Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 28 ноември 2016 г., брой 4354
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(28.11.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29606
USD   1.84652
CHF   1.82175
EUR/USD   1.0592*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Европа Тауър София ООД - София
Еко Сан Никола АД - Пловдив
Недвижими имоти София АДСИЦ - София
Пълмед АД - Пловдив
Стелър инвестмънт ЕАД - Пловдив
Топлофикация Перник АД - Перник
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българи и румънци най-трудно започват работа, въпреки сравнително ниските нива на безработица в двете страни, съобщи Европейската статистическа служба "Евростат". У нас през второто тримесечие на годината 11.9% от безработните са си намерили работа, при румънците ситуацията е сходна - 11.6% са започнали нова работа през разглеждания период. За сравнение през същото тримесечие на 2015-та делът на намерилите работа е бил съответно - 10.7% у нас и 17.7% в Румъния. Въпреки лекото подобрение българите са на трето място в ЕС по най-трудно намиране на работа пред нас са само Гърция и Румъния. От всички хора в Европейския съюз, които са били безработни през първото тримесечие на 2016-та 63.2% или 12.6 млн. души са останали без работа и през месеците април, май и юни. Същевременно 3.9 млн. безработни са започнали работа. През второто тримесечие на годината 1.2% от заетите в ЕС са загубили работата си. Сред държавите с относително най-ниска безработица, в които хората най-бързо си намират работа са Дания, Естония и Швеция. На обратния полюс с много високи нива на безработица, където хората трудно си намират работа са Италия, Гърция и Испания. Страните с високи нива на безработица, в които хората лесно започват работа са Кипър, Хърватия и Португалия.

Източник: Банкеръ

Лихвите по депозити и по кредити продължават да падат и през октомври 2016 г. През октомври 2016 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 на сто. В сравнение с октомври 2015 г. ОЛП намалява с 0.01 процентни пункта/пр.п./ , а спрямо септември 2016 запазва нивото си, съобщава Българска народна банка. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за фирмите в левове през октомври 2016 г. в сравнение с октомври 2015 г. спада с 0.53 пр.п. до 0.15 на сто, а по тези в евро - с 0.50 пр.п. до 0.21 на сто. В сравнение със септември 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове пада с 0.12 пр.п., а по тези в евро - с 0.23 пр.п. През октомври 2016 г. средният лихвен процент по депозитите договорен матуритет в левове намалява на годишна база за домакинствата с 0.74 пр.п. до 0.67 на сто, а по тези в евро - с 0.65 пр.п. до 0.56 на сто. В сравнение със септември 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.05 пр.п., а по тези в евро - с 0.07 пр.п.

Източник: econ.bgРегулирана информация

На 25.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран отчет към 30.09.2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София

Дружества
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Пинокио ООД - Стара Загора   16 044  
  2   Биосет ООД - Пловдив   15 765  
  3   Корона М ЕООД - Стара Загора   14 755  
  4   Бест Фудс ООД - София   14 675  
  5   Мултипак България ЕООД - София   11 310  
  6   Приста Комерс ООД - Велико Търново   10 979  
  7   Елит П ЕООД - Пловдив   10 093  
  8   Дион ООД - Русе   9 085  
  9   Веселина Трейд ЕООД - Добрич   8 594  
  10   Агроник ЕООД - Ямбол   8 244  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 25.11.2016
  Обща стойност (BGN): 1 040 988.82  
Брой търгувани компании: 31
Premium 171 947.46
Standard 539 273.29
АДСИЦ 324 378.08
Структурирани 5 390.00
Най-голяма промяна в цените
Свилоза АД - Свищов 6.91 %
Билборд АД - София -5.83 %
BaSE - Акции: 701 513.89
BaSE - АДСИЦ: 199 800.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министерство на земеделието и храните ще проектира и изгради оранжерия за отглеждане на зеленчуци в Сонгинохаирхан, 21-ят микрорайон на монголската столица Улан Батор. Мащабното съоръжение ще бъде с площ от 5 декара, системи за отопление, напояване, вентилация и т.н за 1.7 млн. лева. Сумата от 1.7 млн. лв. е част от дълга на Монголия към нашата страна (2.046 млн. долара), за който преди няколко години бе договорено да се изплати и да се върне като инвестиция в азиатската република. Земеделското ведомство няма капацитет и възможности да изгради само оранжерията, поради което е обявило обществена поръчка за избор на изпълнител. Изрично е посочено, че надпреварата може да бъде спечелена само от едно дружество и документи за участие ще се приемат до 19 декември 2016 г. Очакванията са процедурата да приключи през пролетта, за да се хване периодът от май до октомври, когато е най-подходящото време за строително-монтажни работи в Монголия.

