Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 15 септември 2016 г., брой 4303
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(15.09.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29887
USD   1.74347
CHF   1.78696
EUR/USD   1.1218*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Голдън Тур Енд Травел АД - София
Кофражна техника 95 АД - Пловдив
Нике груп АД - Годеч
Силва Ууд ЕАД - Ловеч
Технокороза АД - Ловеч
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Темповете на договаряне и разплащане по проектите в рамките на новия програмен период 2014 - 2020 г. са 2-3 пъти по-бързи в сравнение със същия момент от предишния програмен период, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев. Към 13 септември по всички оперативни програми са договорени над 4.6 млрд. лева, което представлява 28% от общия бюджет на оперативните програми. Изплатените средства са 508 млн. лева, което е 3.1% от бюджета. До края на годината се очакват плащания в размер на още около 200 млн. евро, т.е. годината може да приключи с не по-малко от 5% разплатени средства, изчисли вицепремиерът. Обявените към момента процедури са за около 65% от бюджета на оперативните програми.  Дончев обясни, че ЕК не поддържа база данни с брутните плащания към отделните държави от ЕС.

Източник: Капитал

Само 70% от всички издадени фактури в България се плащат в срок, докато за Европа този процент е средно 76. Данните са от проучването на ЕОС „Европейски навици за плащане 2016". Според него родните компании дават 41 дни срок за отложено плащане на клиентите си, докато през 2015 г. този срок е 38 дни. От своя страна, клиентите закъсняват да се издължат с още 28 дни след толеранса (с 5 повече от 2015 г.) . Българските фирми получават парите си близо три месеца, след като са предоставили стоката или услугата си на партньора и на практика му предоставят търговски кредит, без самите да са платежоспособни. Все повече български фирми са заплашени от ликвидна криза и впоследствие от фалит. България следва общата европейска тенденция на влошаване на показателите за редовност на плащанията. но води негативната класация по дял на несъбираемите вземания. На първо място е с 30% несъбираеми вземани (при 22% за 2015 г.)

Източник: Profit.bgРегулирана информация

На 14.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Водоснабдяване и канализация - Варна ООД - Варна

Дружества
Животновъдство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Милениум 2000 ООД - Стара Загора   12 339  
  2   Бисер Олива 98 АД - Стара Загора   7 161  
  3   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   4 948  
  4   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   2 948  
  5   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   2 824  
  6   Тетрахиб АД - Никола Козлево   2 535  
  7   Жюлив ООД - Стара Загора   2 191  
  8   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   1 946  
  9   Хайбрид ЕООД - София   1 859  
  10   Грими Хюсеин Хюсеин ЕТ - Пещера   1 804  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 14.09.2016
  Обща стойност (BGN): 540 202.98  
Брой търгувани компании: 36
Premium 185 308.60
Standard 106 279.06
АДСИЦ 12 486.19
Облигации 236 129.13
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София 10.53 %
Билборд АД - София -5.71 %
BaSE - Акции: 4 192.50
BaSE - АДСИЦ: 200 381.60

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавата ще финансира работодателите да реализират обучения за служителите си в неактивния сезон на дейността им, вместо да ги освобождават от работа. Това стана ясно от отговор на социалния министър Зорница Русинова в рамките на парламентарната комисия по труд и социална политика. Общо като евросредства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и от бюджета на министерството са предвидени около 230 млн. лева за схеми, по които работодателите ще могат да кандидатстват, за да осигурят повишаване на квалификацията на вече наети хора. От тях над 200 млн. лева са по оперативната програма. Като допълнително улеснение за работодателите е предвидено обучението да не се провежда както досега за шест или девет месеца еднократно, а да е в неактивния период. Така например кадрите, наети в туризма, следва да не се освобождават от работа в неактивния сезон, а да бъдат в обучение.

Източник: Investor.bg

За по-малко от три месеца интересът към виртуалните сделки с газ значително нарасна, но търгуваните количества все още са твърде пренебрежими и са по-скоро опит на търговците и потребителите да тестват новата възможност за алтернативни доставки.  По данни на "Булгатрансгаз" става въпрос за около 100 хил. куб. метра. За сравнение, общото потребление в страната е около 150-160 млн. куб метра месечно през летния период. Самите сделки обаче значително са нараснали, като от една в началото на юли техният брой вече достига 100.  Засега големите потребители по-скоро опипват почвата, тъй като българската цена е по-ниска от гръцката. Виртуалните сделки с газ станаха възможни в края на юни, когато българският и гръцкият газов оператор - "Булгатрансгаз" и DESFA, подписаха споразумение. Засега те са в тестови период, но от 1 октомври трябва да стане дългосрочна възможност.

