Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 09 август 2016 г., брой 4277
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.08.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30220
USD   1.76408
CHF   1.79714
EUR/USD   1.1087*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Автоекобул АД - София
Сокол АД - Габрово
Текстилни влакна-Горна Оряховица АД - Горна Оряховица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

До 7 септември 2016 г. всички фирми, които търгуват с течни горива, трябва да предоставят обезпечение пред НАП. То може да бъде в пари, в държавни ценни книжа или банкова гаранция. Промените в Закона за ДДС са обнародвани в “Държавен вестник” с едномесечен срок за изпълнение. Обезпечението е 20% от стойността на сделките с горива през предходния месец и не по-малко от 50 000 лв. Ако тези сделки са за под 25 000 лв., обезпечението ще се изчислява върху прогнозен обем за последните 12 месеца и не по-малко от 50 000 лв. Ако спазват изискването да гарантират сделките, държавата няма да санкционира измамници с горива, мотивират се от финансовото министерство.НАП ще създаде регистър на търговците на горива и ще вписва в него обезпеченията. Компании, които не внесат такива до 7 септември, ще бъдат дерегистрирани по ДДС и ще отнесат глоба, равна на дължимото обезпечение. Ако се забавят до седмица след срока, глобата ще е 25% от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000 лв.

Източник: 24 часа

През юни 2016 г. индексът на строителната продукция намалява с 1,6 на сто спрямо май, когато отчете спад от 0,8%, съобщи Националния статистически институт (НСИ). Най-силен натиск продължава да оказва сградното строителство, което се понижава с 2,6% за месеца. При гражданското/инженерно строителство, което включва и строителството на инфраструктура, понижението за месеца се забавя до 0,4 на сто. На годишна база през юни индексът на строителната продукция ускорява спада си до 13% - най-силното намаление през последните две години и половина.

Източник: Investor.bg

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”
Тема: Производствени данни/процеси
  • Представяне на работни процеси и етапи в тяхната последователност
  • Организация на материалния поток и симулация
  • Групова работа
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Регулирана информация

На 08.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив

Дружества
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Тиенджин Фарм Култивейшън Груп Къмпани България ЕООД - София   67 884  
  2   Сортови семена Вардим ЕАД - Вардим   63 219  
  3   Милениум 2000 ООД - Стара Загора   53 804  
  4   Агроцар ЕООД - Панагюрище   48 519  
  5   Деси - Светла Симеонова ЕТ - Варна   45 981  
  6   Светослав Илчовски ЕТ - Кнежа   36 848  
  7   Алайънс Уан Тъбако България ЕООД - Хасково   34 827  
  8   Бисер Олива 98 АД - Стара Загора   33 406  
  9   Агротайм ООД - Исперих   29 766  
  10   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   26 664  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 08.08.2016
  Обща стойност (BGN): 140 607.30  
Брой търгувани компании: 32
Premium 87 385.53
Standard 36 370.38
АДСИЦ 15 400.03
Облигации 1 451.35
Най-голяма промяна в цените
Спарки-Елтос АД - Ловеч -13.94 %
Свилоза АД - Свищов 4.45 %
BaSE - Акции: 2 210.75
BaSE - АДСИЦ: 221.25

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В края на месец юли 2016 година БЕХ ЕАД пласира успешно емисия еврооблигации на стойност 550 млн. евро на Ирландската фондова борса. С набраните средства енергийният холдинг погаси мостовото финансиране в размер на 535 млн. евро. По този начин БЕХ заплати лихва за второто тримесечие за 11 дни. Лихвения процент, договорен за мостовото финансиране през 2016 г., е в размер на 3% за първите три месеца и в размер на 3,5% за вторите три месеца. Лихвата се изчислява до момента на погасяването на кредита. Oпцията за повишаване на лихвения процент до ниво от 8,5% не е приложима автоматично и едностранно, а само при настъпването на определени обстоятелства.

Източник: Банкеръ

Вливането на Албена Инвест холдинг АД в Албена АД е одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН). Предстои свикване на извънредно общо събрание на двете дружества, на което ще се вземе решение за вливането. Цялото имущество на Албена Инвест холдинг ще премине към Албена, а холдингът ще се прекрати без ликвидация. Договорът за вливане бе сключен на 31 май 2016 г.

