Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 25 август 2016 г., брой 4289
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(25.08.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29746
USD   1.73574
CHF   1.79582
EUR/USD   1.1268*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Анжелус Естейт АД - Стара Загора
Водно строителство АД - Ямбол
Водно строителство инвест АД - Ямбол
Геология, проектиране и проучване 21 АД - Варна
Динас АД - Сливен
Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна
Кристална вода АД - София
Мастерфикс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на първото тримесечие на 2016 г. делът на банките с чуждестранна собственост нараства до 72,6% от 67,8%, колкото бе към 31 март 2015 г. Tова показват данните от тримесечното издание „Банките в България“, подготвено от управление „Банков надзор“ на Българска народна банка (БНБ)= Така в края на отчетния период пазарният дял на местните банки се свива до 23,3% от 24,2%, колкото бе в края на първото тримесечие на миналата година.

Източник: Investor.bg

Спестяванията на българина за втора и трета пенсия в частните фондове занапред няма да могат да се инвестират в имоти, съгласно промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), предложени от Комисията за финансов надзор (КФН). Срокът за обществено обсъждане е 7 септември 2016 г. Измененията се правят основно в отговор на препоръките на Брюксел по отношение на Националната програма на реформи. Възможността за пряко инвестиране на средства на осигурените лица в инвестиционни имоти ще отпадне занапред, а в срок от 10 години компаниите трябва да се разделят с вече закупените от тях подобни активи. В същото време се разширява лимитът за непреки вложения в имоти – през акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Предложенията на КФН дават възможност и за нови инвестиции на пенсионните дружества – в облигации на международни финансови институции, в акции и облигации при първично публично предлагане.

Източник: Медия ПулКонцесии

Две фирми получиха разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали. Общата стойност на очакваните вложения за проучвателните дейности и тези по опазване на околната среда са в размер на 237 600 лева. "Тракия Глас България" ЕАД получи правото за срок от две години да извършва проучвателни дейности в площта "Трънливата нива", разположена на територията на община Елена, област Велико Търново, за наличието на полезни изкопаеми. За този период фирмата е поела задължението да вложи 170 600 лв. в проучвателни дейности. В допълнение същата ще трябва да даде и 17 хил. лв. в мероприятия по опазването на околната среда. Министерският съвет даде разрешение и на "Булнед АМД" да проучи възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали от площта "Мизия запад" в землището на с. Върбешница, община Мездра. Разрешението е за срок от една година. За този период се очаква фирмата да инвестира 46 хил. лв. в проучвателни дейности и 4 хил. лв. в екомероприятия.

Източник: Дума

Регулирана информация

На 24.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София

На 24.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София

Дружества
Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Фесто Производство ЕООД - София   87 279  
  2   БТЛ Индъстрийз АД - София   78 577  
  3   Оптикс АД - София   38 518  
  4   Къртис Балкан ЕООД - София   36 010  
  5   Шьоли Оптикс ООД - Панагюрище   26 490  
  6   Алкател Лусент България ЕООД - София   25 898  
  7   Бултех 2000 ООД - Стара Загора   22 785  
  8   Сентилион ООД - София   14 683  
  9   Демакс Холограми АД - София   13 623  
  10   Сентера Тракия ЕООД - Войводиново   7 755  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.08.2016
  Обща стойност (BGN): 202 555.84  
Брой търгувани компании: 26
Premium 120 694.87
Standard 74 750.03
АДСИЦ 3 008.95
Права 4 101.99
Най-голяма промяна в цените
Индустриален капитал - холдинг АД - София -5.49 %
Елхим Искра АД - Пазарджик 4.55 %
BaSE - Акции: 1 905.46

