Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 02 август 2016 г., брой 4272
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.08.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31350
USD   1.75191
CHF   1.80978
EUR/USD   1.1164*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Монек Юг АД - Кърджали  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Приходите от акцизи от цигари скочиха с 36,4% и за първата половина на 2016 година са 1,2 млрд. лв., съобщиха от Министерството на финансите. Цигарите вече носят на държавния бюджет повече приходи от горивата и осигуряват 50,5% от всички постъпления от акцизи. При горивата също има ръст на приходите - с 5% до 1,026 млрд. лв. При алкохола събраните акцизи до юни се увеличават с 6,2% до 132,7 млн. лв. Приходите от ДДС до юни са 4,355 млрд. лв., което е ръст с 10,36%. Това е много повече от ръста на икономиката, който за миналата година е 3%. Сериозно повишение се отчита и при корпоративните данъци и налозите върху доходите - съответно с 8,6% и 6,4%. В резултат общите данъчни приходи в държавния бюджет се увеличават с 9,8% или с 1,202 млрд. лв. Сериозното повишаване на постъпленията е съпроводено със свиване на разходите на държавата. До юни бюджетните разходи са 14,638 млрд., което е със 775 млн. лв., или с 5% по-малко от същия период на миналата година. Това се дължи на отлагане на част от планираните инвестиционни разходи за последното тримесечие на годината.

Източник: Стандарт

В края на юни 2016 г. парите в обращение в България достигнаха 12 657.8 млн. лв., съобщи Българската народна банка (БНБ). За едногодишен период те нараснаха с 1428.6 млн. лв., или с 12.72%. Спрямо края на предходното тримесечие парите в обращение се увеличиха с 566.3 млн. лв., или с 4.68 на сто. Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2016 г . е 31.29 лв. За едногодишен период стойността й се е повишила с 2.02 лв., или с 6.90 процента. Средната по стойност разменна монета в обращение е 0.13 лв. и остава без промяна както спрямо края на 2015 г., така и за едногодишен период.

Източник: БанкеръКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на данни и време
 • Хронометриране на разпръснатото време
 • Системи за задаване на планови времена
 • Нормиране на времето
 • Мултимоментно заснемане
 • Време за възстановяване и почивка

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Регулирана информация

  На 1.08.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/

  Дружества
  Товарен автомобилен транспорт
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Печалба
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   ПИМК ООД - Марково - Пд   16 845  
    2   Глобал Биомет ЕООД - София   5 540  
    3   Петко Ангелов БГ ЕООД - Пловдив   5 452  
    4   Троя Авто ЕООД - Варна   5 327  
    5   Транскапитал ЕООД - София   3 827  
    6   А2В Тръкинг България ЕАД - София   3 744  
    7   Ташев Транс ЕООД - Враца   3 507  
    8   АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД - Пловдив   3 152  
    9   Фреш Лоджик ЕАД - Пловдив   3 058  
    10   Гопет Транс ЕООД - Казичене   2 949  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 01.08.2016
    Обща стойност (BGN): 199 316.52  
  Брой търгувани компании: 31
  Premium 73 504.24
  Standard 47 018.48
  АДСИЦ 75 756.38
  Облигации 3 037.42
  Най-голяма промяна в цените
  Алкомет АД - Шумен 12.78 %
  Холдинг Нов век АД - София -4.26 %
  BaSE - Акции: 364.78
  BaSE - АДСИЦ: 18.00

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Основните държавни компании, произвеждащи електроенергия - АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2", и най-голямото минно дружество "Мини Марица-изток" влошават резултатите си през първото полугодие на 2016 г. Отчетите за периода показват, че приходите им намаляват и трупат сериозни загуби, като само атомната централа излиза на минимална печалба. Българският енергиен холдинг, който обединява всички държавни енергийни дружества, отчита увеличение на приходите и печалбата си. По-добрите резултати на БЕХ през първото полугодие - приходи от 172.5 млн. и печалба в размер на 129.7 млн. лв., се дължат на по-високия дивидент, изплатен от някои дъщерни дружества за миналата година. Енергийният холдинг е получил по това перо 115.4 млн. лв., което е с 24.4 млн. лв. повече в сравнение с шестмесечието на 2014 г. Най-голямото увеличение в тази посока е на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), който е внесъл в БЕХ 24.3 млн. лв. при нулев дивидент за 2014 г. Това се дължи на повишението на печалбата на дружеството за 2015 г. с 221.5%.

  Източник: Капитал

  8 милиона лева ще инвестира германската компания Dr. Воск Іndustrіеs за построяването на предприятие за текстил и облекла в Търговище. Новият завод ще осигури 150 нови работни места. За целта местните власти са разрешили продажбата на площ с размер от 21 хиляди кв. метра на търг. Според информацията германската фирма е проявила интерес към него за построяването на съоръжението. Плановете на ръководството на Dr. Воск Іndustrіеs предвиждат фабриката да отвори врати през есента на идната година. Германският производител има заводи в няколко европейски държави - в Германия, Италия, Румъния и Украйна. Негови клиенти са големи модни брандове, включително Нugо Воss, Gаnt и Воgnеr.

