Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 08 декември 2016 г., брой 4362
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(08.12.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29841
USD   1.82277
CHF   1.80527
EUR/USD   1.0730*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Еко агро АД - Оброчище
Експат Бета АДСИЦ - София
И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
Катдис АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За 2017 г. излъченият нов представител като представител на работодателите в Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна реформа, известен с наименованието Сребърен фонд, е програмният директор на Българска стопанска камара (БСК) Жечко Димитров. Това реши Министерски съвет на провелото се заседание. УС на Сребърния фонд е 9-членен, като негови председател и заместник-председател по право са министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика. Общият паричен ресурс на фонда към 30.11.2016 г. е в размер на 2,655 млрд. лв., от които 2,64 млрд. лв. са оформени в годишен депозит в БНБ с решение на Управителния съвет на фонда. По същото време на миналата година във фонда е имало 2,534 млрд. лв.

Източник: investor.bg

Министри и чиновници са успели да изпълнят едва 16% от общо 118 мерки за подобряване на бизнес средата. 19 от мерките са изпълнени, 78 са в процес на изпълнение с неясен финал, а по 21 от тях изпълнението дори не е започнало. Изпълнените мерки са свързани с промени в Закона за устройство на територията и в Закона за професионалното образование и обучение, актуализирането на наредбата за здравословни и безопасни условия на труд при строителство и др. Планът за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, които възпрепятстват нарастването на инвестициите показва, че законодателството се нуждае от сериозен ремонт, който ще гарантира облекчени бизнес правила за инвеститорите - български или чуждестранни. В него са изредени нормативите, които се нуждаят от промяна, и причините за това. Така например в Закона за енергетиката трябва да се въведе писмен мотивиран отказ за присъединяване при невъзможност за свързване към мрежата.

Източник: СегаДружества
Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Балкантекс ЕАД - София   66 721  
  2   Марс Армор ООД - Костинброд   48 984  
  3   Балконф ЕООД - Варна   32 659  
  4   Р.Б.О. ЕООД - Враца   9 837  
  5   ХКС ЕООД - Кърналово   9 665  
  6   Катерини Текстил ООД - Перник   8 069  
  7   Делена ДД ЕООД - Хасково   7 473  
  8   Белтарт ЕООД - Голямо Враново   7 086  
  9   Блу пойнт ЕАД - Перник   6 897  
  10   Козмос Текстил ЕООД - София   6 360  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 07.12.2016
  Обща стойност (BGN): 5 020 636.68  
Брой търгувани компании: 52
Premium 373 981.30
Standard 3 490 621.94
АДСИЦ 942 064.20
Структурирани 63 849.24
Облигации 150 120.00
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -17.76 %
Унипак АД - Павликени 11.77 %
BaSE - Акции: 5 852.71
BaSE - АДСИЦ: 2 112.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Георги Карааргиров, ръководител на ИТ екипа на високотехнологичната МБАЛ „Света Марина" - Плевен e победителят в категория „Иновации" на престижния конкурс „ИТ мениджър на годината", 2016. Той получи и още едно отличие - специалната награда, учредена в памет на Явор Димитров, един от основателите на клуба на ИТ мениджърите на България, която се връчва в подкрепа на иновациите и развитието на младите хора. Г-н Юрий Генов, председател на Управителния съвет на Клуба на мениджърите на информационни технологии в България връчи на Георги Карааргиров почетната статуетка на „ИТ мениджър на годината", изобразяваща Хермес, гръцкият бог-предвестник на новостите, специален плакет и грамота. Официалната церемония по награждаването на отличилите се в различните категории на конкурса се състоя в столичния хотел „Балкан" на 7 декември. След гласуване, в което участваха 31 от членовете на Клуба на ИТ мениджърите в България, с най-много гласове бяха номинирани девет ИТ мениджъри в три категории - Мениджмънт, Иновации и Ефективност. Трима от тях бяха обявени за „ИТ Мениджър" на България за 2016 г. в своята категория.