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

До 16 септември 2016 г. ще могат да се подават писма за интерес към дъщерната на КТБ банка - ТБ "Виктория". Това е третият опит за намиране на купувач на институцията, след като досега през пролетта вече беше заявен интерес от трима кандидата, но срокът беше удължен за след проверките и стрес тестовете на системата провеждани от БНБ. Фондът за гарантиране на влоговете в банките разреши продажбата още на 7 декември 2015 г. Потенциалният инвеститор ще трябва да покрие дълга на банка "Виктория" към КТБ. Процедурата по продажбата ще се извърши на три етапа: подаване на писма за интерес, подаване на необвързващи оферти, изготвени на база информационен меморандум и дю дилиджънс, подаване на обвързващи оферти и сключване на сделка. Подадените писма за интерес ще бъдат разгледани от синдиците на едноличния собственик на капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и потенциалните купувачи, на които ще бъде предложено предоставянето на информационния меморандум на Банката, ще бъдат уведомени от "АФА“ ООД.

Източник: Банкеръ

Приключи първият етап от реализацията на мащабния проект "Образователно-спортен комплекс "Лозенец"., който се изгражда на бул. "Никола Вапцаров" в София и ще разполага с 24 385 кв.м РЗП. Комплексът се състои от училищна сграда, която вече е завършена, и голям спортен център с детска градина, който се очаква да бъде готов до края на 2016 година. Тук ще се обучават учениците от St. George School & Preschool. Инвеститор е "Образователно-спортен комплекс "Лозенец" ЕАД, който ще вложи 34 млн. лв. в изпълнението на проекта. Партньор при реализацията му е Wonder Group, притежаващ лицензите за откриване на частна детска градина и училище "Свети Георги". Архитектурният проект е дело на екипа на "Елит Студио" ЕООД. Изпълнител е консорциум "Лозенец Билд".

Източник: Строителство Градът

Спирането на износа "Булгартабак холдинг" към Близкия изток от началото на април 2016 г. е ударило силно финансовите му резултати за второто тримесечие - приходите рязко са се понижили, а крайният резултат е загуба. Консолидираният отчет обхваща първите месеци, в които тютюневият холдинг не продава към Близкия изток, и резултатите са показателни - продажбите на готова продукция са над три пъти по-малко. В него са включени и резултатите на основните дружества "Благоевград БТ" и "София БТ", които най-силно пострадаха от спрелия експорт. Само през второто тримесечие на 2016 година групата е реализирала почти 64% по-малко приходи (50.52 млн. лв.) в сравнение със същия период на 2015 година (139.1 млн. лв.). Рязкото свиване на продажбите води до загуба за периода април - юни от 8.35 млн. лв. при печалба от малко над 20 млн. лв. година по-рано.

Източник: Капитал

Европейката банка на Възстановяване и развитие (ЕБВР) е купила ценни книжа на стойност 80 млн. евро от държавния Български енергиен холдинг, пуснати с цел подкрепа на реформите в енергийния сектор на страната. В началото на 2015 г. българското правителство представи план за реформи за възстановяване на финансовата жизнеспособност на сектор електроенергия и да насърчи либерализирането на енергийния пазар. БЕХ, който обединява всички енергийни активи на България, събра средства за да реструктурира баланса си с цел укрепване на дългосрочната му финансова стабилност. Компанията успешно за втори път пусна евробондове, на стойност 550 млн. евро и с лихва от 4.875%, на Ирландската фондова борса.

Източник: 24 часа

Маринела Петрова е избрана за директор за България в Европейската инвестиционна банка. Петрова стана зам.-министър на финансите на мястото на Карина Караиванова, която оглави КФН. Сега поема и поста на Караиванова в ЕИБ. Маринела Петрова ще представлява България в бордовете на още няколко международни финансови институции - МВФ, Черноморската банка и др.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК стартира проект "Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта"


Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германия и Франция имат планове за налагане на ограничения в криптирането на комуникациите в ЕС. Вътрешните министри на Франция и на Германия Бернар Казньов и Томас де Мезиер са обсъдили вчера нови мерки, които да позволят налагането на такива мерки заради бума в криптирането на комуникацията в онлайн платформи и приложения, които на практика не могат да се следят от разузнавателните служби в Европа, писа "Файненшъл таймс". Контролът върху криптирането е основна тема в битката срещу тероризма, заяви пред репортери Бернар Казньов миналата седмица. Разузнавателните и контраразузнавателни служби по традиция подслушват телефони и следят комуникацията, за да залавят заподозрени терористи. Но с бума в технологиите и създаването на онлайн платформи и приложения за размяна на съобщения, които предлагат като стандартна услуга пълно криптиране на комуникацията, за службите на практика става невъзможно да следят.

