Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 17 ноември 2016 г., брой 4347
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(17.11.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27132
USD   1.82754
CHF   1.82141
EUR/USD   1.0702*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Геотех Системс АД - София
Евро алианс геотехника АД - София
Звезда АД - Долна Митрополия
Никром Тръбна мебел АД - Ловеч
Ню Хаус ЕАД - София
Сливенски териториален кадастър ЕООД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките инвестиции в страната за януари – септември 2016 г. възлизат на 1.271 млрд. евро (2.8% от БВП), като са по-ниски с 339.2 млн. евро (21.1%) спрямо януари – септември 2015 г. (1.61 млрд. евро, 3.6% от БВП). През септември 2016 г. те нарастват с 2.6 млн. евро, при увеличение със 128.4 млн. евро за септември 2015 г. Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 298.2 млн. евро за януари – септември 2016 г. Той е по-нисък с 642.3 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през януари – септември 2015 г. (940.5 млн. евро). Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 53.6 млн. евро, при 46.8 млн. евро за януари – септември 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22.7 млн. евро, 42.4% от общия размер за януари – септември 2016 г.), Русия (6.6 млн. евро, 12.3% от общия размер за периода) и Норвегия (6.1 млн. евро, 11.4% от общия размер за периода).

Източник: profit.bg

Задлъжнялостта на частния сектор, рамката на несъстоятелността и нивото на проблемните заеми в България предизвикват опасения, предупреждава Европейската комисия. Нетната международна инвестиционна позиция, ръстът на разходите за труд и безработицата са икономическите показатели, по които България продължава да отчита прекомерни дисбаланси. Това налага да се продължи със задълбочените прегледи, в които да се идентифицират рисковете и да се отправят препоръки за отстраняването им. Това съобщават от Европейската комисия, която стартира процедурата за превенция и корекция на макроикономически дисбаланси в страните от ЕС.

Източник: СтандартКонцесии

Концесията за добив на въглища на свързаната с Христо Ковачки "Мини открит въгледобив" беше прехвърлена на ново дружество. Правата и задълженията по договора за находище "Пернишки въглищен басейн" се поемат от "Мин индъстри". Дружеството е еднолична собственост на Петър Николов. Промяната е поискана от досегашния концесионер. Находището на кафяви въглища е разположено в община Перник и едно от няколкото, за които различни дружества на Ковачки имат концесия. Договорът за него беше сключен през 2003 г. за срок от 10 години. С анекс от март тази година срокът на концесията беше продължен с 15 години, считано от 13 август 2014 г. Последното концесионно плащане, което "Мини открит въгледобив" е направило, е за първото полугодие на 2013 г. То е било частично и е станало чрез усвояване на предоставена от компанията банкова гаранция.

Източник: Капитал

Дружества
Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Монтюпе ЕООД - Русе   222 231  
  2   Костал България ЕООД - Смолян   109 082  
  3   Граммер АД - Трудовец   81 654  
  4   Витте Аутомотив България ЕООД - Русе   80 624  
  5   Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД - Божурище   41 063  
  6   Оскар Рюег България ЕООД - Стара Загора   8 790  
  7   Балканкар Заря АД - Павликени   7 362  
  8   Дружба АД - Разград   7 034  
  9   Юнигаз ВТ ООД - Страхилово   6 778  
  10   Мадара Автомост ЕООД - Шумен   6 532  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 16.11.2016
  Обща стойност (BGN): 1 443 012.08  
Брой търгувани компании: 35
Premium 13 067.12
Standard 830 176.24
АДСИЦ 112 877.64
Структурирани 294 576.00
Облигации 192 315.08
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Варна АД - Варна -7.58 %
Българска фондова борса - София АД - София 5.97 %
BaSE - Акции: 88.70
BaSE - АДСИЦ: 100 152.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Кабинетът одобри 4.9 млн. лв. за инвеститори, като с парите те ще възстановят частично направени от тях плащания за осигурителни и здравни вноски на новите си служители. Става дума за пет чужди компании, които ще реализират свои проекти в България до 2020 г. Дотогава те ще разкрият 1260 нови работни места и ще вложат 28.3 млн. лв. Такава подкрепа са поискали "Куинтайлс България", "Мелексис България", "Интегрейтид Микроелектроникс България""АЙ БИ ЕМ България" и "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън".

