Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 16 август 2016 г., брой 4282
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.08.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25646
USD   1.74940
CHF   1.79549
EUR/USD   1.1180*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Институт по въздушен транспорт-71 АД - София
Кабелна информационна система АД - Русе
Корект 98 АД - Шумен
Пластхим Т АД - Тервел
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Държавните служители се трудят средно с по час и 20 минути по-малко от законово регламентираното, като работят по 38 часа и 40 минути седмично, с което не успяват да докарат 40-часова работна седмица. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2016 г. За разлика от чиновниците, заетите в частния сектор не само, че изработват 40-те часа седмично, но дори ги надхвърлят с 20 минути. През първите три месеца на годината заетите в обществения сектор са се трудили средно по 39 часа и половина седмично или с 50 минути повече спрямо април – юни. Пролетната умора е хванала и служителите в частния бизнес, които през първите три месеца са се трудили средно 40 часа и 40 минути седмично, което е с 20 минути повече от второто тримесечие. През второто тримесечие на миналата година заетите в обществения сектор са се скатавали от работа средно по час и 40 минути, което е с 20 минути повече спрямо тази година. В частния сектор отработените дни остават без промяна. Освен по-кратка работна седмица служителите в обществения сектор получават и по-високи възнаграждения. През второто тримесечие на 2016 г. средната заплата на чиновниците е била 975 лв., докато в частния е 937 лв. Това означава, че държавата дава средно с 38 лв. по-висока заплата от бизнеса.

Източник: Монитор

През второто тримесечие на 2016 г. вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг нарастват с 4,1% на тримесечна база до 3,251 млрд. лв., за да изкачат близо 2-годишен връх, отчита БНБ. В сравнение със същия период на миналата година вземанията на компаниите са нагоре с 0,1%, или с 3,8 млн. лв. В края на юни 2015 г. вземанията на дружествата бяха за 3,248 млрд. лв. Общият им размер от 3,251 млрд. лв. е най-високият от края на септември 2014 г. насам, когато за последно бяха над границата от 3,2 млрд. лв., а именно - за 3,317 млрд. лв. Вземанията на компаниите в бранша се движат от финансовия лизинг, при който през периода април-юни 2016 г. има 3,9%ен ръст на вземанията, или със 118,5 млн. лв., до 3,145 млрд. лв. В края на юни 2015 година обемът бе за 3,167 млрд. лв., което е спад от 0,7% на годишна база, или с 21,9 млн. лв. Най-много са вземанията на товарни и лекотоварни автомобили, които са в размер на 1,035 млрд. лв. спрямо 975,9 млн. лв. в края на март 2016 г. и в сравнение с 917,7 млн. лв. в края на юни 2015 г. Това е 6,1% тримесечен ръст, а относителният им дял нараства до 32,9%.

Източник: Investor.bgДружества
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Сафил АД - клон Булсафил - Пловдив   24 297  
  2   Калинел ЕООД - Троян   23 130  
  3   Ембул инвестмънт АД - Стара Загора   17 205  
  4   Яна АД - Бургас   16 948  
  5   Делта Текстил България ЕООД - Русе   10 813  
  6   Алфакомерс АД - София   6 578  
  7   Дидис ООД - Шумен   4 676  
  8   Марицатек АД - Пловдив   3 634  
  9   Фазан АД - Русе   743  
  10   ТК Текс АД - Бяла Слатина   235  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.08.2016
  Обща стойност (BGN): 1 853 005.25  
Брой търгувани компании: 34
Premium 394 781.16
Standard 155 324.31
АДСИЦ 23 286.86
Облигации 1 279 612.93
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч 9.21 %
Алкомет АД - Шумен -7.28 %
BaSE - Акции: 116.48
BaSE - АДСИЦ: 375.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Две компании с проекти в Индустриална зона Божурище получиха сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите. "Дриймс транс" ще изгради складова база за 3.86 млн. лева с идеята за 5 години да вложи 100 млн. лева и да разкрие 1100 работни места. "Вак Инвест" ще прави голям логистичен център, който ще струва малко над 1.6 млн. лева. И двата проекта ще бъдат реализирани в управляваната от "Национална компания Индустриални зони" (НКИЗ) зона в Божурище. София и Пловдив са водещи логистични региони. От началото на годината вече има 9 сертифицирани проекта за общо 179.5 млн. лв., които предвиждат разкриването на 2193 нови работни места. Три от тези проекти са в зона София-Божурище.