Източник: Банкеръ

Уникална технология при производството на кисело мляко, айрян и млечни продукти, при която всичко от постъпването на суровината до крайния продукт се прави в стерилна среда, демострираха в млечна компания „Лактима Балкан“, която тази година чества своята 20-годишнина. Само за последната година компанията е инвестирала 2,5 милиона лв. за машини и оборудване. 1,5 млн. лв. са вложените средства и за строително-монтажни работи което осигурява ръст на производството от 30%“. Дружеството е лидер на пазара за айрян, а от създаването си досега е произвело над 110 000 тона от освежаващата типично българска напитка. „Лактима”, в която работят 120 души, изпълнява и социална функция през последните години, ангажирайки се с развитие на спорта, здравословния начин на живот и образованието. Компанията притежава IFS Fооd Сеrtifiсаtе, ISО 9001:2008, ISО 22000 и сертификат за биопродукти.

Източник: Борба - Велико Търново

Печатница в софийския квартал "Дружба" се продава от частен съдебен изпълнител. Имотът е собственост на "Полиграфически комбинат Димитър Благоев", но връзката на компанията с популярната сградата на бул. "Цариградско шосе" е само косвена. Предлаганата сега печатница на практика е изградена преди седем години и заедно със земята под нея се продава за малко над 10 млн. лв. Причината е необслужвано задължение на мажоритарния собственик на дружеството към Общинска банка, заради което има наложен запор върху дела му. Частен съдебен изпълнител Георги Николов е обявил за публична продан имот от 5.3 дка в научно-производствена зона "Искър-юг" заедно с построената в него печатница. Сградата е с разгъната застроена площ 12.6 хил. кв.м. Началната цена е определена на 10.1 млн. лв. с ДДС, което е 75% от пазарната стойност.

Източник: Капитал

Монбат АД отчита през октомври 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 26.9 млн. лв., което представлява увеличение от 14% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец октомври 2015 г. За десетте месеца на 2016 г. Монбат АД има консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 206.3 млн. лв., което представлява увеличение от 2.9% в сравнение с консолидираните нетни приходи от за същия период на 2015 г. Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД за октомври 2016 г. е 3.043 млн. лв. преди облагане с данъци, което представлява увеличение на печалбата с 302% в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за октомври на 2015 г. Печалбата преди данъци на Монбат АД възлиза на 24.6 млн. лв., което е с 18.3% повече спрямо периода 1 януари – 30 октомври 2016 г. Книжата на компанията добавят 13.54% от началото на годината до ниво от 8.74 лв. за брой.

Източник: profit.bg

Румънската Агенция за плащанията в земеделието е запорирала сметки на Първа инвестиционна банка. Спорът между агенцията (APIA) и българската банка е за 22 млн. евро плащане по издадена от нея гаранция за неин клиент, който се предполага, че е източил средства от схема за храни за бедни. Агенцията е извадила изпълнителен лист. Това се случва след като на последна инстанция в България Върховният касационен съд се произнесе в нейна полза по дело, с което призна решение на румънския съд. Делото е по казус отпреди четири години. В него освен тази банка са замесени и висши държавни служители в Румъния, обвинени в корупция, фирми, Европейската служба за борба с измамите и българските съд и прокуратура.

Източник: Дневник

Комисията за финансов надзор (КФН) подписа договор с компанията "Ърнст енд Янг" като консултант за провеждането на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи. При провеждането на стрес теста ще бъдат вземани предвид балансите на дружествата след прегледа на качеството на активите им, които ще бъдат изготвени в съответствие с изискванията на директивата Платежоспособност II. За референтна дата ще бъде взета 30 юни 2016 година. След като консултантите от "Ърнст енд Янг" получат всички необходими им данни (застрахователите и презастрахователите имат срок 2 седмици, в който да предоставят данни и информация, нужни за извършването на стрес теста) ще проверят тяхната достоверност.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК „2016 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“!


