Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 18 август 2016 г., брой 4284
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.08.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25742
USD   1.73451
CHF   1.80045
EUR/USD   1.1276*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Вено Холдинг АД - Бургас
Роуз Риъл Естейт АД - София
Сирена 98 АД - София
Тора инвест АД - Хасково
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българска стопанска камара стартира изпълнението на проект за „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, към дейността на Агенцията по заетостта и потребностите на целевите групи потребители“. В срок от седем месеца БСК ще разработи и внедри модул „Личностен профил на търсещото работа лице“, както и ще бъдат изпълнение дейности за интегрирането на разработената в MyCompetence иновативна функционалност в дейността на Бюрата по труда на Агенцията по заетостта на Република България. Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg беше разработена в периода 2010-2015 от БСК в nартньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“. по проект финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. MyCompetence е ефективен инструмент за идентифициране на дисбалансите между образователните и професионалните стандарти, както и средство за тяхното конвергиране Системата изгражда връзка между работодатели, обучаващи се, търсещи работа или стремящи се към кариерно развитие, като осигурява връзка между националната и европейската квалификационни рамки.

През юни 2016 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) възлиза на 182,1 млн. евро спрямо 169,2 млн. евро, колкото бяха през същия месец на 2015 г.,съобщи Българска народна банка (БНБ). През първото полугодие ПЧИ се равняват на 778,4 млн. евро в сравнение с капитали за 957,9 млн. евро за първото шестмесечие на 2015 г. Понижението е със 179,5 млн. евро, като все пак трябва да се има предвид, че данните подлежат на ревизия. ПЧИ през май се променя от първоначалните 88,5 млн. евро до 135,4 млн. евро. Само през второто тримесечие на годината чуждите инвестиции възлизат на 410,9 млн. евро при 367,6 млн. евро през първото тримесечие. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. има ръст, защото тогава ПЧИ са били за 371,8 млн. евро. През полугодието дяловият капитал, който се счита за по-устойчив, възлиза на 168,3 млн. евро. Той е по-висок със 105,1 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през първите шест месеца на 2015 г., когато бе за 63,1 млн. евро.

Източник: Investor.bgДружества
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Оргахим АД - Русе   54 982  
  2   Сейнт Гобен Вебер България ЕООД - Костинброд   22 125  
  3   Русе Кемикълс АД - Русе   11 423  
  4   Лакпром АД - Световрачене   6 772  
  5   Уником ЕООД - Пловдив   6 642  
  6   Купро 94 ООД - Горна Оряховица   4 746  
  7   Нинахим ЕООД - Русе   4 378  
  8   Боди колор ООД - София   2 723  
  9   Дренски ЕООД - Троян   2 488  
  10   Технокорект ЕООД - Бургас   1 703  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.08.2016
  Обща стойност (BGN): 539 428.33  
Брой търгувани компании: 29
Premium 258 994.82
Standard 255 243.60
АДСИЦ 24 177.45
Облигации 1 012.46
Най-голяма промяна в цените
Българо-американска кредитна банка АД - София 12.22 %
Доверие - Обединен холдинг АД - София -2.02 %
BaSE - Акции: 2 856.08
BaSE - АДСИЦ: 100 019.23

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

“Минстрой холдинг” възстанови работата на двата рудника “Злетово” и “Тораница” в Македония, вземайки концесия за добив и купувайки активите на мините, затворени от предишния им собственик - индийски предприемач. Официалното откриване на двата обекта ще бъде на 28 август в област Пробщип, Македония, съобщи Николай Вълканов, председател на съвета на директорите на “Минстрой холдинг”. Инвестицията е за над 20 млн. евро. Подготовката на обектите вървеше още от юни. Досега там работеха към 200 миньори и 5-има водещи български инженери. Македонският рударски институт пък направи проекта за модернизация. Сделката за “Злетово” и “Тораница” бе финализирана на 6 юли, а концесията бе спечелена на търг от българския холдинг през април. Става дума за оловно-цинкови руди с добри запаси и добри възможности за работа.

