Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 01 ноември 2016 г., брой 4335
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(01.11.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17194
USD   1.78680
CHF   1.80761
EUR/USD   1.0946*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Валор Пропъртис АДСИЦ - София
Дебитум Инвест АДСИЦ - София
Евровууд ЕООД - Велинград
Контактни елементи АД - Драгоман
Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД - София
Нестле България АД - София
Петрол АД - Ловеч
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна
Сила Холдинг АД - София
София комерс - заложни къщи АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През третото тримесечие на 2016 г. нарастват депозитите, кредитният портфейл и балансовият капитал, както и ликвидните активи на банките, според анализ на Българската народна банка (БНБ). Ликвидните активи на системата възлизат на 28.7 млрд. лева. А коефициентът на ликвидните активи е 37.35 на сто. В структурата на ликвидните активи най-голям продължава да е делът на паричните средства и парични салда при БНБ - 49.8 на сто. Към края на септември печалбата на банковата система възлиза на 1.1 млрд. лв, или с 279 млн. лв. повече от реализираната за деветте месеца на предходната година. В сравнение със същия период на 2015 г. нетният общ оперативен приход е повишен със 183 млн. лева. Натрупаните от началото на годината разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 567 млн.лв. при 604 млн. лв. за същия период година по-рано. Общата сума на активите нараства през тримесечието с 1.2 млрд. лв. или с 1.3%, като в края на септември е 89.8 млрд. лева.

Източник: Банкеръ

Обществените поръчки си остават хранилка за корупция, а глобите, които са най-често прилаганото наказание, не стряскат нарушителите. Налице е порочна тенденция към все по-голяма концентрация на ресурси във фирми - фаворити на властта. 40 големи компании "изяждат" почти една четвърт (23%) от всички средства за обществени поръчки, които са около 7 млрд. лева годишно, констатира анализ на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Глобите не възпират някои възложители - агенции, комисии, общини и т.н., да правят нови и нови обществени търгове с пороци. Има общини, които в рамките на една година биват хващани 4 пъти в нарушения, обясни вицепремиерът Томислав Дончев. Според него на ведомства "рецидивисти" трябва да се отнема правото да организират търгове с обществени пари. Тази дейност може да бъде поета от централизираното звено за обществени поръчки.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 31.10.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна

На 31.10.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/

На 31.10.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив

На 31.10.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай

На 31.10.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас

Дружества
Производство на изделия от каучук и пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Хамбергер България ЕООД - Севлиево   93 040  
  2   Стандард Профил България ЕАД - Стара Загора   77 664  
  3   Ролпласт ЕООД - София   53 933  
  4   Примекс ЕООД - Каспичан   50 019  
  5   Мегапорт ЕООД - Варна   48 870  
  6   Профилинк ООД - Пловдив   44 890  
  7   Трейс Ипома АД - София   37 643  
  8   Арексим Инженеринг ЕАД - Смолян   36 969  
  9   Ен Пи Ай България ЕООД - Добрич   34 505  
  10   Тукаи България ЕООД - Айдемир   30 869  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 31.10.2016
  Обща стойност (BGN): 1 323 357.78  
Брой търгувани компании: 54
Premium 693 966.04
Standard 321 204.75
АДСИЦ 254 877.28
Структурирани 48 712.88
Права 4 596.83
Най-голяма промяна в цените
Лавена АД - Шумен 22.14 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -7.93 %
BaSE - Акции: 4 057.00
BaSE - АДСИЦ: 1 349.85

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Американският гигант American International Group се оттегля изцяло от застрахователния си бизнес в България. Купувач на пакета е канадският Fairfax Financial Holdings, като в българския случай става въпрос за портфейл от корпоративни застрахователни договори за около 20 млн. лв. След сделката с Fairfax американската група си запазва две направления тук: презастраховането и създадения преди три години център, в който обслужват свои глобални клиенти. Общата стойност на сделката е около 240 млн. долара. По данни от годишния финансов отчет на българския клон AIG записаните за 2015 г. застрахователни премии са на стойност 21.3 млн. лв. при 23.5 млн. лв. година по-рано.

