети Архангел Михаил

Брестовския манастир Свети Архангел Михаил е построен през 1149 година по уникална технология. Днес от него е останала само църквата. Древните майстори споявали камъните с хоросан, напоен с мляко. Предполага се, че слагали още захар и яйца. Манастирът се намира в долината на Стара река в махала Поповска, на 20-ина километра от Симитли, под пътя за село Сухострел. Навремето обителта била опасана със зид, висок 3 и широк 1 метър. Днес зидове са история, от тях са останали само камъни, личат руините и на монашеските килии и приюта за богомолците. Някога манастирът бил много богат. Когато турците завладели България, манастирският добитък бил разпродаден. Отец Гавраил успял да скрие златните монети, но заради това бил изгорен жив. През 1904 година, по време на голямото крупнишко земетресение, манастирът се срутил, но бил възстановен за около две години. През 1964 година Лазар Попгаврилов изградил невъзстановената от земетресението камбанария. Манастирът притежава около 40 стари икони и църковни реликви. Някои от тях са дарени на манастира след възстановяването му от богати и родолюбиви българи. Интересна е голямата бяла мраморна плоча върху пода, на която е изобразен символът на Цариградската патриаршия - двуглав орел с корона. На нея с български букви са изписани имената на дарителите - Златко и Петре.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.12.2016
Българска версия: 29249, Английска версия: 3020

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999