Източник: Сега

Финландската фирма “Патриа”, която е с мажоритарен собственик държавата, проявява интерес към модернизацията на сухопътните сили в България и особено към модернизацията на бронирани автомобили. “Патриа” произвежда военни камиони, всъдеходи, миночистачи и БТР-и. Нейните представители са в България, за да предложат на българските въоръжени сили БТР-ите си с опция да се произвежда у нас. Компанията поема ангажимента да обучи местните партньори как да изпълняват поръчките. Индустрията в страната, която поръчва военната техника, получава ноу-хау, което може да използва за свое производство и дори да го изнася. Един от успешните им проекти е в Полша. Там по лиценз на финландците се произвежда бронираната машина “Росомаха”. Преди няколко години имаше опция част от поръчките за полската машина да се произвеждат у нас.

Източник: 24 часа

Чешката електроразпределителна компания „Енерго-Про Варна“ ЕАД, която обслужва Североизточна България, е пуснала в обращение 7-годишна частна облигационна емисия на стойност 130 млн. евро. Емисията е най-голямата, емитирана в България и е сред най-големите облигационни заеми в Централна и Източна Европа. Купувачи на корпоративния дълг са международни финансови институции, търговски банки, пенсионни фондове и асет-мениджъри. Очаква се част от емитираните облигации да се търгуват на Българската фондова борса. Приходите от облигационния заем ще бъдат използвани за финансиране на инвестиции на дружествата от групата Енерго-Про, включително в рамките на програмата за развитие на електроразпределителната мрежа в Североизточна България през периода 2016 - 2023 г.

Българската компания "Клеймкомпас", която помага на пътници да си издействат обезщетение при проблем с полета си, получава инвестиция от 200 хил. долара от американския фонд 500 Startups и частни инвеститори. Това е първата инвестиция за основаната през 2015 г. от Татяна Миткова, Велизар Шулев и Александър Сумин компания. В началото на 2016 година "Клеймкомпас" стана победител в т.нар. лека категория на предприемаческото състезание Get in the Ring за Източна Европа. Екипът на "Клеиймкомпас" планира да използва инвестицията за доразвиване на продукта си, излизане на нови пазари и разрастване на седемчленния си екип. "Клеймкомпас" е интернет платформа с калкулатор за обезщетения. Чрез специалния софтуер на страницата ѝ може бързо и лесно да се провери дали един недоволен пътник има право на обезщетение, а екипът на компанията може да му помогне да се сдобие с него.

Източник: Капитал

Аукционът за продажбата на неизползваните права за записване на варанти на "Феърплей пропъртис" ще се проведе на 18 ноември 2016 г. Ще бъдат предложени 938 583 броя права. В началото на октомври Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за публично предлагане на емисия безналични поименни свободно прехвърляеми варанти, издавани от "Феърплей пропъртис" АДСИЦ. Предвижда се размерът на емисията да бъде до 232 017 800 бр. варанти с номинална и емисионна стойност от 0.001 лв. (една десета от стотинката) всеки. Варантите ще могат да бъдат упражнени в срок от 5 години.

Източник: Капитал

Множество нови инвестиционни проекти се подготвят във Велико Търново. Подадено е уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на нова частна АГ болница като част от търговския парк на ул. „Магистрална“. Край нея е планирана голяма паркова зона, а в денивелацията отдолу – автогара. В началото на 2017 година се очаква да стартира изграждането на новия магазин на „Кауфланд“. Веригата завършва традиционно обектите си за 90 дни от момента, в който демонтира останките от хирургическия блок. За нов строителен супермаркет на „Практис“ вече има издадени строителни книжа. Той е разположен точно срещу мола с лице на главния път София – Варна. В заключителен етап е и строителството на конкурентен обект на мястото на бившия завод „Победа“. Той се прави от компанията „Шарков инкомс“.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК „2016 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“!


Предстоящи събития

Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари, 22-24 ноември 2016 г.

