Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 22 август 2016 г., брой 4286
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.08.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26011
USD   1.72685
CHF   1.80228
EUR/USD   1.1326*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Агромил България АД - Пловдив
АРС Трейд АД - София
Болкан пропърти АД - София
Брайтрест АД - Варна
Вилмаш АД - Перник
Детекс Трейд АД - София
РМД Жабляно АД - Жабляно
СБХ Кариера АД - София
Телб инвест АД - Враца
Телехаус АД - София
Хели Еър Сау АД - София
Хелитранс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Към края на юни 2016 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2.235 млрд. лв. Техният размер намалява със 17 млн. лв. (0.8%) в сравнение с юни 2015 г. (2.218 млрд. лв.) и със 149.3 млн. лв. (6.3%) спрямо март 2016 г. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2016 г. е 2.5%, при 2.6% от БВП към юни 2015 г. и 2.7% към март 2016г. Към края на юни 2016г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 859.9 млн. лв., като спрямо същия месец на 2015г. (848.1 млн. лв.) те се увеличават с 11.7 млн. лв. (1.4%). В сравнение с март 2016г. (799.8 млн. лв.) активите се увеличават с 60.1 млн. лв. (7.5%). Към края на второ тримесечие на 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 30.2 млн. лв. (11%) до 305.3 млн. лв. при 275.1 млн. лв. към юни 2015 г., а активите на балансираните фондове се увеличават с 40.4 млн. лв. (29.5%) до 177.2 млн. лв. при 136.8 млн. лв. към края на юни 2015 г.

Източник: Profit.bg

Над 1.5 млн. лв. ще даде България за подготовка на държавни служители за българското председателство на ЕС, което започва в началото на 2018 г. Институтът за публична администрация е обявил обществена поръчка и ще играе само ролята на посредник. Ще се разчита на външни фирми, за да обучат 1740 чиновници. Финансирането ще дойде по оперативната програма "Добро управление", която основно се използва за специализация на чиновници. От компаниите ще се очаква да представят списък с експертите си. Условието на поръчката е фирмите да осигурят обучение относно "законодателния процес в ЕС и практиката на "триалога" след Договора от Лисабон, стратегии и тактики за лобиране, председателстване на срещите на работните групи и органи на Съвета на ЕС, документацията и документооборота в ЕС".

Източник: СегаДружества
Производство на изделия от каучук и пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Готмар ЕООД - Съединение - Пд   52 093  
  2   Екстрапак ООД - Велико Търново   32 293  
  3   Арексим Инженеринг ЕАД - Смолян   27 221  
  4   Хамбергер България ЕООД - Севлиево   25 222  
  5   Мегапорт ЕООД - Варна   24 102  
  6   ИТД ЕООД - Съединение - Пд   20 974  
  7   Стандард Профил България ЕАД - Стара Загора   20 655  
  8   Ретал Балкан ЕООД - Сливен   18 484  
  9   Трейс Ипома АД - София   17 818  
  10   Профилинк ООД - Пловдив   15 493  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 19.08.2016
  Обща стойност (BGN): 513 912.73  
Брой търгувани компании: 33
Premium 135 494.15
Standard 276 081.84
АДСИЦ 102 336.75
Най-голяма промяна в цените
Свилоза АД - Свищов -15.07 %
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 10.00 %
BaSE - Акции: 104 372.29
BaSE - АДСИЦ: 120 025.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Геострой", която е от групата на "Геотехмин" с мажоритарен собственик Цоло Вутов, е с най-голям шанс да строи метродепо "Земляне" в кв. "Красно село", което ще обслужва третия лъч на подземната железница. След отварянето на цените на 11-те участника в търга лидерът в класирането - обединение "Геометро Земляне" с участници "Геострой""Трансремонтстрой" (и двете са на "Геотехмин") и "Биас-М" (проектантска), предложи цена за изпълнение 50.599 млн. лв. без ДДС и получи максималния брой точки за техническа оферта - 48. Това класира консорциума на първо място, макар че цената му е втората най-ниска. "Трейс груп холд" предложиха 49.89 млн. лв., но са с по-малко точки за техническа оферта - 43.2. Те ще се класират едва трети, тъй като компанията "ИСА 2000" с цена 52.75 млн. лв. също има повече точки в крайното класиране заради техническото си предложение, изчисли участник в търга.

