Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 10 ноември 2016 г., брой 4342
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(10.11.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19682
USD   1.77448
CHF   1.81213
EUR/USD   1.1022*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вселена АД - Варна
Инпринт АД - Пловдив
Лев Секюрити Груп АД - София
Международна компания за инвестиции и развитие АД - Русе
Сарк България АД - Шумен
Чайка АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерският съвет одобри доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2016 г. По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2016 г. е положително в размер на 3 362,2 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 947,4 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 414,9 млн. лв. За деветте месеца на 2015 г. беше отчетен излишък по КФП в размер на 632,6 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,1 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Освен добрите параметри на приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите е 1,6% от прогнозния БВП.

Източник: Банкеръ

Европейската комисия преразгледа към повишение очакванията си за икономическия растеж на България до 3,1 на сто за 2016 година и 2,9 на сто през 2017 година в представените есенни прогнози. В пролетните си прогнози Брюксел очакваше икономиката на България да нарасне съответно с 2 и 2,4 на сто тази година и догодина. Очаква се частното потребление да бъде ключов двигател за растежа. Инфлацията ще остане отрицателна през 2016 година, но ще премине в положителната територия през 2017 година. ЕК прогнозира продължаващ спад на безработицата през следващите години. Бюджетният дефицит за 2016 година се очаква да бъде 0,9 на сто от БВП, като се очаква незначително покачване през 2017 година, според есенните прогнози на ЕК.

Източник: БТАПриватизация

Правителството забрани продажбата на обособени части от "Агенцията за дипломатически имоти в страната" (АДИС). Дипломатическият клуб в Бояна, заедно с имоти в кв. "Изток", е част от АДИС и като обособена негова част може да се продава, въпреки че самото дружество попада в т.нар. забранителен списък. Одобрените промените в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол важат единствено за обособените части от АДИС, но не и за други държавни дружества. Проектът е изготвен и във връзка с това, че евентуалната бъдеща продажба на части от АДИС би затруднила дружеството да изпълнява своите задължения по Виенските конвенции за дипломатическите и консулски отношения, посочват от правителствената пресслужба. Скандалът с продажбата на Дипломатическия клуб в Бояна започна преди повече от месец, когато до сделката за 8.5 млн. лв. стигна старозагорската фирма "Ексклузив уеб", в която съдружници са трима младежи.

Източник: Сега

Дружества
Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   ПИМ ООД - Хасково   26 440  
  2   Индекс 6 ООД - Пловдив   24 899  
  3   Хранинвест Хранмашкомплект АД - Стара Загора   23 040  
  4   Айгер инженеринг ООД - Пловдив   22 344  
  5   Интелиджънт Фууд Системс ЕООД - София   17 436  
  6   Биомашиностроене интернешънъл АД - Пловдив   14 903  
  7   Термохран Инженеринг АД - Стара Загора   11 102  
  8   Родина Хасково АД - Хасково   7 847  
  9   Технофууд ООД - София   7 800  
  10   Тракия Импекс ООД - Хасково   6 928  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 09.11.2016
  Обща стойност (BGN): 6 503 131.42  
Брой търгувани компании: 51
Premium 5 783 811.93
Standard 566 720.30
АДСИЦ 75 573.53
Структурирани 28 103.71
Облигации 43 311.20
Права 5 610.76
Най-голяма промяна в цените
Унипак АД - Павликени -15.82 %
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София 10.00 %
BaSE - Акции: 2 237.59

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Дънди прешъс металс Челопеч" ("ДПМ Челопеч"), която оперира медно-златното находище край града, е увеличила нетните си приходи през първите девет месеца на 2016 година. Оперативната печалба е намаляла. Негативно върху резултатите на българското дружество са се отразили по-ниските цени на медта и по-високите такси за преработка. Поскъпването на златото и по-малките транспортни разходи обаче са повлияли благоприятно.Нетните приходи на "ДПМ Челопеч" са нараснали с 6.4% към края на септември в сравнение със същия период на 2015 година. Печалбата преди лихви, данъци и обезценки (EBITDA) се е свила с 28%. Няколко са факторите, които стоят зад тези резултати. Положителен ефект са оказали по-високите пазарни цени на златото, които са били 7% над нивата си от деветмесечието на миналата година, както и по-ниските транспортни разходи. Капиталовите разходи в "ДПМ Челопеч" през първите девет месеца на тази година са намалели до 10.5 млн. долара. За същия период на 2015 г. компанията инвестира 14 млн. долара, но тогава бяха приключени някои по-големи проекти.

