Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 27 октомври 2016 г., брой 4332
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(27.10.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18614
USD   1.79023
CHF   1.80460
EUR/USD   1.0925*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  ИМС Напредък АД - Пловдив
ЧЕЗ Разпределение България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е на 39-о място в света по благоприятни уловия за бизнес, според ежегодната класация на Световната банка 'Ease of Doing Business 2017', която обхваща 190 държави. Подреждането се прави на база подобрението в бизнес средата в световните икономики и прилагането на различни реформи, улесняващи бизнеса. Страната ни се смъква с две позиции в сравнение с миналата година, когато беше 37-а. Най-силно е представянето по индикаторите "защита на миноритарните инвеститори "(13 място в световен мащаб), "търговия през границите" (21 място) и "достъп до кредит" (32 място). Слабите места са "достъп до електричество" (104 място), "плащане на данъци" (83 място) и "стартиране на бизнес" (82 място). От световната банка отбелязват, че страната ни е повишила надеждността за енергийните доставки чрез въвеждане на автоматична система за управление в енергетиката. Лидерската позиция е за Нова Зеландия, която измества Сингапур като мястото за най-лесно правене на бизнес на света.

Източник: Expert.bg

Заетите в сектора на информационните технологии в България формират около 2,3 на сто от общата трудова заетост при среден показател от 3,5 на сто за страните от Европейския съюз, съобщи Евростат. За последните четири години заетите в IT сектора българи са се увеличили с около 15 хиляди души до 70 000. Там е и най-високото заплащане у нас – от 700 до 2000 евро, в зависимост от позицията. Преобладават мъжете на възраст до 35 години. Сферата на информационните технологии е най-бързо развиващият се сегмент в българската икономика. Според Евростат най-висок дял специалисти в IT сектора като процент от общата заетост на населението е отчетен във Финландия, а най-нисък – в Гърция.

Източник: Econ.bgКонцесии

Концесионният договор за добив на железна руда от находище "Кремиковци" отпада. Правителството е приело решение за констатиране неизпълнение на условието за влизане в сила на договор за предоставяне на концесия за добив на железни руди и баритна суровина от находище „Кремиковци“. Договорът е сключен на 4 юни 2010 г. между Министерския съвет, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Целзиан“ ООД, гр. София. С решение №43 от 23 януари 2009 г. Министерският съвет предоставя концесията за добив на метални полезни изкопаеми от находище „Кремиковци“ за срок от 35 години. В решението е записано, че начинът за определяне на концесионера е неприсъствен конкурс, а въвеждането на находището в експлоатация се определя от конкурсното предложение на спечелилия кандидат. В срока, определен за подаване на документи за участие в конкурса, е подадено заявление от търговското дружество „Целзиан“ ООД. Видно от конкурсното предложение на кандидата, е предложен срок от 22 месеца за въвеждане на находище „Кремиковци“ в експлоатация. След проведения неприсъствен конкурс, с решение №69 от 15 февруари 2010 г. Министерският съвет определя за концесионер „Целзиан“ ООД и предоставя правото на добив от находище „Кремиковци“.

Източник: 3e

На летищата във Варна и Бургас са обслужени повече от 300 хил. полета за 10-годишния период на концесията, съобщи Улрих Хеппе, главен изпълнителен директор на компанията концесионер "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт". На двете летища в сравнение с началото на концесията през 2006 г. се обслужват с 1 млн. пътници повече годишно. Той съобщи още, че тази година лятото е било рекордно за двете летища за последните десет години. На летището във Варна ръстът на пътниците е с 21%, а в Бургас - с 22 на сто в сравнение с миналата година.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево

На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна

На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Брестиом АД - София

На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Клепало ЕООД - София

На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Нета ООД - София

На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи неконсолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 г. на "Наш Дом - България" АД - Холдинг - София /5ND/

