Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 01 декември 2016 г., брой 4357
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(01.12.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29423
USD   1.83905
CHF   1.81045
EUR/USD   1.0635*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  АДТ-България ЕАД - София
ЕнергоСервиз АД - София
Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
Самарт 58 АД - София
Сарк България АД - Шумен
Септона България АД - Русе
Текстилни влакна-Горна Оряховица АД - Горна Оряховица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Банковата система отчита нарастване на депозитите, на балансовия капитал и на печалбата, според анализ на Българската народна банка (БНБ) към края на октомври 2016 г. През периода от януари до октомври банките са спечелили 1.187 млрд. лв. и общата сума на активите им расте и за десетмесечието, и за годината. Към края на октомври печалбата на банковата система е с 280 млн. лв. по-висока от реализираната за десетте месеца на 2015 година. Банките приключиха 2015-а с печалба от 898 млн. лева. От началото на годината до 31 октомври активите нарастват до 90.6 млрд. лв. (от 87.5 млрд. лв. в края на декември 2015 година). Балансовата сума на кредитите и авансите нараства, докато портфейлите с ценни книжа слабо намаляват. Заемите за нефинансовите предприятия са нараснали с 371 млн. лв., увеличили са се с 66 млн. лв. и кредитите за домакинствата, при другите финансови предприятия този ръст е по-скромен - с 52 млн. лева. Общият размер на депозитите в банковата система в края на октомври е с 4.4 млрд. лв. повече спрямо същия период на предишната година – общо 76.8 млрд. лева.

Източник: Банкеръ

Производствените цени в България през октомври 2016 г. забавят темповете на спад до 0,7% на годишна база, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Понижението е по-малко от това през септември, когато индексът на производствените цени отчете намаление с 2% спрямо същия месец на 2015 г. През август беше отчетена същата тенденция – тогава общият индекс на цените в промишлеността отбеляза понижение от 2,7% на годишна база. През юли намалението беше още по-голямо – 4,3%. Отчитено е и понижение на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 4%. Увеличение е регистрирано в добивната промишленост и в преработващата промишленост – съответно 1,2%, и 0,3%.

Източник: investor.bgКонцесии

В рамките на 5 години в Разлог трябва да бъде построен модерен спортен комплекс на стойност 24 млн. лв. На 12 декември 2016 г. в общината ще бъдат отворени офертите на фирмите, които имат интерес да инвестират в комплекса. Процедурата е открита и се състои в предоставяне на концесия за строителство с предмет „Проектиране, изграждане и експлоатация на „Спортен комплекс”. Концесията е за период от 35 години. Модерното съоръжение ще е в местността Байова борика край града, разположено на площ от почти 103 декара. В плана за застрояване се предвижда изграждане на тренировъчни игрища за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт, плувен басейн, стадион и други спортни обекти. След избора на изпълнител следва одобрение от общинския съвет и подписване на договор, в който ще се заложат параметрите на концесионната такса, която ще дължи на общината съответното дружество. Според условията обектът не може да се отдава под наем, както и да се прехвърлят правата и задълженията на трети лица. Това може да стане само с изричното съгласие на Общинския съвет в Разлог.

Източник: Струма

Компанията "СКМ Порт Видин" АД бе избрана от правителството за концесионер на Пристанищен терминал Видин-юг за следващите 35 години. Бъдещият оператор ще трябва да плаща фиксирана годишна концесионна такса на държавата от 8060 лева без ДДС. Концесионерът ще трябва да вложи в пристанищния терминал 3.737 млн. лв. за срока на управлението, което трябва да доведе до повишаване на капацитета и конкурентността на порта.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 30.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/

Дружества
Производство на месни продукти, вкл. от домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Кен АД - Стара Загора   49 237  
  2   Деликатес 2 ООД - Житница - Пд   38 985  
  3   Димитър Маджаров 2 ЕООД - Пловдив   34 180  
  4   Карол Фернандес Миит ООД - Благоевград   29 548  
  5   Лотос ООД - Димитровград   27 766  
  6   Чех Йосиф Новосад ООД - София   23 309  
  7   Елит Мес Минев Родопа В.Т. ООД - Велико Търново   18 091  
  8   Сами М ЕООД - Перник   16 555  
  9   Тандем В ООД - София   15 370  
  10   Колбасо ООД - Батановци   14 979  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.11.2016
  Обща стойност (BGN): 2 274 611.45  
Брой търгувани компании: 54
Premium 430 947.78
Standard 1 543 674.73
АДСИЦ 264 283.91
Структурирани 35 705.03
Най-голяма промяна в цените
Лавена АД - Шумен 16.28 %
Фазерлес АД - Силистра -7.14 %
BaSE - Акции: 424 443.38
BaSE - АДСИЦ: 1 172 927.05

