Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Събота, 10 септември 2016 г., брой 4299
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(10.09.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31300
USD   1.73574
CHF   1.78305
EUR/USD   1.1268*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Таис 91 АД - Казанлък  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Влошаване на промишленото производство и строителния сектор през юли спрямо юни 2016 г. отчете НСИ. Индексът на промишленото производство в България намалява с 1,6% на месечна база при ръст от 3,9% през юни. Това представлява влошаване на производството за пети от последните шест месеца. Ръстът на оборотите на търговците на дребно се забавя. Спрямо година по-рано календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира повишение с 2,3% (спрямо юли 2015-а). В същото време индексът на националната статистика за продукцията в сектор „Строителство“ през юли е с 1,4% под равнището от юни, когато се понижи с 1,6%. На годишна база строителната продукция регистрира понижение с 11,8% след спад с 13% през юни, влошавайки се за седми пореден месец от началото на годината.

Източник: Труд

Значително забавяне на ръста на оборотите в сектора на търговията на дребно през юли 2016 г. отчита Националния статистически институт (НСИ). Оборотите се увеличават с 2,2% на годишна база след ръст от 5,4% през юни. Индексът на оборотите в търговията на дребно остава без промяна спрямо юни 2016 г. Най-голямо е увеличението при търговията с хранителни продукти и тютюневи изделия – със 7,3 на сто спрямо миналия юли. Спрямо предходния месец юни обаче в този сектор има спад от 0,7 на сто. С 6,1% спрямо юли 2015 г. пък се увеличават оборотите на търговците с козметични и фармацевтични продукти, сочи още статистиката. Задълбочава се спадът по отношение на търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет. През юли на годишна база оборотите в този сектор намаляват с 9,1% след понижение от 2,1% през юни. Спрямо предходния месец оборотите намаляват с 3,1%.

Източник: Investor.bgРегулирана информация

На 9.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Паркеко БГ ООД - София

На 9.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Уинд Сис ООД - София

Дружества
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Бистрица 2002 ЕООД - Гоце Делчев   2 083  
  2   Геосенд Комерс ЕООД - Несебър   1 632  
  3   Андела АД - Бургас   1 322  
  4   Инертни материали Ямбол АД - Ямбол   1 041  
  5   Базалт България ЕООД - София   1 004  
  6   Минерал 2000 ЕООД - София   986  
  7   Инермат АД - Стара Загора   948  
  8   Имерис Минералс България АД - Кърджали   872  
  9   Холсим Кариерни Материали Пловдив АД - Пловдив   631  
  10   Ескана АД - Варна   587  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 09.09.2016
  Обща стойност (BGN): 427 971.33  
Брой търгувани компании: 36
Premium 72 972.96
Standard 341 089.96
АДСИЦ 13 908.42
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец 250.00 %
Спарки-Елтос АД - Ловеч -8.43 %
BaSE - Акции: 696.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Областният управител на София Веселин Пенев подаде оставка заради сделката с "Царските конюшни". Премиерът Бойко Борисов смята, че събраните до момента факти дават основание да се поиска цялостна проверка по случая, която да проследи спазването на Закона за държавната собственост при извършването на сделката, съобщават от МС. Една от целите е да се установи дали е поискано и получено съгласие от държавната институцията, която е управлявала имота.

Източник: Медия Пул

На 2 септември 2016 г.  Софийският градски съд е издал определение, с което са блокирани всички вписвания по партидата на дружеството "Вива телеком България", което е прекият собственик на мобилния оператор. Мярката е наложена по искане на "Емпрено венчърс лимитид", чийто собственик Дмитрий Косарев твърди, че притежава поне 43% дял във "Виваком", и съответно последните промени са станали против волята му. Според определението на магистратите, което не подлежи на обжалване, промените в обстоятелствата по партидата на "Вива телеком България" ще бъдат спрени до "приключване с влязъл в сила съдебен акт на делото, образувано по искова молба №113130 от 2 септември 2016-а", която е подадена от "Емпрено венчърс лимитид". С нея Косарев оспорва законността на взетото решение за прехвърлянето на собствеността на "Виваком" към люксембургското Viva Telecom, зад което стоят Спас Русев, самата VTB Capital (която бе и продавач, и посредник, и купувач при сделката) и фирмата Delta Capital (свързана братята Милен и Георги Велчеви).

Източник: Банкеръ

Представителите на България са поискали да получат сертификатите и документите за произведеното от "Атомстройекспорт" оборудване за АЕЦ "Белене", както и да извършат инспекция на място, съобщиха от Министерството на енергетиката. Близо три месеца след решението на международния арбитраж за АЕЦ "Белене" в полза на руската компания "Атомстройекспорт" българо-руската работна група се събра, за да обсъди как това решение ще се изпълнява. България беше осъдена да плати 620 млн. евро, като само лихвите възлизат на 167 хил. евро на ден. Основна тема на разговора е било уточняването на сумите по главницата и лихвите и възможностите за плащане от българска страна.