Дружества
Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Пилко ЕООД - Разград   130 035  
  2   Месокомбинат Русе АД - Русе   72 814  
  3   Градус 1 ООД - Стара Загора   67 243  
  4   Кен АД - Стара Загора   55 863  
  5   Брезово АД - Брезово - Пд   49 411  
  6   Ники Мес 2013 ЕООД - Лясковец   43 870  
  7   Деликатес 2 ООД - Житница - Пд   38 670  
  8   Димитър Маджаров 2 ЕООД - Пловдив   34 272  
  9   Галус 2004 ЕООД - София   27 282  
  10   Лотос ООД - Димитровград   26 884  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 26.10.2016
  Обща стойност (BGN): 1 448 259.98  
Брой търгувани компании: 35
Premium 619 091.25
Standard 112 618.63
АДСИЦ 691 059.51
Структурирани 18 343.44
Облигации 7 147.15
Най-голяма промяна в цените
Финанс Директ АД - София -24.41 %
Доверие - Обединен холдинг АД - София 16.86 %
BaSE - Акции: 1 707.28
BaSE - АДСИЦ: 24 000.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Националната електрическа компания и руската "Атомстройекспорт" са стигнали до сделка, според която НЕК ще плати до 15 декември 2016 г. пълния размер на сумите по арбитражното решение за "Белене". В замяна на това "Атомстройекспорт" се отказва от лихвите, които до датата на плащане ще станат 23 млн. евро, обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Сделката става факт след подписването на две споразумения - за окончателното приключване на решението по отношение на международния търговски арбитраж във връзка с проекта АЕЦ "Белене" и за отказ от страна на "Атомстройекспорт" за предявяване на инвестиционен спор към България. До момента НЕК е отправила седем искания към арбитража за корекции на размера на лихвите, като четири от тях са били одобрени. Така дължимата по тях сума е намалена с 20.9 млн. евро, а с новата договорка ще се спестят почти 50 млн. лева.

Източник: Сега

Правителството даде съгласие министърът на финансите да прекрати Договора за срочен депозит, сключен между министерството и Първа инвестиционна банка на 28 ноември 2014 година. В края на май 2016 г. „Първа инвестиционна банка“ АД изплати държавната помощ в договорения размер и срокове и спази всички свои задължения по Решението на ЕК, приложението към него и плана за преструктуриране. Предвид това, както и липсата на други финансови задължения на банката към държавата по договора, той ще бъде прекратен.

Източник: Банкеръ

„Реди Гармънт Технолоджи България“ ЕООД ще бъде собственик на трите поземлени имота до кв. „Запад“ 2, в близост до Военното окръжие, които бяха продадени на публичен търг с тайно наддаване в Община Търговище. Фирмата бе единствен участник в търга и го спечели за сумата от 555 001 лв. без ДДС. Предстои сключване на договора за продажба и плащане на цената. По инициатива на Община Търговище ще се проведе и обществено обсъждане, за да се обяснят в детайли производствените процеси и технологии и гражданите да получат информация и за екологичните параметри на инвестицията. Едноличен собственик на капитала на „Реди Гармънт Технолоджи България“ е „Др. Бок Индустрис АГ“ - Германия. Дружеството извършва услуги, свързани с конфекция и текстил, продажба и дистрибуция на строително-монтажни услуги, инвестиране и контрол в строителството, посреднически и консултантски услуги. Инвестиционните му намерения са за изграждане на предприятие за обработка на текстил и готови облекла, чиято разгъната застроена площ ще бъде около 4 000 кв. м. Инвестицията щe бъде в размер на 8 млн. лв. и предвижда разкриване на 150 работни места.

Източник: 24 часа

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през месец септември 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 25.4 млн. лв., което представлява увеличение от 18.9%, в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец септември 2015 г. Обобщените данни за първите девет месеца на 2016 г. сочат, че консолидираните нетни приходи от продажби на Монбат АД са в размер на 179.376 млн. лв., или с 1.4 на сто повече спрямо нетни приходи от за същия период на 2015 г. Реализираната консолидирана печалба на Монбат АД за септември възлиза на 2.114 млн. лв., преди облагане с данъци, което е с 2.6 на сто повече спрямо реализираната консолидирана печалба, преди облагане с данъци, за месец септември на 2015 г. Печалбата преди данъци за първите девет месеца на 2016 г. достига 21.6 млн. лв., или с 7.6 на сто повече, в сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г.

Източник: Profit.bg

Печалбата на КРЗ "Одесос" се е понижила с 36% до 3.763 млн. лв. към края на септември 2016 г. Приходите от дейността нарастват с близо 3% до 23.6 млн. лв. спрямо 22.938 млн. лв. за същия период на предходната година. За периода кораборемонтният завод във Варна, който е част от групата на "Химимпорт", е ремонтирал 49 кораба. Общата стойност на извършените ремонти от голям кораборемонт е 22.433 млн. лв. От началото на годината акциите на дружеството поевтиняват с 5.24%, а през последните 12 месеца цената им нараства с 15.38%. Пазарната капитализация е 52.8 млн. лв.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Фамилният холдинг на бившия италиански премиер Силвио Берлускони, Fininvest, съобщи, че Европейската централна банка (ЕЦБ) е блокирала сливане на италиански банки, в които той е имал участие. Банково-застрахователната група Mediolanum, в която Fininvest е бил вторият най-голям акционер с дял от 30 процента, се сля с подразделението си Banca Mediolanum през декември, при което рационализира корпоративната си структура и реализира данъчни икономии. ЕЦБ обаче съобщи, че е решила да се противопостави на определяното от нея като "придобиване" от Fininvest на "значителен дял" в Banca Mediolanum, се казва в съобщение на холдинга, в което е посочено, че най-вероятно ще обжалва законността на това решение и процедурата, довела до него. Fininvest изтъква, че решението на ЕЦБ е било взето след разследване на италианската централна банка.