  Източник: Money.bg

  През първото полугодие на 2016 г. петте най-големи банки в България по размер на активите към 30 юни 2016 г. увеличават балансовото си число с 4,7 млрд. лв. за година. Целият нетен прираст на активите в банковата система за последните 12 месеца се дължи на тези първи пет по големина банки - УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка и Юробанк България (Пощенска банка). В края на отчетния период с най-голяма сума растат активите на Банка ДСК – с 1,488 млрд. лв. до 11,493 млрд. лв. спрямо първите шест месеца на 2015 г. Това е годишен прираст от 14,9%. Банка ДСК е втора по размер на активите в банковата система. Първата банка по големина на активите – УниКредит – отчита 9% годишно повишение до 17,351 млрд. лв. В абсолютно изражение става дума за нарастване с 1,431 млрд. лв. Трета по ръст за полугодието е Пощенска банка с 22,2% годишен скок до 6,7 млрд. лв. Придобиването на клоновата мрежа на гръцката Алфа банк в България й помогна да отбележи това покачване и да се настани на пето място по размер на активите към 30 юни 2016 г. Третата по размер на активите – Първа инвестиционна банка – единствена сред големите пет бележи спад на показателя. Понижението е с 255,2 млн. лв., или с 2,9% на годишна база, до 8,533 млрд. лв.

  Източник: Investor.bg

  Българският производител на радиатори Корадо-България АД отчита ръст на печалбата от 75,6% на годишна база през първото полугодие на 2016 г. след рекордни продажби и производство, съобщава базираната в град Стражица компания. За периода януари-юни 2016 г. нетната печалба е нагоре от 855 хил. лв. до 1,502 млн. лв. Рекорден е ръстът в производството и продажбите през юни, които са най-високите в близо 20-годишната история на компанията. През периода са произведени над 50 хил. стоманени отоплителни тела - панелни радиатори и тръбни радиатори за баня. За полугодието увеличението на продажбите на годишна база е от над 12% до 194 хил. бр. Принос има стартиралата през април 2016 г. нова високотехнологична поточна линия за тръбни радиатори за баня. Резултатите на Корадо-България АД, собственост на големия чешки производител Корадо Груп, се развиват на фона на динамична и трудна за овладяване икономическа и финансова среда.

  Източник: Investor.bg

  След първата половина на годината "Карлсберг България" отчита по-добро представяне в бирения бранш, обяви изпълнителният директор на компанията Деян Беко. За първите шест месеца на 2016 година компанията е най-бързо развиващата се у нас. Обемите на продажбите са се увеличили с 24.7%, а пазарният дял (отново в обем) също е нараснал и в края на юни вече е 25.6 на сто. Тези резултати са постигнати в контекста на общия бирен пазар, който е с ръст от 7.4% в обем. Той основно страда от спада на "студен пазар" (ХоРеКа) през разглеждания период. Данните са на агенция Nielsen A/S, която следи развитието на всички компании в бранша. Основният двигател за компанията е "Пиринско", подчертава Бранимир Братанов, маркетинг директор на "Карслберг България". Тя е бирена марка номер едно на България за първото полугодие на 2016-а - по данни на същата агенция. "Пиринско" е увеличило обемите си с 27% за първите шест месеца на годината и пазарния си дял с 2.5 процентни пункта и сега то заема 16.1% от пазара на бира у нас.

  Източник: Банкеръ

  Progress, под чийто бранд Telerik вече оперира в България, обяви придобиването на екипа от инженери и специалисти в областта на услугите на базираната в България компания OneBit Software. От 1 август служителите на OneBit Software стават служители на Progress. Те ще формират ядрото на новия глобален център за професионални услуги за настоящи и бъдещи клиенти на Progress Sitefinity и DigitalFactory в световен мащаб. Екипът ще бъде базиран в офиса на Progress в София, а основателят на OneBit Ради Атанасов, който също се присъединява към Progress, ще заеме позицията старши директор „Професионални услуги“ в компанията.

  Източник: ComputerWorld e-Daily         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

  Външноикономическо сътрудничество
     Enterprise Europe Network  
      Външнотърговски консултации  
     Оферти от български и чуждестранни фирми  

   

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Проведените наскоро стрес тестове на европейските банки ще увеличат натиска за реформи над тях. Според анализаторите на PwC до девет банки от тестваните ще трябва да наберат общо до 20 млрд. евро свеж капитал, за да подобрят балансите си. Други експерти критикуват обстоятелството, че още не е ясно дали и кога тестовете ще „бъдат преведени“ в конкретни капиталови изисквания. „Нашият анализ на резултатите показва, че вероятно до 9 от общо 51 тествани банки ще имат нужда да набавят допълнителен капитал“, казва Филип Вакербек, ръководител на отдела Financial Services Practice в Strategy&, част от PwC. За кои банки конкретно става дума от компанията засега не поясяват. „На общоевропейско ниво при настъпването на неблагоприятен сценарий може да се достигне до капиталова нужда от 16 - 20 мрлд. евро", пояснява експертът. Тъй като обаче в момента на фона на ниските лихви банките отчитат значително по-ниска рентабилност, отколкото преди финансовата криза, може да се очаква, че "капиталовите пазари ще предложат ограничено допълнително финансиране на засегнатите банки", казва още Вакербек. Най-зле се представя италианската Banca Monte dei Paschi die Siena, при която показателят Equity Tier 1 (съотношението на основния капитал от първи ред, CET1) – капитал спрямо рисковите активи, възлиза на минус 2,44 на сто.