Източник: FT

Америка

Подадените молби за ипотечни кредити в САЩ се понижават с 2,1% миналата седмица спрямо предходната, сочат сезонно изгладени данни на Асоциацията на банките, отпускащи ипотечни кредити. В сравнение със същата седмица на миналата година обаче се отчита повишение в размер на 28%, генерирано от все още високия дял на рефинансирането. Подадените молби за рефинансиране на жилищен кредит обаче се понижават с 3% спрямо предходната седмица, а на годишна база растат с 45%. Година по-рано лихвите са били по-високи. От общия обем документи 62,6% са за рефинансиране на стари заеми, което е леко понижение спрямо миналата седмица. Подадените молби за ипотечен кредит за закупуване на жилище, които са много по-слабо чувствителни към лихвените равнища на седмична база, се понижават с 0,3%, а на годишна база записват ръст от 7,7 на сто. Обемът документи е на шестмесечно дъно, тъй като жилищният пазар навлиза в исторически слабия си сезон.

Източник: CNBC

Азия

Производствената активност в Япония показва знаци за стабилизиране през август, като съответният показател се повишава за пръв път от шест месеца. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), съставен съвместно от Markit и Nikkei, записва ръст от 49,3 пункта през юли до 49,6 пункта през август, сочат сезонно изгладените данни. Измерителят остава под 50 пункта, което показва, че секторът е в територия на свиване. Подиндексът за обема на продукцията нараства от 49,4 до 50,5 пункта. Ако окончателните данни потвърдят стойностите, това би било първото повишение от февруари насам. „Окуражаващо е, че обемът се разширява за пръв път от шест месеца, а компаниите съобщават за по-малки понижения в новите поръчки и продажбите за износ“, казва Анабел Фидес от Markit. И все пак те записват спад, което принуждава японските производители да понижават цените на стоките си с най-рязък темп от октомври 2012 г., за да привличат нови клиенти.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
24.08.2016
Dow Jones Industrial
18 481.48 (-65.82)
Nasdaq Composite
5 217.70 (-42.38)
Стокови борси
24.08.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.75
Heating oil ($US/gal.)1.5100
Natural gas ($US/mmbtu)2.7900
Unleaded gas ($US/gal.)1.4000
Gold ($US/Troy Oz.)1 328.90
Silver ($US/Troy Oz.)18.56
Platinum ($US/Troy Oz.)1 084.40
Hogs (cents/lb.)0.60
Live cattle (cents/lb.)1.09

       Опознай България

Античен град Улпия Ескус – с. Гиген

Величествените развалини на римския и византийски град Улпия Ескус се намират в северозападната част на с. Гиген, Плевенско, на около 5 км южно от мястото, където р. Искър се влива в Дунав. Възникнал е като индивидуално селище в началото на I в., в съседство с тракийско селище от късно-бронзовата и ранна желязна епоха. Ескус бележи икономически и културен разцвет през ІІ и началото на III в. При Антонините и Северите този разцвет е прекъснат от многобройните нашествия на племена от север през Дунав, между които готите. Нов подем градът бележи по Времето на Константин Велики. През първата половина и особено около средата на V в. градът е жертва на хунски нашествия. При император Юстиниан Велики крепостните му стени са възстановени, след което името му не се споменава в писмени извори. Градът бил разрушен от аварите през последната четвърт на VI в. През X в. върху развалините му отново е построено селище, което просъществувало чак до XIV в. За първи път развалините при с. Гиген били свързани с античния гр. Ескус едва в края на XVII в. от италианския военен инж. Граф Луиджи Марсили въз основа на името на града и сведения на римските историци.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.08.2016
Българска версия: 28163, Английска версия: 3023

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999