Източник: Капитал

Американската компания за микропроцесори Sibiz ще разкрие около 1500 нови работни места в Пловдив. Направена е първата копка на високотехнологична сграда на фирмата в квартал „Гладно поле“. Инвестицията в нея ще е близо 15 млн.лв., а самата сграда ще е 30 метра висока и ще разполага с аули, аудитории, зали за презентации, тренировъчни лаборатоии, стаи за отдих, модерни офис пространства от отворен тип и подземен паркинг за 120 автомобила, разположени върху 20 кв.м РЗП. Бизнес центърът на Sibiz е само първият в квартал Гладно поле, който е отреден за развитие на високотехнологични компании. Той трябва да се превърне в бъдещия втори градски център, а освен бизнес парк ще има културна инфраструктура, административни сгради и площадни пространства. До 2020 г. в тази зона ще бъдат инвестирани 9 млн.лв. по ОП „Региони в растеж“, като ще се започне с изграждане на първичната инфраструктура – окабеляване, подземна инфраструктура и други комуникационни структури.

Източник: Труд

Изграждането на нова автогара и хипермаркет започва в Свиленград. Инвеститор е българска фирма, която след проведения конкурс заплати на общината 635 000 лева за закупуването на два общински терена в района на кв. „Простор”, до МБАЛ - Свиленград. В имотите тя се задължава да реализира инвестиции в размер на 2 400 000 лева. В срок от 18 месеца инвеститорът трябва да изгради за своя сметка два обекта с обществена значимост - хипермаркет с минимална застроена площ от 2 000 кв. метра и автогара с минимална застроена площ от 150 кв. метра с прилежаща обслужваща площ не по-малко от 3 000 кв. метра. Към обектите ще бъдат обособени подход откъм пътя, паркинг със 160 паркоместа, стоянка за таксиметрови автомобили и озеленена площ. Допълнително изискване към инвеститора е за срок от 25 години да не се променя предназначението на обектите, както и ежемесечен ангажимент за почистване двора на болницата. Строителството на новите придобивки за града стартира от средата на септември, информират от община Свиленград.

Източник: Дарик радио

Акционерите на Кепитъл Консепт Лимитед АД са решили дружеството да бъде отписано като публично и да бъде свалено от търговия на БФБ-София на проведеното общото събрание на акционерите. Компанията е инвеститорът в гигантския развлекателен комплекс край софийското с. Мусачево. Книжа на компанията на практика не са търгувани. Последните сделки са с дата 20 май 2015 г. при цена от 8 лв. Най-добрата оферта „купува“ е при цена от 0,013 лв. Оферти „продава“ няма. Пазарната капитализация се равнява на 400 хил. лв.

Източник: Investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

20 септември: Дискусия на тема: "Администрацията - помощник или препятствие за развитието на бизнеса"

30 септември: Специализирано обучение за подготовка на проекти по Фаза1 на Инструмента за МСП, Хоризонт 2020

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Както се и очакваше, немската химическа и фармацевтична компания Bayer официално ще придобие американския си конкурент Monsanto. Съобщава се, че за всяка акция на американската компания Bayer ще плати $128, така че общата сума на сделката е $66 млрд. В допълнение, компанията одобри комисионна от $2 млрд. в случай на неизпълнение на договора. Сделката с Monsanto ще създаде най-големия производител на семена и пестициди в света. Тя също така ще бъде най-голямото придобиване, правено някога от немската фирма. Споразумението се очаква да бъде приключено официално до края на 2017 г. Акциите на Bayer са нараснали с 3% на фона на новината за споразумението, се казва в изявление. Новата компания ще се конкурира с DuPont Co. и Dow Chemical Co., които обявиха сливането си през декември. Общите приходи на двете компании през 2015 г. са в размер на 23 милиарда евро. Очаква се, че синергията от сливането да възлиза на $1,5 млрд. през четвъртата година след сливането. Bayer възнамерява да плати за сделката в брой и акции. По-специално, компанията ще получи мостов заем за сделката от пет банки (Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan Chase), в размер на 57 милиарда долара.