Източник: Капитал

Държавната "Мини Марица-изток" вече купува електроенергия от свободния пазар чрез Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ). Първите покупки от борсата са станали в началото на миналата седмица. Сключените сделки засега са за минималните количества от 35 мегавата, но постигнатата цена от 44 лв. е с 33 лв. по-ниска от тази, по-която дружеството е купувало до момента. Според отчета на компанията за шестмесечието за електроенергия са били похарчени 42.2 млн. лв., което е увеличение от 21.8% в сравнение със същия период на миналата година. Това се дължи освен на по-големите закупени количества и на по-високата цена задължение към обществото, която в средата на миналата година беше увеличена с 94.5%, пише в отчета на компания. Така средната цена, по която компанията е купувала, е била 140 лв. за мегаватчас с включени такси. Досега минното дружество купуваше електроенергия от ТЕЦ "Марица-изток 2" като привилегирован потребител. Тя ще продължи да купува същия ток, но на много по-ниски цени от борсата.

Източник: Монитор

ЗАД „Армеец” заема първо място в класацията на общозастрахователния пазар с пазарен дял 21,7% и премиен приход над 44 млн. лв. по застраховка „Каско на МПС“ към месец май 2016 г. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” дружеството генерира премиен приход от над 18 млн. лв. и има пазарен дял от близо 7%. При тази застраховка се отчита намаляване в пазарния дял от близо 3% за същия период на миналата година, което е свързано с новата управленска стратегия на мениджмънта и акционерите. ЗАД „Армеец” продължава да е първенец и по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с пазарен дял от 22% и ръст над 11% към същия период на 2015 г. Към месец май 2016 г. дружеството реализира премиен приход в размер на 74 млн.лв. и пазарен дял от 11,2%.

Източник: Банкеръ

Печалбата, преди облагане с данъци, на Свилоза АД към 30 юни 2016 г възлиза на 2.506 млн. лв., като намалява със 73.92% спрямо година по-рано, когато тя достигна 9.609 млн. лв. Консолидираните нетни приходи от продажби на компанията за първите шест месеца на годината достигат 52.47 млн. лв., като намаляват от 57.5 млн. лв. за преди година. Спад от над 5 млн. лв. се отчита при приходите от продажби на продукция, докато постъпленията от продажби на стоки са 340 хил. лв. спрямо 165 хил. лв. към 30 юни 2015 г. Общите разходи на Свилоза за шестмесечието достигат 50 млн. лв. спрямо 48.07 млн. лв. за преди година.

Източник: Profit.bg

През 2015 година "Ню геймс", което е собственик на "Национална лотария", има ръст на приходите от 376 млн. лв. Това прави компанията лидер пред останалите два участника на пазара на лотарийни билети и числови игри –Държавния спортен тотализатор, чиито приходи дори леко спадат, и "Евробет". Последната е организатор на "Лотария България" и също е свързана с Божков (но в съдружие с Александър Тумпаров), като наскоро 49% от нея бяха придобити от компанията на гръцкия бизнесмен Сократис Кокалис Intralot. На база платени данъци оборотът на лотариите може да се оцени на над 250 млн. лв. през 2015 година, колкото е и на тото игрите. От лидера "Национална лотария" твърдят, че пазарът има потенциал да се разшири с още между 30 и 50%. И трите компании - двете на Божков и държавната, предлагат и други видове игри, като например казино и дори спортни залози онлайн. Държавният оператор обаче по традиция е концентриран в тотото - то е около 84% от портфолиото им, т.е. лотарията при тях заема незначителен дял.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК стартира проект "Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта"


Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Турция иска да стане член на Европейския съюз до 2023 г. Това стана ясно от думите на турския посланик към ЕС Селим Йенел. През тази година се навършват 100 години от създаването на Турската република и би било кулминационна точка за моята страна да стане член на ЕС тогава, посочи Йенел. Той подчерта, че пълноправното членство в ЕС е много важно за Турция. Йенел призова германския канцлер Ангела Меркел и други европейски политици да посетят Турция след неуспешния опит за военен преврат, тъй като по думите му това би подкрепило демокрацията в страната. Турция е кандидат за членство в ЕС от 1999 г., но напредъкът за присъединяването ѝ е много бавен. След масовите арести и уволнения, последвали опита за преврат на 15 юли, ЕС предупреди турския президент Реджеп Ердоган, че ако нарушава демократичните стандарти, това може да му коства членството в ЕС. Подобни предупреждения бяха отправени и от страна на НАТО.