Източник: Капитал

Kъм края трето тримесечие на 2016 г. приходите от дейността на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ възлизат на 7.246 млн. лв. и отчитат покачване със 100% спрямо същия период на 2015 година. Приходите от продажба на продукция са в размер на 4.773 млн. лв. или 66% от приходите от дейността. Те включват приходите от отчетените продажби на 7 апартамента (във ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол; и „Марина Хил”, гр. Черноморец), 35 апартамента и 27 гаража от Проектът в Малинова долина. От началото на 2016 г. до края на третото тримесечие „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е сключило 117 договора за продажба на имоти от които 25 са гаражи, а останалите за апартаменти.

Източник: Profit.bg

Заводът за прoизводство на алуминиеви профили "Алкомет" отчита 7.74 млн. лв. положителен финансов резултат през третото тримесечие на 2016 г. Причини за това са по-ниската цена на основната суровина на международните пазари и по-високият дял на продуктите с висока добавена стойност. С натрупване за деветмесечието печалбата достига 21.3 млн. лв. при 5 млн. лв. година по-рано. Приходите на "Алкомет" продължават да се понижават, тенденция, която се проявява от началото на годината. Сумата на продажбите спада с близо 4% през тримесечието, достигайки 83.15 млн. лв. Въпреки това компанията отчита ръст в продажбите на пресованите и валцовани продукти. Удвояват се приходите от продажбата на профили, а растеж се наблюдава и при домакинското фолио. Последното е и основен приоритет на "Алкомет", тъй като компанията задоволява 25% от търсенето на продукта на европейския пазар. Транзитът към продукти с по-висока добавена стойност е и в центъра на формулата по-ниски приходи - по-високи печалби.

Източник: Капитал

Обявиха на търг със стартова цена от 4 692 000 лв. ваканционно селище в местността Конещица в разложкото село Баня. Имотът се намира в непосредствена близост до общинския минерален плаж. Той е обявен за продан чрез търг с тайно наддаване от едноличния собственик на капитала ОТП Факторинг България ЕАД, представлявано от Илка Димова-Мазгалева и Емил Кръстев (фирма на банката кредитор ДСК) чрез дъщерната му фирма „Проектна Компания Комплекс Баня“ ЕООД. Строителството стартира още през 2006 година. Той включва хотелска част, ваканционни къщички и луксозен СПА център. В мащабния проект с 33% дялово участие влиза и община Разлог с апортна вноска на 27.6 дка земя, оценена тогава на 828 000 лв., или по 30 лв./кв. м. Останалият дял от 67% е на софийската фирма „Атия Холидейс“ ООД, която се ангажира да осигурява финансиране от 10 млн. евро. Фирмата поема задължението още да изгради улица на занаятите, да построи пречиствателна станция за отпадни води и да инвестира в подобряване инфраструктурата на района. Новото дружество е „Баня Холидейз“ АД. Настоящият собственик е обявил за продан целия комплекс, включително и оборудването и търговската марка с наименование ВАNУА SРА & WЕLLNЕSS RЕSОRТ.

Източник: Струма

Търговската верига "Пикадили" затваря обекта си в мола "Сердика център", а на неговото място през идната година ще отвори магазин "Билла". В края на август 2016 г. от "Селект трейд", която е собственик на веригата, обявиха, че планират да открият нов обект – в мол Paradise Center в столицата (на мястото на Carrefour). От дружеството уточняват, че отварянето е предвидено за средата на ноември и представят затварянето на мола в "Сердика център" като "преместване" в друг мол. "Селект трейд" планира да открие през тази година още един нов хипермаркет - в най-големия търговски център във Варна – Grand Mall.

Източник: Дневник

Спиди АД приключва първите девет месеца на годината със 17,2% ръст на приходите на годишна база, но спад на печалбата в сравнение със същия период на 2015 година. Само през третото тримесечие компанията за куриерски услуги печели 748 хил. лв., което е над три пъти по-малко спрямо печалбата от 2,5 млн. лв. през третото тримесечие на 2015 г. За цялото деветмесечие печалбата се свива с 47, 4% на годишна база до 3,873 млн. лв. в сравнение с печалбата от 7,361 млн. лв. през същия период на миналата година. Това се дължи в увеличението на разходите, които понижават печалбата от оперативна дейност с над 40% до 5,569 млн. лв. спрямо 9,387 млн. лв. Голяма част от извършваните разходи са текущи по характер и се отразяват негативно на рентабилността. Разширението на капацитета и новите услуги изпреварва увеличението на пратките, посочват от компанията. Разходите за външни услуги нарастват с 26% на годишна база към края на септември до 62,207 млн. лв., разходите за персонал се увеличават с 24% до 20,165 млн. лв.