Източник: Дарик радио

Два парцела с обща площ от близо 60 хил. кв.м в София, собственост на Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ), се продават от частен съдебен изпълнител за 24.2 млн. лв. Производството е по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който урежда събирането на публични вземания. Върху двата имота има ипотека и възбрани, включително от други съдебни изпълнители. Самата продажба ще стане чрез търгове с тайно наддаване. Имотите се намират в местността Задгарова артерия на столицата и включват два парцела с площ 31 311 кв.м и 27 836 кв.м. Частен съдебен изпълнител е обявил начална цена от 12.8 млн. лв. за първия и 11.4 млн. лв. за втория. Сумите не включват ДДС, но данъкът е дължим, като данъчната основа ще бъде определена след приключване на публичната продан. Върху имотите има договорна ипотека в полза на Обединена българска банка.

Източник: Капитал

Общинското дружество "Чистота-Искър" ще бъде преструктурирано от ООД в акционерно дружество. Това предложиха съветници от ГЕРБ в Столичния общински съвет. Досега дружеството се управляваше от един човек, а сега ръководството му ще се поеме от тричленен борд. Предложено е в него да влязат сегашният директор Джоанна Димитрова и настоящият контрольор Даниел Господинов. За трети човек в управляващия орган е предложен Калоян Михайлов. Резултатите от проверките на общинския вътрешен одит в дружеството показват, че има открити нередности, свързани с превъзлагане от "Чистота-Искър" на външни фирми на обществени поръчки, които общинското дружество е получило по право от Столичната община. През последните години "Чистота-Искър" периодично бе разтърсвана от скандали, а директорите й се сменят често.

Източник: Дума

Проектът за ферма за производство на калкан във Варна вече има разрешително за строеж и досега в нeго са инвестирани около 1.75 млн. евро, съобщи Стоян Сариев, собственик на "Стоянстрой". Проектът под Аспаруховия мост във Варна беше представен преди две години, но по него има известно забавяне. Първоначалната стойност на фермата за калкан е 6 млн. евро, но след старта на проекта през 2014 г. Сариев разширява обхвата на бъдещето си предприятие за калкан и с люпилня за малки рибки, която ще струва допълнително още 2 милиона евро. Първоначално е било предвидено те да бъдат внасяни от европейски страни, но преценката на инвеститора е, че с това разширение производствените му разходи ще намалеят значително, а сигурността на производствения процес ще нарасне. Към проекта има интерес от турски инвеститор, но ще се разчита и на еврофинансиране

Източник: Капитал

50 милиона лева икономии на година ще реализира Националната електрическа компания в следствие на намаляването на цената за разполагаемост на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ („Марица Изток 1“) с 14%, което влезе в сила през май 2016 г., заяви Оливие Маркет, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България. Намалението на цената влезе в сила незабавно, след като НЕК изплати всичките си просрочени задължения към ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, които възлизаха на 309 млн. евро. НЕК се разплаща навреме и няма просрочени задължения, обясниха от ЕЙ И ЕС България. Веднага след получаването на просрочените плащания от НЕК ЕЙ И ЕС е погасила и своите задължения към мини „Марица Изток“ в размер на 51 милиона евро. До октомври 2016 г. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е произвела 2,3 TWh електроенергия, за които са консумирани 3,8 млн. тона въглища.

Източник: expert.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК „2016 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“!


Предстоящи събития

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“

Възможности за търговия на български стоки и услуги през електронната платформа и логистична мрежа на Алибаба Груп

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Преструктурирането на швейцарската Credit Suisse продължава с допълнително орязване на разходите. Главният изпълнителен директор на банката Тиджан Тиам е заявил, че ще ореже още 1 млрд. долара разходи през 2018 г. Това се дължи на по-ниските очаквания за инвестиционното банкиране и управлението на активи, които спъват консолидираните резултати. Глобалното управление на активи пък се очаква да намери пазар сред местните нови богати клиенти и да донесе 1.6 млрд. долара към печалбата на банката. Акциите на компанията поскъпнаха с над 8% на борсата в Цюрих въпреки понижените очаквания за печалбата на компанията през финансовата 2018 г. През 2016 г. от банката са съкратени 6050 служители. Свиването на персонала генерира разходи за компанията. През следващата година се очаква Credit Suisse да похарчи нови 600 млн. долара за преструктуриране, голяма част от които за изплащане на обезщетения на служители. През 2018 г. сумата им се очаква да бъде свита наполовина. От идването на Тиам досега акциите на Credit Suisse са изгубили 40% от стойността си.