Източник: FT

Америка

Бразилия стартира мащабна програма за приватизация, за да се опита да набере допълнителни приходи, с които да спаси икономиката. Правителството на президента Мишел Темер предвижда да продаде лицензите за оперирането на летищата в Порто Алегре, Салвадор, Флорианополис и Форталеза до първото тримесечие на 2017 г. На концесия ще бъдат отдадени и някои федерални пътища в централните, западните и южните региони на страната, жп линии, пристанища, мини, газови находища и други. Според плановете цялата програма, наречена “Project Grow”, трябва да бъде изпълнена до края на 2018 г. Първоначално в нея са били включени 25 концесии, но впоследствие те са били увеличени до 32, пояснява О Globo. Кабинетът планира да продаде и права за разработване на някои петролни находища, както и няколко водни електроцентрали и електроразпределителни компании на държавния холдинг Eletrobras в северните и североизточните региони на страната. Бразилският президент Мишел Темер, който наследи отстранената заради корупция Дилма Русеф, се опитва да върне доверието на инвеститорите и да вдигне икономиката на страната на крака с непопулярни реформи и продажба на активи.

Източник: Ройтерс

Азия

Японската централна банка ще обмисли по-нататъшно намаляване на лихвените си проценти на отрицателна територия. Централната банка, която ще проведе редовното заседание на 20-ти и 21-ви септември, възнамерява да предприеме по-нататъшно разхлабване на паричната си политика, тъй като наличните свободни активи за закупуване по нейната програма за "количествени улеснения" в размер на 80 трлн. йена на година вече са наближили своя лимит. ЯЦБ също така се очаква да потвърди ангажимента си да наблюдава неблагоприятните последици от настоящите отрицателни лихвени проценти. В информацията на Nikkei се казва, че управителят на банката Харухико Курода и неговите заместници са в съгласие относно негативните лихвени ставки и се очаква те да получат подкрепа от мнозинството от останалите членове на управителния съвет. По-рано този месец Курода призна за наличието на недостатъци от провежданата от банката политика на отрицателни лихви, което предполага за повишено внимание от страна на ЯЦБ относно евентуално по-нататъшното има намаляване.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
14.09.2016
Dow Jones Industrial
18 034.77 (-31.98)
Nasdaq Composite
5 173.77 (18.52)
Стокови борси
14.09.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)43.71
Heating oil ($US/gal.)1.3900
Natural gas ($US/mmbtu)2.8800
Unleaded gas ($US/gal.)1.3700
Gold ($US/Troy Oz.)1 324.60
Silver ($US/Troy Oz.)18.96
Platinum ($US/Troy Oz.)1 036.60
Hogs (cents/lb.)0.49
Live cattle (cents/lb.)1.06

       Опознай България

17-годишен юбилей на Бизнес Индустрия Капитали

Навършват се 17 години от излизането през 1999 г. на първия брой на електронното издание на Българска стопанска камара - “Бизнес идустрия капитали”. Издател на "Бизнес Индустрия Капитали" е Борсова информационна компания "Капиталов пазар" - еднолично дружество на Българска стопанска камара специализирано в областта на бизнес-информацията.

За седемнадесет години изданието се утвърди като предпочитан бизнес и медиен партньор за повече от 35 000 абоната от страната и чужбина. В морето от информация, което предлага Интернет, “Бизнес идустрия капитали” съумява ежедневно на български и английски език да представя накратко най-важното от икономическите събития в България - финансови, корпоративни, борсови и новини от Българска стопанска камара (БСК).

Основната мисия на изданието ни винаги е била да рекламира българската икономика и българския бизнес. А чрез рубрики като “Опознай България”, които бързо се превърнаха в любимо четиво, както за българските, така и за чуждестранните читатели, “Бизнес Индустрия Капитали” провежда широка кампания за популяризиране на културните и природни обекти и събития в нашата страна. В нея всеки ден се представят накратко традиционни български празници и обичаи свързани с тях, известни български личности и тяхната кратка биография, както и информация за различни красиви местности и забележителности на България.

17 години не са малък период за едно издание, за една електронна медия. Издателският ни екип е приел предизвикателството да развива и занапред “Бизнес Индустрия Капитали” като издание, което да прави повече приятели и партньори на България, БСК и българския бизнес.

На рождения си ден, екипът на “Бизнес Индустрия Капитали” използва възможността да благодари на всички свои приятели и да си пожелае още дълги години живот и читателски интерес!


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.09.2016
Българска версия: 28166, Английска версия: 3022

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999