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на автомобилни тапицерии "АЛС България" ще открие своя трети завод в България до края на 2016 година. Дотук канадският инвеститор е наел 1600 души и планира оборот от 160 млн. лв. за тази година. Инвестицията ще бъде главно в оборудване и се очаква да е между 500 хил. и 1 млн. евро. Плановете са в завода да работят между 200 и 250 души, но има място и за разширение. Тапицериите за автомобилни седалки и подглавници ще се произвеждат за румънски клиент, който доставя волани за Volkswagen. Плановете на компанията като цяло са да разширява бизнеса си в България, тъй като смята средата за добра. В момента около 90% от бизнеса на компанията е производство на тапицерии за автомобилни седалки. Цялата продукция се изнася към Великобритания, Германия и Полша.

Източник: Капитал Dаily

Европейската комисия е разрешила държавната помощ, която беше отпусната на Националната електрическа компания (НЕК) за плащане на задълженията по АЕЦ "Белене" след загубения арбитраж срещу "Атомстройекспорт" заради строежа на двата реактора за централата. Държавната помощ беше отпусната със специален закон - Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задълженията на НЕК ЕАД съгласно решението по арбитражното дело във връзка с проекта АЕЦ „Белене“. Законът беше обнародван в Държавен вестник на 30 септември 2016 година. До 9 декември Министерството на енергетиката трябва да отпусне на НЕК 601 617 133 евро. От своя страна НЕК се задължава в срок до 14 декември тази година да изплати присъдените суми по арбитражното дело с „Атомстройекспорт“. Получената възмездната финансова помощ НЕК ЕАД следва да възстанови в централния бюджет чрез бюджета на Министерството на енергетиката в срок от седем години. Срокът за възстановяването ѝ започва да тече от датата на предоставянето ѝ.

Източник: actualno.com

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), Райфайзенбанк България ЕАД и Райфайзен Лизинг България ЕООД подписаха две споразумения в България по програмата COSME на Европейската комисия. Програмата е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа. Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, ЕИФ осигурява директна гаранционна линия, с която Райфайзенбанк България ще предостави кредити в размер на 100 млн. евро. По силата на второто споразумение, Райфайзен Лизинг България ще предостави лизингово финансиране на малки и средни предприятия в размер на 50 млн. евро. По този начин, посредством Инвестиционния план за Европа над 2600 малки и средни компании в България ще получат достъп до финансиране в общ размер на 150 млн. евро.

Източник: Банкеръ

ТЕЦ "Марица-изток 2" взе пореден заем от Българския енергиен холдинг (БЕХ) в размер на 45 млн. лв. През май дружеството получи друга финансова инжекция, след като БЕХ взе решение да увеличи капитала му с 49.550 млн. лв., с което апоритра остатъка от свое вземане от 2013 г. в размер на 65 млн. лв. Въпреки тази солидна подкрепа финансовото състояние на централата продължава да се влошава, като към деветмесечието на 2016 г. загубата му е 78.2 млн. лв.Средствата, които ТЕЦ-ът получава сега, са нужни за покриване на вноската във фонд "Сигурност на електроенергийната система", в който се събират 5% от приходите на всички производители на енергия и просрочените задължения към "Мини Марица-изток". Фондът беше създаден през август миналата година като една от мерките за справяне с растящите дефицити на Националната електрическа копания (НЕК).

Източник: Капитал

Сирма Груп Холдинг АД реализира печалба за деветмесечието, чийто размер е 2.4 милиона лева към 30 септември 2016 г. През деветмесечието на 2015 г. реализираната печалба е 2.399 млн. лв. Приходите от продажби към края на третото тримесечие на 2016 г. нарастват до 27.39 млн. лв., или ръст от 30.12%, в сравнение с приходите от продажба (21.05 млн. лв.) за същия период година по-рано. Приходите от продажба на стоки бележат ръст от 4.77%, или 7.626 млн. лв., към 30 септември 2016 г., в сравнение с 7.279 млн. лв. към 30 септември 2015 г. Ръстът от продажби на услуги нараства с 43.67%, до 19.76 млн. лв. към 30 септември 2016 г. от 13.756 млн. лв. година по-рано. Приходите от продажби в България нарастват със 7.06% от 13.244 млн. лв. към 30 септември 2015 на 14.18 млн. лв. към 30 септември 2016 г. Приходите от продажби в чужбина допринасят основно за общия ръст на продажбите, като водещи са приходите от продажби в САЩ, които нарастват от 4.476 млн. лв. към 30 септември 2015 г., до 6.295 млн. лв. към 30 септември 2016 г., или ръст от 40.64%.

