Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 01 август 2016 г., брой 4271
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(01.08.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.31733
USD/BGN   1.75995
CHF/BGN   1.80711
EUR/USD   1.1113*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Кариери Хеброс АД - Пловдив
Проучване и добив на нефт и газ АД - София
Риъл Булленд АД - София
Скантрейд АД - София
Смарт синерджи АД - София
Тотал Строй Инвест ЕООД - Разлог
Тримекс сервиз АД - София
Юромарк груп ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

До момента България е използвала само 2.4% от средствата, които са й отредени от бюджета на ЕС за новия програмен период, който започна от 2014 година, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев. До 2020 г. за страната ни са предвидени близо 7.528 млрд. евро финансиране от ЕС по различните оперативни програми, а досега са разплатени едва 147 млн. евро. Към средата на юни успеваемостта беше 1.66%, така че постепенно темпото се увеличава, но не достатъчно. Правителството си е поставило за цел до края на тази година по европроекти да бъдат разплатени около 2.9 млрд. лв. От българския бюджет, който допълва еврофондовете, досега са преведени малко над 24 млн. евро (при планирани близо 1.3 млрд. евро, показват данните на Министерството на финансите (МФ) за изпълнението на програмите към 1 юли. Първенец сред всички оперативни програми в новия период е ОП "Развитие на човешките ресурси", която вече отчита изразходвани малко над 7% от общо 939 млн. евро за целия период, които България е договорила с Европейската комисия до 2020 г.

Източник: Сега

Производствените цени през юни 2016 г. нарастват средно с 0.6% спрямо май, но остават с 4.5% по-ниски спрямо година по-рано, съобщи Националният статистически институт. Месечното повишение се дължи изцяло на преработващата промишленост, където поскъпването е с 1.0%. В добивната промишленост е отчетен спад от 2.5%, а в енергетиката - с 0.2%. По-съществено месечно поскъпване има в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.3%, и при производството на основни метали - с 1.2%. Намаление има при производството на химични продукти - с 1.1%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 0.5%. Сравнението с ценовите равнища преди година показва спад и в трите сектора - в енергетиката - с 5.4%, в добивната индустрия - с 4.2%, в преработващата - с 4.3%.

Източник: ДневникКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството
 • Организация на производството
 • Планиране и контрол на производството
 • Анализ на работното място
 • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Регулирана информация

  На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за назначен нов директор за връзки с инвеститорите на Випом АД-Видин /4VI/

  На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас

  На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха финансови отчети на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград

  На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София

  На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Еко Мед 5" OOД - София

  На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "РИЦ 1" OOД - София

  Дружества
  Производство на осветители и лампи
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Печалба
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Атра 96 ООД - Пловдив   668  
    2   Икис Сл ООД - София   480  
    3   Атра Експорт ООД - Пловдив   439  
    4   Вълков Техносвет ЕООД - Стара Загора   384  
    5   ПОПП ЕООД - Костинброд   309  
    6   Солар Лед Пауър ЕООД - София   274  
    7   Европейска светлинна индустрия (ЕСИ) ООД - Сливен   232  
    8   УЗО ООД - Сливен   229  
    9   Интеко Индустриал ООД - Разград   226  
    10   Марели ЕООД - София   161  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 29.07.2016
    Обща стойност (BGN): 475 339.95  
  Брой търгувани компании: 46
  Premium 128 027.09
  Standard 139 390.85
  АДСИЦ 207 922.01
  Най-голяма промяна в цените
  Фонд имоти АДСИЦ - София -25.00 %
  Първа инвестиционна банка АД - София 5.33 %
  BaSE - Акции: 5 268.15
  BaSE - АДСИЦ: 41 840.80

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  37 млн. лв. ще инвестира световна компания за вакумно опаковане в България. Вложението ще бъде направено до края на 2018 г. Фирмата ще построи в Божурище завод, който ще произвежда части и модули за машини, заяви директорът на Multivac Bulgaria Production Ивайло Димитров. До края на следващата година компанията ще назначи 100 души. Свободните позиции са за инженерни и изключително висококвалифицирани служители, които да боравят с машини с цифрово програмно управление. Инвеститорът е привлечен у нас от Националната компания „Индустриални зони", която им е предоставила комплексен набор от услуги, в допълнение на земята и инфраструктурата, като облекчената административна процедура и съдействие през целия път на стартиране на производството.

