Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 09 ноември 2016 г., брой 4341
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.11.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19539
USD   1.77191
CHF   1.81465
EUR/USD   1.1038*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

Индексът на промишленото производство през септември намалява с 0.2% спрямо август 2016 г., но на годишна база се регистрира ръст от 3.3%. Най-сериозен спад се регистрира в енергетиката – с 1.9%. Добивната промишленост остава без изменение, а в преработващата е отчетено увеличение от 0.3%. Спад е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили - с 15.1%, на тютюневи изделия - с 11.3%, на дървен материал - със 7.1%, на производството на автомобили - с 6.6%. По-значителен ръст в преработващата промишленост е засечен при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13%.

Източник: mediapool.bg

За първите 10 месеца на 2016 г. производството на електроенергия намалява с малко над 10%, показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). От началото на 2016 година в страната са произведени 36,3 млн. мегаватчаса електроенергия. Данните показват още спад на потреблението в периода – с 1,69% до 30,85 млн. мегаватчаса, както и на износа – с 39,4% до 5,4 млн. мегаватчаса. Производството на водните централи е намаляло с почти 29 на сто до 3,9 млн. мегаватчаса. Производството на базовите централи намалява с 6,6% до 964 хил. мегаватчаса. Отчетът на ЕСО показва подобрение, макар и много слабо. Към 31 август производството на електроенергия се свиваше с над 12 на сто, потреблението в страната намаляваше с повече от 2%. Износът беше с 46,3% по-слаб спрямо първите осем месеца на 2015 година. Свиването на износа на електроенергия донякъде е резултат от намаленото потребление в целия регион, а от друга и ниската цена на природния газ рестартира работата на газовите централи в съседните ни държави.

Източник: МониторРегулирана информация

На 8.11.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Дъбово Енерджи ЕООД - София

Дружества
Производство на други мебели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Паралел ЕАД - Севлиево   56 311  
  2   ИМС Форинвест ООД - Огняново - Пз   36 248  
  3   БКК 95 ООД - Монтана   31 538  
  4   Ирим ЕООД - Русе   28 549  
  5   Булдекор ЕООД - София   26 965  
  6   Никром Тръбна мебел АД - Ловеч   13 638  
  7   Мебел стил ООД - Търговище   12 883  
  8   Стефани Стил ЕООД - Русе   12 729  
  9   Начеви - 90 - сие СД - Сливен   11 185  
  10   Ринко интериор ЕООД - Русе   10 541  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 08.11.2016
  Обща стойност (BGN): 5 090 009.17  
Брой търгувани компании: 55
Premium 414 844.28
Standard 3 413 391.90
АДСИЦ 737 438.17
Структурирани 157 787.03
Облигации 366 247.78
Права 300.00
Най-голяма промяна в цените
Ризърв Кепитал АДСИЦ - София -32.33 %
М+С Хидравлик АД - Казанлък 12.00 %
BaSE - Акции: 44 513.52
BaSE - АДСИЦ: 10 107.01

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

До края на 2016 година един от най-големите производители на взривни вещества за гражданския сектор на Балканите - "Орика мед България", ще приключи инвестиционната си програма за около 1 милион лева. Тя ще позволи цялото ръчно производство да детонатори да се механизира. С "Проектът "Балскан" се пренася цялото ръчно производство на системата от неелектрически детонатори "Ексел" от Швеция в България. Сега край Панагюрище се произвеждат около 1 млн. детонатора годишно, половината от които се изпращат във фирмата линецзодател "Орика Швеция" и чрез нея отиват в минната и строителната индустрия на всички страни от ЕС и в някои африкански държави. Останалите се реализират на българския и балканските пазари. Нейните взривни вещества се използват при добива на полезни изкопаеми и в строителството на пътища, в металургията, както и за разрушаване на стари сгради. Проектът "Балскан" започва през 2015, одобрен е от "Асарел Медет", който със свое дружество държи 40% в предприятието, и от мажоритарния акционер "Орика Норвегия" след предварителни проучвания на икономическата ефективност от пренасяне на шведското ръчното производство на вълноводи с големи дължини в България. Стойността на проекта е около 200 000 евро и е финансиран изцяло чрез реинвестиция на печалбата.