  Източник: FT

  Америка

  Обемът на отпуснатите от банките в САЩ потребителски кредити за второто тримесечие е нараснал до максимална стойност от 2007 година насам. Размерът на взетите заемите по кредитни карти и по други способи за периода април – юни 2016 година е 18 милиарда долара. По този начин общият обем на отпуснатите потребителски кредити към края на юни е нараснал до 685 милиарда долара, пише деловото издание Файненшъл таймс, като се позовава на данни от Федералния резерв. Но тази тенденция, отбелязва изданието, поражда опасения, че банковата система поема твърде много рискове в условията на забавяща се икономика. Обемът на отпуснатите заеми от Wеlls Fаrgо по кредитни карти през второто тримесечие е нараснал с 10 процента в сравнение саналогичния период на миналата година. Отпуснатите потребителски кредити от Сіtіbаnк са се увеличили за периода 12%, от US Ваnк — с 16%, показва изследване на Dеutsсhе Ваnк. В сегашните условия, навярно това изглежда безопасна стратегия, но наблюдавахме какво си случи с ипотечните кредити през 2007-2008 г. когато избухна финансовата криза. Условията може твърде бързо да се изменят, затова банките трябва да бъдат много внимателни, отбелязват анализатори.

  Източник: FT

  Азия

  Азиатските пазари започват месеца предимно с повишения, пренебрегвайки забавянето на производствената активност в Китай, въпреки че цената на китайските акции се доближи до едномесечно дъно. Австралийският ASX 200 затвори с покачване от 0,45% до 5 587,40 пункта. Японският бенчмарк Nikkei 225 прибави 0,4% към стойността си до 16 635,77 пункта, а Topix финишира почти без изменение на ниво от 1 321,83 пункта. Южнокорейският Kospi нарасна с 0,65% до 2 029,32 пункта. В Хонконг Hang Seng index се повиши с 1,37%. Въпреки позитивната сесия като цяло настроението на китайските континентални пазари не беше така оптимистично, след като данните за китайската производствена активност през юли не съвпаднаха с очакванията на анализаторите. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), съставен от властите, се понижава от 50 пункта през юни до 49,9 пункта през юли. Прогнозите на икономистите, анкетирани от Ройтерс, бяха за непроменена стойност. Индексът Shanghai composite се понижи с 0,89%, а Shenzhen composite отписа 1,35%. Сред отделните компоненти акциите на японския производител на електроника Panasonic се сринаха с 6,95%, след като трейдърите реагираха на данните за финансовия резултат през първото тримесечие на фискалната 2017 г. Оперативната печалба на компанията през тримесечието възлезе на 66,9 млрд. йени (650 млн. долара) в сравнение със 76,6 млрд. йени, отчетени година по-рано.

  Източник: CNBC

   
  Индекси на фондови борси
  01.08.2016
  Dow Jones Industrial
  18 404.51 (-27.73)
  Nasdaq Composite
  5 184.20 (22.07)
  Стокови борси
  01.08.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)40.16
  Heating oil ($US/gal.)1.2700
  Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
  Unleaded gas ($US/gal.)1.3100
  Gold ($US/Troy Oz.)1 356.40
  Silver ($US/Troy Oz.)20.46
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 162.50
  Hogs (cents/lb.)0.61
  Live cattle (cents/lb.)1.14

         Опознай България

  Каменна крепост Овеч

  Две крепости на територията на Варненска област са означени като каменни: Петрич кале при с. Разделна и Овеч, наречена от византийците Проват, а от турците - Таш хисар. Овеч, както я нарекли българите, се намира на платото Калето, разположено източно от гр. Провадия. През различните периоди, тя е населявана от траки, римляни, византийци, евреи. Превземана е от рицари, турци, руски войски. По време на Второто българско царство Овеч е важен административен, стопански и църковен център. В крепостта е живял цар Петър II, след като се отказва от короната и предава властта на своя по-малък брат Асен през 1190 г. Неговото хоби да ловува го довежда тук, където някога е имало чудни гори. Легендите свързват Овеч и с началото и разпространението на движението начело с Ивайло – “селския цар”. Постепенно крепостта е изоставена. От нейната слава са останали само уникалното мостово съоръжение между крепостта и платото Табиите, множество кладенци за събиране на вода и щерни за зърно, руините на Митрополитската църква, стражевите кули, каменната порта, затвора на рицарите, мраморните колони на Омуртаг.Гербът на крепостта е орелът, изрисуван върху пръстените – печати, намерени на крепостта.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.08.2016
  Българска версия: 28154, Английска версия: 3029

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728

  Март 2021
   ПВСЧПСН
  91234567
  10891011121314
  1115161718192021
  1222232425262728
  13293031    


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999