Източник: CNBC

Америка

Google планира да купи достатъчно енергия от възобновяеми енергийни източници през следващата година и по този начин да осигури изцяло нуждите на всички свои центрове за данни и офисите си по целия свят. Това е един от най-големите жестове на американската интернет компания в подкрепа на борбата с изменението на климата. Компанията е увеличила потреблението на енергия значително през последните години – в момента консумира 2600 мегаватчаса от ВЕИ източници по сключени договори. Това е 10 пъти повече от количеството енергия, необходимо през 2010 г. за захранването на центровете й за данни, които са най-големият потребител на енергия за компанията. Google започна да купува енергия от ВЕИ от 2010 г. и през миналата година е имала подписани дългосрочни договори за такива доставки, които да задоволят 44% от енергийните й нужди. Скокът до 100% енергия от ВЕИ е в резултат на падащите цени и по-голямото предлагане. Това принуди Google да прибегне до споразумения с различни мрежи, които да гарантират, че купуваната енергия е произведена от възобновяеми източници.

Източник: FT

Азия

На срещата с представители на частния бизнес от Китай, която се проведе в понеделник, китайският премиер Ли Къцян призова за по-активното им участие в предприемачеството и иновациите, както и да дадат своя принос за националното и социално развитие. Ли призова участниците в срещата да използват възможностите за бизнес, за да създадат нови работни места и да предоставят стоки и услуги, които отговарят на търсенето. Индивидуалния бизнес и частните фирми са важна част от социалистическата пазарна икономика, заяви премиерът, добавяйки, че те създават 40% от работните места и играят значителна роля в стимулирането на растежа. Ли Къцян призова и местните власти да изпълняват държавните мерки, които насърчават развитието на индивидуалния и частния бизнес, както и да осигурят по-ефективен надзор и по-добри услуги чрез въвеждането на реформи за по-прозрачен бизнес.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
07.12.2016
Dow Jones Industrial
19 549.62 (297.84)
Nasdaq Composite
5 393.76 (60.76)
Стокови борси
07.12.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.86
Heating oil ($US/gal.)1.6100
Natural gas ($US/mmbtu)3.6100
Unleaded gas ($US/gal.)1.5100
Gold ($US/Troy Oz.)1 179.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.24
Platinum ($US/Troy Oz.)949.00
Hogs (cents/lb.)53.90
Live cattle (cents/lb.)1.11

       Опознай България

Празник на българските студенти

На 8 декември празнуват всички български студенти. Началото на този празник е тясно свързано с първото и до 1920 г. единствено висше учебно заведение в България – Софийския университет “Св. Климент Охридски”. През 1903 г. за първи път е отбелязан празникът по повод 15 години от създаването на университета. Първоначално се е празнувал на 25 ноември - денят на свети Климент Охридски, един от Светите Седмочисленици и патрон на Софийския университет, който традиционно се счита за покровител на българското висше образование. На 31 март 1916 г. българската администрация преминава към Григорианския календар. Понеже Българската православна църква продължава да използва Юлианския календар (до 1968 г.), датата на празника се измества с 13 дни напред и се чества на 8 декември. Празникът е отменен след 1944 г. и е заменен със Международния ден на студентската солидарност на 17 ноември. През 1962 г. празникът на университета на 8 декември е възстановен. На 28 октомври 1994 г. Съветът на ректорите на висшите училища обявява 8 декември за неучебен ден и за празник на всички студенти в България.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.12.2016
Българска версия: 29218, Английска версия: 3020

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999