Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 05 декември 2016 г., брой 4359
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(05.12.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32000
USD   1.83784
CHF   1.81921
EUR/USD   1.0642*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Астерион България АД - София
Джаннини ЕАД - София
Елпром АНН АД - Петрич
Интертур и спа АД - Бургас
Исторически парк АД - Варна
ЛМ ЕООД - Луковит
Мадара Юръп АД - Варна
Мария ММ АД - Пловдив
Обединена българска банка АД - София
Професионален волейболен клуб ЦСКА АД - София
Строл 1000 АД - София
Хранене за всички 96 АД - Плевен
Черноморски холдинг АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България запазва рейтинга си от BBB-, определен от агенция Fitch, и BB+, даден от Standard and Poors, и в двата случая със стабилна перспектива. И двата рейтинга остават едно ниво под инвестиционния.Кредитният рейтинг на страната се поддържа от стабилните публични финанси и намалението на външната задлъжнялост, се казва в съобщенията и на двете компании. Липсата на правителство обаче ще забави необходимите структурни реформи, които са необходими, за да се увеличи брутният вътрешен продукт на глава от населението, който е сред основните фактори рейтингът да стои на едно ниво от няколко години. Евентуална продължителна политическа нестабилност може да натежи върху икономическите фактори, споменават още Fitch. Fitch още припомня, че от 2009 г. насам България е имала пет различни правителства, което е слабост за страната.

Източник: Капитал

Парламентът прие промените на второ четене Закона за чужденците в Република България. С тях се въвежда изискване спрямо лицата, кандидатстващи за визи за дългосрочно пребиваване на основание, че осъществяват търговска дейност в страната, разкритите 10 работни места да са на пълно работно време. Целта е право на продължително или постоянно пребиваване в страната да могат да получават само лица, които в действителност осъществяват търговска дейност. Въвеждат се по-строги изисквания и по отношение на лицата, които кандидатстват за виза за дългосрочно пребиваване в качеството си на представители на чуждестранни търговски дружества. Възстановява се и законовата възможност за продължаване срока на пребиваване на чужденец, който вече се намира на територията на страната, но не може да я напусне поради причини, за които той не носи отговорност.

Източник: econ.bgКонцесии

Македонският рудник за олово и цинк в Крива Паланка заработи отново, след като беше взет на концесия от българската компания "Минстрой". За целта българската компания е основала в Македония фирмата "Булмак 2016", която получи разрешение за експлоатация на рудника. Тази компания стопанисва от лятото още един македонски рудник, като общата годишна концесия е два милиона евро. В двата рудника се очаква да бъдат инвестирани 20 милиона евро.

Източник: БНР

Дружества
Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Калинел ЕООД - Троян   94 916  
  2   Яна АД - Бургас   61 324  
  3   Аглика Трейд ООД - Велико Търново   13 741  
  4   Текстар 2012 ООД - Старцево   11 472  
  5   Арас Текстил ООД - Харманли   9 296  
  6   Тифлекс 1 ЕООД - Белозем   6 891  
  7   Колор Чарт България ЕООД - Пловдив   6 411  
  8   Дитекс СМ ООД - Враца   5 317  
  9   Алфакомерс Груп ЕООД - София   5 023  
  10   Родина-91 АД - Добрич   70  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 02.12.2016
  Обща стойност (BGN): 1 381 780.61  
Брой търгувани компании: 46
Premium 251 815.74
Standard 972 752.91
АДСИЦ 84 540.52
Структурирани 62 507.14
Облигации 10 164.29
Най-голяма промяна в цените
Тодоров АД - София 23.47 %
Хидроизомат АД - София -18.40 %
BaSE - Акции: 50 229.08
BaSE - АДСИЦ: 40 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

До ноември 2016 г. Българската агенция за инвестиции (БАИ) е сертифицирала 18 проекта на стойност 297,4 млн. лв. и се очаква да се открият 4044 нови работни места. Сред фирмите, чиито проекти сме сертифицирали, са “Интегрейтид Микроелектроникс България” ЕООД, “Кока Кола Хеленик Бизнес Сървисис Организейшън” ЕООД“Луфтханза Техник” и други, обяви изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев. През миналата година по същото време е имало по-малко проекти – общо 12 на стойност малко над 200 млн. лв. Прогнозата за 2017 г. е, че агенцията ще успее да сертифицира над 20 проекта за над 400 млн. лв. Предвижда се това да спомогне за разкриването на над 6 хил. работни места. Според Янев има седем приоритетни сектора, към които инвеститорите насочват инвестициите си, а именно - компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химични продукти, изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини и хранителни продукти.