Източник: Капитал

Като част от програмата за удължаване на живота на V блок на АЕЦ "Козлодуй" и повишаване на мощността му на 104 процента, ядрената централа ще получи нов статор на турбогенератора за реактора. Модернизираният статор може да обезпечи работата на турбогенератора тип ТВВ-1000-4УЗ на номинална мощност до 1100 МВ, съобщиха от руската компания "Русатом Сервис", доставчик на оборудването. Фирмата, която е част от държавна корпорация "Росатом“, работи по удължаването на живота на българската ядрена централа. Статорът е произведен в завод "Електросила“ (ПАО "Силови машини“). Оборудването е изработено в изпълнение на договора между АЕЦ "Козлодуй“ и АО "Русатом Сервис“, сключен в края на септември 2015 г., и е продължение на комплекса от мероприятия за повишаване на мощността на V блок. Като цяло, в рамките на изпълнение на договора от страна на "Русатом Сервис“ в атомната централа са изпратени 29 партиди с товар с общо тегло 685 тона.

Източник: expert.bg

Пенсионните дружества "Доверие", "Алианц България", "ДСК Родина" и НН (бивше ING) са инвестирали 22 млн. лв. в борсово търгувания фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Това е най-голямата еднократна инвестиция досега в него, с което общите му активи стават 24 млн. лв. Поръчката е на първичен пазар и това се отразява директно в инвестиции на БФБ - София. Това се усети още в понеделник, като оборотът на борсата достигна малко над 19 млн. лв. Управляващото дружество на фонда води разговори за приобщаването и на други големи институционални инвеститори. Новата инвестиция си пролича веднага и на пазара, като по време на сесията бяха изтъргувани големи пакети от акции на "Софарма", "Монбат""Химимпорт" и "Адванс терафонд", които имат сред най-големите тегла в ETF-a. Напливът на средства във фонда доведе и до поскъпване на акциите, като 13 от 15 емисии затвориха с ръст в цената. Лидери бяха "Индустриален капитал холдинг" (21.15%) и "Индустриален холдинг България" (7.78%). Емисиите на зелено и концентрираният оборот донесоха повишение от близо 4% при основния индекс на борсата. Той затвори търговията на 551.27 пункта, най-високата стойност от юли 2014 г.

Източник: Капитал

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), глоби със 119 845 лева заради заблуждаваща реклама модния сайт за „Фешън Дейс Шопинг” ЕООД. Санкцията представлява 0.5% от оборота на предприятието за предходната финансова година. В рамките на образуваното производство било установено, че онлайн магазинът за периода 25-30 април 2016 г. е предлагал намаление от 25 % на всички продукти при въвеждане на горепосочения код за отстъпка. Обявено било, че промо кодът е валиден за поръчки, надвишаващи 180 лева за първия ден на промоцията и 130 лева за останалите дни. Проучването на КЗК показало, че цените на конкретни продукти от началото на промоцията са значително завишени в сравнение с периода, предхождащ кампанията, за да могат да бъдат обявени по-големи намаления за Великден. Това не е първата глоба, която КЗК налага заради заблуждаваща реклама за промоции на сайт. В края на май антимонополния орган наложи санкция от 4.6 млн. лева на сайта "Емаг" за 15 вида нарушения при провеждането на различни рекламни кампании.

Източник: Банкеръ

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще връчи уведомление за предоставяне на помощ на две български предприятия: Биовет АД, град Пещера и КЦМ 2000 АД. Документът се издава във връзка с приетата Наредба за намаляване тежестта върху бизнеса в България, свързана с разходите за възобновяема енергия.       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София

Втора национална кръгла маса „Производство и маркетинг на български биопродукти“

Java2Days, CodeMonsters, BusinessBooster и Technology4Business 2016 с подкрепата на Българска стопанска камара

Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари, 22-24 ноември 2016 г.

Подготовка на проекти по Фаза 1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Иновации от природата „Отговор на социалните предизвикателства чрез иновации в природния и културен туризъм“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Съветът на Европейския съюз е одобрил две предложения на Европейската комисия за промени в бюджета на Съюза за тази година, съобщават от пресслужбата на Съвета. И двете предложения предвиждат допълнителни ресурси във връзка с бежанската криза и повишаване на сигурността. Предлага се обаче и значително намаляване на плащанията през тази година основно заради програмите за икономическо, социално и териториално сближаване. Повечето от тях не са напълно готови и плащанията ще са по-малко от очакваното, се посочва в съобщението. Предлага се плащанията в бюджета на ЕС за 2016 г. да бъдат намалени със 7,3 млрд. евро до общо 136,6 млрд. евро. Промените предвиждат и допълнителни средства за справяне с бежанската вълна. За Гърция и други държави членки се отделят 50 млн. евро ангажименти и 10 млн. евро плащания заради хуманитарни нужди и настаняване на бежанци. Още 130 млн. евро под формата на ангажименти са предвидени за специалния фонд за убежището, миграцията и интеграцията, неправителствени и хуманитарни организации и за езиково обучение на имигранти.