Източник: Associated Press

Америка

Федерален съдия в Сан Франциско одобри плана, предложен от германския автомобилостроител Volkswagen, на стойност 14,7 милиарда долара за компенсиране на притежателите на негови автомобили заради скандала с манипулираните емисии на дизеловите двигатели. Компромисът, предвиждащ обратно изкупуване на автомобилите и плащането на компенсации в брой, не слага край на правните спорове на Volkswagen в Съединените щати, където е образувано наказателно дело, а трябва да се намери решение за още около 80 000 коли. Около 475 000 собственици на Volkswagen и Audi с 2-литрови дизелови двигатели ще могат да поискат обратното им изкупуване от компанията от идния вторник. Те могат да получат между 5100 и 10 000 долара. Предвижда се малко над 10 милиарда долара да бъдат отпуснати за изкупуване на засегнатите автомобили, а 4,7 милиарда - за ликвидиране на екологичните последствия и разработка на по-малко замърсяващи автомобили.

Източник: Ройтерс

Азия

Японският автомобилен производител Тоуоtа обяви, че изтегля от пазара общо около 5.8 милиона автомобила в страната и чужбина заради потенциален дефект във въздушните възглавници, с които са оборудвани колите. Еърбеците са произведени от Такаtа, а изтеглянето ще засегне коли от модели Соrоllа и субкомпактния хечбек Vіtz, които се предлагат на пазара. Изземването обхваща модели, произведени между май 2000 г. и ноември 2001 г., както и коли, сглобени в периода от април 2006 г. и декември 2014 г, заявиха от компанията. Проблемните бройки в Япония са около 1.16 милиона автомобила. На Стария континент засегнати ще са над 1.47 милиона возила. В изземването ще се включат и автомобили от Китай, на който пазар са продадени повече от 820 000 коли, оборудвани с проблемните въздушни възглавници.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
26.10.2016
Dow Jones Industrial
18 199.33 (30.06)
Nasdaq Composite
5 250.27 (-33.13)
Стокови борси
26.10.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.25
Heating oil ($US/gal.)1.5700
Natural gas ($US/mmbtu)2.7400
Unleaded gas ($US/gal.)1.4800
Gold ($US/Troy Oz.)1 266.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.56
Platinum ($US/Troy Oz.)961.80
Hogs (cents/lb.)0.44
Live cattle (cents/lb.)1.04

       Опознай България

Александър Стоянов Теодоров-Балан

Акад. Александър Стоянов Теодоров-Балан е български езиковед, литературен историк и библиограф, академик на БАН. Роден е на 27 октомври 1859 г. в село Кубей, Бесарабия (Украйна), в семейството на българи преселници. Балан следва последователно в Прага и Лайпциг, завършва славянска филология в Прага. Проф. Балан е първият ректор на Софийския университет, избран на 29 януари 1889 г. и няколко пъти след това преизбиран на същия пост. Основоположник е на университетската библиотека. От 1939 г. е почетен доктор на университета и действителен член на БАН. Бил е деловодител на Българското книжовно дружество (днес Българска академия на науките) и главен секретар на Българската екзархия. Инициатор е на основаването на организацията Българска матица в Цариград, делегат е на нейния Пръв събор и е редактор на органа ѝ „Летоструй“. Александър Теодоров-Балан е един от създателите на българското туристическо движение. Доживява почти 100-годишна възраст и умира на 12 февруари 1959 г. в София. Научното наследство на акад. Балан се определя на 866 заглавия на книги, студии, статии и бележки, от които 310 са посветени на българския език. Основно място в научните му занимания заемат изследванията, посветени на граматическия строеж на българския език, особеностите на българската звукова система, борбата с чуждиците, обогатяването на езика с народни думи. (Снимка: www.uni-sofia.bg)

 

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.10.2016
Българска версия: 28222, Английска версия: 3024

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999