Източник: investor.bg

Българският енергиен холдинг съобщи, че са получени пет обвързващи оферти на пазарния тест на газопровода Гърция – България, позовавайки се на информация от компанията Ай Си Джи Би АД, която отговаря за реализирането на проекта. Обявеният капацитет в рамките на втората фаза на пазарния тест възлиза на 2.7 млрд. куб.м, като от него са резервирани 1.57 млрд. куб.м, или 60%, но се обсъжда и възможността за разпределение на остатъчния капацитет от газопровода и участие на нови търговци. Предстои с компаниите, подали оферти, да бъдат подписани споразумения за предварително резервиране на капацитет, но това ще стане след одобрение на съответното разпределение от националните регулаторни органи на Гърция и България.

Източник: Капитал

Към края на септември 2016 г. КЕВР има над 2.5 млн. лв. просрочени вземания от енергийни фирми, ВиК оператори, топлофикации и газови дружества. Най-много - над 1.1 млн. лв., се дължат от електродружества. Десетина предприятия ще получат актове заради неплатени такси. Сред тях са дружества като - тецовете "Бобов дол" (87 000 лв.) и "Свищов"(около 10 000 лв). Пари дължат и ТЕЦ "Хасково" (12 085 лв.), "Видахим" (26 991.89 лв.) . Неплатени такси имат и "Юлико - Евротрейд", "Напоителни системи", "Болкан Енерджи", "Болкан Солар", "Разлог Енерджи парк", "София уинд парк" и др.

Източник: Сега

Печалбата на Дружба стъкларски заводи АД намалява с 36,32% през деветмесечието до 11,5 млн. лв. През третото тримесечие компанията отчита печалба в размер на 5,1 млн. лв., което представлява намаление от 14% спрямо печалбата през третото тримесечие на 2015 г. Между юли и септември нетните приходи от дейността възлизат на 198,281 млн. лв, като намаляват с малко над 5%. Разходите за дейността възлизат на 185,806 млн. лв.и са с около 2,5% по-ниски спрямо същия период на 2015 г. Разходите по икономически елементи са 180,191 млн. лв. и са на почти същото ниво спрямо същия период на 2015 г. (181,924 млн. лв.). Най-голям дял от разходите по икономически елементи се пада на разходите за материали, които възлизат на 720,93 млн. лв., или 40% от разходите по икономически елементи. Спрямо същия период на 2015 г. разходите за материали са намалели с 16%. Без съществена промяна са разходите за външни услуги спрямо същия период на 2015 г. Разходите за амортизации са намалели с 3%, а разходите за възнаграждения и осигуровки са се увеличили с около 3%. Финансовите разходи възлизат на 5,615 млн. лв. спрямо 8,562 млн. лв. година по-рано.

Източник: investor.bg

Столичната община губи дела срещу фирма "Карат-С" АД, която обслужва няколко автобусни линии в София, и освен задълженията си е принудена да плаща и стотици хиляди лева за такси, лихви и хонорари на адвокатите на транспортното дружество. В края на ноември 2016 г. общината е осъдена да плати на "Карат-С" 542 360 лв. Това са лихвите заради забавено плащане по фактура от април 2012 г. Плащането е забавено с три години. От това произтичат и търсените лихви. Освен това общината трябва да плати и 31 814 лв. разноски по делото. Заради забавени плащания по други фактури общината е осъдена да плати и 20 768 лв. обезщетение на фирмата, както и 2130 лв. разноски пред първата инстанция и 1000 лв. пред втората. По друго дело тримесечно забавяне струва на общината 4217 лв. и още 1258 за адвокатски хонорари. По тези дела общината пледира, че тя навреме е превеждала дължимите суми на Центъра за градска мобилност ЕАД за разплащане с транспортните оператори и че от "Карат-С" не са им пращали покани за плащане.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК „2016 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“!


Предстоящи събития

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“

Възможности за търговия на български стоки и услуги през електронната платформа и логистична мрежа на Алибаба Груп

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Смартфоните Nokia ще се завърнат на пазара, след като бивши директори на финландската компания са взели лиценза за марката от Microsoft, която се отказа от произвеждането на телефоните. Финландските бизнесмени са подписали договори и с производителя на телефони Foxconn и Google, като новите телефони, които всъщност няма да бъдат произвеждани от Nokia, а само ще носят марката, вероятно ще бъдат с Android. Телефоните Nokia ще бъдат съживени не от финландската компания, а от компанията HMD Global, водена от ветерана на Nokia Арто Нумела. Неговото желание е смартфоните с марката да са на пазара през ранната 2017 г. В момента все още има телефони на Nokia на пазара, основно в Азия, Индия и Източна Европа. Става дума за евтини апарати, насочени към хората, които не желаят да имат смартфон. Именно на подобни неща може да заложи Nokia, за да вземе възможно най-бързо дял от пазара."В момента има много телефони с Android, които трудно се отличават едни от други", казва анализаторът Бен Ууд от CCS Insight. "Това, което HMD има, е брандът Nokia и опита на своето ръководство. Това ще бъде основа за евентуалния успех на компанията", коментира още той. "Искаме да бъдем един от ключовите играчи на пазара със смартфони", коментира той пред Reuters.