Подготовка на проекти по Фаза 1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германската икономика, която е най-голямата в рамките на евросъюза, се забавя. Ръстът от 0.2% в сравнение с второто тримесечие е с 0.1 процентни пункта под прогнозите, които бяха базирани на изключително оптимистичното лято, за индустрията на страната. На база тези данни прогнозата за годишния ръст на германската икономика се забавя до 1.9%, далеч под очакванията за САЩ от 2.9%. Водещият фактор в ръста на БВП в страната е било потреблението, което продължава да се повишава и в другите развити държави. Изостават обаче основните движещи сили в икономиката - инвестициите в капиталови активи спадат, а същото се наблюдава и при нетния експорт, един от ключовите показатели в БВП. Последният е и традиционно силен за експортно ориентираната индустрия на Германия. Слабостта му беше предизвестена от търговския излишък на страната, който се забави в началото на третото тримесечие, а възстановяването от септември видимо не е било достатъчно, за да изведе икономиката на правилния път.

Източник: Wall Street Journal

Америка

През октомври продажбите на дребно в САЩ нараснаха солидно за втори пореден месец, което е сигнал, че продължаващото подобряване на трудовия пазар окуражава американците да харчат повече. Това от своя страна е ясен знак, че потребителските разходи ще останат основен двигател за икономическия растеж и през последното тримесечие на годината. Продажбите на дребно през октомври нараснаха с 0,8% на месечна база при очаквания за по-сдържан растеж с 0,6% след ръст на продажбите с 1% през септември (възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 0,6%), показват данни на Министерството на търговията. Това представлява най-солиден двумесечен подем в търговията на дребно от началото на 2014-а година. На годишна база продажбите на дребно се увеличиха през октомври с цели 4,3% - най-солиден ръст от почти две години насам. Продажбите на дребно, без тези за автомобили, се повишиха с 0,8% на месечна база при очаквания за повишение с 0,5%, докато продажбите, изключвайки тези на автомобили и на бензин нараснаха с 0,6% при прогноза за по-скромен растеж с 0,3 на сто. 

Източник: Wall Street Journal

Азия

Сингапур да подсилва амбициозния си план да се превърне във водещ център за финансови технологии. Това заяви експертът от централната банка в азиатската държава Сопненду Моханти по време на събитие, посветено на FіnТесh компаниите. Така Вrехіt ще стимулира набирането на таланти, идващи от Обединеното кралство, които ще съсредоточат дейността си в Сингапур. Според секретаря по икономическите въпроси към финансовото министерство на Великобритания Саймън Кърби Лондон ще остане водещ финансов център, въпреки че експертът признава, че Сингапур може да се превърне в съблазнително място за някои таланти в сферата. Сингапур вече прави крачка в това отношение и прилага усилия за изграждането на изследователски център, посветен на финансовите технологии и преквалификацията на хора от финансовата индустрия. " Хората имат нужда да се "събудят" за необходимостта да усвоят нови умения, тъй като финансовите услуги в следващите 5-10 години ще бъдат наречени FіnТесh", коментира още Моханти.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
16.11.2016
Dow Jones Industrial
18 868.14 (-54.92)
Nasdaq Composite
5 294.58 (18.96)
Стокови борси
16.11.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.46
Heating oil ($US/gal.)1.4300
Natural gas ($US/mmbtu)2.7700
Unleaded gas ($US/gal.)1.3200
Gold ($US/Troy Oz.)1 226.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.96
Platinum ($US/Troy Oz.)945.00
Hogs (cents/lb.)54.50
Live cattle (cents/lb.)1.08

       Опознай България

Петко Р. Славейков

Петко Р. Славейков е виден български писател, поет, публицист, фолклорист и обществен деец. Роден е на 17 ноември 1827 г. във Велико Търново. През целия си живот развива активна дейност. След освобождението е избран за народен представител в Учредителното събрание(1879 г.), един от лидерите на Либералната партия в Княжество България, министър на народното просвещение в периода 28 ноември – 17 декември 1880г., министър на вътрешните работи между 17 декември 1880 г. и 27 април 1881 г., както и от 29 юни 1884 г. до 31 януари 1885 г. През 1880 и 1881 г. е председател на Второто Народно събрание. Умира в София на 1 юли 1895 г., като оставя след себе си редица историко-патриотични поеми, статии, басни, фейлетони, епиграми, любовна лирика, спомени. Петко Славейков се смята за основоположник на българската детска литература. Допринася изключително много за обогатяването на българския фолклор и филология. Забележителни са качествата му на преводач.

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.11.2016
Българска версия: 28730, Английска версия: 3023

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999