Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 13 декември 2016 г., брой 4365
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(13.12.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.33114
USD   1.84582
CHF   1.81566
EUR/USD   1.0596*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  А Дизайн ООД - София
Енемона Ютилитис АД - София
ЕСТ АД - София
Олд Тауър ЕАД - София
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София
Рот Елта АД - Труд
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Износът на България за трети страни е намалял за година с 10.6% и е възлизал на 11.9 млрд. лева, отчита НСИ за първите десет месеца на 2016-та. През октомври износът на страната се е увеличил с 4.4% спрямо същия месец на предишната година и е възлизал на 1.2 млрд. лева. Основни търговски партньори на България остават Турция, Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.2% от износа за трети страни. При експорта на България за трети страни през десетте месеца на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор "Разнообразни готови продукти" - с 29.9% повече спрямо същия период на миналата година. Най-голям спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" - с 24.5 на сто. Вносът на България от трети страни през периода януари - октомври 2016 г. намалява с 9.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 13.9 млрд. лева. През октомври 2016 г. импортът на България от трети страни се увеличава с 2.4% спрямо съответния месец на предходната година и вълзлиза на 1.5 млрд. лева.

Източник: Банкеръ

През октомври 2016 г. в страната са функционирали 2 021 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 75.8 хил., а на леглата - 160.1 хиляди. В сравнение с октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава на същото ниво, а на леглата в тях нараства с 6.5%, съобщава НСИ. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 881.8 хил., или с 21.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 27.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. През октомври 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.5% от нощувките на чужди граждани и 30.2% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.2 и 35.9%. Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2016 г. се увеличават с 21.6% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 440.0 хиляди. От всички пренощували лица 65.2% са българи, като по-голямата част от тях (64.5%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 152.9 хил., като 70.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 20.6%, като се увеличава с 2.2 процентни пункта в сравнение с октомври 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 22.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 21.7%, и с 1 и 2 звезди - 16.5%. Приходите от нощувки през октомври 2016 г. достигат 44.4 млн. лв., или с 23.5% повече в сравнение с октомври 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 29.2%, така и от български - със 17.6%.

Източник: expert.bgДружества
Рециклиране на отпадъци
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Монбат Рисайклинг ЕАД - София   129 282  
  2   Шийлдс България АД - София   78 327  
  3   Феникс Инверс ООД - София   36 748  
  4   Надин Металс Трейд ЕООД - София   35 030  
  5   Екопак България АД - София   25 035  
  6   Еко Варна ЕАД - Варна   16 247  
  7   Екометал Инженеринг ЕООД - София   12 993  
  8   Ауторек АД - Бургас   8 534  
  9   ВЛФ Айрън АД - София   8 440  
  10   Метарекс ООД - София   7 038  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 12.12.2016
  Обща стойност (BGN): 1 364 731.30  
Брой търгувани компании: 47
Premium 431 946.78
Standard 251 407.17
АДСИЦ 107 851.31
Структурирани 26 614.16
Облигации 546 911.88
Най-голяма промяна в цените
Хидроизомат АД - София 260.90 %
Ризърв Кепитал АДСИЦ - София -22.85 %
BaSE - Акции: 6 789.51

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

ТЕЦ "Марица-изток 2" е внесла малко над 33 млн. лева във фонд "Сигурност", който бе създаден с цел да помага финансово на друга държавна фирма - Националната електрическа компания. До края на годината вноските на дружеството ще надхвърлят 44 млн. лв. Отчисления за фонда в размер на 5% от приходите си плащат всички производители на електроенергия. Те обаче тежат прекомерно на държавния ТЕЦ, тъй като в момента централата е в тежко финансово състояние заради ниските цени на електроенергията, е поискан и заем от Българския енергиен холдинг (БЕХ) в размер на 45 млн. лева, показва още протоколът от заседанието на КЕВР. Финансовото състояние на ТЕЦ "Марица-изток 2" постоянно се влошава, сочат още отчетите на КЕВР. За 2015 г. дружеството е на загуба с около 72 млн. лева, докато година по-рано бе на минус "само" с 35 млн. лева. Прогнозите за 2016 и 2017 г. също не са оптимистични и вещаят нови загуби на централата. За лошото финансово състояние на компанията признават и от енергийния регулатор. Оттам изтъкват, че централата се затруднява да обслужи дори текущите си задължения, но прогнозират по-добри резултати в следващите години и затова одобряват отпускането на заема от БЕХ.