Предстоящи събития

Подготовка на проекти по Фаза 1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

За по-опростена система и по-малко изключения за данък добавена стойност се обявиха европейските депутати. Това е от съществено значение за борбата с измамите с данъка. "Настоящата сложна система би могла да бъде значително опростена, ако броят на стоките и услугите, които отговарят на условията за намалени данъчни ставки, бъде намален и някои стоки и услуги, които отговарят на условията за намалени данъчни ставки, се определят съвместно от държавите членки на равнището на ЕС",записано е в доклад по темата, приет от депутатите. ДДС трябва да бъде плащан в страната, в която живее потребителят, тоест търговците няма да имат задължение да плащат данъка в собствената си страна. По този начин ще се избегнат опитите за измами със стоки, които подлежат на данъчно облагане. В документа, изготвен от Вернер Ланген (Европейска народна партия), се отбелязва още и нуждата от координирана данъчна политика между страните от ЕС, както и засилен обмен на информация за търговията . Според данните на ЕП всяка година общността губи 50 млрд. евро от трансграничните измами с данъка. Затова и европейските депутати искат от ЕК да проучи нови технологии, като например "споделена счетоводна книга" и надзор в реално време, като част от програмата за регулаторни технологии.

Америка

Инвестиционните фондове в САЩ продължават да привличат парите на инвеститорите след изборите в страната, след като няма признаци, че реториката на Доналд Тръмп за подновен растеж на икономиката утихва, писа в. "Файненшъл таймс". Малко над 5,1 млрд. долара са влезли в инвестиционни фондове в САЩ за седмицата до 23 ноември, сочат данни на EPFR. Тази сума е малко под рекордната от предишната седмица, но все пак подчертава изместването на средствата от облигационни към инвестиционни фондове, което характеризира инвеститорските потоци след победата на Тръмп на 8 ноември. На глобално ниво облигационните фондове са изгубили 8,6 млрд. долара, като 2,5 млрд. долара от тях се дължат на САЩ, след като доходността по облигациите рязко нарасна от 8 ноември насам. Фондовете за облигации и акции на развиващите се пазари продължават да губят пари, като инвеститорите са изтеглили съответно по 2,9 и 1,9 млрд. долара от тях. В същото време инвеститорите са подкрепили цените на американските акции след изборите в САЩ заради посланието на Тръмп за подкрепа на растежа чрез разходи за инфраструктурата и намаляване на данъците.

Източник: FT

Азия

Изненадващият ход от страна на властите в Индия да пратят в историята банкнотите с най-висок номинал предизвика истински хаос сред населението. А създалата се парична криза може да навреди на статута на Индия като най-бързо развиващата се икономика в света. В това отношение държавата разклати позициите на Китай през тази година. Но може да падне от трона след изваждането от обращение на банкнотите с най-висок номинал, което в голяма степен ще се отрази на дейността на бизнеса. В страна, където близо 90% от сделките се осъществяват с пари в брой, шокът ще отеква още известно време. Анализатори смятат, че решението на Индия да премахне най-едрите си банкноти ще удари по БВП-то на страната с поне 1 процент, а ще отнеме вероятно и много повече от текущия бум на индийската икономика. Сектори като търговията на дребно, строителството и недвижимите имоти разчитат много на пари в брой, а те допринасят за 30 на сто от БВП на страната смятат от Института за международни финанси.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
25.11.2016
Dow Jones Industrial
19 152.14 (68.96)
Nasdaq Composite
5 398.92 (18.24)
Стокови борси
25.11.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.05
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)3.2600
Unleaded gas ($US/gal.)1.3800
Gold ($US/Troy Oz.)1 192.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.78
Platinum ($US/Troy Oz.)920.50
Hogs (cents/lb.)56.92
Live cattle (cents/lb.)1.12

       Опознай България

Пещерата Проходна

Пещерата Проходна се намира на 2 км от с. Карлуково и на 112 км от София. Тя е една от най-известните и леснодостъпни пещери в България. Представлява естествен скален мост с дължина 262 м. Има 2 входа – голям и малък. От малкия вход с височина около 35 м тръгва пътечка, която преминава през цялата пещера и излиза през големия вход (най-големия пещерен свод в България – 45 м). Пещерата е естествено осветена от огромните входове и от естествените отвори в тавана - “окна”. Именно “окната” правят пещерата уникална. Разположени едно до друго, с еднаква бадемовидна форма, окната удивително приличат на огромни очи, които сякаш се взират в посетителите. Неслучайно местното население ги нарича “Очите на Господ”, а понякога и “Очите на Дявола”. Гледани под определен ъгъл, дори наподобяват лице, свело поглед надолу, а при влажно време от тях сякаш се стичат “сълзи”. Пещерата е обявена за природна забележителност през 1962 г. (Снимка: bulgariatravel.org)

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.11.2016
Българска версия: 28983, Английска версия: 3022

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999