  Източник: Стандарт

  "Максима България", която оперира на българския пазар чрез търговската марка "Т-Маркет", обяви намеренията си да открие 13 нови магазина в страната. Първоначалните планове бяха за 12, всичките бивши обекти на "Рила проект", които държаха в България търговската верига "Пени маркет", но от компанията са добавили и още един магазин в Елин Пелин. Споразумението с "Рила проект" беше сключено през април. С новите обекти броят на магазините на "Максима България" в страната ще достигне 61, с което ще станат трети по този показател на пазара. Първата позиция се заема от "Билла България" с над 100 обекта, а втори са "Лидл България" с над 80. В момента в България има 48 магазини под марката "Т-Маркет", които според изпълнителния директор на "Максима България" Едвинас Волкас са по средата между това да са верига супермаркети и дискаунтър. От всички обекти 32 се намират в столицата. Те разполагат с над хиляда служители, които след отварянето на новите обекти трябва да достигнат около 1250.

  Източник: Капитал

  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ приключва първата половина на 2016 година с 61% спад на загубата до 311 хил. лв. спрямо отрицателния финансов резултат за 798 хил. лв. през същия период на миналата година. Дружеството е реализирало през първите три месеца на 2016 г. печалба от 2 хил. лв. спрямо загубата в размер на 106 хил. лв. през трите месеца до март 2015 г. Към края на първото шестмесечие на 2016 г. приходите от дейността на дружеството възлизат на 2,21 млн. лв. и отчитат покачване от 1,6% спрямо същия период на миналата година. Приходите от продажби на продукция са в размер на 601 хил. лв., или 27% от приходите за дейността. Разходите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ към края на отчетния период се равняват на 2,525 млн. лв. и намаляват на годишна база с 15%. Дружеството отчита намаление на финансовите разходи (без разходите за обезценки и разлика от промяна на валутните курсове) на годишна база от 35% до 279 хил. лв., което се дължи основно на намаление на разходите за лихви.

  Източник: Investor.bg

  През второто тримесечие Златни пясъци АД е намалило загубата с близо 65% до 680 хил. лв. в сравнение с изгубените 1,935 млн. лв. през първите три месеца на 2016 г. Въпреки това загубата за полугодието в размер на 2,615 млн. лв. остава с 31,2% по-голяма спрямо тази през същия период на миналата година, която е била в размер на 1,993 млн. лв. За сравнение - консолидираната загуба към 31 март 2016 г. беше в размер на 2,042 млн. лв. спрямо 2,133 млн. лв. към 31 март миналата година. През първите шест месеца на 2016 г. приходите от продажби на Златни пясъци АД остават почти без промяна в размер на 3,176 млн. лв. спрямо 3,124 млн. лв. през същия период на 2015 г. От тях приходите от туристически услуги са нагоре с 18% до 1,8 млн. лв., а от инфраструктурни вноски и наеми – надолу също с 18% до 1,2 млн. лв. Активите на дружеството също се запазват на приблизително същото ниво - от 113,668 млн. лв. към края на юни спрямо 113,8 млн. лв. към края на декември 2015 г.