Източник: Associated Press

Америка

Решението за увеличение на лихвените проценти предизвика сериозен разрив сред борда на управителите на Федералния резерв, според протокола от последното заседание на Фед, който показва, че въпросът за времето на следващото повишение на лихвите остава широко отворен. Някои от членовете на борда са изразили позиция, че са необходими повече данни, за да бъде взето най-информираното и правилно решение, докато други предвиждат, че икономическите условия в САЩ налагат подобна стъпка в най-скоро време. Няколко души са останали на мнение, че е по-добре да отложат повишението на лихвите, докато не са сигурни, че инфлацията се намира по-близо до целите от 2 процента, посочва протоколът от заседанието. Все пак, очакванията са централната банка да повиши лихвените проценти през тази година, въпреки че има спекулации относно периода, в който това ще се случи. Президентът на Фед в Ню Йорк - Уилям Дъдли, заяви, че е възможно основната лихва да бъде повишена още на събранието на борда в края на септември.

Източник: Associated Press

Азия

Апетитът на Китай към чуждестранни компании достигна рекордни нива. От Щатите, през Великобритания и Германия до Австралия, китайският бизнес и често държавни дружества пазаруват на килограм енергийни компании, атомни централи и фирми в сферата на новите технологии. Китайската експанзия все повече притеснява западните държави, като те смятат, че в бъдеще тя може да се превърне в сериозна заплаха. “Има висок риск за националната сигурност, когато говорим за тези мащабни китайски покупки”, коментира Ке Генг от юридическата фирма O’Melveny & Myers. “Няма как да нямат връзка с международната политическа обстановка”, смята той. Някои вече си дават сметка за нарастващата опасност. Миналата седмица властите в Австралия отхвърлиха предложението на китайска компания да придобие един от водещите доставчици на електроенергия в страната. Като причина за решението си те посочиха, че сделката представлява заплаха за националната сигурност.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
19.08.2016
Dow Jones Industrial
18 552.57 (-45.13)
Nasdaq Composite
5 238.38 (-1.77)
Стокови борси
19.08.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.59
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)2.6300
Unleaded gas ($US/gal.)1.4200
Gold ($US/Troy Oz.)1 338.00
Silver ($US/Troy Oz.)18.92
Platinum ($US/Troy Oz.)1 111.60
Hogs (cents/lb.)0.62
Live cattle (cents/lb.)1.10

       Опознай България

Гложенски манастир

Гложенският манастир се намира в близост до село Гложене, на 12 км от град Тетевен. Погледнат от долу е като замък върху скалите, в близост до връх Лисец (Стара планина). Според преданието манастирът е построен през 13-ти век от украинския княз Георги Глож с благословията на цар Иван Асен II. Светата обител е посветена на Св. Георги Победоносец. Според легендата, скоро след основаването на манастира, иконата на Св. Георги многократно е изчезвала от обителта, само за да бъде намерена по-късно на хълма недалеч от селото, на който се намира настоящият манастир. Това необяснимо ‘бягство’ на иконата е било изтълкувано от монасите като божи знак за това, че манастирът трябва да бъде преместен на хълма. В крайна сметка това е направено през 14-ти век. Днес оригиналът на иконата се съхранява в Ловчанската митрополия. По време на османското робство Васил Левски често се укрива от турците в манастира. Скривалището му се пази и до днес. Друг известен българин, който е живял там, е книжовникът Васил Друмев. Той е затворен по заповед на княз Фердинанд. В продължение на 15 месеца Васил Друмев изкарва на солена риба и вода, както и на храната, която монаси му дават през таен отвор на тавана на стаята му. Васил Друмев е освободен след падането на правителството на Ал. Стамболов. Манастирската църква е построена заедно с новия манастир през 14-ти век. Била е изографисана и с богата дърворезба. Земетресение през 1913 г. я срива до основи. Днешната църква е построена през 1951 г. върху основите на старата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.08.2016
Българска версия: 28164, Английска версия: 3025

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999