Източник: Сега

LAUNCHub стартира втори фонд. В него ресурсът ще е основно от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), но средства са привлечени и от частни инвеститори. Ще се премине едно ниво нагоре и с повече капитал ще се подкрепя развитието както на досега финансираните компании, така и на други иновативни проекти. Новосъздаденият LAUNCHub Ventures ще разполага с 15 млн. евро от ЕИФ (9 млн. евро при първия фонд), но привлича до момента и още малко над 3 млн. евро от частни инвеститори в България. Така той ще борави с над 18 млн. евро, които да инвестира в до края на 2018 г. Средствата на ЕИФ са част от по-голям план за втора вълна фондове за дялови инвестиции, в които ще бъдат инвестирани общо 150 млн. евро. Досега е отпуснат ресурс на LAUNCHub Ventures и на един друг фонд - BlackPeak Capital, по 15 млн. евро, като предстои да бъдат обявени и останалите проекти.

Източник: Капитал

Най-големият производител на стени за катерене "Уолтопия" чрез своето дъщерно дружество "Фънтопия" и стоящата зад проекта Mentalist "Дигитал нетлорк" обединяват сили, за да създадат следващото поколение развлекателни центрове. "Дигитал нетлорк" влезе в бизнеса с пъзел стаи. От партньорството на компаниите ще бъдат създадени нов тип увеселителни атракции, първата от които в Paradise Center в София. Първата съвместна стая за бягство на "Фънтопия" ще бъде с размер от 50 кв. м. и ще се намира до обновената наскоро стена за катерене в Рaradise Center. Инвестицията е на "Фънтопия", а атракцията ще бъде изградена изцяло от "Менталист", чийто екип ще помага и в по-нататъшното управление на съоражението. Темата на стаята е Ninja и ще бъде открита до края на 2016 г. Идеята е темата и загадките да се сменят на всеки около шест месеца. Потенциал за разпространение "Фънтопия франчайзинг" е дъщерното дружество на "Уолтопия", чиято цел е да оперира развекателни центрове. В момента компанията управлява локации в Канада, САЩ, Малайзия, Израел и България, предстои откриване в Австралия, а броят им е около десет.

Източник: Капитал

Банкови дългове извадиха на публична продан за пореден път половината от един от хотелите в Странджа - “Свети Никола“. Той се намира на входа на Малко Търново и разполага с 14 двойни стаи и механа, а цялостният му архитектурен вид с автентична каменна зидария определено впечатлява. Застроената площ е 349 кв.м., а дворното място – 749 кв.м. Началната цена, от която ще започне търга за 50-те процента от хотела, е 348 502 лв., а процедурата се изпълнява отново по искане на „Уникредит Булбанк“ заради дългове на две фирми - „Форт сайт“ ЕООД и „Марбела трейд“ ЕООД. Първата от компаниите е на Петър Янков, а втората - на Тодорка Желева. Хотелският комплекс се изгради през 2007 година и тогава беше без аналог в цяла Странджа, но в последните години туризмът в Малко Търново значително се разви и се инвестира в много къщи за гости.

Източник: Блиц

В Министерството на туризма са получени официални уведомления от „Алфатур“ АД, „Алфамарина БГ“ ЕООД и „Алфамарина“ ЕООД, с които уведомяват, че и трите дружества са подали в Софийски градски съд молби за откриване на производства по несъстоятелност. Те са вписани в Националния туристически регистър и имат действащи застраховки към днешна дата. „Алфатур“ АД информира, че няма туристи, които в момента се намират зад граница и остават необезпечени вследствие на ситуацията. Всички техни клиенти, които са заплатили пътуване или почивка, следва да предявят иск за плащане към техния застраховател - Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, като предоставят всички платежни документи и договори за услуга. „Алфатур“ АД заявява готовност да окаже съдействие на застрахователя. „Алфамарина БГ“ ЕООД и „Алфамарина“ ЕООД декларират, че към днешна дата нямат сключени действащи договори с потребители, които да се покриват от застраховка „Отговорност на туроператора“. Като основни причини за фалита се посочват революциите в Тунис и Египет и последвалите бомбени атентати в Турция, в резултат на които компанията е загубила основните си дестинации, формиращи 80% от нейния бизнес.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Един от най-големите производители на електроника Рhіlірs се съгласи да продаде мажоритарен дял от своето поделение за осветителни тела на компанията Ароllо Glоbаl Маnаgеmеnt. Крайната цена на сделката е на стойност 2 милиарда долара, след като властите в Америка блокираха споразумението с китайски купувач преди почти една година. Компанията ще получи парични постъпления от 1.5 милиарда долара за поделението Lumіlеds, занимаващо се с LЕD компоненти и автомобилно осветление, а купувачът придобива 80-процентов дял от бизнеса. Рhіlірs ще запази оставащите акции. След като Комисията по чуждестранни инвестиции в САЩ блокира планираната за 2,8 милиарда долара покупка от китайската Gо Sсаlе Саріtаl през януари, главният изпълнителен директор Франс ван Хутен заяви, че ще приеме по-ниска оферта като по-безопасен залог. "Това е доста по-различна сделка", заяви по време на телефонен разговор в понеделник ван Хутен. Стойността на предприятието "очевидно е спънка. Ние сме уверени, че този път ще успеем, тъй като Ароllо е американски купувач", допълни шефът на Рhіlірs. Акциите на компанията паднаха с 28 цента или 1 на сто до 27.75 евро по време на търговията в Амстердам. Активите записаха успех от 18 на сто от началото на годината.