  Източник: Investor.bg

  Продават за 2,5 млн. лв. фирмата за тръби „Аква пласт“ ООД. Тя дължи 300 000 лв. данъци на общинската хазна на Велико Търново от 7 г. Компанията е ипотекирана за 1,7 млн. евро в банка в Москва. Държавен и частен съдебен изпълнител продават на търг за 2,5 млн. лв. базата на фирма „Аква пласт“, която се намира в терените на „Битова електроника“. Дружеството за производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси не работи от години. Лабораторният корпус и автоматният цех са продадени на „Аква пласт“ от „Битова електроника“ през 2008 г. за 480 000 евро, плюс 680 000 евро, които щели да се плащат след изповядване на сделката. Явно не са платени, защото единият от 8-те запора в банка е в полза на „Битова електроника“, която всъщност не съществува от две години, след като обяви съдебен фалит. Двете огромни сгради от бившия радиозавод са с площ от над 11 000 кв. м и високо строителство.Търгът при държавния съдебен изпълнител е обявен на 20 юли т.г. при начална цена за двете сгради от 984 487 лв. Това дело е заведено след договор за цесия от международната инвестиционна банка в Москва с търновска фирма. Частен съдебен изпълнител е обявил на 25 юли т. г. същите две сгради за публична продан при начална цена на търга от 1 544 283 лева. Искането тук е от Община Велико Търново след наложен запор на банкови сметки на „Аква пласт“, които са празни.

  Източник: Борба - Велико Търново         Българска стопанска камара


  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Предстоящи събития

  Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

  Външноикономическо сътрудничество
     Enterprise Europe Network  
      Външнотърговски консултации  
     Оферти от български и чуждестранни фирми  

   

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз (ЕС) се повишава с 0,4% през второто тримесечие на 2016 г. в сравнение с първото. Това означава, че ръстът се забавя леко спрямо регистрираното повишение от 0,5% през първото тримесечие. Като цяло темпът на растеж на икономиката на Евросъюза се запазва почти равномерен през последната една година – през последното тримесечие на 2015 г. той също е 0,5%, а през третото е 0,4%. В рамките на еврозоната през периода от април до юни е отчетен тримесечен растеж от 0,3% след увеличение с 0,6 на сто през предходния период. Нивата на безработица в еврозоната и Европейския съюз (ЕС) остават без изменение през юни спрямо май. В еврозоната нивото е 10,1% - това остава най-ниското равнище от юли 2011 г. Година по-рано, през юни 2015 г., е регистрирана безработица от 11,0%. В евросъюза нивото е 8,6% - най-ниското от март 2009 г. Година по-рано то беше 9,5%. Общо 20,986 млн. души в ЕС са безработни към юни. От тях 16,269 млн. са в еврозоната. В сравнение с предходния месец май броят на безработните се понижава с 91 хил. в ЕС и с 37 хил. в еврозоната. На годишна база броят се свива с 2,114 млн. и 1,363 млн. съответно.

  Източник: Euro News

  Америка

  Aвтoмoбилният пpoизвoдитeл Fоrd oбмиcля зaтвapянeтo нa зaвoди във Beлиĸoбpитaния и в дpyги eвpoпeйcĸи дъpжaви в oтгoвop нa бpитaнcĸия peфepeндyм. Oт aмepиĸaнcĸaтa ĸopпopaция изчиcлявaт, чe в cлeдвaщитe двe гoдини “Бpeĸзит” щe им ĸocтвa 1 милиapд дoлapa, пишe СNВС. Koлитe нa Fоrd, ĸoитo ca cpeд нaй-пoпyляpнитe в Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo, щe пocĸъпнaт зa бpитaнцитe пpeди ĸpaя нa гoдинaтa. Πo дyмитe нa финaнcoвия диpeĸтop Бoб Шaнĸc пoвишaвaнeтo нa цeнитe нa вoзилaтa e нeoбxoдимo, зa дa ĸoмпeнcиpa зaгyбитe нa ĸoмпaниятa oт пoeвтинявaнeтo нa пayндa. Oт пpoизвoдитeля пpeдyпpeждaвaт, чe пpeдcтoят тpyдни мeceци зa ĸoмпaниитe нa пaзapa зapaди oтcлaбнaлoтo тъpceнe в Kитaй и CAЩ, пpeдизвиĸaнo дo няĸaĸвa cтeпeн и oт бpитaнcĸия вoт. Fоrd oтчeтe пo-cлaби oт пpoгнoзиpaнитe peзyлтaти зa втopoтo тpимeceчиe зapaди пo-мaлĸoтo пpoдaжби. Aĸциитe нa ĸoмпaниятa изгyбиxa 9% oт cтoйнocттa cи пo вpeмe нa тъpгoвиятa в Hю Йopĸ дo 12,52 дoлapa. Cпopeд изчиcлeниятa нa Шaнĸc “Бpeĸзит” и oбeзцeнявaнeтo нa пayндa щe cтpyвaт нa ĸopпopaциятa 200 милиoнa дoлapa дo ĸpaя нa тaзи гoдинa и мeждy 400 и 500 дoлapa зa 2017 г. и 2018 г.