Източник: profit.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК „2016 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“!


Предстоящи събития

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Royal Bank of Scotland е втората по големина провалила се банка във Великобритания, пише Financial Times. Това показват резултатите от годишните стрес тестове в банковия сектор на Острова. Така банката ще трябва да създаде нов план за спешно набиране на допълнителен капитал от 2 млрд. паунда, каквото е предписанието на регулаторния орган. Barclays и Standart Chartered също показват проблеми при проверката на Bank of England, но те вече имат изготвени планове за набиране на капитал. Проведените стрес тестове бяха най-строгите в историята на банковия сектор на страната, като финансовият регулатор искаше да се подсигури, че банките са в добро състояние, преди да започне процедурата по излизане от Европейския съюз. Резултатите на Royal Bank of Scotland показват, че банката все още не е в стабилно състояние, макар вече да са изминали осем години, откакто тя беше спасена с парите на данъкоплатците на Острова.

Източник: FT

Америка

Чистата печалба на американските банки през третото тримесечие на 2016 г., в сравнение със същия период на миналата година е нараснала с 12,9 процента. По този начин тя се е увеличила с 5,2 млрд. долара - до 45,6 млрд. долара, показват данните на Федералната корпорация за застраховане на депозитите на САЩ (FDІС). Делът на губещите банки в страната е 4,6%, което е минимално ниво то 1997 година насам. "Ниските лихвени ставки в продължение на дълъг период осигури на редица финансови организации възможността да станат рентабилни. Но сега банките е необходимо да се подготвят за повишаване на лихвите", отбелязва шефът на FDІС Мартин Грюнберг, цитиран от RNS.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Най-големият в света пенсионен фонд - японският правителствен пенсионен инвестиционен фонд, се похвали с първата си печалба от четири тримесечия насам, предава Вlооmbеrg. Оценяваният на 132,1 трлн. йени (1,1 трлн. долара) Gоvеrnmеnt Реnsiоn Invеstmеnt Fund е спечелил 1,1 на сто през последното тримесечие, добавяйки 2,4 трлн. йени през трите месеца до края на септември, възстановявайки се от срива след Вrехit. Печалбата идва на фона на солидната загуба, която фондът отчете през предходното тримесечие на фона на повишаването на обменния курс на йената и срива на цените на японските акции. Докато японските активи поскъпват и американските акции се изкачват до нови рекорди след победата на Доналд Тръмп в битката за държавен глава на САЩ, перспективата за по-нататъшно силно представяне може да потуши страховете на критиците, че инвестиционният подход на фонда е твърде опасен. През последните три тримесечия фондът загуби над 15 трлн. йени, изтривайки печалбата от инвестиции от 2014 г. насам, подчертава Вlооmbеrg. “Това ще намали малко напрежението", казва главният фонд мениджърът Наоки Фудживара от Shіnкіn Аssеt Маnаgеmеnt в Токио.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
30.11.2016
Dow Jones Industrial
19 123.58 (1.98)
Nasdaq Composite
5 323.68 (-56.24)
Стокови борси
30.11.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.95
Heating oil ($US/gal.)1.5900
Natural gas ($US/mmbtu)3.3400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5000
Gold ($US/Troy Oz.)1 173.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.46
Platinum ($US/Troy Oz.)913.70
Hogs (cents/lb.)55.15
Live cattle (cents/lb.)1.12

       Опознай България

Самуилица

Самуилица е праисторическо пещерно селище, разкрито в местността Малък дол на 1.5 км северно от село Кунино, Врачанско. Находките от това селище са датирани към края на средния и началото на късния палеолит и са класифицирани като образци на мустерска култура и селището най-вероятно е било обитавано от неандерталци. Разположено е в две пещери, отстоящи на 30 м. една от друга – Самуилица I и Самуилица II. Пещерите са образувана в горнокредни варовици. По-малката от тях е Самуилица I. Дълга е 29 м. и има денивелация 4 м. Няма странични разклонения. Нейният внушителен вход е широк 14 и висок 7 m и се вижда отдалеч. Той осигурява естествено осветление през целия ден. Дължината на по-голямата пещера, Самуилица II, е 176 метра. Главната галерия, където е било поселището, е почти хоризонтална и има дължина 56 м и широчина около 7 m. Входът на тази пещера е по-малък (8м х 5м), но разсеяна дневна светлина достига до дъното на главната галерия. По-голямата част от находките са намерени във входната галерия на Самуилица II. Двете пещери са обявени за природна забележителност 1972. (Снимка:bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.12.2016
Българска версия: 29042, Английска версия: 3022

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999