Източник: Монитор

"Мини Марица-изток" (ММИ) ЕАД ще инвестира над 3 млн. лв. за резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ и УАЗ. През 2016 година дружеството даде 26 млн. евро за закупуването на два роторни багера, които ще позволят да бъде направена ново разкриване на въглищни пластове. Инвестицията беше определена като изключително необходима, тъй като имаше опасения дали минното дружество ще успее да осигури добива и съответно доставките за ТЕЦ "Марица-изток 2" и двете американски централи ТЕЦ "AES Марица-изток 1" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3".

Източник: Econ.bg

Частен съдебен изпълнител продава фуражния завод в Стара Загора. Търгът е заради дългове на собственика – дружество “Зоохранинвест Пропъртис” към Банка ДСК. Дружеството е дъщерно на регистрираната във Варна фирма Аграрно-промишлен комплекс “Зоохранинвест”. Началната тръжна цена за фуражния завод започва от почти 7,8 млн. лева. За продажбата е определен периодът от 1 август до 1 септември, а наддаването ще се състои на 2 септември в Районен съд – Стара Загора. Комплексът се състои от общо 28 сгради – складови, производствени и други площи. Той се продава с цялото оборудване за производство на гранулирани и негранулирани фуражи.

Източник: Investor.bg

Синдик продаде заради дългове предприятието за тухли „Мизия“ в горнооряховския квартал „Калтинец“ за 2 млн. лв. То е било собственост на фирмата "Термоблок“. На част от бившата й производствена площадка се реализира крупна инвестиция от местната фирма „Ником 97″ АД. Новият комплекс е съгласуван с Община Горна Оряховица и Регионалната екоинспекция. Вложението се осъществява на промишлена площадка от 120 хил. кв. метра. Инвестиционното предложение представлява нов вид дейност и предвижда производство на гранулирани биоторове, като се използва за суровина оборски тор, който ще е суров или преминал ферментация в инсталации за производство на биогаз, както и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. Ще се изгради временна площадка за съхранение на суровините преди използването им в производствения процес. В съществуващите производствени халета ще се монтира инсталация за пастьоризация на тора, гранулирането му и пакетирането в различни опаковки. Предвижда се изграждане на ново стъклено хале, където ще се извършва изсушаването на продукта. Предвиденият капацитет на инсталацията е 20 000 т/година.

Източник: Борба - Велико Търново

Одобрението на проекта за разширението на подземното газохранилище "Чирен" и финансирането от 220 млн. евро , което той трябва да получи от Европейската комисия (ЕК), ще се забавят значително. Причината е, че поръчката за 3D сеизмичните проучвания на терена с прогнозна стойност от 10 млн. лв., което е последната стъпка преди взимането на финално инвестиционно решение за разширението.Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви избора на изпълнител – румънската Prospectiuni, за незаконосъобразно поради нарушения в процедурата. След като компанията е избрана за изпълнител на поръчката, тя е поискала от румънския съд да стартира процедура по несъстоятелност. Искането е прието от съда, назначен е и синдик. Сеизмичните проучвания са последната стъпка, преди ЕК да реши дали да отпусне средствата за разширението на "Чирен". Предстои "Булгартрансгаз" да обяви нова обществена поръчка.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. юни
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
17 септември 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

UniCredit Bank Austria AG получи финансова инжекция в размер на 1 млрд. евро от своята майка – италианската банка UniCredit, за да подсили капитала си, докато поделението й, отговарящо за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), преминава в UniCredit. В съобщението, разпространено в събота, от UniCredit Bank Austria потвърждават медийни публикации, според които акционерите са одобрили прехвърлянето на управлявания от австрийското поделение бизнес на UniCredit в ЦИЕ към централата в Милано. „Приключването на отделянето на бизнеса на UniCredit Bank Austria в ЦИЕ и трансферът му към UniCredit са обект на съответните регулаторни одобрения, като ефектът ще е валиден от 1 октомври 2016 г.“, пише в становището. UniCredit посочва, че иска формално да премести бизнеса в ЦИЕ, в момента управляван от Bank Austria, към централата в Милано през тази година, но приблизително 500-те служители, отговарящи за региона и намиращи се във Виена, ще запазят работните си места.