Източник: Капитал

Софийският градски съд (СГС) спря дело, заведено от британски инвеститор "Ист Болкън Пропъртис" и неговото българско дружество "Глориент инвестмънт" срещу търговската верига "Техномаркет", овладяна в началото на годината от депутата от ДПС Делян Пеевски чрез "НСН Инвестмънт". Казусът е в общо 27 дела, с които от "Глориент" искат опразване на 14 обекта, в които се помещава веригата за електротехника – 13 магазина и един логистичен офис. Както и дължимият на дружеството за тях наем в размер на над 2 млн. евро, който расте всеки месец. Спорът е за магазини в София, Враца, Монтана, Плевен, Благоевград, Русе, продадени през 2006 г. от "Техномаркет" на "Глориент". Един от тези процеси бе спрян по искане на "Техномаркет". Причината е контраиск от адвокатите на ответника срещу чуждите инвеститори, с който се претендира, че договорът за наем на складов комплекс в Пловдив е нищожен.

Източник: mediapool.bg

Обединени Български Железници с партньори Трейс Груп Холд (34%), Инфраструктурно строителство (33%), РВП Илиенци ЕООД (33%) подписа договор с ДП НКЖИ на стойност 63.5 млн. лв. Контрактът е за рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2 в участъка Скутаре – Оризово. Срокът за изпълнение е 2 г., а финансирането е осигурено по ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г. Обединението ще извърши рехабилитация на железопътната отсечка Скутаре – Оризово, вкл. гарите Маноле, Белозем и сп. Опълченец за проектна скорост 90-130 км/ч. В момента Трейс Груп Холд извършва механизирано подновяване на 6 км железопътен път в междугарието Батановци – Радомир на стойност 5.5 млн. лв. без ДДС.

Източник: profit.bg

Правителството раздаде държавни имоти на общини с цел развитие на бизнес проекти, които да допринесат за развитието на градовете – нови работни места и забавления. Реализацията на по-голямата част от проектите ще стане чрез публично-частно партньорство или с финансиране от еврофондовете. Нов опит за създаване на технологичен парк ще направи община Горна Малина. За целта правителството прехвърли на общината държавен имот в местността "Конски кладенец" край село Долно Камарци. Това са бивши военни поделения на площ от 837 дка, върху които има построени 62 сгради. Благоевград ще изгради Интер Експо и Конгресен център на военен имот от 61 дка с 32 сгради. За школата на Димитър Бербатов в София от публична в частна държавна собственост е променен статутът на три имота в местността "Къро" в столичния район "Младост". Античната крепост "Залдапа", известна още като "Добруджанския Помпей", ще бъде управлявана от община Крушари, област Добрич, в следващите десет години. Община Казанлък получи правото на собственост върху терен от 50 дка, върху който има 21 сгради в местността "Ала баир".

Източник: mediapool.bg

"Нaй-динaмичнaтa ĸoмпaния в Бългapия" е "Бep-Xeллa тepмoĸoнтpoл". Зaвoдът нa пpoизвoдитeля нa ĸлимaтични ĸoмпoнeнти зa aвтoмoбилнaтa индycтpия се намира в Божурище. Дpyжecтвoтo e чacт oт eднoимeннaтa гepмaнcĸa ĸoмпaния, ĸoятo oт cтъпвaнeтo cи в cтpaнaтa e инвecтиpaлa нaд 60 милиoнa лeвa. Инвecтициятa бъpзo ce изплaщa - зa 2015 гoдинa ĸoмпaниятa e лидep c пoчти 4700% pacтeж нa пpиxoдитe cи.B пpeдпpиятиeтo paбoтят нaд 230 дyши, ĸaтo ĸoмпaниятa зaлaгa и нa oтвapянeтo нa гoлям paзвoeн eĸип в зaвoдa, в ĸoйтo ca зaeти нaд 55 дyши.

Източник: money.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в годишната анкета на БСК „2016 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“!


Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София

Втора национална кръгла маса „Производство и маркетинг на български биопродукти“

Java2Days, CodeMonsters, BusinessBooster и Technology4Business 2016 с подкрепата на Българска стопанска камара

Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари, 22-24 ноември 2016 г.