Източник: Сега

"Топлофикация - София" ще прави основен ремонт на два от турбогенераторите за производство на топло- и електроенергия в ТЕЦ "София-изток". За изпълнител на едната поръчка със стойност 440 хил. лв. е избрана "Енергоремонт холдинг", а другата, за която предстои избор на изпълнител, е с прогнозна стойност от 285 хил. лв. Сумите са по-малки от спечелената от "Риск инженеринг" на Богомил Манчев поръчка за 20.5 млн. лв. за модернизация на турбогенератор 4 в същия ТЕЦ. "Енергоремонт холдинг" не за първи път прави ремонт на турбогенераторите на топлофикация. През 2012 г. фирмата прави основен ремонт на едно от съоръженията за сумата от 294 хил. лв.За ремонта на турбогенератор 8, за който все още няма избран изпълнител, заявления за участие са подали три кандидата. Освен "Енергоремонт холдинг" в процедурата участва и "Брайт инженеринг", която е обявила, че ще ползва като подизпълнители "Атоменергоремонт" и "Ансист -98", която ще бъде подизпълнител и на "Енергоремонт холднг". Третият кандидат е обединението "Церб пауър", в което влизат Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) и старозагорската "Пауър инженеринг".

Източник: Капитал

Две фирми, свързани с банкерa Цветан Василев, спъват финализирането по придобиването от страна на държавата на военно-ремонтния завод „Авионамс“. Причината е, че обжалват търга, при който Държавната консолидационна компания закупи военно-ремонтния завод за сумата от 28 941 117 лева. Търгът бе в началото на май, а заводът бе обявен за продажба от частен съдебен изпълнител заради огромни задължения към КТБ. " Авионамс“ де юре още не е прехвърлен към Министерството на икономиката, което е принципал на Държавната консолидационна компания. Закупуването на завода от страна на държавата е било обжалвано от две дружества. Едното е „Хедж инвестмънт България“, което допреди търга бе собственик на 99,9% от капитала на „Авионамс“ и именно заради неговите задължения към КТБ заводът бе обявен за продан. Другото е офшорка, регистрирана на Британските Вирджински острови, зад която също стои Василев. При обявяването на търга тя предложила оферта от 40 млн. лева, но така и не внесе изискуемия по закон задатък – т.е. нужния депозит, за да може да наддава. Съответно не бе допусната до участие и за купувач бе обявена „Държавната консолидационна компания“. Жалбата на „Хедж“ вече е била разгледана на две инстанции, като окончателно е отхвърлена от Апелативен съд-София.

Източник: Монитор

Трейс Еър, с водещ партньор Трейс Груп Холд е подписало договор с Летище София за „Текущ ремонт на част от асфалтобетоновата настилка, както и за участъци на пътеки за рулиране, преди връзката с ПИК. Стойността на договора е 1.335 млн. лв. без ДДС. Срокът за неговото изпълнение е 120 календарни дни. Преди дни дъщерна компания на дружеството подписа договор на стойност 1.05 млн. лв. Контрактът е за инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофункционални жилищни сгради на територията на Община Габрово. От 1 септември 2016 г. Трейс Груп Холд трябва да започне изплащането на дивидент на акционерите си за 2015 г. Той е в размер на 0.1474 лв. на акция, а за акционерите физически лица сумата е 0.14 лв., след приспадане на 5% данък дивидент.

Източник: Profit.bg

Дружеството със специална инвестиционна цел "Адванс терафонд" е продало 5171 дка земеделски земи през юли 2016 г. Това се оказва и най-силният месец за фонда от началото на годината по размера на продажбите - 82% от общо реализираните сделки през 2016 г., които са 6310 дка. Средната цена на декар за цялата 2016 г. е 1300 лв., посочват от дружеството, което е реализирало по това перо приходи за 8.2 млн. лв. Купени са 430 дка при средна цена 840 лв. "Адванс терафонд" е едно от най-големите дружества за инвестиции в земеделски земи в България, създадено от финансовата група на "Карол". През 2016 г. общо са договорени и 13 538 дка за продажба на разсрочено плащане при средна цена 1500 лв./дка. Освен продажба на имоти важен източник на доходи са и от рентите. Към края на полугодието "Адванс терафонд" има договори за рента и наем на 173 234 дка, което е 74.7% от всички притежавани терени. За същия период фондът за имоти отчита 231.9 дка земи с инвестиционна стойност 196.5 млн. лв., а заедно с градските терени тя нараства до 211 млн. лв.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Работодателите във Великобритания са станали по-сдържани по отношение на новите назначения след вота на страната за излизане от Европейския съюз (ЕС) в края на юни. Делът на компаниите, които възнамеряват да увеличат броя на служителите си през следващите три месеца, се понижава след референдума от 40 на 36 на сто, става ясно от публикувано в понеделник от Ройтерс проучване на Кралския институт за персонал и развитие (Chartered Institute of Personnel and Development – CIPD) и на компанията за подбор на персонал Adecco UK & Ireland. Като цяло продължава да има склонност към нови назначения и при много компании цари принципът „business as usual", пояснява CIPD. Преди всичко в частния сектор обаче е налице нарастваща предпазливост. И по отношение на преквалификацията и допълнителните обучения работодателите са предимно колебливи. Всеки пети очаква да свие инвестициите си в обучение и преквалификация вследствие на планираното напускане на ЕС. Икономисти очакват заради несигурността за бъдещите търговски отношения с ЕС Великобритания да изпадне в рецесия.