  Източник: CNBC

  Азия

  Японската централна банка одобри част от мерките по количествено улеснение, за които настояваше премиерът на страната Шиндзо Абе. Неговите планове предвиждат пакет от стимули с обща стойност около 265 млрд. долара, които трябва да се инжектират в икономиката чрез органите на местната власт през следващите няколко години. Поредната ударна доза "абеномика", станала събирателно за всички улеснения в Япония след 2012 г., обаче този път не успя да убеди централните банкери на страната. Гуверньорът на Bank of Japan Харухико Курода направи минималното необходимо, за да не разочарова инвеститорите. На този етап той включи 26 млрд. долара към ежегодното пазаруване на активи, като средствата ще се насочат за покупка на акции на взаимни фондове. По този начин се цели увеличаването на монетарната база в страната (775 млрд. долара) и - хипотетично - да се стимулира икономиката. За да не обезсърчи напълно заинтересованите, Курода разпореди и преглед на ефективността от политиката за следващата среща на централната банка през септември. Инвеститорите залагаха банката до одобри много по-сериозни монетарни стимули, като йената достигна 107.48 за един долар седмица преди срещата на банкерите.

  Източник: Ройтерс

   
  Индекси на фондови борси
  29.07.2016
  Dow Jones Industrial
  18 432.24 (-24.11)
  Nasdaq Composite
  5 162.13 (7.15)
  Стокови борси
  29.07.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)41.77
  Heating oil ($US/gal.)1.3100
  Natural gas ($US/mmbtu)2.8400
  Unleaded gas ($US/gal.)1.3300
  Gold ($US/Troy Oz.)1 357.30
  Silver ($US/Troy Oz.)20.65
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 158.60
  Hogs (cents/lb.)0.59
  Live cattle (cents/lb.)1.12

         Опознай България

  Макавеи

  На 1 август църквата почита св. 7 мчци братя Макавеи, св. Соломония и св. Елеазар - старозаветни мъченици, умрели около 180 г. п.н.е. Сирийският цар Антиох Епифан завладял Йерусалим и искал да въведе идолопоклонството, но старецът Елеазар (един от главните законоучители) отказал да изпълни заповедите и да яде свинско. Подложили го на мъчения и го убили, ала примерът му последвали 7 негови ученици-братя от рода на Макавеите. Довели ги при царя заедно с майка им Соломония и един след друг ги мъчили и умъртвили, нея - накрая. Според народните поверия от първия ден на август се празнуват дванадесетте дни Макавеи. Всеки Макавей съответства на месеците на следващата година, чието начало според църковния календар поставя месец септември. Така, ако първият ден е дъждовен – целият септември ще бъде дъждовен и т. н. Смята се че с първия Макавей лятото тръгва към своя край. На този ден щъркелите и лястовиците потеглят на юг. На този ден в Троянско съществува обичай да се набере нов босилек, да се освети в черквата и да се занесе в къщи. Често жените се кичат със стрък осветен босилек. В Северозападна България на първия Макавей всички зетьове се събират в дома на тъста си. На други места всички зетьове отиват при тъста си на гости, носят дарове и целуват ръка (затова някъде наричат празника Зетьовден). Гощават ги с вино и пресни питки.
  Днес е и денят на градинаря. Честването му се възобновява на 1 август 1993 г. в град Брезово, Пловдивско, от сдружените земеделци на БЗНС с председател Анастасия Мозер.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.08.2016
  Българска версия: 28159, Английска версия: 3030

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728

  Март 2021
   ПВСЧПСН
  91234567
  10891011121314
  1115161718192021
  1222232425262728
  13293031    


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999