Източник: Reuters

Америка

Американската холдингова компания Јоhnsоn & Јоhnsоn отнася солидна присъда заради дефектни импланти. Съдебните заседатели от Далас отредиха в четвъртък компанията и нейното поделение DеРuу Оrthораеdісs да заплатят повече от 1 милиард долара на шестима ищци, които са заявили, че са били ранени от имплантите за тазобедрени стави Ріnnасlе, съобщи Rеutеrs. От Ј&Ј обясниха в изявление, че ще обжалват присъдата и ще се ангажират със защитата по по-нататъшни спорове около продукта. Компанията вече е изправена пред 8000 дела заради импланта. Според ищците недостатъци в дизайна се превръщат в причина за множество наранявания, а пострадалите твърдят, че продуктите включват керамични или пластмасови материали. И двете компании отричат обвиненията. Общата присъда от 1.041 милиарда долара включва 32 милиона долара в компенсации, а останалата част от сумата е за наказателни санкции. Адвокатът на ищците Марк Ланиер коментира, че изходът от делото е "ясно послание", че Ј&Ј има "една наистина лоша част от бизнеса си, която трябва да изглади". В същото време акциите на Ј&Ј поевтиняха, като цената на активите падна с 38 цента до 111 долара за брой от ценните книжа по време на извънборсовата търговия.

Източник: Reuters

Азия

Бизнес активността в промишлената сфера на Китай се ускори през ноември за втори пореден месец до най-високо ниво от повече от две години насам, показват данни на официалната китайска статистика. Индексът PMI на официалната китайска статистика, измерващ активността в промишлената сфера, нарасна през ноември изненадващо силно до 51,7 пункта от 51,2 пункта през октомври и при очаквания за негово леко понижение до 51,0 пункта. Това представлява експанзия на китайската промишлена активност за четвърти пореден месец и нейно най-добро ниво от юли 2014-а година насам. Компонентата на индекса, оценяващата новите поръчки, нарасна от 53,2 пункта до 52,8 пункта, докато производственият индекс се повиши до 53,9 пункта от 53,3 пункта месец по-рано. Бизнес активността в сектора на услугите, според официалната китайска статистика, също бележи солидно подобрение през ноември, като индексът PMI в сферата на услугите нарасна до 54,7 пункта от 54,0 пункта месец по-рано. Трябва да се има предвид, че брутният вътрешен продукт на Китай нарасна на годишна база с 6,7% през всяко едно от първите три тримесечия на година, което отговаря на целите, заложени от властите в Пекин за растеж на китайската икономика през цялата настояща година с между 6,5% и 7,0%.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
02.12.2016
Dow Jones Industrial
19 170.42 (-21.51)
Nasdaq Composite
5 255.65 (4.55)
Стокови борси
02.12.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.30
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)3.4900
Unleaded gas ($US/gal.)1.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 178.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.80
Platinum ($US/Troy Oz.)932.00
Hogs (cents/lb.)53.90
Live cattle (cents/lb.)1.09

       Опознай България

70 години хор "Бодра смяна"

"Бодра смяна“ е първият български детски хор, получил световна известност, поставил началото на българското детско хорово пеене. Хорът е създаден от диригента и педагога Бончо Бочев през есента на 1946 г., като пряк наследник на Хора на софийските славейчета, чийто кръстник е маестро Добри Христов. Първият му концерт е на 1 януари 1947 г. пред тогавашния министър- председател Георги Димитров. Бележитият диригент и музикален педагог Бончо Бочев води състава почти до самата си кончина през 1975 година. Под негово ръководство хорът получава световното си признание. През 1968 годината хорът печели първа награда в Лондон на организирания от радио „Би Би Си“ анонимен конкурс за най- добро хорово изпълнение „Нека пеят народите“. През 70-те години на 20 век е особено продуктивно сътрудничеството между „Бодра смяна“ и камерния състав „Софийски солисти“. Под ръководството на диригента Васил Казанджиев двата състава жънат блестящи успехи в България и в чужбина. Дълги години корепетитор на хора е Светла Бешовишка, която след смъртта на Лиляна Бочева е и диригент на хора. От септември 2010 г. диригент на хора е Александър Кочков. Днес хор „Бодра смяна“ е част от Националния дворец на децата. За десетилетията на неговото съществуване са изнесени над 2500 концерта, в които са участвали над 7000 деца и са изпълнени повече от 1000 творби от над 300 автори.(Снимка: bodrasmyana.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.12.2016
Българска версия: 29196, Английска версия: 3020

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999