Източник: Associated Press

Америка

Гигантът сред световните одитори PricewaterhouseCoopers има сериозни проблеми в САЩ. Срещу компанията е заведен съдебен иск за 5.5 милиарда долара затова, че не е забелязала измама, която е довела до шестия по големина банков фалит в историята на САЩ. Представители на Taylor Bean & Whitaker Mortgage Corporation, която фалира през 2009 година, са завели дело срещу одиторите на компанията-майка Colonial Bank. Самата Colonial Bank също фалира през 2009 година, струвайки на местния гаранционен фонд за депозити 4 милиарда долара. Одиторите са обвинени в това, че не са забелязали фалшифицираните данни за кредитирането в периода 2002-2009 година. Над 1.5 милиарда долара са били осчетоводени като несъществуващи кредити. Така при настъпването на финансовата криза през 2008 година в САЩ банката изпада в неплатежоспособност. Същевременно PwC подава през периода 2002-2008 „чисти” доклади за състоянието на финансовата институция.

Източник: Associated Press

Азия

През второто тримесечие на 2016 г. японската икономика почти застива. В периода между април и юни брутният вътрешен продукт на страната се е повишил на годишна база с 0,2 на сто, показват публикуваните в понеделник данни. Анализаторите очакваха нарастване от 0,7 на сто за третата в света икономика. За първото тримесечие е отчетено нарастване на БВП от 2%, според ревизираните данни. Преди всичко спадащите инвестиции предотвратяват наличието на по-силен ръст. Частното потребление се разширява с 0,2 на сто, но остава под очакванията. Анализаторите очакваха ръст от 0,7 на сто. Бизнес инвестициите се понижават за второ поредно тримесечие, докато износът се срива на годишна база с 5,9%. Износът на кораби, стоманени продукти и стоки, свързани с петрола, също намалява. Американското и европейското търсене на японски стоки отслабва, коментира правителствен служител на брифинг при представянето на данните. „Очаквам износът да остане бавен, но за сметка на повече публични разходи в подкрепа на растежа", казва Хиденобу Токуда, икономист в Mizuho Research Institute.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
15.08.2016
Dow Jones Industrial
18 636.05 (59.58)
Nasdaq Composite
5 262.02 (29.12)
Стокови борси
15.08.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.53
Heating oil ($US/gal.)1.4400
Natural gas ($US/mmbtu)2.5900
Unleaded gas ($US/gal.)1.3900
Gold ($US/Troy Oz.)1 351.40
Silver ($US/Troy Oz.)19.93
Platinum ($US/Troy Oz.)1 126.80
Hogs (cents/lb.)0.63
Live cattle (cents/lb.)1.14

       Опознай България

Варна - морската столица на България

Най-ранните сведения за морската столица на България – град Варна, датират от VI век пр. Хр., като градът се споменава със старото си име Одесос (селище, разположено на вода). Варна се намира в североизточна България и е третият по големина български град. Самото име Одесос не е гръцко, което дава основания да се предположи, че навярно селището е съществувало и на по-ранен етап. След завладяването на българските територии от Византия тук възниква град с името Варна. През 1201 г. цар Калоян връща града към България и започва значителния подем в икономическото развитие на Варна, благоприятствано от географското положение на града. След 1878 г. градът бързо се разраства. Днес освен важен индустриален, търговски и културен център, Варна е и един от най-красивите български градове. През 1888 г. започва изграждането на гордостта на града – морската градина, напълно оформена през 1912 г. Стотици хиляди туристи посещават ежегодно Варна, привлечени от плажовете, планетариума и делфинариума, от уникалната атмосферата на града и оживлението на нощта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.08.2016
Българска версия: 28159, Английска версия: 3026

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999