Източник: 24 часа

ВЕЦ "Жребчево", отново смени собствеността си. Купувачът на близо 15-мегватоватовата централа до Нова Загора е новоучредената фирма "Жребчево енерджи", в която съдружници с равни дялове са собственикът на "Минстрой холдинг" Николай Вълканов и Румяна Георгиева, която притежава търговеца на електроенергия "Енерджи МТ". Сделката е станала през май 2016 г., когато "Жребчево енерджи" е придобила дотогавашния собственик "КИД 2228". Част от сделката е платена с инвестиционен кредит за 2.5 млн. евро, който новият собственик взима от Банка ДСК в началото на август, като това е много малка част от сумата, за която е придобита компанията - собственик на ВЕЦ-а, а останалата част са собствени средства на акционерите. Като част от сделката за заема върху активите на дружеството е учреден особен залога, а като съдлъжници са вписани "Минстрой холдинг" и "Кид 2228". Крайният срок за погасяване на кредита е една година – до 1 август 2017 г., с възможност за удължаване.

Източник: Капитал

И последният собствен магазин на "Карфур" е обявен за продажба от частен съдебен изпълнител заради необслужвани дългове на собственика "КМБ България", която е част от гръцката Marinopoulos. Сега купувач се търси за най-стария обект, с който френската търговска верига влезе в България – този в Бургас, при начална цена от малко над 14.5 млн. лв. Върху имота има ипотека в Алфа банк. Българският й клон беше придобит от Пощенска банка, но заемите и обезпеченията на "КМБ България" са отишли към лондонския клон на Алфа банк. Върху бургаския обект има и няколко възбрани от Банка Пиреос и доставчици на магазина. През тази година през частен съдебен изпълнител кредиторът Уникредит Булбанк придоби най-големия хипермаркет на "Карфур" - в софийския The Mall. За продажба беше обявен и магазинът на веригата в Стара Загора, но при първия търг купувач не се яви. През съдия-изпълнител се предложи и хипермаркет в недостроения мол в "Люлин", който е на гръцката Marinopoulos. Отделно има внесени много искове за несъстоятелност на "КМБ България".

Източник: Капитал

Правителството даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване два недвижими имота. Терените от 611 кв. м в с. Мокрен, община Котел, и от 94 кв. м в Петрич, не са необходими за изпълнение на основните дейности на дружеството. Продажбата на неоперативни активи е мярка за постигане на финансова стабилност на „Български пощи”. Правителството разреши да бъде извършена и продажба на недвижими имоти, собственост на Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. Болницата е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 51 на сто от капитала. На продажба чрез търг ще бъдат предложени неоперативни активи за МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – два терена със сграда в груб строеж и сграда за енергопроизводство в тях, поради което липсват икономически и социални мотиви от влагането на финансови средства за поддръжката им. Същевременно паричният ресурс, получен от продажбата, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции в осъществяването на болнична помощ.

Източник: Profit.bg

НАП-Бургас изкарва на търг с тайно наддаване терените за въгледобив и сградите върху тях на мина „Черно море“. Началната обща тръжна цена надхвърля седем милиона и половина лева. Eдинствената въгледобивна мина в региона затвори в средата на април тази година и 280 миньори останаха без работа. Имотите се продават на парче и се намират в бургаския квартал „Черно море“, Поморие и в селата Каменар, Лъка и Рудник. Поземлени имоти, намиращи се в землището на селата Каменар, Лъка и Поморие продават от данъчните, а начинът на трайно ползване на част от тях е позeмлен въгледобив.       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Държавният дълг на Испания достигна рекордното ниво от 1,107 трилиона евро, което е рекордно ниво от 1909 година, сочат данните на Банката на Испания. През юни държавният дъл е бил 100,9% от БВП. Според данните, за юни държавният дълг нараства с 18,549 млрд.евро – тоест с 1,7% в сравнение с месец май и с 4,7% в сравнение с юни 2015 г., когато е бил 1,057 трилиона евро. Това е значително над данните за март, когато държавният дълг достигна до 100,5% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, надвишавайки психологическото ниво от 100% от БВП. Засега обаче Испания все още не е „подобрила“ собственият си рекорд на държавен дълг за целия период откакто води статистика – през юни 1909 г. той е бил 102% от БВП. В същото време министерство на икономиката на страната уверява, че ще може до края на годината да изпълни плана си и да намали държавния дълг до 99,14% от БВП. Испанските управляващи обещават през 2019 г. да намалят държавния дълг до 96% от БВП. Европейската комисия обаче е песимистично настроена.