Източник: Investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти 16-20 ноември, 5-дневен, 35 часа
  • Основи на управление на проекти- PM Foundations with PMI Standards 2-дневен, 16 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 19 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
26 ноември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 1 - м. ноември 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инфлацията в еврозоната е достигнала 0.5% на годишна база през октомври, което е най-високото ѝ ниво от юни 2014 г. насам, или 28-месечен връх, сочат данни на Евростат. През юни 2014 г. ценовото равнище в еврозоната отново нарасна с 0.5% на годишна база, като оттогава насам инфлацията не успяваше да достигне тази граница. През периода еврозоната дори премина през осем месеца на дефлация. Очакванията на анализаторите бяха именно за достигането на границата от половин процент. В същото време базисната инфлация бележи ръст от 0.8 на сто на годишна база, показва официалната статистика. Мерките на разхлабена парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) изглежда започват да дават резултат, а еврозоната устойчиво успява да избегне инфлацията няколко месеца подред. Следващата среща на Управителния съвет на ЕЦБ е след 2 дни – на 2 ноември, но на нея няма да бъдат взимани решения за паричната политика.

Източник: FT

Америка

Потребителските разходи в САЩ нараснаха през септември по-солидно от очакваното, което е сигнал за добри харчове на американските домакинства на фона на стабилния, макар и малко по-сдържан растеж на трудовата заетост и въпреки несигурността около изхода на предстоящите президентски избори, като тези данни са в подкрепа на прогнозите за повишение на лихвите на Фед през декември. Личните доходи в САЩ, включващи доходи от заплата и от други източници, нараснаха през септември с 0.3% спрямо август, когато те отбелязаха повишение с 0.2% и при очаквания за техен растеж от 0.4 на сто, показват данни на Търговския департамент. В същото време потребителските разходи, които измерват обема на покупки от автомобили до дрехи, и от разходите за здравеопазване до тези за отопление, се ускориха с 0.5% след тяхно понижение с 0.1% през август, докато средните прогнози на финансовите пазари бяха за по-скромно повишение с 0.4 на сто.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Слаби данни от индустрията и от търговията на дребно поставят за пореден път Японската централна банка (ЯЦБ) под цугцванг. Промишленото производство в Япония е останало без промяна през септември спрямо предходния месец, съобщи правителството. Анкетирани от Bloomberg анализатори очакваха увеличение от 1 процент след нарастването на показателя с 1.5 на сто през август. Именно изненадващата стагнация в индустриалното производство може да бъде важна тема по време на започващото в понеделник двудневно заседание на ЯЦБ. Данните може да са доказателство за това колко е трудно да бъде насърчена икономиката на страната. След две седмици властите ще предоставят данни за ръста на брутния вътрешен продукт за третото тримесечие на 2016 г. Един от големите проблеми за Япония през изминалите месеци е силната йена. Въпреки усилията на централната банка за обезценяване местната валута е увеличила стойността си спрямо американския долар с 15 на сто от началото на годината досега.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
31.10.2016
Dow Jones Industrial
18 142.42 (-18.77)
Nasdaq Composite
5 189.14 (-0.97)
Стокови борси
31.10.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.99
Heating oil ($US/gal.)1.5600
Natural gas ($US/mmbtu)3.0000
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 278.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.90
Platinum ($US/Troy Oz.)983.90
Hogs (cents/lb.)0.48
Live cattle (cents/lb.)1.03

       Опознай България

Ден на народните будители

1 ноември е един от официалните празници в Република България. На този ден ние честваме и отдаваме почит към делото и паметта на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Първото неофициално честване на празника е осъществено в Пловдив през 1909 г. Всенародното преклонение дава основание през 1922 г. Стоян Омарчевски, тогавашен министър на Народното просвещение, да внесе предложение в Министерски съвет за определянето на 1 ноември за за общонационален и неучебен за всички учебни заведения празник. Въпреки голямото културно и патриотично значение, което е имал празникът на будителите, през 1945 г. той е отменен, защото се дублирал с Деня на светите братя Кирил и Методий, обявен тогава за празник на българската просвета и култура. Честването на Деня на народните будители е възстановено на 1 ноември 1990 г. по почина на Общонародното сдружение "Мати Болгария ".

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.11.2016
Българска версия: 28375, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999