Източник: Ройтерс

Америка

Haй-гoлямaтa вepигa зa тъpгoвия нa дpeбнo в CAЩ – Wаlmаrt, e peшилa дa нaпpaви cepиoзнa cтъпĸa ĸъм нaлaгaнeтo нa oнлaйн пaзapa. Koмпaниятa щe инвecтиpa oĸoлo 3 милиapдa дoлapa, зa дa пpидoбиe ĸoнĸypeнтния нa Аmаzоn caйт зa интepнeт тъpгoвия Јеt.соm. Cдeлĸaтa щe бъдe нaй-гoлямaтa в cфepaтa нa oнлaйн пpoдaжбитe в иcтopиятa нa пъpвaтa пo гoлeминa иĸoнoмиĸa в cвeтa. Πpeдxoдният лидep бeшe пpидoбивaнeтo нa интepнeт плaтфopмaтa Zulіlу oт QVС зa 2,4 милиapдa дoлapa. Cпopeд зaпoзнaти cлeд влизaнeтo в cилa нa cпopaзyмeниeтo нacтoящият изпълнитeлeн диpeĸтop нa Јеt Mapĸ Лopи щe pъĸoвoди интepнeт пoдeлeниeтo нa Wаlmаrt, ĸaтo щe дoĸлaдвa зa дeйнocттa нa бизнeca диpeĸтнo нa шeфa нa тъpгoвcĸaтa вepигa Дъг MaĸMилън. Лopи пpитeжaвa eднa чeтвъpт oт oнлaйн ĸoмпaниятa, ĸaтo ocъщecтвявaнeтo нa cтeлĸaтa щe мy дoнece нaд 750 милиoнa дoлapa.

Източник: CNBC

Азия

Водещата ИТ компания Apple планира да построи център за изследвания и разработки (R&D) във виетнамската провинция Да Нанг. Центърът ще фокусира дейността си изключително на азиатския пазар, като целта на Apple е да засили конкурентостта си спрямо производителите от региона. Неотдавна компанията отвори свое подразделение във Виетнам. И други технологични гиганти, сред които Microsoft, Intel и Samsung, отвориха подразделения в азиатската страна през последните години. R&D центърът на Apple ще бъде първата голяма инвестиция на компанията във Виетнам. Информациите за отваряне на подобен център се появиха още през март тази година. Окончателно решение за инвестицията се очаква да бъде взето от Apple в края на август.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
08.08.2016
Dow Jones Industrial
18 529.29 (-14.24)
Nasdaq Composite
5 213.14 (-7.98)
Стокови борси
08.08.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)42.65
Heating oil ($US/gal.)1.3300
Natural gas ($US/mmbtu)2.7400
Unleaded gas ($US/gal.)1.3500
Gold ($US/Troy Oz.)1 338.70
Silver ($US/Troy Oz.)19.70
Platinum ($US/Troy Oz.)1 154.60
Hogs (cents/lb.)0.59
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Панчаревският манастир “Св. Николай Летни Чудотворец”

Панчаревският манастир “Св. Николай Летни Чудотворец” се намира в Ихтиманския дял на Средна гора, на около 5 км. от село Панчарево по пътя към Самоков. Изграден е на десния бряг на р. Искър в Панчаревския й пролом, близо до крепостта Урвич. Информация за това кога е основан манастирът не е стигнала до нас. Знае се единствено, че след падането на България под Турско робство е бил разрушен. Възобновен е на два пъти през XX век – през 1938г. и през 1996 г. В църквата може да се види благодарствен надпис към Атанас Петров Господинов от Панчарево, с чиято финансова помощ е осъществено реставрирането през 1994-1996г. Днес манастирът е действащ, като в момента (май, 2006) тече мащабен ремонт и изграждането на нови жилищни постройки с помощта на дарения. Представлява комплекс от църква с камбанария, жилищни и стопанска сгради. Църквата е завършена през 1996г. върху стари основи, като все още не е стенописана. Представлява еднокорабна безкуполна постройка.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.08.2016
Българска версия: 28158, Английска версия: 3028

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999