Източник: Bloomberg

Америка

Американският ИТ гигант Dеll Тесhnоlоgіеs съобщи за 28% ръст на приходите за първото финансово тримесечие след поглъщането на ЕМС. В периода август-октомври, който е трето тримесечие за финансовата 2017 година на Dеll, приходите на компанията възлизат на 16,2 млрд. долара, спрямо $12,7 млрд. година по-рано. Същевременно, чистата загуба на Dеll е нараснала от $180 млн. до $2 млрд., в резултат на разходите за преструктуриране, наложено от покупката на ЕМС за $67 милиарда. Подразделението Dеll Сlіеnt Sоlutіоns Grоuр, посветено на бизнеса с персонални компютри, повишава приходите си с 3% до 9,2 млрд. долара. Това е най-високият ръст за последните осем тримесечия и се дължи в голяма степен на увеличените с 12% продажби на потребителски РС. По данни на ІDС, пазарният дял на Dеll при РС-тата възлиза на 15,8%. Компанията заема трето място в света след Lеnоvо с 21,3% и НР Іnс. с 21,2%. Dеll държи 17,8% от пазара, като отстъпва на Неwlеtt Раскаrd Еntеrрrіsе, която има 25,9%. През тримесечието Dеll е заработила над 3 млрд. долара от дискови хранилища, което е с 462% ръст на годишна база.

Източник: Reuters

Азия

Китайската икономика показа сигурен знак, че излиза от кризата. И ето защо - статистиката за търговията на азиатската държава би всички прогнози и нейните добри резултати са оптимистичен знак не само за втората по големина икономика, но и световното търсене като цяло. Данните показват, че вносът и износът, изчислени в долари, са поскъпнали в сравнение с предходната година, като това се случва за първи път от октомври 2014 година. Експортът е нараснал с 0,1%, което отчита значителен напредък след спад от 7,3 на сто и очаквания за такъв от 5 на сто. За първи път от март тази година обемът на износа е нараснал на годишна база. В същото време импортът е скочил с 6,7% на годишна база, което отчита най-бързата експанзия от септември 2014 година, пише Вusіnеss Іnsіdеr. Сериозен принос за тези резултати има търговията на мед, суров нефт, желязо и въглища, която регистрира значителен ръст. В стойностно изражение вносът леко изпреварва износът, като търговският излишък на Китай се е свил до 44,61 милиарда долара през октомври.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
12.12.2016
Dow Jones Industrial
19 796.43 (39.58)
Nasdaq Composite
5 412.54 (-31.96)
Стокови борси
12.12.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.67
Heating oil ($US/gal.)1.6700
Natural gas ($US/mmbtu)3.5100
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 163.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.14
Platinum ($US/Troy Oz.)929.70
Hogs (cents/lb.)62.10
Live cattle (cents/lb.)1.13

       Опознай България

Адриана Будевска (1878-1955)

Адриана Будевска е българска актриса, един от основоположниците на професионалния театър в България. Тя е родена на 13 декември 1878 г. в Добрич. Завършва гимназия във Варна и след конкурс, е изпратена като стипендиантка в Малий театър в Москва. След завършване на четиригодишното обучение тя се завръща в България през 1899 г. и дебютира в ролята на Василиса Мелентиева в едноименната пиеса на Александър Николаевич Островский в столичната трупа „Сълза и смях“. От 1906 до 1926 година играе само в Народния театър. Неин съпруг е Христо Ганчев — един от създателите на българския професионален театър. През 1926 г. е уволнена и повече от 10 години, в разцвета на творчески сили, стои извън сцената, а през 1937 г. заминава за Аржентина при своя син, откъдето се завръща през 1948 година. На 20 февруари 1949 г. българската общественост чества с подобаваща тържественост нейната 70-годишнина. Адриана Будевска допринася българският театър да се приобщи към реалистичните традиции на руския театър и да се насочи към класическия репертоар. Тя изиграва с лекота световноизвестни роли. Тя е първата българска актриса, която се осмелява да се разголи на сцената. Това става през януари 1921 година в Народния театър. Адриана играе Далила от едноименната драма на Владимир Мусаков. Будевска е разсъблечена, но с мярка. Тя се появява на сцената със зашеметяващ прозрачен костюм, обсипан с бели и черни перли и аквамарини. Умира на 9 декември 1955 г. в София. На нейно име е наречен драматичният театър в Бургас. (Снимка: paper.standartnews.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.12.2016
Българска версия: 29216, Английска версия: 3020

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999