Америка

Германският производител на перилни препарати и шампоани Неnкеl обяви, че компанията окончателно е приключила покупката на северноамериканския доставчик на продукти за грижа за домакинството Sun Рrоduсts,. Самата сделка беше обявена през юни, а финансовите измерения на споразумението бяха за сумата от 3.5 милиарда долара. С това Неnкеl се превърна във втората най-голяма компания за перилни препарати отвъд Океана и е напът да сбъдне амбицията си да интегрира успешно бизнеса си в конкурентния американски пазар за перилни препарати. Междувременно Неnкеl отчете по-високи печалби за третото тримесечие от годината с около 90 хиляди долара в сравнение със същия период през 2015 г. Според експертите придобиването е оказала положително въздействие върху нетните доходи на производителя на емблематичния шампоан Sсhwаrzкорf. А сделката се превърна във втората най-голяма в историята на Неnкеl. Германският производител обяви нетна печалба от 636 милиона долара, регистрирайки около 3 на сто по-високи продажби на перилни препарати.

Източник: Market Watch

Азия

Китайският износ се понижава през октомври седми пореден месец, като слабото търсене продължава да тежи на икономика номер две в света. Все пак спадът не е толкова рязък колкото през септември. Износът се понижава със 7,3% на годишна база, сочат данни на Митническата администрация. Резултатът е по-лош от средната прогноза от 5,7% на икономистите. През септември спадът беше 10%. Вносът през октомври се понижава с 1,4% на годишна база, което до голяма степен отговори на очакванията. Освен това е по-добър резултат от 1,9-процентовия спад през септември. Търговският излишък се разширява през октомври с 49,06 млрд. долара, което е по-малко от очакванията. През септември излишъкът беше 41,99 млрд. долара. Това вероятно е най-доброто, което можем да очакваме“, казва Ейми Юан Джуан, анализатор в Nordea Bank. “Макар че вътрешното търсене е подкрепено от правителствени стимули, няма особено много инструменти за влияние на външното търсене”, посочва тя.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
08.11.2016
Dow Jones Industrial
18 332.74 (73.14)
Nasdaq Composite
5 193.49 (27.32)
Стокови борси
08.11.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)43.59
Heating oil ($US/gal.)1.4200
Natural gas ($US/mmbtu)2.6100
Unleaded gas ($US/gal.)1.3400
Gold ($US/Troy Oz.)1 326.50
Silver ($US/Troy Oz.)18.83
Platinum ($US/Troy Oz.)1 017.20
Hogs (cents/lb.)0.47
Live cattle (cents/lb.)1.03

       Опознай България

Драган Цанков (1828-1911)

Драган Цанков е български политик, почетен член на Българското книжовно дружество. Роден е на 9 ноември 1828 г. в град Свищов. В края на 1856 г. създава и става пръв председател на „Община на българската книжнина“, която се счита за предшественик на образуваното през 1869 г. в Браила Българско книжовно дружество. След Освобождението на България от османско иго Драган Цанков е един от водачите на Либералната партия в Учредителното събрание през 1879 г. Ярък поддръжник на конституционализма и русофилството. Трите национални идеала според него са вярата, славянството начело с Русия и конституционализма. Той е трети министър-председател на България, изпълнявал тази длъжност от 7 април до 10 декември 1880 г., и осми министър-председател на България от 19 септември 1883 г. до 11 юли 1884 г. Бил е народен представител в Учредителното, I Велико Народно събрание (1879 г.) и в I (1879 г.), II (1880-1881 г.), IV (1884-1886 г.), X (1899-1900 г.), XI (1901 г.) и XII (1902-1903 г.) Обикновено Народно събрание. Председател на XII oбикновено Народно събрание в периода 22 април 1902 г. — 21 август 1903 г. Умира на 11 март 1911 г. (на 82г.) в София. (Снимка:bg.wikipedia.org)

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.11.2016
Българска версия: 28507, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999