Източник: Дума

Масово разпродават имоти на радиозавода във Велико Търново. Собственикът му “Битова електроника” АД е в несъстоятелност от лятото на 2014 г. Текат процедури за удовлетворяване на кредиторите, включително и продажби”, заяви Ганка Кольовска, синдик на “Битова електроника” АД. При проявен инвеститорски интерес може да се наложи препарцелиране на непродадените имоти. От разпоредителни сделки с активи на фалиралата компания в началото на тази година окончателно беше удовлетворено вземането на един от най-големите кредитори на “Битова електроника”“Инвестбанк”. Напълно е платено вземането от 427 944 лв.  Фалиралата фирма е най-големият длъжник на Община Велико Търново за данък сграда и такса смет. Вземането е предадено за събиране на НАП. 169 702 лв. е признатият дълг, който чака да си получи и “Торговий дом Ярмарка” от Руската федерация.

Източник: Янтра - Велико Търново

Общото събрание на акционерите на Общинска банка взе решение за капитализиране на печалбата за финансовата 2015 г. Така акционерният капитал нараства с над 11 на сто. Ще бъдат издадени нови 576 784 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 5 767 840 лева, разпределени между акционерите, съразмерно на дяловото им участие преди увеличението. Общото събрание на Общинска банка АД и предходни години е взимало решение за увеличаване на основния капитал със собствени средства - чрез капитализиране на неразпределена печалба. Съотношението на общата капиталовата адекватност на банката ще се повиши с около 2% и ще достигне близо 20%.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Един от най-големите британски технологични фирми, обяви сделка за $ 8,8 млрд за закупуването на част от бизнеса на Hewlett-Packard и създаването на един от водещите софтуерни световни фирми. HPE ще обедини своите софтуерни активи с Berkshire базирани Micro Focus International. Сделката представлява рядка възможност за значително увеличаване на размера на компанията. Новосъздаденият бизнес ще разшири дайността и ще генерира годишни приходи от около $ 4,5 млрд. Това е една от най-големите сделки за придобиване от британска компания за последните няколко години и изпълнителният председател на Micro Focus, Кевин Лусмор, потвърди, че е "крайъгълен камък" за бъдещето на компанията. Сливането ще създаде една от най-големите световни софтуерни инфраструктурни компании с лидерски позиции с редица ключови продукти.

Източник: Guardian

Америка

Един от водещите централни банкери на Федералния резерв на САЩ повтори призива си за постепенно увеличаване на лихвените проценти. Председателят на Фед за Сан Франциско Джон Уилямс е очевидно невъзмутим от забавянето на ръста на новите места в САЩ и мудния сектор на услугите, които пък накараха трейдърите да залагат срещу нови повишения на лихвените проценти тази година. „Логично е да се завърнем към постепенно повишаване на лихвените проценти, и то за предпочитане по-рано отколкото късно“, каза Джон Уилямс в презентация пред Hayek Group. В коментарите си Уилямс не засегна данните от вторник, които показаха, че активността в сектора на услугите в САЩ е ударила най-ниското си ниво от шест години и половина, или пък правителствените данни от петък, според които американските работодатели са добавили по-малко места от очакваното през август.

Източник: Ройтерс

Азия

Инфлацията на потребителските цени в Китай се забави до най-слабото си темпо за почти една година, стабилизирайки икономиката на страната. A скока на жилищно строителство подсилва индустриите и същевременно много сектори продължават да се борят със свръхпроизводство, вътрешното търсене справяйки се сравнително добре и изненадващо подобрение на вноса. Индексът на потребителските цени нарасна с 1.3% през август спрямо година по-рано, в сравнение с ръст от 1,8% през юли. Инфлацията остава доста под официалната цел на около 3% през 2016 г. Индексът на производствените цени намалява с 0.8% през август спрямо година по-рано, най-бавния темп на спад от април 2012 г. Народната банка на Китай не е коригирала лихвените проценти от октомври 2015 г. и анализатори не очакват никакви краткосрочни стъпки за облекчаването им. Фокусът остава върху намаляване на промишления свръхкапацитет и произтичащите кредитни рискове.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
09.09.2016
Dow Jones Industrial
18 085.45 (-394.46)
Nasdaq Composite
5 125.91 (-133.58)
Стокови борси
09.09.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.71
Heating oil ($US/gal.)1.4300
Natural gas ($US/mmbtu)2.8000
Unleaded gas ($US/gal.)1.3600
Gold ($US/Troy Oz.)1 331.80
Silver ($US/Troy Oz.)19.13
Platinum ($US/Troy Oz.)1 064.60
Hogs (cents/lb.)0.59
Live cattle (cents/lb.)1.04

       Опознай България

Природен резерват Сребърна

Сребърна е резерват разположен край село Сребърна на 18 км. западно от град Силистра и на 2 км. от река Дунав. Той обхваща ез. Сребърна и неговите околности. Езерото е главна "спирка" по т.нар. Via Pontiсa, най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. Площта на целия резерват е около 600 хектара. Той е една от най-интересните влажни зони в Европа с изключително разнообразие на растителни и животински видове. Тук се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и десетина вида риби. Сред защитените видове на резервата са: видра, ондатра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх, бял лопатар. Освен тях в резервата гнездят над 100 вида птици - къдроглав пеликан (единствената колония в страната), малък корморан, чапли, блестящ ибис, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патици, гмурци, тръстиков блатар, рибарки, синьогушка, мустакат синигер и др. През 1948 г. местността е обявена за резерват. През 1977 тя е обявена за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО, категория “А”. Такъв статут имат само седемнайсет обекта в света. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.09.2016
Българска версия: 28165, Английска версия: 3023

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999