Подготовка на проекти по Фаза 1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британският търговски дефицит се разшири през септември, тъй като вносът удари рекорден връх, но в същото време дефицитът през третото тримесечие отчете известно намаляване, което е позитивен фактор за БВП на страната, показват данни на официалната статистика ONS. Британският търговски дефицит в стоки и услуги се разшири през септември до 5,221 млрд. паунда от 3,768 млрд. паунда през август, но при осреднена прогноза за дефицит в размер на 3,95 млрд. британски лири. Британският износ се сви с 0,4% до 45,407 млрд. паунда, докато вносът нарасна с 2,5% до рекорден исторически връх от 50,628 млрд. лири. Общият дефицит само при търговията със стоки нарасна до 12,698 млрд. паунда от дефицит за 11,147 млрд. паунда през август и очаквания за по-малък по-размер дефицит от 11,363 млрд. британски лири. На този етап има малко доказателства за влиянието на обезценяващата се британска лира върху търговските обеми или цените, посочи Ханах Финселбах от ONS.

Източник: Guardian

Америка

Американският производител на електрически возила Теslа обяви, че е постигнал споразумение за закупуването на германска компания, оперираща в автоматизираното производство. Придобиването е насочено към фирмата Grоhmаnn Еngіnееrіng, пише МаrкеtWаtсh. Покупката е свързана с амбицията на американския автомобилен производител да увеличи производството си. Целта е сглобяването на 500 000 коли с марка Теslа за година до 2018 г. Усилията за стимулиране на производството са свързани и с разширяването на дейността на компанията в европейската държава. Детайли по договореното обаче все още не са разкрити, не е известна и сумата, за която Теslа ще закупи германската компания. След като сделката приключи, инженерната компания от Прюм, ще бъде преименуван на Теslа Grоhmаnn Аutоmаtіоn. Очаква се одобрение на споразумението от регулаторните органи и се планира сделката да приключи в началото на следващата година. Този ход е и стъпка в амбициите на основателя Теslа Илън Мъск в крайна сметка да се конкурира със съперниците си на масовия пазар.

Източник: Market Watch

Азия

Инвеститорите от Китай засилват активността си на пазара на имоти в Лондон. Отчасти това се дължи на понижението на обменния курс на паунда, както и на очертаващия се край на бума на пазара на имоти в Китай. След вота за Brexit през юни продажбите на луксозни жилища в най-ексклузивните райони на Лондон нарастват. Инвестициите в бизнес имоти от Китай също се увеличават през тази година. През третото тримесечие сделките на китайски купувачи на пазара в Лондон отчитат ръст от 2,6% при ръст от 1,8% през предходните три месеца. Въпреки Brexit китайските инвеститори виждат дългосрочна стабилност на пазара на имоти на Острова, както и на британската валута. Междувременно данните на China Real Estate Information Corp. показват, че ръстовете на пазара на имоти в Китай започват да се укротяват. През миналия месец продажбите на имоти в Пекин например отчитат спад от 41% на годишна база, а в Шанхай – от 48%.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
09.11.2016
Dow Jones Industrial
18 589.69 (256.95)
Nasdaq Composite
5 251.07 (57.58)
Стокови борси
09.11.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.23
Heating oil ($US/gal.)1.4400
Natural gas ($US/mmbtu)2.7000
Unleaded gas ($US/gal.)1.3600
Gold ($US/Troy Oz.)1 283.00
Silver ($US/Troy Oz.)18.56
Platinum ($US/Troy Oz.)999.50
Hogs (cents/lb.)0.47
Live cattle (cents/lb.)1.04

       Опознай България

Битката при Варна - 10.11.1444г.

На 10 ноември 1444 г. в битката при Варна, наречена Паметна битка на народите, кръстоносните войски на полско-унгарския крал Владислав III и унгарския пълководец Янош Хуняди са победени от турските войски на султан Мурад II. Битката се води между 20 000 християнска армия и три пъти по-многобройните турски войски на султан Мурад II. В нея участват българи, унгарци, поляци, чехи, словаци, власи, рутени, хървати, саксонци, литовци и кръстоносен рицарски отряд на римския папа Евгени IV. След нея Балканите и Югоизточна Европа падат за векове напред под османо-турска власт. Варненският поход е резултат от образуването на широк антиосмански съюз, чието начало е поставено през 1439 година с Флорентинската уния, поставила византийската църква под върховенството на папата. Към него се присъединяват Венецианската република, Бургундия и Унгария, където папата успява да постигне помирение между наследниците на Албрехт Хабсбург и избрания от аристокрацията за крал Владислав III. В памет на загиналите в битката в центъра на бойното поле, на мястото, където загива полско-унгарският крал Владислав III Ягело, наречен посмъртно Варненчик, още по време на робството българите поставят дървени кръстове. През 1935 г. е построен символичен мавзолей на краля, а през 1964 г.с построяването на музейна сграда е изграден мемориалният комплекс “Парк-музей Владислав Варненчик”. (Снимка:bg.wikipedia.org)

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.11.2016
Българска версия: 28603, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999