Източник: Associated Press

Америка

ІТ компанията Cisco планира да съкрати 14 000 свои служители, които представляват 20% от целия персонал в поделенията на корпорацията в целия свят. Това се посочва в доклад на сайта СRN. Очаква се от американския лидер да обявят това в следващите няколко седмици. Тази стъпка е част от стратегията на Cisco за фокусиране върху софтуерния й бизнес. През последните години други компании в индустрията също съкратиха значителна част от служителите си, най-вече заети в хардуерния им бизнес, след осезаемия спад в търсенето на персонални компютри. Така през 2014 година Microsoft освободи 18 000 души. Преди година пък от HP представиха своя план за намаляване на персонала с 33 300 служители в следващите три години. Най-големият производител на чипове Intel пък обяви през април, че ще съкрати 11% от персонала си или общо 12 000 души.

Източник: Ройтерс

Азия

Tencent Holdings отчете 47-процентов ръст на нетната си печалба за второто тримесечие, което надмина очакванията на анализаторите, след като приходите от мобилни игри на китайския интернет гигант са нараснали над два пъти. Компанията, която управлява мобилното приложение за съобщения WeChat, заяви в сряда, че нетната ѝ печалба за трите месеца до края на юни е нараснала до 10,73 млрд. юана (1,61 млрд. долара) от 7,31 млрд. юана преди година. Приходите са се увеличили с 52% до 35,69 млрд. юана (5,37 млрд. долара) от 23,43 млрд. юана за същия период на миналaта година. Резултатите са доста над оценките на анализаторите. Деветима анализатори, анкетирани от Thomson Reuters, очакваха ръст от 34% на нетната печалба и от 42% на приходите за тримесечието. Tencent е генерирала над половината от приходите си от игри на двете си основни социални платформи – WeChat и другото приложение за съобщения QQ, както и от собствения си магазин за приложения.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
17.08.2016
Dow Jones Industrial
18 573.94 (21.92)
Nasdaq Composite
5 228.66 (1.55)
Стокови борси
17.08.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.75
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)2.6200
Unleaded gas ($US/gal.)1.4500
Gold ($US/Troy Oz.)1 358.90
Silver ($US/Troy Oz.)19.86
Platinum ($US/Troy Oz.)1 133.40
Hogs (cents/lb.)0.61
Live cattle (cents/lb.)1.12

       Опознай България

Успение на Св. Иван Рилски

Св.Иван Рилски се родил около 876 г. в Скрино. Бил съвременник на княз Борис (852-889) и на неговия син Владимир, на цар Симеон Велики и на Симеоновия син цар Петър. До 25-годишната си възраст бил пастир. Желанието на юношата било да се посвети напълно в служба на Бога и в някоя света обител да се отдаде на монашески живот. Отначало Иван постъпил в близкия манастир "Св. Димитрий" под самия връх Руен. Приел монашеството, но не останал задълго в обителта, а се отдал на живот в пълна самота, молитви, пост и лишения. Преподобни Иван Рилски се подвизавал на много места, докато най-после се установил в рилската обител, където останал до края на живота си. Там той основал Рилският манастир, който съществува и до днес. Извършил много чудеса през живота си и след смъртта си. Преди смъртта си преподобни Иван отишъл на пълно уединение, там съставил своето "завещание" и починал самичък на около 70 годишна възраст, на 18 август 946 година. Погребан бил в притвора на малката църква в Рилския манастир в каменна гробница, която се е запазила до нас. Св. Иван Рилски е една от най-изявените личности и най-почитаният български светец.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.08.2016
Българска версия: 28162, Английска версия: 3026

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999